SFS 2018:1223 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet / SFS 2018:1223 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
SFS2018-1223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VTSWIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GUFKGL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1996:1006) om valutav�xling och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>annan finansiell verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1996:1006) om valuta-<br/>v�xling och annan finansiell verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>3 En fysisk eller juridisk person som avser att �gna sig �t valutav�xling <br/>i v�sentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ans�ka om <br/>registrering hos Finansinspektionen. Ans�kan beh�ver inte g�ras av </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retag som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 13, 6, 8, 9, 11 och 12</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av <br/>terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fysiska eller juridiska personer som bedriver f�rs�kringsdistribution</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ans�kan, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det finns sk�l att anta att verksamheten kommer att drivas p� ett s�tt</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r f�renligt med lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och <br/>finansiering av terrorism och f�reskrifter som meddelats med st�d av den <br/>lagen, och </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. kravet p� �gare och ledning i 3 � f�rsta stycket �r uppfyllt.<br/>Den som har blivit inf�rd i registret ska tas bort ur registret n�r ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">om f�rel�ggande enligt 7, 9 eller 11 � att upph�ra med verksamheten har f�tt <br/>laga kraft. Ett finansiellt institut ska ocks� tas bort ur registret om det an-<br/>m�ler att det inte l�ngre �gnar sig �t verksamhet som omfattas av lagen eller <br/>om det p� n�got annat s�tt framg�r att registreringsplikt inte l�ngre g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2018. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 2004:319. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2017:639. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1223 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 28 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:1006) om valutav�xling och

annan finansiell verksamhet

Utf�rdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1996:1006) om valuta-
v�xling och annan finansiell verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse.

2 �3 En fysisk eller juridisk person som avser att �gna sig �t valutav�xling
i v�sentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ans�ka om
registrering hos Finansinspektionen. Ans�kan beh�ver inte g�ras av

1. f�retag som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 13, 6, 8, 9, 11 och 12

lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver f�rs�kringsdistribution

enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ans�kan,

om

1. det finns sk�l att anta att verksamheten kommer att drivas p� ett s�tt

som �r f�renligt med lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism och f�reskrifter som meddelats med st�d av den
lagen, och

2. kravet p� �gare och ledning i 3 � f�rsta stycket �r uppfyllt.
Den som har blivit inf�rd i registret ska tas bort ur registret n�r ett beslut

om f�rel�ggande enligt 7, 9 eller 11 � att upph�ra med verksamheten har f�tt
laga kraft. Ett finansiellt institut ska ocks� tas bort ur registret om det an-
m�ler att det inte l�ngre �gnar sig �t verksamhet som omfattas av lagen eller
om det p� n�got annat s�tt framg�r att registreringsplikt inte l�ngre g�ller.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2 Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.

3 Senaste lydelse 2017:639.

SFS

2018:1223

Publicerad
den

28 juni 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.