SFS 1969:197

690197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:GNNZON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:NMLEOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MTVSFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:33px;font-family:MTVSFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MTVSFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:581px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Nr 197 </b></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �adriijg i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) f�r Sveriges riksbanlv; </b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>given Stockholms slo� den 29 maj 1969. </i></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">^ V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">Ven des Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">SoU f�rordna, alt 16 g lagen den 30 jimi 1934 f�r Sveriges riksbank^ skall </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">erinVlla �ndrad lydelse p� s�tt nedan anges. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft12">16 �. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Hiksbanken in� </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">ovan s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">D�rj�mte m� riksbanken f�rv�rva aktier i banken f�r internationell be-</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">klningsiitjamning (Banque des R�glements internationaux). </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">Del alla so m vederb�r hava sig h�rsamligen alt efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">^isso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft12">l�lit. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Stockholms slott den 29 maj 1969. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft13">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft14">/p. </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft14">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">'T'liiansdepariementet) </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft12">G. E. STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft14">, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft14">kung�relse i � mnet se 1968: 257. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14">j </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft14">1969:88; BaU 25; Rsbr 255. </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14">lydelse av 16 � se 1939: 203. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

Nr 197

Lag

om �adriijg i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) f�r Sveriges riksbanlv;

given Stockholms slo� den 29 maj 1969.

^ V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Ven des Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

SoU f�rordna, alt 16 g lagen den 30 jimi 1934 f�r Sveriges riksbank^ skall

erinVlla �ndrad lydelse p� s�tt nedan anges.

16 �.

Hiksbanken in�

ovan s�gs.

D�rj�mte m� riksbanken f�rv�rva aktier i banken f�r internationell be-

klningsiitjamning (Banque des R�glements internationaux).

Del alla so m vederb�r hava sig h�rsamligen alt efterr�tta. Till yttermera

^isso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

l�lit.

Stockholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

/p.

(L. S.)

'T'liiansdepariementet)

G. E. STR�NG

,

kung�relse i � mnet se 1968: 257.

j

1969:88; BaU 25; Rsbr 255.

lydelse av 16 � se 1939: 203.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.