SFS 2000:820 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1570) om medlemsbanker / SFS 2000:820 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
000820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:AOCEED+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:AOCEED+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:AOCDON+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:AOCDKJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) om <br/>medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1570) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 2 kap. 5 �, 7 kap. 18 � och 9 kap. 20 � orden Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">nen skall bytas ut mot registreringsmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 9 kap. 7 och 18 �� samt 10 kap. 4, 5 och 8 �� skall ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">F�reningsst�mman eller den domstol som beslutar att medlemsbanken</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">skall tr�da i likvidation skall genast anm�la beslutet till registreringsmyndig-<br/>heten f�r registrering. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Finansinspektionen skall utan dr�jsm�l utse tv� eller flera likvidatorer och</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">underr�tta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidato-<br/>rerna tr�der i styrelsens st�lle och har till uppgift att genomf�ra likvidatio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>18 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en medlemsbank har tr�tt i likvidation p� grund av f�renings-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">st�mmans beslut, kan st�mman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att<br/>likvidationen skall upph�ra och bankens verksamhet �terupptas. Ett s�dant<br/>beslut f�r dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation p� grund av<br/>denna lag eller stadgarna, eller om utskiftning har �gt rum.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">N�r beslut enligt f�rsta stycket fattas, skall en styrelse samtidigt v�ljas.<br/>F�reningsst�mmans beslut om likvidationens upph�rande och val av en</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">styrelse skall likvidatorerna genast anm�la till registreringsmyndigheten f�r<br/>registrering. Beslutet f�r inte verkst�llas f�rr�n Finansinspektionen l�mnat<br/>tillst�nd till detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall under-<br/>r�tta registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna beslut. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 � har blivit upph�vt ge-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">nom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna<br/>genast anm�la detta f�r registrering samt kalla till f�reningsst�mma f�r val<br/>av styrelse. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r likvidation har upph�rt enligt denna paragraf, skall 15 � till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av 2 kap. 5 � 1996:749.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:820</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 november 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:820</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r fusionsavtalet har godk�nts av f�reningsst�mman, skall det anm�-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">las av den �verl�tande medlemsbanken f�r registrering. Om detta inte har<br/>skett inom fyra m�nader fr�n st�mmans beslut eller om registreringsmyndig-<br/>heten genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en s�dan an-<br/>m�lan eller v�grat registrering av avtalet, har fr�gan om fusion fallit.</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Hinder mot registrering m�ter, om pr�vning av fusionen p�g�r eller om</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">fusionen har f�rbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller r�ttsakter, av-<br/>tal eller andra beslut som f�ljer av Sveriges anslutning till Europeiska unio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om fusionsavtalet har godk�nts av fullm�ktige, skall registreringsanm�-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">lan inneh�lla f�rs�kran av styrelsen att underr�ttelse som avses i 7 kap. 12 �<br/>fj�rde stycket skett. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">s�v�l �verl�tande som �vertagande medlemsbanker ans�ka om tillst�nd att<br/>verkst�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.<br/>�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av<br/>regeringen. Tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-<br/>nen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�ttare i de ber�rda<br/>bankerna eller i �vrigt har fordringar p� dessa banker, samt om fusionen<br/>framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r beslut om s�dant tillst�nd som avses i f�rsta stycket meddelas skall</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">stadge�ndringar eller, i fall som avses i 2 �, den nybildade medlemsbankens<br/>stadgar stadf�stas och oktroj beviljas.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen skall underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats<br/>med anledning av s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Har inte ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet gjorts inom den</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">i f�rsta stycket f�reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall registre-<br/>ringsmyndigheten f�rklara att fr�gan om fusion har fallit.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en medlemsbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">lemsbankens och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att<br/>dotterbolaget skall g� upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anm�la avta-<br/>let f�r registrering hos registreringsmyndigheten. D�rvid g�ller 57 �� i till-<br/>l�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Fusion f�r ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ningsvaluta.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Dotterbolaget �r uppl�st n�r regeringens eller Finansinspektionens beslut</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">om tillst�nd enligt 5 � har registrerats. Registreringsmyndigheten skall re-<br/>gistrera tillst�ndet �ven i aktiebolagsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske �ven om det i dotterbolaget finns egen-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">dom som medlemsbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom m�ste avyttras<br/>senast ett �r fr�n registreringen. Om det finns s�rskilda sk�l, kan Finansin-<br/>spektionen f�rl�nga denna frist.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:224.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2000:45.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:820</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.<br/>2. Registrerings�renden, som har kommit in till Finansinspektionen men i</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">vilka inspektionen inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet, skall �verl�m-<br/>nas till Patent- och registreringsverket f�r fortsatt handl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft33">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utf�rdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1570) om

medlemsbanker

2

dels

att i 2 kap. 5 �, 7 kap. 18 � och 9 kap. 20 � orden Finansinspektio-

nen skall bytas ut mot registreringsmyndigheten,

dels

att 9 kap. 7 och 18 �� samt 10 kap. 4, 5 och 8 �� skall ha f�ljande ly-

delse.

9 kap.

7 �

F�reningsst�mman eller den domstol som beslutar att medlemsbanken

skall tr�da i likvidation skall genast anm�la beslutet till registreringsmyndig-
heten f�r registrering.

Finansinspektionen skall utan dr�jsm�l utse tv� eller flera likvidatorer och

underr�tta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidato-
rerna tr�der i styrelsens st�lle och har till uppgift att genomf�ra likvidatio-
nen.

18 �

Om en medlemsbank har tr�tt i likvidation p� grund av f�renings-

st�mmans beslut, kan st�mman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att
likvidationen skall upph�ra och bankens verksamhet �terupptas. Ett s�dant
beslut f�r dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation p� grund av
denna lag eller stadgarna, eller om utskiftning har �gt rum.

N�r beslut enligt f�rsta stycket fattas, skall en styrelse samtidigt v�ljas.
F�reningsst�mmans beslut om likvidationens upph�rande och val av en

styrelse skall likvidatorerna genast anm�la till registreringsmyndigheten f�r
registrering. Beslutet f�r inte verkst�llas f�rr�n Finansinspektionen l�mnat
tillst�nd till detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall under-
r�tta registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna beslut.

Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 � har blivit upph�vt ge-

nom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna
genast anm�la detta f�r registrering samt kalla till f�reningsst�mma f�r val
av styrelse.

N�r likvidation har upph�rt enligt denna paragraf, skall 15 � till�mpas.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 5 � 1996:749.

SFS 2000:820

Utkom fr�n trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:820

10 kap.

4 �

N�r fusionsavtalet har godk�nts av f�reningsst�mman, skall det anm�-

las av den �verl�tande medlemsbanken f�r registrering. Om detta inte har
skett inom fyra m�nader fr�n st�mmans beslut eller om registreringsmyndig-
heten genom ett beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en s�dan an-
m�lan eller v�grat registrering av avtalet, har fr�gan om fusion fallit.

Hinder mot registrering m�ter, om pr�vning av fusionen p�g�r eller om

fusionen har f�rbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller r�ttsakter, av-
tal eller andra beslut som f�ljer av Sveriges anslutning till Europeiska unio-
nen.

Om fusionsavtalet har godk�nts av fullm�ktige, skall registreringsanm�-

lan inneh�lla f�rs�kran av styrelsen att underr�ttelse som avses i 7 kap. 12 �
fj�rde stycket skett.

5 �

3

Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall

s�v�l �verl�tande som �vertagande medlemsbanker ans�ka om tillst�nd att
verkst�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen.
�renden som �r av principiell betydelse eller av s�rskild vikt pr�vas dock av
regeringen. Tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet skall meddelas, om fusio-
nen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�ttare i de ber�rda
bankerna eller i �vrigt har fordringar p� dessa banker, samt om fusionen
framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.

N�r beslut om s�dant tillst�nd som avses i f�rsta stycket meddelas skall

stadge�ndringar eller, i fall som avses i 2 �, den nybildade medlemsbankens
stadgar stadf�stas och oktroj beviljas.

Finansinspektionen skall underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-

ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av s�dana ans�kningar.

Har inte ans�kan om tillst�nd att verkst�lla fusionsavtalet gjorts inom den

i f�rsta stycket f�reskrivna tiden eller har ans�kan avslagits, skall registre-
ringsmyndigheten f�rklara att fr�gan om fusion har fallit.

8 �

4

Om en medlemsbank �ger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-

lemsbankens och bolagets styrelser tr�ffa ett fusionsavtal som inneb�r att
dotterbolaget skall g� upp i medlemsbanken. Styrelserna skall anm�la avta-
let f�r registrering hos registreringsmyndigheten. D�rvid g�ller 57 �� i till-
l�mpliga delar.

Fusion f�r ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget �r uppl�st n�r regeringens eller Finansinspektionens beslut

om tillst�nd enligt 5 � har registrerats. Registreringsmyndigheten skall re-
gistrera tillst�ndet �ven i aktiebolagsregistret.

Fusion enligt f�rsta stycket f�r ske �ven om det i dotterbolaget finns egen-

dom som medlemsbanken inte f�r f�rv�rva. S�dan egendom m�ste avyttras
senast ett �r fr�n registreringen. Om det finns s�rskilda sk�l, kan Finansin-
spektionen f�rl�nga denna frist.

3

Senaste lydelse 1999:224.

4

Senaste lydelse 2000:45.

background image

3

SFS 2000:820

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.
2. Registrerings�renden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut f�re ikrafttr�dandet, skall �verl�m-
nas till Patent- och registreringsverket f�r fortsatt handl�ggning.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.