SFS 2000:181 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2000:181 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
000181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges <br/>riksbank;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 april 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 kap. 4 � och 7 kap. 4 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:1385) om Sveriges riksbank</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksbanken skall minst tv� g�nger om �ret l�mna en skriftlig redog�-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">relse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksbanken skall l�pande offentligg�ra statistiska uppgifter om valuta-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">och kreditf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I valutapolitiskt syfte f�r Riksbanken ta upp utl�ndsk kredit och kredit</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">i utl�ndsk valuta, bevilja kredit till annan centralbank, bevilja kredit inom ra-<br/>men f�r verksamheten i Banken f�r internationell betalningsutj�mning samt<br/>bevilja kredit f�r Europeiska unionens system f�r medelfristigt finansiellt<br/>st�d.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Efter medgivande av riksdagen f�r Riksbanken i valutapolitiskt syfte be-</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">vilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige �r medlem i<br/>och sluta avtal med annan �n centralbank om l�ngsiktiga internationella<br/>l�ne�taganden.</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksbanken f�r efter medgivande av riksdagen av egna medel tillskjuta in-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">satskapital i Internationella valutafonden.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksbanken f�r efter medgivande av riksdagen ocks� p� annat s�tt �n som</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">anges i andra och tredje styckena delta i finansiering inom ramen f�r Inter-<br/>nationella valutafondens verksamhet. N�got medgivande beh�vs dock inte<br/>om finansieringen har ett valutapolitiskt syfte eller om det finns s�rskilda<br/>sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1999:19.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2000:181</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 april 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:181</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utf�rdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6 kap. 4 � och 7 kap. 4 � lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank

2

skall ha f�ljande lydelse.

6 kap.

4 �

Riksbanken skall minst tv� g�nger om �ret l�mna en skriftlig redog�-

relse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

Riksbanken skall l�pande offentligg�ra statistiska uppgifter om valuta-

och kreditf�rh�llanden.

7 kap.

4 �

I valutapolitiskt syfte f�r Riksbanken ta upp utl�ndsk kredit och kredit

i utl�ndsk valuta, bevilja kredit till annan centralbank, bevilja kredit inom ra-
men f�r verksamheten i Banken f�r internationell betalningsutj�mning samt
bevilja kredit f�r Europeiska unionens system f�r medelfristigt finansiellt
st�d.

Efter medgivande av riksdagen f�r Riksbanken i valutapolitiskt syfte be-

vilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige �r medlem i
och sluta avtal med annan �n centralbank om l�ngsiktiga internationella
l�ne�taganden.

Riksbanken f�r efter medgivande av riksdagen av egna medel tillskjuta in-

satskapital i Internationella valutafonden.

Riksbanken f�r efter medgivande av riksdagen ocks� p� annat s�tt �n som

anges i andra och tredje styckena delta i finansiering inom ramen f�r Inter-
nationella valutafondens verksamhet. N�got medgivande beh�vs dock inte
om finansieringen har ett valutapolitiskt syfte eller om det finns s�rskilda
sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000.

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2000:181

Utkom fr�n trycket
den 27 april 2000

background image

2

SFS 2000:181

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.