SFS 1981:362

810362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:DQYYYY+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:LKYJHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BGGMBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:IYHQLP+Arial;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:21px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:16px;line-height:20px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:LKYJHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:LKYJHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VQHNMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:623px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:362 </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">den 26 maj 1981 </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">630 </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i lagen (1928:281) om allm�nna arvsfonden; </b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 23 april 1981. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 � lagen (1928; 281) om allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">arvsfonden skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft19">5 �&#34; Arv, som har tillfallit fonden, f^r helt eller delvis avst�s till annan, <br/>om det med h�nsyn till uttalanden av arvl�taren eller andra s�rskilda om�<br/>st�ndigheter kan anses �verensst�mma med arvl�tarens yttersta vilja. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">�ven i an nat fall f�r arv avst�s till arvl�tarens sl�kting eller annan person </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">som har st�tt arvl�taren n�ra, om det kan anses billigt. Arv som utg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">egendom, vilken �r av v�sentlig betydelse fr�n kulturhistorisk synpunkt el�</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">ler fr�n natur- eller kult-urv�rdssynpunkt, f�r avst�s till juridisk person som </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">har s�rskilda f�ruts�ttningar att ta hand om egendomen p� l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut om avst�ende av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillst�nd f�r beslut ej </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">fattas om att till n�gon avst� egendom till e tt v�rde �verstigande 200000 </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">kronor. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">Vill n� gon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avst�s, skall </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81:48, LU 11. rskr224. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1978:239. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:824px;white-space:nowrap" class="ft14">JU </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft11">r </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>'"i </i></p> <p style="position:absolute;top:806px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft11">t&#34; </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft18">ti c; <br/>la </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft11">t; </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>t-j </b></p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft12">t-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>han inge sin ans�kan till l�nsstyrelsen i det l�n d�r den d�de senast haft sitt </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1981:362 </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft24">hemvist. Det �ligger l�nsstyrelsen att genast underr�tta kammarkollegiet <br/>om ans�kningen samt, efter verkst�lld utredning, till kollegiet ins�nda </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">handlingarna i �rendet j�mte eget utl�tande. Kollegiet har att, j�mte eget </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">yttrande, ins�nda handlingarna till reger ingen, om icke kollegiet �g er be�</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">sluta i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1981. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5; </b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft21">Edvard Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft21">i </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:829px;white-space:nowrap" class="ft21">i </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:362

Lag

Utkom fr�n trycket

den 26 maj 1981

630

om �ndring i lagen (1928:281) om allm�nna arvsfonden;

utf�rdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 � lagen (1928; 281) om allm�nna

arvsfonden skall ha nedan angivna lydelse.

5 �" Arv, som har tillfallit fonden, f^r helt eller delvis avst�s till annan,
om det med h�nsyn till uttalanden av arvl�taren eller andra s�rskilda om�
st�ndigheter kan anses �verensst�mma med arvl�tarens yttersta vilja.

�ven i an nat fall f�r arv avst�s till arvl�tarens sl�kting eller annan person

som har st�tt arvl�taren n�ra, om det kan anses billigt. Arv som utg�rs av

egendom, vilken �r av v�sentlig betydelse fr�n kulturhistorisk synpunkt el�

ler fr�n natur- eller kult-urv�rdssynpunkt, f�r avst�s till juridisk person som

har s�rskilda f�ruts�ttningar att ta hand om egendomen p� l�mpligt s�tt.

Beslut om avst�ende av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillst�nd f�r beslut ej

fattas om att till n�gon avst� egendom till e tt v�rde �verstigande 200000

kronor.

Vill n� gon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avst�s, skall

' Prop. 1980/81:48, LU 11. rskr224.

^ Senaste lydelse 1978:239.

JU

r

'"i

t"

ti c;
la

t;

t-j

t-

background image

han inge sin ans�kan till l�nsstyrelsen i det l�n d�r den d�de senast haft sitt

SFS 1981:362

hemvist. Det �ligger l�nsstyrelsen att genast underr�tta kammarkollegiet
om ans�kningen samt, efter verkst�lld utredning, till kollegiet ins�nda

handlingarna i �rendet j�mte eget utl�tande. Kollegiet har att, j�mte eget

yttrande, ins�nda handlingarna till reger ingen, om icke kollegiet �g er be�

sluta i �rendet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1981.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

5;

Edvard Nilsson

i

(Justitiedepartementet)

i

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.