SFS 1999:271 Lag om handel med begagnade varor

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:271) om handel med begagnade varor / SFS 1999:271 Lag om handel med begagnade varor
990271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om handel med begagnade varor;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 maj 1999.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Syfte och till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag har till syfte att f�rsv�ra avs�ttningen av stulna eller annars</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">olovligen �tkomna varor och att underl�tta polisens efterspaning av s�dana<br/>varor.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen �r till�mplig p� yrkesm�ssig handel med s�dana begagnade va-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ror som finns angivna i en av regeringen utf�rdad f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Yrkesm�ssig handel innefattar �ven yrkesm�ssig auktionsf�rs�ljning, an-</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">nan yrkesm�ssig f�rs�ljning som riktar sig till allm�nheten samt yrkesm�s-<br/>sigt mottagande av begagnade varor f�r omarbetning eller annan liknande<br/>bearbetning.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privat-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">person till den som driver yrkesm�ssig handel med begagnade varor.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">I lagen avses med handlare den som �r registrerad enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Registrering</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som avser att yrkesm�ssigt driva handel med s�dana begagnade</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">varor som avses i 2 � f�rsta stycket skall anm�la handeln f�r registrering hos<br/>lokala polismyndigheten i varje ort d�r handeln skall bedrivas.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Anm�lan f�r registrering skall g�ras innan handeln p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">�r skyldig att p� uppmaning av den lokala polismyndigheten l�mna de upp-<br/>lysningar som beh�vs f�r att bed�ma om registreringsskyldighet f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om registreringsskyldighet bed�ms f�religga skall polismyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">uppmana de som bedriver handeln att fullg�ra denna skyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som underl�ter att f�lja en uppmaning enligt andra stycket f�r regi-</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">streras av polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1998/99:51, bet. 1998/99:NU9, rskr. 1998/99:201.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 1999:271</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juni 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:271</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Handlarens skyldigheter</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare �r skyldig att f�ra anteckningar om f�rv�rvade eller annars</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">mottagna varor och att p� beg�ran tillhandah�lla den lokala polismyndighe-<br/>ten dessa anteckningar och �vriga handlingar som avser mottagna varor.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare skall p� beg�ran av polismyndigheten unders�ka om vissa</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare f�r inte ta emot begagnade varor av den som inte p� ett till-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rlitligt s�tt styrker sin identitet eller �r k�nd.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare f�r inte heller ta emot begagnade varor av den som �r under</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">18 �r om inte denne visar att han har r�tt att f�rfoga �ver varan eller av den<br/>som �r m�rkbart p�verkad av alkohol eller n�got annat berusningsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Begagnade varor som har tagits emot f�r inte l�mnas ut eller bearbetas</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rr�n tidigaste en m�nad efter den dag d� varorna togs emot.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Den lokala polismyndigheten f�r medge en handlare undantag fr�n denna</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmelse om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">dela n�rmare f�reskrifter om registrering och handlares anteckningsskyldig-<br/>het.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:652px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av f�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">meddelats med st�d av lagen ut�vas av den lokala polismyndighet hos vilken<br/>handlaren �r registrerad.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:723px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare �r skyldig att p� beg�ran l�ta polismyndigheten vid till-</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">synen granska bokf�ring och �vriga handlingar som h�r till verksamheten<br/>samt att l�mna de upplysningar om verksamheten i �vrigt som beh�vs f�r<br/>tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">En handlare �r skyldig att p� beg�ran l�mna polismyndigheten till-</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">tr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som anv�nds i verksamhe-<br/>ten. Denna skyldighet att l�mna tilltr�de g�ller dock inte bostad.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:882px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Polismyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av denna lag skall efterlevas.<br/>Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Straffbest�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tli-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">gen eller av oaktsamhet</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:271</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">1. driver s�dan yrkesm�ssig handel med begagnade varor som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">denna lag utan att vara registrerad,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">2. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 5 � eller l�mnar oriktig uppgift</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">vid fullg�randet.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Till ansvar enligt denna paragraf skall inte d�mas om g�rningen �r belagd</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">med straff i brottsbalken eller om �vertr�delsen �r ringa.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft35">7 och 8 ��. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte d�mas om g�rningen<br/>�r belagd med straff i brottsbalken eller om �vertr�delsen �r ringa.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som har �sidosatt ett vitesf�rel�ggande f�r inte d�mas till ansvar</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>17 � </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft31">Polismyndighetens beslut enligt denna lag �verklagas hos allm�n f�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">valtningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft35">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat f�reskrivs.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999 d� lagen (1981:2) om handel</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">med skrot och begagnade varor upph�r att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Den som vid ikrafttr�dandet �r registrerad hos en lokal polismyndighet</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft35">enligt f�rordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses<br/>registrerad inom myndighetens verksamhetsomr�de enligt den nya lagen.<br/>Den som vid ikrafttr�dandet driver handel p� flera orter och endast �r regi-<br/>strerad p� n�gon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig p�<br/>alla �vriga orter d�r han driver handel.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft35">BJ�RN ROSENGREN<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om handel med begagnade varor;

utf�rdad den 12 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Syfte och till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag har till syfte att f�rsv�ra avs�ttningen av stulna eller annars

olovligen �tkomna varor och att underl�tta polisens efterspaning av s�dana
varor.

2 �

Lagen �r till�mplig p� yrkesm�ssig handel med s�dana begagnade va-

ror som finns angivna i en av regeringen utf�rdad f�rordning.

Yrkesm�ssig handel innefattar �ven yrkesm�ssig auktionsf�rs�ljning, an-

nan yrkesm�ssig f�rs�ljning som riktar sig till allm�nheten samt yrkesm�s-
sigt mottagande av begagnade varor f�r omarbetning eller annan liknande
bearbetning.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en privat-

person till den som driver yrkesm�ssig handel med begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som �r registrerad enligt denna lag.

Registrering

3 �

Den som avser att yrkesm�ssigt driva handel med s�dana begagnade

varor som avses i 2 � f�rsta stycket skall anm�la handeln f�r registrering hos
lokala polismyndigheten i varje ort d�r handeln skall bedrivas.

Anm�lan f�r registrering skall g�ras innan handeln p�b�rjas.

4 �

Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara registrerad

�r skyldig att p� uppmaning av den lokala polismyndigheten l�mna de upp-
lysningar som beh�vs f�r att bed�ma om registreringsskyldighet f�religger.

Om registreringsskyldighet bed�ms f�religga skall polismyndigheten

uppmana de som bedriver handeln att fullg�ra denna skyldighet.

Den som underl�ter att f�lja en uppmaning enligt andra stycket f�r regi-

streras av polismyndigheten.

1

Prop. 1998/99:51, bet. 1998/99:NU9, rskr. 1998/99:201.

SFS 1999:271

Utkom fr�n trycket
den 1 juni 1999

background image

2

SFS 1999:271

Handlarens skyldigheter

5 �

En handlare �r skyldig att f�ra anteckningar om f�rv�rvade eller annars

mottagna varor och att p� beg�ran tillhandah�lla den lokala polismyndighe-
ten dessa anteckningar och �vriga handlingar som avser mottagna varor.

6 �

En handlare skall p� beg�ran av polismyndigheten unders�ka om vissa

begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren.

7 �

En handlare f�r inte ta emot begagnade varor av den som inte p� ett till-

f�rlitligt s�tt styrker sin identitet eller �r k�nd.

En handlare f�r inte heller ta emot begagnade varor av den som �r under

18 �r om inte denne visar att han har r�tt att f�rfoga �ver varan eller av den
som �r m�rkbart p�verkad av alkohol eller n�got annat berusningsmedel.

8 �

Begagnade varor som har tagits emot f�r inte l�mnas ut eller bearbetas

f�rr�n tidigaste en m�nad efter den dag d� varorna togs emot.

Den lokala polismyndigheten f�r medge en handlare undantag fr�n denna

best�mmelse om det finns s�rskilda sk�l.

Bemyndiganden

9 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela n�rmare f�reskrifter om registrering och handlares anteckningsskyldig-
het.

Tillsyn

10 �

Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av f�reskrifter som har

meddelats med st�d av lagen ut�vas av den lokala polismyndighet hos vilken
handlaren �r registrerad.

11 �

En handlare �r skyldig att p� beg�ran l�ta polismyndigheten vid till-

synen granska bokf�ring och �vriga handlingar som h�r till verksamheten
samt att l�mna de upplysningar om verksamheten i �vrigt som beh�vs f�r
tillsynen.

12 �

En handlare �r skyldig att p� beg�ran l�mna polismyndigheten till-

tr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som anv�nds i verksamhe-
ten. Denna skyldighet att l�mna tilltr�de g�ller dock inte bostad.

13 �

Polismyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r att

denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av denna lag skall efterlevas.
Ett s�dant f�rel�ggande f�r f�renas med vite.

Straffbest�mmelser

14 �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�tli-

gen eller av oaktsamhet

background image

3

SFS 1999:271

1. driver s�dan yrkesm�ssig handel med begagnade varor som omfattas av

denna lag utan att vara registrerad,

2. underl�ter att fullg�ra skyldighet enligt 5 � eller l�mnar oriktig uppgift

vid fullg�randet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte d�mas om g�rningen �r belagd

med straff i brottsbalken eller om �vertr�delsen �r ringa.

15 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot

7 och 8 ��. Till ansvar enligt denna paragraf skall inte d�mas om g�rningen
�r belagd med straff i brottsbalken eller om �vertr�delsen �r ringa.

16 �

Den som har �sidosatt ett vitesf�rel�ggande f�r inte d�mas till ansvar

enligt denna lag f�r g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.

�verklagande

17 �

Polismyndighetens beslut enligt denna lag �verklagas hos allm�n f�r-

valtningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat f�reskrivs.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999 d� lagen (1981:2) om handel

med skrot och begagnade varor upph�r att g�lla.

2. Den som vid ikrafttr�dandet �r registrerad hos en lokal polismyndighet

enligt f�rordningen (1981:403) om handel med begagnade varor skall anses
registrerad inom myndighetens verksamhetsomr�de enligt den nya lagen.
Den som vid ikrafttr�dandet driver handel p� flera orter och endast �r regi-
strerad p� n�gon av dem skall senast den 1 september 1999 registrera sig p�
alla �vriga orter d�r han driver handel.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(N�ringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.