SFS 2015:1024 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2015:1024 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
151024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GICLDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GICLDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GICLDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GICLDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GICLDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GICLDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges <br/>riksbank;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">riksbank ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 8 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksbanken ska l�mna de uppgifter om genomf�rda likviditetsst�d-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">jande �tg�rder till regeringen, Finansinspektionen, Riksg�ldskontoret och<br/>st�dmyndigheten enligt lagen (2015:1017) om f�rebyggande statligt st�d till<br/>kreditinstitut som respektive myndighet beh�ver f�r sin verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:1024</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utf�rdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 8 a �, av f�ljande lydelse.

6 kap.

8 a �

Riksbanken ska l�mna de uppgifter om genomf�rda likviditetsst�d-

jande �tg�rder till regeringen, Finansinspektionen, Riksg�ldskontoret och
st�dmyndigheten enligt lagen (2015:1017) om f�rebyggande statligt st�d till
kreditinstitut som respektive myndighet beh�ver f�r sin verksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

SFS 2015:1024

Utkom fr�n trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.