SFS 1996:1021 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 1996:1021 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
SFS 1996_1021 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:517px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:1021 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 12 november 1996 </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 oktober 1996. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 38 � lagen (1988:1385) om Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">ges riksbank skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>38 �</b>2 Riksbanken beslutar om arbetsordning och de f�reskrifter i �vrigt <br/>som beh�vs f�r arbetet inom banken. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Fullm�ktig samt s�dan personal och uppdragstagare hos Riksbanken som </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19">Riksbanken best�mmer skall skriftligen anm�la sitt innehav och �ndring i <br/>innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980) <br/>om handel med finansiella instrument till Riksbanken. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Riksbanken beslutar ocks� i �vrigt i enskilda fall i fr�gor som r�r perso-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19">nal och uppdragstagare hos banken, i den m�n inte annat f�ljer av lag eller <br/>beslut av riksdagen eller av riksdagens f�rvaltningskontor. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4,rskr. 1996/97:10. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1990:1347. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">1738 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft22">H�kan Klahr <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:1021 </b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">1739 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:1021
Utkom fr�n trycket
den 12 november 1996

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

utf�rdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 38 � lagen (1988:1385) om Sveri-

ges riksbank skall ha f�ljande lydelse.

38 �2 Riksbanken beslutar om arbetsordning och de f�reskrifter i �vrigt
som beh�vs f�r arbetet inom banken.

Fullm�ktig samt s�dan personal och uppdragstagare hos Riksbanken som

Riksbanken best�mmer skall skriftligen anm�la sitt innehav och �ndring i
innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument till Riksbanken.

Riksbanken beslutar ocks� i �vrigt i enskilda fall i fr�gor som r�r perso-

nal och uppdragstagare hos banken, i den m�n inte annat f�ljer av lag eller
beslut av riksdagen eller av riksdagens f�rvaltningskontor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4,rskr. 1996/97:10.

2

Senaste lydelse 1990:1347.

1738

background image

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

H�kan Klahr
(Finansdepartementet)

SFS 1996:1021

1739

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.