SFS 2005:814 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden / SFS 2005:814 Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
050814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DHEGPP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DHEGPP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DHEGPP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DHEGPP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DHEGPP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DHEGNN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:243) om Allm�nna <br/>arvsfonden;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:243) om Allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">arvsfonden skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>Allm�nna arvsfonden best�r av egendom som tillfallit fonden genom<br/>arv, g�va, testamente eller f�rm�nstagarf�rordnande i f�rs�kringsavtal, en-<br/>ligt 32 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs om egendom som har tillfallit fonden genom arv g�ller</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">ocks� egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 � lagen (1937:81)<br/>om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande d�dsbo.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BERIT ANDNOR</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Christian Groth<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:814</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:243) om Allm�nna
arvsfonden;

utf�rdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:243) om Allm�nna

arvsfonden skall ha f�ljande lydelse.

1 � Allm�nna arvsfonden best�r av egendom som tillfallit fonden genom
arv, g�va, testamente eller f�rm�nstagarf�rordnande i f�rs�kringsavtal, en-
ligt 32 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut.

Vad som s�gs om egendom som har tillfallit fonden genom arv g�ller

ocks� egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 � lagen (1937:81)
om internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande d�dsbo.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.

P� regeringens v�gnar

BERIT ANDNOR

Christian Groth
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32.

SFS 2005:814

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.