SFS 2000:427 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2000:427 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
000427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges <br/>riksbank;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1385) om Sve-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">riges riksbank</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 9 kap. 4 � orden Riksdagens f�rvaltningskontor skall bytas ut</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">mot riksdagsf�rvaltningen,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 11 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksbankens beslut enligt denna lag f�r �verklagas endast i den ut-</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">str�ckning och i den ordning som s�gs i lagen (1989:186) om �verklagande<br/>av administrativa beslut av riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndighe-<br/>ter. Hur talan f�rs mot fullm�ktiges beslut om skiljande av en ledamot av di-<br/>rektionen fr�n hans anst�llning regleras i 2 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft 1 juli 2000.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft115">Carina Crantz<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 1999:19.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2000:427</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utf�rdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank

2

dels

att i 9 kap. 4 � orden Riksdagens f�rvaltningskontor skall bytas ut

mot riksdagsf�rvaltningen,

dels

att 11 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse.

5 �

Riksbankens beslut enligt denna lag f�r �verklagas endast i den ut-

str�ckning och i den ordning som s�gs i lagen (1989:186) om �verklagande
av administrativa beslut av riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndighe-
ter. Hur talan f�rs mot fullm�ktiges beslut om skiljande av en ledamot av di-
rektionen fr�n hans anst�llning regleras i 2 kap. 2 �.

Denna lag tr�der i kraft 1 juli 2000.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Carina Crantz
(Finansdepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

2

Lagen omtryckt 1999:19.

SFS 2000:427

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.