Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1988:777
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Övrigt: Bilagan ändrad genom SFS1990:611.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1988:777
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad: 1988-06-14
Övrig text: Bilagan ändrad genom SFS1990:611.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller statliga garantier som
   -- har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och
   -- inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 §   Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 §   Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

/r4/ Bilaga

1 Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m. m. 2 Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m. m. för jordbruksändamål 3 Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning 4 Rennäringsförordningen (1971:438) 5 Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti 6 Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. 7 Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 8 Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd 9 Förordningen (1978:507) om industrigarantilån 10 Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 11 Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering 12 Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket 13 Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur 14 Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet 15 Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m. m. 16 Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 17 Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. 18 Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Lag (1990:611). 19 Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m. m. Lag (1990:611). 20 Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m. m. Lag (1990:611). 21 Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. Lag (1990:611).


Övergångsbestämmelser

1988:777

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Avgift för garantier enligt författningarna 3,5,6,8,9,15 och 17 i bilagan betalas första gången för det första halvåret 1989 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden vid ingången av samma år. Avgift för garantier enligt övriga författningar i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.

1990:611

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Avgift för garanti enligt författningarna 18 -- 21 i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.