Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor. Författningen har upphävts genom: SFS 2021:340

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1952:623
Departement: Finansdepartementet B
Länk: Länk till register

SFS nr:

1952:623
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1952-08-20
Upphävd: 2021-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2021:340
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som stadgas i lagen om rikets mynt, den 1 oktober 1952 kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller "Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur", ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:

På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG".

På myntets frånsida: Hans Maj:t Konungens krönta namnchiffer. Omskrift över namnchiffret "11 XI 1952" och under namnchiffret "SVENSK ODLINGS BEFRÄMJARE". Mellan ordet "SVENSK" och siffran "11" myntverkets märke samt mellan "1952" och ordet "BEFRÄMJARE" myntdirektörens monogram. På den ena sidan om namnchiffret "5" och på den andra sidan "KR".

Myntets diameter: 36 millimeter. Randen slät.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.