Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor. Författningen har upphävts genom: SFS 2021:344

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:421
Departement: Finansdepartementet B
Länk: Länk till register

SFS nr:

1972:421
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1972-06-02
Upphävd: 2021-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2021:344
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, sedan åt mynt- och justeringsverket uppdragits att tillverka silvermynt med ett namnvärde av tio kronor med anledning av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 90-årsdag, funnit gott förordna som följer.

Myntet, som tillhandahålles allmänheten genom Sveriges riksbanks försorg, utges med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur.

Jubileumsmyntet har följande prägel.

På framsidan Konung Gustaf VI Adolfs bild, profil, vänster sida, med omskriften "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG". Nederst en rosett. På höger sida under bilden myntgravörens monogram. Innanför randen en obruten cirkellinje. På frånsidan Konung Gustaf VI Adolfs namnteckning och därunder "10 KR". Som omskrift på myntets övre del "PLIKTEN FRAMFÖR ALLT" och på dess nedre del "1882 11 XI 1972". På vänster sida av omskriften myntverkets märke och på höger sida myntdirektörens monogram. Innanför randen en obruten cirkellinje. Randen slät.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.