SFS 2000:1249 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 2000:1249 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
001249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:PDKNNI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:PDKNNI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:PDKNNI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:10px;font-family:PDKONE+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PDKNNI+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:PDKNKE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1602) om valuta- och <br/>kreditreglering;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 2 kap. 7 � lagen (1992:1602) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">valuta- och kreditreglering</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11"> orden lagen (1960:418) om straff f�r varu-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">smuggling skall bytas ut mot lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Annika Lundius<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av 2 kap. 7 � 1999:420.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2000:1249</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2000</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">5</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft111"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>SFS 2000:12141280</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 2 kap. 7 � lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering

2

orden lagen (1960:418) om straff f�r varu-

smuggling skall bytas ut mot lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Annika Lundius
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 7 � 1999:420.

SFS 2000:1249

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2000

5

SFS 2000:12141280

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.