SFS 2000:188 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2000:188 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
000188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1571) om <br/>ins�ttningsgaranti;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 april 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 13 � lagen (1995:1571) om ins�tt-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsgaranti skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">N�mnden skall �rligen best�mma hur stort belopp varje institut skall</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en m�nad fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Avgiften skall motsvara summan av institutets ins�ttningar till den del de</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">omfattas av garantin, multiplicerat med l�gst 80 procent och h�gst 120 pro-<br/>cent av det tal som till�mpas enligt 12 � andra eller tredje stycket. Avgiften<br/>skall best�mmas med h�nsyn till institutets kapitalt�ckningsgrad, ber�knad<br/>enligt 2 kap. 1 � lagen (1994:2004) om kapitalt�ckning och stora expone-<br/>ringar f�r kreditinstitut och v�rdepappersbolag.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Dr�jsm�lsr�nta skall tas ut p� avgifter som inte betalas i r�tt tid, om det</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">inte finns s�rskilda sk�l mot det. Dr�jsm�lsr�nta skall ber�knas f�r �r enligt<br/>en r�ntefot som motsvarar det av Riksg�ldskontoret fastst�llda, vid varje tid<br/>g�llande diskontot med till�gg av �tta procentenheter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000. �ldre f�reskrifter g�ller f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">r�kning av r�nta som avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:119.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:188</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 april 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1571) om
ins�ttningsgaranti;

utf�rdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 13 � lagen (1995:1571) om ins�tt-

ningsgaranti skall ha f�ljande lydelse.

13 �

2

N�mnden skall �rligen best�mma hur stort belopp varje institut skall

betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en m�nad fr�n dagen f�r beslutet.

Avgiften skall motsvara summan av institutets ins�ttningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med l�gst 80 procent och h�gst 120 pro-
cent av det tal som till�mpas enligt 12 � andra eller tredje stycket. Avgiften
skall best�mmas med h�nsyn till institutets kapitalt�ckningsgrad, ber�knad
enligt 2 kap. 1 � lagen (1994:2004) om kapitalt�ckning och stora expone-
ringar f�r kreditinstitut och v�rdepappersbolag.

Dr�jsm�lsr�nta skall tas ut p� avgifter som inte betalas i r�tt tid, om det

inte finns s�rskilda sk�l mot det. Dr�jsm�lsr�nta skall ber�knas f�r �r enligt
en r�ntefot som motsvarar det av Riksg�ldskontoret fastst�llda, vid varje tid
g�llande diskontot med till�gg av �tta procentenheter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000. �ldre f�reskrifter g�ller f�r be-

r�kning av r�nta som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182.

2

Senaste lydelse 1997:119.

SFS 2000:188

Utkom fr�n trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.