SFS 1997:455 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 1997:455 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
SFS 1997_455 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:310px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:455 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft11">781 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97:214. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft13"> Senaste lydelse 1995:1576. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">Tord Gr�nsbo </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>riksbank; </b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1988:1385) om Sveriges </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">riksbank skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �2</b> Med bankinstitut f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-<br/>lemsbanker och utl�ndska bankf�retag som med st�d av 1 kap. 4 eller 5 � <br/>bankr�relselagen (1987:617) driver bankr�relse fr�n filial h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Med kreditinstitut f�rst�s bankinstitut, kreditmarknadsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft110">v�rdepappersinstitut, allm�nna pensionsfonden, f�rs�kringsf�retag med <br/>svensk koncession, landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna, <br/>Svenska skeppshypotekskassan samt utl�ndska f�retag som med st�d av <br/>2 kap. 8, 9 eller 10 � lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet driver <br/>verksamhet fr�n filial i Sverige. </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:455
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

781

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97:214.

2

Senaste lydelse 1995:1576.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Tord Gr�nsbo

(Finansdepartementet)

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank skall ha f�ljande lydelse.

3 �2 Med bankinstitut f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-
lemsbanker och utl�ndska bankf�retag som med st�d av 1 kap. 4 eller 5 �
bankr�relselagen (1987:617) driver bankr�relse fr�n filial h�r i landet.

Med kreditinstitut f�rst�s bankinstitut, kreditmarknadsf�retag,

v�rdepappersinstitut, allm�nna pensionsfonden, f�rs�kringsf�retag med
svensk koncession, landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna,
Svenska skeppshypotekskassan samt utl�ndska f�retag som med st�d av
2 kap. 8, 9 eller 10 � lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet driver
verksamhet fr�n filial i Sverige.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.