Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:168
Departement: Finansdepartementet B
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1416
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

SFS nr:    

1996:168
Departement/myndighet:    Finansdepartementet B 
   Utfärdad:    1996-03-14 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1998:1416
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.
   1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
   2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
   3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300- årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
   4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
   5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
   6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
   7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Lag (1998:1416).