SFS 1979:1055

791055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:PKFDZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:24px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:20px;font-family:BDMVSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:638px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">.. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1979:1055 </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (197 4:922) om kreditpolitiska medel; </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft11">den 20 december 1979 </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">uifardad den 13 december 1979. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 och 17 �� lagen (1974:922) skall </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">' � Riksbanken anger </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">Punkt')'^&#34; </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft11">likviditetskrav skall vara uppfyllt (ber�kningstid-</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">det procenttal som skall g�lla f�r likviditetskravet, </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft11">Ellg�ngar som f�r r�knas som likvida medel, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">^ ' riika skulder som skall avdragas fr�n summan av tillg�ngarna enlig t </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">j.&#34; ' </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">undanlag fr�n f�rbindelserna f�r g�ras, </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">ner </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11">medel skal) alltid r�knas dels skattkammarv�xlar, obligalio-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">nifani- </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11">R&gt;f^b'udelser som utf�rdats av staten, dels obligationer som </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">u^f'^ </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Sveriges allm�nna hypoteksbank och dels s�dana obligationer </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">^&#34;&#34;dals av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bo-</p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">^op. 1978/79; 165. FiU 1979/80: 8, rskr 1979/80; 59. </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft12">2685 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1979: 1055 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">siadskreditkassan eller kredilaktiebolag och som avs#r kreditgivning f�r </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft23">nyproduktion av bost�der eller, i den m�n statligt bostadsl�n utg�r, f�r an�<br/>nat by ggande. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">17 � Med emissionskontroll avses att obligationer, f�rlagsbevis eller </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">andra f�r den allm�nna r�relsen avsedda skuldebrev ej f�r utan tillst�nd av </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">riksbanken utges av annan �n riksg�ldskontoret och att andra skuldebrev, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft24">som ej avser inl�ning p� r�kning fr�n allm�nheten, ej f�r utan s�dant till-<br/>st�nd utges av kreditinstitut. Fr�n emissionskontroll undantas dock obliga�</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">tioner som bankinstitut utger och vars l�ptid �r h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kra ft, s�vitt avser 17 �, den 1 januari 1980 och i �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 juli 1980. 1 fr�g a om obligationer som har utf�rdats f�re den I j uli </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">1980 och obligationer som utf�rdas i utb yte mot s�dana obligationer g�ller </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � andra stycket fortfarande i sin �l dre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">G�STA BOHMAN </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Edmund Gabrielsson </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft21">(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

..

SFS 1979:1055

om �ndring i lagen (197 4:922) om kreditpolitiska medel;

,

den 20 december 1979

uifardad den 13 december 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 och 17 �� lagen (1974:922) skall

ha nedan angivna lydelse.

' � Riksbanken anger

Punkt')'^"

likviditetskrav skall vara uppfyllt (ber�kningstid-

det procenttal som skall g�lla f�r likviditetskravet,

Ellg�ngar som f�r r�knas som likvida medel,

^ ' riika skulder som skall avdragas fr�n summan av tillg�ngarna enlig t

j." '

undanlag fr�n f�rbindelserna f�r g�ras,

ner

medel skal) alltid r�knas dels skattkammarv�xlar, obligalio-

nifani-

R>f^b'udelser som utf�rdats av staten, dels obligationer som

u^f'^

Sveriges allm�nna hypoteksbank och dels s�dana obligationer

^""dals av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bo-

^op. 1978/79; 165. FiU 1979/80: 8, rskr 1979/80; 59.

2685

background image

SFS 1979: 1055

siadskreditkassan eller kredilaktiebolag och som avs#r kreditgivning f�r

nyproduktion av bost�der eller, i den m�n statligt bostadsl�n utg�r, f�r an�
nat by ggande.

17 � Med emissionskontroll avses att obligationer, f�rlagsbevis eller

andra f�r den allm�nna r�relsen avsedda skuldebrev ej f�r utan tillst�nd av

riksbanken utges av annan �n riksg�ldskontoret och att andra skuldebrev,

som ej avser inl�ning p� r�kning fr�n allm�nheten, ej f�r utan s�dant till-
st�nd utges av kreditinstitut. Fr�n emissionskontroll undantas dock obliga�

tioner som bankinstitut utger och vars l�ptid �r h�gst ett �r.

Denna lag tr�der i kra ft, s�vitt avser 17 �, den 1 januari 1980 och i �vrigt

den 1 juli 1980. 1 fr�g a om obligationer som har utf�rdats f�re den I j uli

1980 och obligationer som utf�rdas i utb yte mot s�dana obligationer g�ller

9 � andra stycket fortfarande i sin �l dre lydelse.

P� regeringens v�gnar

G�STA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.