SFS 2007:544 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2007:544 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
070544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1571) om <br/>ins�ttningsgaranti;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 21 � lagen (1995:1571) om ins�tt-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsgaranti skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ins�ttningar hos ett institut omfattas av garantin till f�ljd av ett</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">beslut av n�mnden enligt 3 � andra stycket men detta inte utg�r en f�ruts�tt-<br/>ning f�r tillst�nd enligt 4 kap. 4 � f�rsta stycket 3 lagen (2004:297) om<br/>bank- och finansieringsr�relse eller 4 kap. 6 � andra stycket lagen<br/>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och institutet inte fullg�r sina skyl-<br/>digheter enligt denna lag, f�r n�mnden f�rel�gga institutet att vidta r�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Har institutet inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">n�mnden besluta att garantin inte l�ngre skall g�lla betr�ffande ins�ttning-<br/>arna. Ett s�dant beslut f�r, n�r det �r fr�ga om ett utl�ndskt institut fr�n ett<br/>EES-land, meddelas endast om den beh�riga myndigheten i institutets hem-<br/>land har samtyckt till beslutet. �r det fr�ga om ett institut fr�n ett land utan-<br/>f�r EES, f�r beslut om att garantin inte l�ngre skall g�lla meddelas endast<br/>om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underr�ttats i f�rv�g om<br/>beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Har n�mnden beslutat att garantin inte l�ngre skall g�lla betr�ffande in-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">s�ttningar hos en filial i ett land utanf�r EES till ett svenskt institut, skall<br/>n�mnden underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r filialen finns om be-<br/>slutet.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft113">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2004:320.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:544</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1571) om
ins�ttningsgaranti;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 21 � lagen (1995:1571) om ins�tt-

ningsgaranti skall ha f�ljande lydelse.

21 �

2

Om ins�ttningar hos ett institut omfattas av garantin till f�ljd av ett

beslut av n�mnden enligt 3 � andra stycket men detta inte utg�r en f�ruts�tt-
ning f�r tillst�nd enligt 4 kap. 4 � f�rsta stycket 3 lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsr�relse eller 4 kap. 6 � andra stycket lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden, och institutet inte fullg�r sina skyl-
digheter enligt denna lag, f�r n�mnden f�rel�gga institutet att vidta r�ttelse.

Har institutet inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r

n�mnden besluta att garantin inte l�ngre skall g�lla betr�ffande ins�ttning-
arna. Ett s�dant beslut f�r, n�r det �r fr�ga om ett utl�ndskt institut fr�n ett
EES-land, meddelas endast om den beh�riga myndigheten i institutets hem-
land har samtyckt till beslutet. �r det fr�ga om ett institut fr�n ett land utan-
f�r EES, f�r beslut om att garantin inte l�ngre skall g�lla meddelas endast
om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underr�ttats i f�rv�g om
beslutet.

Har n�mnden beslutat att garantin inte l�ngre skall g�lla betr�ffande in-

s�ttningar hos en filial i ett land utanf�r EES till ett svenskt institut, skall
n�mnden underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r filialen finns om be-
slutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:320.

SFS 2007:544

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.