SFS 1994:266 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 1994:266 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
SFS 1994_266 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:266

Utkom från trycket

den 10 maj 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha följande lydelse.

37 § Enligt förutsättningar som anges i 6 § punkterna 2 och 3 lagen
(1994:260) om offentlig anställning får Riksbanken i särskilda fall besluta
att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94: AU 16, rskr. 1993/94:257.

480

background image

SFS 1994:266

Utkom från trycket

den 10 maj 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha följande lydelse.

37 § Enligt förutsättningar som anges i 6 § punkterna 2 och 3 lagen
(1994:260) om offentlig anställning får Riksbanken i särskilda fall besluta
att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94: AU 16, rskr. 1993/94:257.

480

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.