SFS 2000:45 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2000:45 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
000045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om <br/>medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 februari 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 2 kap. 4 �, 7 kap. 16 �</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">och 10 kap. 1, 2 och 8 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som f�reskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullg�ras i pengar. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En medlemsbank skall n�r bankens r�relse p�b�rjas ha ett bundet eget ka-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">pital som vid tidpunkten f�r beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner<br/>euro. I 5 kap. 4 � 5 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-<br/>tal.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan ber�knas</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">uppg� till h�gst etthundra miljoner kronor eller, om banken kommer att ha<br/>sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, f�r banken medges att ha l�gre<br/>bundet eget kapital �n det som anges i andra stycket, dock l�gst motsvarande<br/>en miljon euro. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektio-<br/>nen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas<br/>dock av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Stadgarna skall ange </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">1. medlemsbankens firma, <br/>2. den ort i Sverige d�r styrelsen skall ha sitt s�te,<br/>3. de r�relsegrenar som banken avser att driva,<br/>4. villkoren f�r medlemskap i banken,<br/>5. den insats med vilken varje medlem skall delta i banken och i vilken ut-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">str�ckning medlemmarna f�r delta i banken med insats ut�ver vad de �r skyl-<br/>diga att delta med, </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1999:914.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1997:915.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2000:45</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 februari 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:45</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">6. antalet eller l�gsta och h�gsta antalet styrelseledam�ter och revisorer</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">samt eventuella suppleanter, som skall utses av st�mman, samt tiden f�r de-<br/>ras uppdrag,</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">7. f�r det fall att fullm�ktige enligt 7 kap. 12 � skall finnas, deras befogen-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">het, hur de skall utses och tiden f�r deras uppdrag,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">8. inom vilken tid och hur f�reningsst�mman skall sammankallas samt</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas eller fullm�ktiges<br/>k�nnedom,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">9. vilka �renden som skall f�rekomma p� ordinarie st�mma,<br/>10. vad som skall ske med bankens beh�llna tillg�ngar n�r den uppl�ses,</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">samt</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">11. f�r det fall att f�rlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insats emission</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">som avses i 8 kap. 2a � skall f�rekomma, vad som skall g�lla f�r dessa.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 � bokf�-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I s� fall skall det i<br/>stadgarna ocks� anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i<br/>f�reningen skall vara best�md i euro.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid byte av redovisningsvaluta f�r �ndring av uppgift om insatsbelopp an-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">st� till den f�rsta ordinarie f�reningsst�mman efter det att beslutet om byte<br/>av redovisningsvaluta fick verkan.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft21"> Ett beslut om �ndring av stadgarna skall genast anm�las f�r registre-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ring sedan �ndringen har stadf�sts. Beslutet f�r inte verkst�llas f�rr�n regist-<br/>rering har skett.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut som inneb�r neds�ttning av medlemsinsatsernas belopp eller annan</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna f�r inte verk-<br/>st�llas f�rr�n ett �r efter registreringen.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut om att inf�ra eller �ndra en s�dan best�mmelse i stadgarna som</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">avses i 2 kap. 4 � andra stycket f�r verkan vid ing�ngen av det r�kenskaps�r<br/>som inleds n�rmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte re-<br/>gistrerats, skall dock �ndringen av stadgarna sakna verkan.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Styrelsen skall senast till f�rsta ordinarie f�reningsst�mma efter det att be-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">slutet fick verkan l�gga fram f�rslag om n�dv�ndiga f�ljd�ndringar av stad-<br/>garna avseende den insats med vilken varje medlem skall delta i medlems-<br/>banken.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft21"> Enligt ett avtal om fusion kan en medlemsbank (den �verl�tande ban-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ken) g� upp i en annan medlemsbank (den �vertagande banken). En s�dan<br/>fusion inneb�r att medlemmarna i den �verl�tande banken blir medlemmar i<br/>den �vertagande banken och att den �verl�tande banken uppl�ses utan likvi-<br/>dation samt att dess tillg�ngar och skulder �vertas av den �vertagande ban-<br/>ken. F�r att avtalet skall bli giltigt skall det godk�nnas av f�reningsst�mman<br/>i den �verl�tande banken. Fusion kan ske trots att den �verl�tande banken<br/>har tr�tt i likvidation. I ett s�dant fall skall likvidationen avslutas n�r till-<br/>st�nd till fusionen enligt 5 � har registrerats.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:45</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Fusion f�r ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">luta.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">F�ljande handlingar skall h�llas tillg�ngliga f�r de r�stber�ttigade, med-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">lemmarna och innehavarna av f�rlagsandelar i den �verl�tande medlems-<br/>banken under minst en vecka f�re den f�reningsst�mma vid vilken fr�gan<br/>om godk�nnande av fusionsavtalet skall behandlas samt l�ggas fram p�<br/>st�mman:</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">1. f�rslag till f�reningsst�mmans beslut,<br/>2. fusionsavtalet,<br/>3. en redog�relse av styrelsen f�r de omst�ndigheter som kan vara av vikt</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">vid bed�mningen av f�rslagets l�mplighet f�r medlemsbanken och ins�t-<br/>tarna,</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">4. ett yttrande av revisorerna �ver styrelsens redog�relse enligt 3, samt<br/>5. en kopia av den �vertagande medlemsbankens �rsredovisning f�r det</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">senaste r�kenskaps�ret, f�rsedd med anteckning om f�reningsst�mmans be-<br/>slut r�rande bankens vinst eller f�rlust, samt en kopia av revisionsber�ttelsen<br/>f�r samma r�kenskaps�r.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Skall den �verl�tande medlemsbankens �rsredovisning inte behandlas p�</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">den st�mma som anges i tredje stycket eller har den �vertagande bankens<br/>�rsredovisning f�r det senaste r�kenskaps�ret inte behandlats p� en st�mma i<br/>den banken, skall i st�llet f�r de handlingar som anges i tredje stycket 5 f�l-<br/>jande handlingar h�llas tillg�ngliga och l�ggas fram p� den f�rstn�mnda<br/>st�mman i enlighet med vad som anges i tredje stycket:</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. en kopia av medlemsbankens senaste �rsredovisning, f�rsedd med an-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">teckning om f�reningsst�mmans beslut om bankens vinst eller f�rlust, samt<br/>en kopia av revisionsber�ttelsen f�r det �r �rsredovisningen avser, </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en av styrelsen undertecknad redog�relse f�r h�ndelser av v�sentlig be-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tydelse f�r bankens st�llning som har intr�ffat efter det att �rsredovisningen<br/>har l�mnats, samt</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">3. revisorernas yttrande �ver styrelsens redog�relse enligt 2.<br/>Handlingarna skall genast s�ndas till varje r�stber�ttigad, medlem eller</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">innehavare av f�rlagsandel som beg�r det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft31"> Enligt ett avtal om fusion kan tv� eller flera medlemsbanker (de �ver-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">l�tande bankerna) f�renas genom att bilda en ny medlemsbank (den �verta-<br/>gande banken). En s�dan fusion inneb�r att medlemmarna i de �verl�tande<br/>bankerna blir medlemmar i den nya banken och att de �verl�tande bankerna<br/>uppl�ses utan likvidation samt att den nya banken �vertar deras tillg�ngar<br/>och skulder. Avtalet skall f�r att bli giltigt godk�nnas av f�reningsst�mman i<br/>varje �verl�tande medlemsbank. Best�mmelsen i 1 � f�rsta stycket fj�rde<br/>meningen skall till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Fusion f�r ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">luta.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">De handlingar som anges i 1 � tredje stycket 14 och fj�rde stycket skall</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">uppr�ttas f�r varje �verl�tande medlemsbank. De skall h�llas tillg�ngliga f�r<br/>de r�stber�ttigade, medlemmarna och innehavarna av f�rlagsandelar i de<br/>�verl�tande bankerna under minst en vecka f�re den f�reningsst�mma vid<br/>vilken fr�gan om godk�nnande av fusionsavtalet skall behandlas. Handling-<br/>arna skall genast s�ndas till r�stber�ttigad, medlem och innehavare av f�r-</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:45</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft44">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">lagsandel som beg�r det och uppger sin postadress. Handlingarna skall l�g-<br/>gas fram p� st�mmorna.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Fusionsavtalet skall inneh�lla ett f�rslag till stadgar f�r den nya medlems-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">banken och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de �verl�tande<br/>bankerna godk�nner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet med avtalets<br/>best�mmelser utse styrelse och revisorer i den nya banken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om en medlemsbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">lemsbankens och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att<br/>dotterbolaget skall g� upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anm�la avta-<br/>let f�r registrering hos Finansinspektionen. D�rvid g�ller 57 �� i till�mp-<br/>liga delar.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Fusion f�r ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">ningsvaluta.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Dotterbolaget �r uppl�st n�r regeringens eller Finansinspektionens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">om tillst�nd enligt 5 � har registrerats. Finansinspektionen skall l�mna upp-<br/>gifter om fusionen till Patent- och registreringsverket, som skall registrera<br/>tillst�ndet enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske �ven om det i dotterbolaget finns egen-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">dom som medlemsbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom m�ste avyttras<br/>senast ett �r fr�n registreringen. Om det finns s�rskilda sk�l, kan Finansin-<br/>spektionen f�rl�nga denna frist.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2000.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft47">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utf�rdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 kap. 4 �, 2 kap. 4 �, 7 kap. 16 �

och 10 kap. 1, 2 och 8 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall ha f�l-
jande lydelse.

1 kap.

4 �

2

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som f�reskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullg�ras i pengar.

En medlemsbank skall n�r bankens r�relse p�b�rjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten f�r beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 � 5 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan ber�knas

uppg� till h�gst etthundra miljoner kronor eller, om banken kommer att ha
sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, f�r banken medges att ha l�gre
bundet eget kapital �n det som anges i andra stycket, dock l�gst motsvarande
en miljon euro. Fr�gor om s�dant medgivande pr�vas av Finansinspektio-
nen. �renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas
dock av regeringen.

2 kap.

4 �

3

Stadgarna skall ange

1. medlemsbankens firma,
2. den ort i Sverige d�r styrelsen skall ha sitt s�te,
3. de r�relsegrenar som banken avser att driva,
4. villkoren f�r medlemskap i banken,
5. den insats med vilken varje medlem skall delta i banken och i vilken ut-

str�ckning medlemmarna f�r delta i banken med insats ut�ver vad de �r skyl-
diga att delta med,

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1999:914.

3

Senaste lydelse 1997:915.

SFS 2000:45

Utkom fr�n trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:45

6. antalet eller l�gsta och h�gsta antalet styrelseledam�ter och revisorer

samt eventuella suppleanter, som skall utses av st�mman, samt tiden f�r de-
ras uppdrag,

7. f�r det fall att fullm�ktige enligt 7 kap. 12 � skall finnas, deras befogen-

het, hur de skall utses och tiden f�r deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur f�reningsst�mman skall sammankallas samt

hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas eller fullm�ktiges
k�nnedom,

9. vilka �renden som skall f�rekomma p� ordinarie st�mma,
10. vad som skall ske med bankens beh�llna tillg�ngar n�r den uppl�ses,

samt

11. f�r det fall att f�rlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insats emission

som avses i 8 kap. 2a � skall f�rekomma, vad som skall g�lla f�r dessa.

Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 � bokf�-

ringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I s� fall skall det i
stadgarna ocks� anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i
f�reningen skall vara best�md i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta f�r �ndring av uppgift om insatsbelopp an-

st� till den f�rsta ordinarie f�reningsst�mman efter det att beslutet om byte
av redovisningsvaluta fick verkan.

7 kap.

16 �

Ett beslut om �ndring av stadgarna skall genast anm�las f�r registre-

ring sedan �ndringen har stadf�sts. Beslutet f�r inte verkst�llas f�rr�n regist-
rering har skett.

Beslut som inneb�r neds�ttning av medlemsinsatsernas belopp eller annan

lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna f�r inte verk-
st�llas f�rr�n ett �r efter registreringen.

Ett beslut om att inf�ra eller �ndra en s�dan best�mmelse i stadgarna som

avses i 2 kap. 4 � andra stycket f�r verkan vid ing�ngen av det r�kenskaps�r
som inleds n�rmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte re-
gistrerats, skall dock �ndringen av stadgarna sakna verkan.

Styrelsen skall senast till f�rsta ordinarie f�reningsst�mma efter det att be-

slutet fick verkan l�gga fram f�rslag om n�dv�ndiga f�ljd�ndringar av stad-
garna avseende den insats med vilken varje medlem skall delta i medlems-
banken.

10 kap.

1 �

Enligt ett avtal om fusion kan en medlemsbank (den �verl�tande ban-

ken) g� upp i en annan medlemsbank (den �vertagande banken). En s�dan
fusion inneb�r att medlemmarna i den �verl�tande banken blir medlemmar i
den �vertagande banken och att den �verl�tande banken uppl�ses utan likvi-
dation samt att dess tillg�ngar och skulder �vertas av den �vertagande ban-
ken. F�r att avtalet skall bli giltigt skall det godk�nnas av f�reningsst�mman
i den �verl�tande banken. Fusion kan ske trots att den �verl�tande banken
har tr�tt i likvidation. I ett s�dant fall skall likvidationen avslutas n�r till-
st�nd till fusionen enligt 5 � har registrerats.

background image

3

SFS 2000:45

Fusion f�r ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-

luta.

F�ljande handlingar skall h�llas tillg�ngliga f�r de r�stber�ttigade, med-

lemmarna och innehavarna av f�rlagsandelar i den �verl�tande medlems-
banken under minst en vecka f�re den f�reningsst�mma vid vilken fr�gan
om godk�nnande av fusionsavtalet skall behandlas samt l�ggas fram p�
st�mman:

1. f�rslag till f�reningsst�mmans beslut,
2. fusionsavtalet,
3. en redog�relse av styrelsen f�r de omst�ndigheter som kan vara av vikt

vid bed�mningen av f�rslagets l�mplighet f�r medlemsbanken och ins�t-
tarna,

4. ett yttrande av revisorerna �ver styrelsens redog�relse enligt 3, samt
5. en kopia av den �vertagande medlemsbankens �rsredovisning f�r det

senaste r�kenskaps�ret, f�rsedd med anteckning om f�reningsst�mmans be-
slut r�rande bankens vinst eller f�rlust, samt en kopia av revisionsber�ttelsen
f�r samma r�kenskaps�r.

Skall den �verl�tande medlemsbankens �rsredovisning inte behandlas p�

den st�mma som anges i tredje stycket eller har den �vertagande bankens
�rsredovisning f�r det senaste r�kenskaps�ret inte behandlats p� en st�mma i
den banken, skall i st�llet f�r de handlingar som anges i tredje stycket 5 f�l-
jande handlingar h�llas tillg�ngliga och l�ggas fram p� den f�rstn�mnda
st�mman i enlighet med vad som anges i tredje stycket:

1. en kopia av medlemsbankens senaste �rsredovisning, f�rsedd med an-

teckning om f�reningsst�mmans beslut om bankens vinst eller f�rlust, samt
en kopia av revisionsber�ttelsen f�r det �r �rsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redog�relse f�r h�ndelser av v�sentlig be-

tydelse f�r bankens st�llning som har intr�ffat efter det att �rsredovisningen
har l�mnats, samt

3. revisorernas yttrande �ver styrelsens redog�relse enligt 2.
Handlingarna skall genast s�ndas till varje r�stber�ttigad, medlem eller

innehavare av f�rlagsandel som beg�r det och uppger sin postadress.

2 �

Enligt ett avtal om fusion kan tv� eller flera medlemsbanker (de �ver-

l�tande bankerna) f�renas genom att bilda en ny medlemsbank (den �verta-
gande banken). En s�dan fusion inneb�r att medlemmarna i de �verl�tande
bankerna blir medlemmar i den nya banken och att de �verl�tande bankerna
uppl�ses utan likvidation samt att den nya banken �vertar deras tillg�ngar
och skulder. Avtalet skall f�r att bli giltigt godk�nnas av f�reningsst�mman i
varje �verl�tande medlemsbank. Best�mmelsen i 1 � f�rsta stycket fj�rde
meningen skall till�mpas.

Fusion f�r ske endast om medlemsbankerna har samma redovisningsva-

luta.

De handlingar som anges i 1 � tredje stycket 14 och fj�rde stycket skall

uppr�ttas f�r varje �verl�tande medlemsbank. De skall h�llas tillg�ngliga f�r
de r�stber�ttigade, medlemmarna och innehavarna av f�rlagsandelar i de
�verl�tande bankerna under minst en vecka f�re den f�reningsst�mma vid
vilken fr�gan om godk�nnande av fusionsavtalet skall behandlas. Handling-
arna skall genast s�ndas till r�stber�ttigad, medlem och innehavare av f�r-

background image

4

SFS 2000:45

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

lagsandel som beg�r det och uppger sin postadress. Handlingarna skall l�g-
gas fram p� st�mmorna.

Fusionsavtalet skall inneh�lla ett f�rslag till stadgar f�r den nya medlems-

banken och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de �verl�tande
bankerna godk�nner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet med avtalets
best�mmelser utse styrelse och revisorer i den nya banken.

8 �

Om en medlemsbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-

lemsbankens och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att
dotterbolaget skall g� upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anm�la avta-
let f�r registrering hos Finansinspektionen. D�rvid g�ller 57 �� i till�mp-
liga delar.

Fusion f�r ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget �r uppl�st n�r regeringens eller Finansinspektionens beslut

om tillst�nd enligt 5 � har registrerats. Finansinspektionen skall l�mna upp-
gifter om fusionen till Patent- och registreringsverket, som skall registrera
tillst�ndet enligt 5 �.

Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske �ven om det i dotterbolaget finns egen-

dom som medlemsbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom m�ste avyttras
senast ett �r fr�n registreringen. Om det finns s�rskilda sk�l, kan Finansin-
spektionen f�rl�nga denna frist.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2000.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.