Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2002:598
Departement: Finansdepartementet B
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:181
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
SFS nr:

2002:598
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2002-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:181
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6 och 7, tillämpas även på Sveriges valuta. Lag (2020:181).


Övergångsbestämmelser

2002:598

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.