SFS 2018:718 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2018:718 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
SFS2018-718.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:DVHJLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:DVHJLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:DVHJLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DVHJLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MPUSUV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DVHJLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:XQHBSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ATYRVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 a kap. 33 � lagen (1995:1570) om </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 a kap. <br/>33 �</b>2 Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">SCE-f�rordningen att ha sitt s�te och sitt huvudkontor i samma stat, ska </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Bolagsverket genom ett s�rskilt beslut fastst�lla att europakooperativet inte </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppfyller den skyldigheten. N�r beslutet har f�tt laga kraft, ska verket f�re-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�gga europakooperativet att inom en viss tid g�ra r�ttelse. D� ska 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">12 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar till�mpas. F�rel�ggandet </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska inneh�lla en upplysning om att Bolagsverket kommer att besluta att </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">europakooperativet ska g� i likvidation om europakooperativet inte g�r </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om europakooperativet inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Bolagsverket besluta </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att europakooperativet ska g� i likvidation. N�got beslut om likvidation ska </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upph�rt under �rendets hand-</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ggning hos verket. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om likvidation enligt andra stycket f�r inte verkst�llas f�rr�n </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det har f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2006:608. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:718 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 a kap. 33 � lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

1 a kap.
33 �
2 Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i

SCE-f�rordningen att ha sitt s�te och sitt huvudkontor i samma stat, ska

Bolagsverket genom ett s�rskilt beslut fastst�lla att europakooperativet inte

uppfyller den skyldigheten. N�r beslutet har f�tt laga kraft, ska verket f�re-

l�gga europakooperativet att inom en viss tid g�ra r�ttelse. D� ska 17 kap.

12 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar till�mpas. F�rel�ggandet

ska inneh�lla en upplysning om att Bolagsverket kommer att besluta att

europakooperativet ska g� i likvidation om europakooperativet inte g�r

r�ttelse.

Om europakooperativet inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Bolagsverket besluta

att europakooperativet ska g� i likvidation. N�got beslut om likvidation ska

dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upph�rt under �rendets hand-

l�ggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket f�r inte verkst�llas f�rr�n

det har f�tt laga kraft.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2006:608.

SFS 2018:718

Publicerad

den 8 juni 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.