SFS 1972:640

720640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:28px;font-family:VKHQOU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VKHQOU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OZAANV+CourierNewPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VKHQOU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VKHQOU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VKHQOU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag _ _ </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1972:640 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1928: 281) om allm�nna arvsfonden; </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 8 december 1972. </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:689px;white-space:nowrap" class="ft11">^^72 </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen^, funnit gott att i fr�ga om lagen (1928: 281) om allm�nna arvs-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">fonden^ f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 1 och 12 �� ordet &#34;statskontoret&#34; skall bytas ut mot &#34;kam�</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">markollegiet&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 35, 7 och 8 �� ordet &#34;kammaradvokatfiskals�mbetet&#34; </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">skall bytas ut mot &#34;kammarkollegiet&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att i 3 och 5 �� ordet &#34;�mbetet&#34; skall bytas ut mot &#34;kollegiet&#34;, <br/>dels att i 12 � ordet &#34;kammaradvokatfiskals�mbetet&#34; skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">mot &#34;kollegiet&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1973. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill b ekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">Stockholms slott den 8 december 1972. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1972:139, LU 25, rskr 29 9. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � 1969: 225 </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � 1969: 225 </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">3� 7� </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft12"> </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">4� 8� </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft12"> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag _ _

SFS 1972:640

om �ndring i lagen (1928: 281) om allm�nna arvsfonden;

given Stockholms slott den 8 december 1972.

^^72

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fr�ga om lagen (1928: 281) om allm�nna arvs-

fonden^ f�rordna,

dels att i 1 och 12 �� ordet "statskontoret" skall bytas ut mot "kam�

markollegiet",

dels att i 35, 7 och 8 �� ordet "kammaradvokatfiskals�mbetet"

skall bytas ut mot "kammarkollegiet",

dels att i 3 och 5 �� ordet "�mbetet" skall bytas ut mot "kollegiet",
dels att i 12 � ordet "kammaradvokatfiskals�mbetet" skall bytas ut

mot "kollegiet".

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1973.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill b ekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 8 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1972:139, LU 25, rskr 29 9.

2 Senaste lydelse av

1 � 1969: 225

5 � 1969: 225

3� 7�4� 8�;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.