Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lagen om värdepappersmarknaden är till stor del baserad på EU-direktiv. I lagen finns definitioner av bland annat olika former av värdepapper, vissa EU-rättsakter samt olika aktörer. Här finns även bestämmelser om reglering och tillsyn av värdepappersföretag och regler om rätt för företag att bedriva gränsöverskridande verksamhet i andra medlemsstater. Vidare regleras vilka krav som ska gälla för att ett finansiellt instrument ska tas upp till handel på en reglerad marknad och bestämmelser om tillträde till reglerade marknader. 

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2007:528
Departement: Finansdepartementet V
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:192
Länk: Länk till register

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 5 §, 5 a §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 9 b §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §

2 kap. Tillståndspliktig värdepappersrörelse m.m.
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

3 kap. Tillstånd för svenska företag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 5 c §, 5 d §, 5 e §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

5 kap. Svenska företags verksamhet utomlands
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

6 kap. Särskilda bestämmelser om anknutna ombud
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

7 kap. Förvärv och innehav av egendom
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §

8 kap. Rörelseregler
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 1 §, 1 a §, 1 b §, 1 c §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 8 d §, 8 e §, 8 f §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 20 a §, 20 b §, 20 c §, 20 d §, 21 §, 21 a §, 22 §, 22 a §, 22 b §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §

8 a kap. Återhämtningsplaner

8 b kap. Avtal om koncerninternt finansiellt stöd

9 kap. Uppföranderegler och investerarskyddsregler
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 19 a §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 24 §, 25 §, 25 a §, 25 b §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 30 a §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 46 §, 47 §, 48 §, 49 §, 50 §

10 kap. Datarapporteringstjänster
1 §, 2 §

11 kap. Särskilda bestämmelser för en handelsplattform
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 2 c §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §

12 kap. Tillstånd att driva en reglerad marknad
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 6 a §, 6 b §, 6 c §, 6 d §, 6 e §, 6 f §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §

13 kap. Börsens verksamhet
1 §, 1 a §, 1 b §, 1 c §, 1 d §, 1 e §, 1 f §, 1 g §, 1 h §, 1 i §, 1 j §, 2 §, 2 a §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 6 a §, 7 §, 7 a §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §

14 kap. Deltagare i handeln på en reglerad marknad
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

15 kap. Upptagande av finansiella instrument till handel, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §

15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende råvaruderivat och utsläppsrätter

16 kap. Regelbunden finansiell information
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §

17 kap. Gemensamma bestämmelser om information som skall offentliggöras av emittenter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

18 kap. Övriga krav på utgivare
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

19 kap. Tillstånd för clearingverksamhet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §

20 kap. Clearingorganisationens verksamhet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

21 kap. Deltagare i clearingverksamhet
1 §, 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

22 kap. Avbrytande av handel m.m.
1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 15 §

23 kap. Tillsyn
1 §, 1 a §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 3 c §, 3 d §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 5 a §, 6 §, 6 a §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §

24 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §

25 kap. Ingripanden
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 1 §, 1 a §, 1 b §, 1 c §, 1 d §, 1 e §, 1 f §, 1 g §, 1 h §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 2 c §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 15 a §, 15 b §, 15 c §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 19 a §, 19 b §, 19 c §, 19 d §, 19 e §, 19 f §, 19 g §, 19 h §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 28 a §, 28 b §, 28 c §, 29 §

25 a kap. Tillfällig förvaltning

25 b kap. Beslut om vissa ingripanden och tillfällig förvaltning avseende gränsöverskridande koncerner

26 kap. Överklagande
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS nr:

2007:528
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2007-06-14
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:192
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)FÖRSTA AVDELNINGEN

Inledande bestämmelser


1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §   I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

Ytterligare bestämmelser om värdepappersmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förordningen om marknader för finansiella instrument). Finansinspektionen är behörig myndighet enligt den förordningen. Lag (2017:679).

1 a §   För clearingverksamhet som består i att fortlöpande träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument gäller endast följande bestämmelser i denna lag:
   - 1 kap. 11 och 12-14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar,
   - 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11, 12 och 14 §§ om tillsyn,
   - 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 6, 8-11, 17, 25-28 och 29 §§ om ingripanden, och
   - 26 kap. 1 § om överklagande.

Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i första stycket finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (förordningen om värdepapperscentraler). Lag (2017:679).

1 b §   För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § gäller endast 15 a kap.

För den som är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första stycket 4, 10, 11 eller 14 och är deltagare i handeln på en reglerad marknad eller på en MTF-plattform gäller 8 kap. 23-31 och 34 §§, 15 a kap. och 23 kap. 2, 3 och 5 §§. Lag (2018:1226).

2 §   För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

2 a §    /Upphör att gälla U:2022-01-01/ I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn finns bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för den som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning enligt denna lag. Lag (2021:106).

2 a §    /Träder i kraft I:2022-01-01/ Bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för den som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning enligt denna lag finns i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och
   2. artiklarna 5-7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. Lag (2021:1218).

2 b §   Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 ska även gälla för
   1. värdepappersbolag som
   - tillhandahåller investeringsrådgivning, och
   - har färre än tre anställda, och
   2. utländska värdepappersföretag som
   - driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud som är etablerade i Sverige,
   - tillhandahåller investeringsrådgivning, och
   - har färre än tre anställda.
Lag (2021:106).

Europabolag och europakooperativ

3 §   I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska det som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:
   - 1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag,
   - 1 kap. 13 § om meddelandeförbud,
   - 3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 om ledningsprövning,
   - 9 kap. 45 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelseledamot,
   - 23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt
   - 25 kap. 4 § om återkallelse av tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter. Lag (2017:679).

Definitioner av olika finansiella instrument

4 §    /Upphör att gälla U:2022-02-28/ I denna lag betyder