SFS 1987:240

870240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:240

Lag

Utkom från trycket

minncsmynt på ettusen och etthundra kronor;

den 26 maj 1987

Utfärdad den 7 maj 1987,

Enligt tiksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Med anledning av att det 1988 är 350 år sedan kolonien Nya Sverige

Delaware grundades får minnesmynt med namnvärden av ettusen och

etthundra kronor ges ut.

532

' Förs. 1986/87: 16, FiU 23. rskr. 183.

sa

2 § Minnesmyntet med ett namnvärde av ettusen kronor skall tillverkas

av en legering som består av 900 tusendelar guld och 100 tusendelar koppar

^

samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 millimeter. Avvik elsen

från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara

högst 6 gram.

Ba

3 § Minnesmyntet med ett namn värde av ettusen kronor skall ha följan-

6 V

de prägel.

H

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften

"CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG". Nedtill på höger sida

om bilden konstnärens signatur "BT".

På frånsidan en beskuren bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp

iuj.,

varmed koloniens grundläggare färdades. Såsom omskrift upptill "NYA

SVERIGE DELAWARE 1638 1988" och nedtill valörbeteckningen "1000

KR" omgiven av bokstäverna "E", som anger myntningsorten, och "D",

som är begynnelsebokstaven i riksbanksc hefens efternamn.

Randen skall vara slät.

¬

background image

4 § Minnesmyntet med ett namn värde av etthundra kronor skall tillver-

SFS 1987:240

kas av e n legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar
koppar sam t ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter.

Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra

mynt vara högst 16 gram.

5 § Minnesmyntet med ett namnvärde av etthundra kronor skall ha föl­
jande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften

"CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG". Nedtill på höger sida
om bilden konstnärens signatur "BT".

På frånsidan en bild av Calmare Nyckel, ett av de skepp varmed kolo­

niens grundläggare färdades, och av en kartbild över kolonien Nya Sverige

Delaware med fortet Christina utmärkt. Upptill till vänster tre kronor
tillsammans med b okstäverna "CRS" (Christina Regina Sueciae). Såsom
omskrift upptill "NYA SVERIGE DELAWARE 1638 19 88" och nedtill
valörbeteckningen "100 KR" omgiven av bokstäverna "E", som anger
myntningsorten, och "D", som är begynnelsebokstaven i riksbanksche­

fens efternamn.

Randen skall vara slät.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.