Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor. Författningen har upphävts genom: SFS 2021:342

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1962:216
Departement: Finansdepartementet B
Länk: Länk till register

SFS nr:

1962:216
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1962-05-25
Upphävd: 2021-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2021:342
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som stadgas i lagen om rikets mynt, kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur, ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:

/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG" samt, nedtill, "1882 11 XI 1962".

/k/ På myntets frånsida: /-k/ Den romerska gudinnan Minerva i helfigur i egenskap av konstens och vetenskapens beskyddarinna.

Omskrift: "LITTERATUR VETENSKAP KONST". Nedtill till vänster om figuren "5" och till höger "KR". Under figuren från vänster till höger myntgravörens monogram, S:t Eriksmärket samt myntdirektörens monogram.

/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.

/k/ Randen /-k/ räfflad med omväxlande en bred och två smala åsar.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.