SFS 2009:801 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank / SFS 2009:801 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
090801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges <br/>riksbank;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 11 kap. 5 � lagen (1988:1385) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges riksbank</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet l�nsr�tten ska bytas ut mot f�rvaltningsr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL BILDT</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2 Lagen omtryckt 1999:19.<br/>Senaste lydelse av 11 kap. 5 � 2004:1303.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2009:801</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utf�rdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 11 kap. 5 � lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank

2 ordet l�nsr�tten ska bytas ut mot f�rvaltningsr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1999:19.
Senaste lydelse av 11 kap. 5 � 2004:1303.

SFS 2009:801

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.