SFS 2015:823 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2015:823 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
150823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AHHCOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AHHCOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:AHHCOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AHHCOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AHHCOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AHHCOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:46) om <br/>v�rdepappersfonder;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 3 a � lagen (2004:46) om v�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">depappersfonder</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av 5 kap. 40 och 41 �� �rsredovisningslagen</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av 9 kap. 17 � och 10 kap. 10 � aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2005:551) om j�v f�r revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som<br/>aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016. <br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efter den 31 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Henrik Lennefeldt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:573.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:823</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:46) om
v�rdepappersfonder;

utf�rdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 3 a � lagen (2004:46) om v�r-

depappersfonder

2 ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

3 a �

3

Vid till�mpningen av 5 kap. 40 och 41 �� �rsredovisningslagen

(1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.

Vid till�mpningen av 9 kap. 17 � och 10 kap. 10 � aktiebolagslagen

(2005:551) om j�v f�r revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som
aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 � samma lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast

efter den 31 december 2015.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2006:573.

SFS 2015:823

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.