SFS 1991:367

910367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:EOLABB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:RRVTJV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RRVTJV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RRVTJV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:RRVTJV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:RRVTJV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:615px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:367 </b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n tr &gt;'cket </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft11">den 4 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11">616 </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:639px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1928:281) om allm�nna arvsfonden; </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 16 maj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs att 8 � lagen (1928:281) om allm �n�</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">na arvsfonden skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer be slutar </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft14">om f�rs�ljning av fast egendom eller tomtr�tt som har tillfallit fonden. <br/>Annan l�s egendom �n tomtr�tt skall gode mannen f�rs�lja p� off entlig <br/>auktion, om inte kammarkollegiet medger annat. Fordringar f�r f�rs�ljas <br/>endast i den m�n de i nte kan drivas in. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r att driva in en fordran som har tillfallit fonden f�r gode mannen </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">v�cka och utf�ra talan utan bemyndigande av kammarkollegiet. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft12">Om s�rskilda f�reskrifter har l�mnats genom ett testamente, skall de </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Denna lag tr�de r i kraft den 1 ju li 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91: 132, LU30, rskr. 26 3. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft11">' Scnaslc lydelse 1978:239. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">2.1 fr�ga om f�rs�ljningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:367 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">�ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34;ii'?' </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft20">Severin Blomstrand </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:367

Utkom fr�n tr >'cket

den 4 juni 1991

616

Lag

om �ndring i lagen (1928:281) om allm�nna arvsfonden;

utf�rdad den 16 maj 1991.

Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs att 8 � lagen (1928:281) om allm �n�

na arvsfonden skall ha f�ljande lydelse.

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer be slutar

om f�rs�ljning av fast egendom eller tomtr�tt som har tillfallit fonden.
Annan l�s egendom �n tomtr�tt skall gode mannen f�rs�lja p� off entlig
auktion, om inte kammarkollegiet medger annat. Fordringar f�r f�rs�ljas
endast i den m�n de i nte kan drivas in.

F�r att driva in en fordran som har tillfallit fonden f�r gode mannen

v�cka och utf�ra talan utan bemyndigande av kammarkollegiet.

Om s�rskilda f�reskrifter har l�mnats genom ett testamente, skall de

till�mpas.

1. Denna lag tr�de r i kraft den 1 ju li 1991.

' Prop. 1990/91: 132, LU30, rskr. 26 3.

' Scnaslc lydelse 1978:239.

background image

2.1 fr�ga om f�rs�ljningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller

SFS 1991:367

�ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

"ii'?'

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.