SFS 2015:421 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden / SFS 2015:421 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
150421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EKMAJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EKMAJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EKMAJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EKMAJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EKMAID+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:243) om Allm�nna <br/>arvsfonden;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:243) om Allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arvsfonden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�nna arvsfonden best�r av egendom som tillfallit fonden genom</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">arv, g�va, testamente eller f�rm�nstagarf�rordnande i f�rs�kringsavtal, enligt<br/>32 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs om egendom som har tillfallit fonden genom arv g�ller ocks�</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 � den upph�vda lagen<br/>(1937:81) om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande d�dsbo eller enligt<br/>2 kap. 4 � lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 17 augusti 2015.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA REGN�R</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:814.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:421</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:243) om Allm�nna
arvsfonden;

utf�rdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:243) om Allm�nna

arvsfonden ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Allm�nna arvsfonden best�r av egendom som tillfallit fonden genom

arv, g�va, testamente eller f�rm�nstagarf�rordnande i f�rs�kringsavtal, enligt
32 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.

Det som s�gs om egendom som har tillfallit fonden genom arv g�ller ocks�

egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 � den upph�vda lagen
(1937:81) om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande d�dsbo eller enligt
2 kap. 4 � lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

Denna lag tr�der i kraft den 17 augusti 2015.

P� regeringens v�gnar

�SA REGN�R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.

2 Senaste lydelse 2005:814.

SFS 2015:421

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.