SFS 1992:1320

921320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:TDJVRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;line-height:20px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:TDJVRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:21px;font-family:PPSGSR+Arial;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:TDJVRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:29px;font-family:TDJVRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:ZBZAVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:24px;font-family:XITBWB+ArialMT;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:TDJVRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:15px;font-family:PPSGSR+Arial;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SJGLCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:15px;line-height:19px;font-family:PPSGSR+Arial;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1992:1320 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepappersfonder; </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 dec ember 1992. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n tryck et </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft12">den 28 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:1114) om </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rdepappersfonder </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att lagen (1992:556) om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepap�</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">persfonder inte skall tr�da i kraft, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 4 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 10, 11,21, 29, 32  35, 38 och 4043 �� ordet &#34;bankinspektio�</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft15">nen&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;Finansinspektionen&#34; i <br/>motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 1, 3, 6, 13, 18-20, 22, 23, 27, 30, 39 och 44-46 �� skall ha </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att det i lagen skall f�ras in �tta nya paragrafer, 7 a, 7 b, 7 c, 10 a, </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft15">13 a, 43 a, 44 a och 44 b ��, samt n�rmast f�re 7 a och 44 a �� nya rubriker <br/>av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">1. v�rdepappersfond: en fond best�ende av fondpapper och andra finan�</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft15">siella inst rument, vilken bildats genom kapitaltillskott fr�n allm�nheten <br/>och �gs av dem som skjutit till kapital, </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">2. f ondverksamhet: den f�rvaltning av en v�rdepappersfond och den </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rs�ljning och inl�sen av andelar i f onden, som ut�vas av ett fondbolag, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att ut�va fond-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">4. f�rvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som f�rvarar </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">en v�rdepappersfonds tillg�ngar och som sk�ter in- och utbetalningar </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">avseende fonden, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft15">5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det. <br/>Fondbolaget och f�rvaringsinstitutet skall handla oberoende av varand�</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">ra och uteslutande i andels�garnas gemensamma intresse. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen (1904:48 s. 1) om sam�gander�tt skall inte till�mpas p� del�gar-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">skap i en v�rdepappersfond. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft15">3 � Annan n�ringsverksamhet, som inte �r fondverksamhet enligt denna <br/>lag eller verksamhet enligt 2 � andra stycket, och d�r allm�nheten erbjuds <br/>att f�r gemensam r�kning delta i f�rv�rv och f�rvaltning av fondpapper <br/>och andra finansiella instrument, f�r bara ut�vas efter s�rskilt tillst�nd av <br/>Finansinspektionen. S�dant tillst�nd f�r endast l�mnas till fondbolag och </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">annan som st�r under tillsyn av inspektionen. F�r s�dan verksamhet g�ller </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">best�mmelserna i denna lag i den m�n inte undantag medgetts i det </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft11">s�rskilda fallet. Av tillst�ndet skall framg� vilka villkor i �vrigt som skall </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft11">g�lla f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft11">6 � F�r fondbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft11">het om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110. Jfr EES-avtalet bilaga </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft12">IX avsnitt 111 och r�dets direktiv 85/611/EEG (EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3) m. fl. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:692px;white-space:nowrap" class="ft12">3349 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1320 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft20">-</p> <p style="position:absolute;top:78px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med h�nsyn till verksamhe�</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">tens omfattning �r tillr�ckligt stort. Regeringen eller, efter regeringens </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft26">bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela n�rmare f�reskrifter <br/>om aktiekapitalets storlek. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">Utl�ndska fondf�retag </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">7 a � Ett utl�ndskt fondforetag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">driva fondverksamhet h�r i la ndet, fr�n avdelningskontor med sj�lvst�n�</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">dig f�rvaltning (filial) eller utan att inr�tta filial. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft26">Tillst�nd f�r l�mnas bara om <br/>1. foretaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och d�r st�r </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">under tillsyn av en myndighet eller ann at beh�rigt organ, </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">2. foretaget vidtar n�dv�ndiga �tg�rder for att h�r i landet kunna </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft26">- g�ra utbetalningar till andels�garna, <br/>- l�sa in andelar och </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">- l�mna den information som fondforetaget enligt reglerna i hemlandet �r </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldigt att tillhandah�lla, samt </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">3. den planerade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfyl�</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">la kraven p� en sund fondverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft21">i|[3 </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft21">rflfl </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">7 b � Ett fondforetag som har sitt s�te i ett annat land inom EES f�r </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">driva verksamhet h�r i landet utan tillst�nd enligt 7 a �, om foretaget </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft26">1. i sitt heml and har tillst�nd att driva fondverksamhet och <br/>2. vidtar n�dv�ndiga �tg�rder for att h�r i landet kunna </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft26"> g�ra utbetalningar till andels�garna, <br/> l�sa in andelar och </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20"> l�mna den information som foretaget enligt reglerna i hemlandet �r ' </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldigt att tillhandah�lla. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett foretag som vill driva verksamhet med st�d av f�rsta stycket skall </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">anm�la detta till Finansinspektionen. Verksamheten f�r p�b�ijas tv� m�</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">nader efter det att anm�lan gjorts, om inte inspektionen i ett beslut </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">dessf�rinnan har forbjudit detta d�rf�r att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket inte �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">7 c � F�r utl�ndska fondf�retags filialverksamhet i Sverige g�ller be�</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft26">st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (19 92:160) <br/>om utl�ndska filialer m . m. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen I </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r f�reskriva att information som utl�ndska fondf�retag l�mnar h�r i <br/>landet skall vara p� svenska spr�ket samt meddela n�rmare f�reskrifter om " <br/>de �tg�rder som skall vidtas enligt 7 a � andra stycket 2 och 7 b � f�rsta ' </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft27">'IG-<br/>"d </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>% </b></p> <p style="position:absolute;top:820px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7.� IV </b></p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">10 a � En v�rdepappersf ond f�r inte ombildas till n�gon annan form av </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">kollektiv kapitalbildning. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft23">3350 </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">13 � Fondbolaget f�r inte i fondverksamheten </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ha hand om egendom som ing�r i fonde n. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>2. ta upp eller bevilja penningl�n, </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1992:1320 </b></p> <p style="position:absolute;top:90px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft31">3. g� i borgen, eller </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft31">4. s�lja fondpapper som fonden inte f�rfogar �ver. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft31">Fondbolaget f�r trots best�mmelserna i f�rsta stycket ta kortfristiga l�n </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft31">till ett belopp motsvarande h�gst 10 procent av fondens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">13 a � Ett fondbolag som avser att i ett annat land inom EES bjuda ut </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft33">andelar i en v�rdepappersfond som bolaget f�rvaltar skall underr�tta <br/>Finansinspektionen om detta. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">18 � Medel som ing�r i en v�rdepappersfond f�r, med de begr�nsningar </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft34">som f�ljer av 19-24 ��, placeras i fondpapper och andra finansiella in�<br/>strument som �r eller inom ett �r fr�n emissionen avses bli </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft31">1. noterade vid en svensk eller utl�ndsk b�rs, </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft31">2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft31">3. f�rem�l f�r regelbunden handel vid n�gon annan reglerad marknad </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">som �r �ppen f�r allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">En f�ruts�ttning f�r placeringar enligt f�rsta stycket �r att b�rsen, mark�</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">nadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondb est�mmelsema eller har </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft34">godk�nts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansin�<br/>spektionen f�r s�dana placeringar. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">I en v�rdepappersfond f�r det ing� andra fondpapper och finansiella </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">instrument �n d e som anges i f�rsta stycket, dock h�gst till 10 procent av </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">fondens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">Om notering eller regelbunden handel enligt f�rsta stycket inte skett </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft34">inom ett �r fr�n emissionen och de f�rv�rvade instrumenten inte ryms <br/>inom tioprocentsgr�nsen enligt tredje stycket, skall de avyttras s� snart det </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft34">l�mpligen kan ske. Sk�lig h�nsyn skall d�rvid tas till fondandels�gamas <br/>intressen. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">En v�rdepappersfond f�r ha de likvida medel som beh�vs f�r verksam�</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">heten. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft31">19 � I en v�rdepappersfond f�r, med de begr�nsningar som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft34">23 �, ing� fondpapper och andra finansiella instrument med samme emit-<br/>tent till h�gst </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft34">1. 5 procent av fondens v�rde, eller <br/>2. 10 procent av fondens v�rde, om det sammanlagda innehavet av </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dana tillg�ngar uppg�r till h�gst 40 proce nt av fondens v�rde, eller </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft31">3. 25 procent av fondens v�rde, om de best�r av obligationer utf�rdade </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">av ett kreditinstitut som har s�te i ett land inom EES och som enligt lag �r </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">underkastat s�rskild offentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft31">institutets obligationer, under f�ruts�ttning att det sammanlagda v�rdet </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">av dessa tillg�ngar uppg�r till h�gst 80 p rocent av fondens v�rde, eller </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">4. 35 procent av fondens v�rde, om de �r utf�rdade eller garanterade av </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft35">en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land <br/>inom EES eller av n�got allm�nt internationellt organ i vilket ett eller flera <br/>l�nder inom EES �r med lemmar. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en v�rdepappersfond efter f�rv�rvet kommer att �verskrida n�gon </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft34">av gr�nserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella <br/>instrument avyttras i motsvarande m�n s� snart det l�mpligen kan ske, </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:693px;white-space:nowrap" class="ft31">3351 </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft31">varvid sk�lig h�nsyn skall tas till andels�garnas intressen. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1992:1320 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">20 � Begr�nsningarna i 19 � g �ller inte f�r v�rdepappersfonder som har </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">f�tt s�rskilt tillst�nd att inneha obligationer och a ndra skuldf�rbindelser </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">utf�rdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft45">kommunal myndighet i ett land inom EES eller av n�got allm�nt interna�<br/>tionellt organ i vilket ett eller flera l�nder inom EES �r medlemmar under <br/>f�ruts�ttning att de h�rr�r fr�n minst sex olika emissioner och att inte </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">n�got av f�rv�rven �verstiger 30 procent av fondens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft40">S�rskilt tillst�nd enligt f�rsta stycket l�mnas av Finansinspektionen i </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">samband med att inspektionen godk�nner fondbest�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft45">22 � I en v�rd epappersfond f�r upp till 5 procent av fondens v�rde ing� <br/>andelar i andra fonder. Om en s�dan fond f�rvaltas av samma fondbolag </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft45">som den egna fonden eller av en f�rvaltare som direkt eller indirekt har <br/>samma ledning eller �gare som det egna fondbolaget, f�r andelarna inne�</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">has bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. S�dant tillst�nd f�r l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft40">endast om den andra fonden, i enlighet med sina fondbest�mmelser, �r </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">inriktad p� placeringar inom ett visst geografiskt omr�de eller en viss </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft40">ekonomisk sektor. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft40">Om fonderna har s�dan anknytning till varandra som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket, f�r f�rvaltaren inte ta ut n�gon avgift f�r f�rv�rv, f�rvaltning el ler </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">inl�sen av andelarna. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">23 � Tillg�ngarna enligt 19 � f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft40">1. f�r aktier, 5 procent av r�stv�rdet f�r samtliga av emittenten utf�rda�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">de aktier, </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft40">2. f�r obligationer och andra skuldf�rbindelser, 10 procent av emitten-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft45">tens utest�ende l�n om de inte �r utf�rdade eller garanterade av en stat, en <br/>kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i et t land inom EES </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">eller av n�got allm�nt internationellt organ i vilket e tt eller flera l�nder </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">inom EES �r medlemmar, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft45">3. f�r andelar i andra fonder, 10 procent av andelama i fonden. <br/>Om ett fondbolag f�rvaltar fler v�rdepappersfonder g�ller best�mm el�</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40">serna i f�rsta stycket 1 o m r�stv�rdesbegr�nsning det sammanlagda aktie�</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">innehavet i fondem a. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>� " </b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">27 � Fondbolaget skall f�r vaije fond som bolaget f�rvaltar l�mna </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft40">1. en �rsber�ttelse inom fyra m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng, </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft40">2. en halv�rsredog�relse f�r r�kenskaps�rets f�rsta sex m�nader inom </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">tv� m�nader fr�n halv�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft40">�rsber�ttelser och halv�rsredog�relser skall inneh�lla den information </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">som beh�vs f�r att man skall kunna bed�ma vaije v�rdepappersfonds </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">utveckling och st�llning. Handlin gama skall tillst�llas de andels�gare som </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">inte avsagt sig detta och finnas att tillg� hos fondbolaget och f�rvaringsin-</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">stitutet. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft42">3352 </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft44">30 � Andelarna i en v�rdepappersfo nd skall vara lika stora och medf�ra <br/>lika r�tt till den egendom som ing�r i fonden. En fondandel f�r inte </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">utf�rdas innan betalning f�r andelen har tillf�rts fonden. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft40">V�rdet av en fondandel �r fondens v�rde delat med antalet fondandelar. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">Fondens v�rde ber�knas enligt de gmnder som best�mts i fondbest� mmel-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">serna. Den egendom som ing�r i fonden skall v�rderas med ledning av </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1992:1320 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">g�llande marknadsv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft50">Fondbolaget skall fo rtl�pande och minst en g�ng i veckan ber�kna och </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft50">p� l�mpligt s�tt offentligg�ra fondandelsv�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">39 � Fondbolagen och forvaringsinstituten st�r under Finansinspektio�</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft50">nens tillsyn. Dessa skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin verk�</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">samhet och d�r med sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft50">Fondbolagen och de utl�ndska fondforetag som avses i 7 a och 7 b �� </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">skall med �rliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de n�r�</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">mare f�reskrifter som regeringen m eddelar. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft53">43 a � Finansinspektionen skall omedelbart underr�tta beh�riga myn�<br/>digheter i de andra l�nder inom EES d�r ett fondbolag bjuder ut andelar i <br/>en v�rdepappersfond som bolaget f�rvaltar, n�r </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft54">1. �tg�rd enligt 43 � har vidtagits mot bolaget, <br/>2. uppskov med inl�sen av fondandelar enligt 32 � f�rsta stycket har </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">anm�lts till inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft53">44 � Om n�gon ut�var s�dan verksamhet som omfattas av denna lag <br/>utan att ha tillst�nd till det eller utan att ha f�ljt det i 7 b � f�reskrivna </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">anm�lningsf�rfarandet, skall Finansinspektionen f�rel�gga honom att </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">upph�ra med verk samheten. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft50">�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek�</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">tionen f�rel�gga den som bedriver verksamheten att l�mna de upplysning�</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">ar som beh�vs f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf f�r riktas s�v�l mot ett utl�ndskt </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">foretag som mot den som h�r i landet �r verksam f�r ett s�dant f�retags </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>S�rskilda best�mmelser om ingripanden mot utl�ndska fondf�retag <br/></b>44 a � Om ett utl�ndskt fondf�retag som driver fondverksamhet i Sveri�<br/>ge med st�d av tillst�nd enligt 7 a � �vertr�der denna lag eller p� annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">visar sig ol�mpligt att ut�va fondverksamhet, f�r Finansinspektionen �ter�</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft50">kalla tillst�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft50">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om �terkallelse skall g�lla </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft50">Inspektionen skall un derr�tta tillsynsmyndigheten i f�retagets hemland </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft50">om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft53">44 b � Om ett utl�ndskt fondf�retag som driver fondverksamhet i Sveri�<br/>ge efter anm�lan enligt 7 b � �vertr�der denna lag eller p� annat s�tt visar </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">sig ol�mpligt att ut�va s�dan verksamhet, f�r Finansinspektionen f�rel�g�</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">gaf�retaget att g�ra r�ttelse. Om r�ttelse inte sker, f�r inspektionen f�rbju�</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">da f�retaget att g�ra nya �taganden h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft50">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud att g�ra nya �tagan�</p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft50">den skall g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft50">Inspektionen skall underr�tta beh�rig myndighet i f�retagets hemland </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:682px;white-space:nowrap" class="ft50">3353 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft50">om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1992:1320 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft60">45 � F�rel�ggande enligt 44 � och f�rbud enligt 44 b � f�r f�renas med </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft60">vite. </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft60">^ </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>Beslut om �terkallelse enligt 43 och 44 a �� f�r f�renas med f�rbud vid \ </i></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>vite att forts�tta verksamheten. </i></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>" P^' </i></p> <p style="position:absolute;top:161px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft66">46 � Finansinspektionens beslut enligt 41 � och 44 � andra stycket f�r <br/>inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft60">Andra beslut i s�rskilda fall som Finansinspektionen meddelar enligt </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft60">denna lag f�r �verklagas hos kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft60">Har Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 11 � inte fattat </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft67">beslut inom sex m�nader efter det att ans�kan gavs in, f�r s�kanden beg�ra <br/>f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Har inspektio�<br/>nen inte meddelat beslut inom sex m�nader efter det att en s�dan f�rkla�</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft60">ring l�mnats, skall det anses som att ans�kan har avslagits. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 13, 18 och 27 � �, den 1 januari 199 3 </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft60">och i �vrigt den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft60">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft60">G�ran Haag </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft60">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft62">ife'i' </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>il </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>u� <br/></b>d, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft65">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1320

om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepappersfonder;

utf�rdad den 17 dec ember 1992.

Utkom fr�n tryck et

den 28 december 1992

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:1114) om

v�rdepappersfonder

dels att lagen (1992:556) om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepap�

persfonder inte skall tr�da i kraft,

dels att 4 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 10, 11,21, 29, 32  35, 38 och 4043 �� ordet "bankinspektio�

nen" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot "Finansinspektionen" i
motsvarande form,

dels att 1, 3, 6, 13, 18-20, 22, 23, 27, 30, 39 och 44-46 �� skall ha

f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall f�ras in �tta nya paragrafer, 7 a, 7 b, 7 c, 10 a,

13 a, 43 a, 44 a och 44 b ��, samt n�rmast f�re 7 a och 44 a �� nya rubriker
av f�ljande lydelse.

1 � I denna lag f�rst�s med

1. v�rdepappersfond: en fond best�ende av fondpapper och andra finan�

siella inst rument, vilken bildats genom kapitaltillskott fr�n allm�nheten
och �gs av dem som skjutit till kapital,

2. f ondverksamhet: den f�rvaltning av en v�rdepappersfond och den

f�rs�ljning och inl�sen av andelar i f onden, som ut�vas av ett fondbolag,

3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att ut�va fond-

verksamhet,

4. f�rvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som f�rvarar

en v�rdepappersfonds tillg�ngar och som sk�ter in- och utbetalningar

avseende fonden,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det.
Fondbolaget och f�rvaringsinstitutet skall handla oberoende av varand�

ra och uteslutande i andels�garnas gemensamma intresse.

Lagen (1904:48 s. 1) om sam�gander�tt skall inte till�mpas p� del�gar-

skap i en v�rdepappersfond.

3 � Annan n�ringsverksamhet, som inte �r fondverksamhet enligt denna
lag eller verksamhet enligt 2 � andra stycket, och d�r allm�nheten erbjuds
att f�r gemensam r�kning delta i f�rv�rv och f�rvaltning av fondpapper
och andra finansiella instrument, f�r bara ut�vas efter s�rskilt tillst�nd av
Finansinspektionen. S�dant tillst�nd f�r endast l�mnas till fondbolag och

annan som st�r under tillsyn av inspektionen. F�r s�dan verksamhet g�ller

best�mmelserna i denna lag i den m�n inte undantag medgetts i det

s�rskilda fallet. Av tillst�ndet skall framg� vilka villkor i �vrigt som skall

g�lla f�r verksamheten.

6 � F�r fondbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm�n�

het om inte annat f�ljer av denna lag.

'Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110. Jfr EES-avtalet bilaga

IX avsnitt 111 och r�dets direktiv 85/611/EEG (EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3) m. fl.

3349

background image

SFS 1992:1320

Ett fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

-

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med h�nsyn till verksamhe�

tens omfattning �r tillr�ckligt stort. Regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela n�rmare f�reskrifter
om aktiekapitalets storlek.

Utl�ndska fondf�retag

7 a � Ett utl�ndskt fondforetag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen

driva fondverksamhet h�r i la ndet, fr�n avdelningskontor med sj�lvst�n�

dig f�rvaltning (filial) eller utan att inr�tta filial.

Tillst�nd f�r l�mnas bara om
1. foretaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och d�r st�r

under tillsyn av en myndighet eller ann at beh�rigt organ,

2. foretaget vidtar n�dv�ndiga �tg�rder for att h�r i landet kunna

- g�ra utbetalningar till andels�garna,
- l�sa in andelar och

- l�mna den information som fondforetaget enligt reglerna i hemlandet �r

skyldigt att tillhandah�lla, samt

3. den planerade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfyl�

la kraven p� en sund fondverksamhet.

i|[3

rflfl

7 b � Ett fondforetag som har sitt s�te i ett annat land inom EES f�r

driva verksamhet h�r i landet utan tillst�nd enligt 7 a �, om foretaget

1. i sitt heml and har tillst�nd att driva fondverksamhet och
2. vidtar n�dv�ndiga �tg�rder for att h�r i landet kunna

 g�ra utbetalningar till andels�garna,
 l�sa in andelar och

 l�mna den information som foretaget enligt reglerna i hemlandet �r '

skyldigt att tillhandah�lla.

Ett foretag som vill driva verksamhet med st�d av f�rsta stycket skall

anm�la detta till Finansinspektionen. Verksamheten f�r p�b�ijas tv� m�

nader efter det att anm�lan gjorts, om inte inspektionen i ett beslut

dessf�rinnan har forbjudit detta d�rf�r att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta

stycket inte �r uppfyllda.

7 c � F�r utl�ndska fondf�retags filialverksamhet i Sverige g�ller be�

st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (19 92:160)
om utl�ndska filialer m . m.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen I

f�r f�reskriva att information som utl�ndska fondf�retag l�mnar h�r i
landet skall vara p� svenska spr�ket samt meddela n�rmare f�reskrifter om "
de �tg�rder som skall vidtas enligt 7 a � andra stycket 2 och 7 b � f�rsta '

stycket 2.

'IG-
"d

%

7.� IV

10 a � En v�rdepappersf ond f�r inte ombildas till n�gon annan form av

kollektiv kapitalbildning.

3350

13 � Fondbolaget f�r inte i fondverksamheten

1. ha hand om egendom som ing�r i fonde n.

background image

2. ta upp eller bevilja penningl�n,

SFS 1992:1320

3. g� i borgen, eller

4. s�lja fondpapper som fonden inte f�rfogar �ver.

Fondbolaget f�r trots best�mmelserna i f�rsta stycket ta kortfristiga l�n

till ett belopp motsvarande h�gst 10 procent av fondens v�rde.

13 a � Ett fondbolag som avser att i ett annat land inom EES bjuda ut

andelar i en v�rdepappersfond som bolaget f�rvaltar skall underr�tta
Finansinspektionen om detta.

18 � Medel som ing�r i en v�rdepappersfond f�r, med de begr�nsningar

som f�ljer av 19-24 ��, placeras i fondpapper och andra finansiella in�
strument som �r eller inom ett �r fr�n emissionen avses bli

1. noterade vid en svensk eller utl�ndsk b�rs,

2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller

3. f�rem�l f�r regelbunden handel vid n�gon annan reglerad marknad

som �r �ppen f�r allm�nheten.

En f�ruts�ttning f�r placeringar enligt f�rsta stycket �r att b�rsen, mark�

nadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondb est�mmelsema eller har

godk�nts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansin�
spektionen f�r s�dana placeringar.

I en v�rdepappersfond f�r det ing� andra fondpapper och finansiella

instrument �n d e som anges i f�rsta stycket, dock h�gst till 10 procent av

fondens v�rde.

Om notering eller regelbunden handel enligt f�rsta stycket inte skett

inom ett �r fr�n emissionen och de f�rv�rvade instrumenten inte ryms
inom tioprocentsgr�nsen enligt tredje stycket, skall de avyttras s� snart det

l�mpligen kan ske. Sk�lig h�nsyn skall d�rvid tas till fondandels�gamas
intressen.

En v�rdepappersfond f�r ha de likvida medel som beh�vs f�r verksam�

heten.

19 � I en v�rdepappersfond f�r, med de begr�nsningar som f�ljer av

23 �, ing� fondpapper och andra finansiella instrument med samme emit-
tent till h�gst

1. 5 procent av fondens v�rde, eller
2. 10 procent av fondens v�rde, om det sammanlagda innehavet av

s�dana tillg�ngar uppg�r till h�gst 40 proce nt av fondens v�rde, eller

3. 25 procent av fondens v�rde, om de best�r av obligationer utf�rdade

av ett kreditinstitut som har s�te i ett land inom EES och som enligt lag �r

underkastat s�rskild offentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av

institutets obligationer, under f�ruts�ttning att det sammanlagda v�rdet

av dessa tillg�ngar uppg�r till h�gst 80 p rocent av fondens v�rde, eller

4. 35 procent av fondens v�rde, om de �r utf�rdade eller garanterade av

en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land
inom EES eller av n�got allm�nt internationellt organ i vilket ett eller flera
l�nder inom EES �r med lemmar.

Om en v�rdepappersfond efter f�rv�rvet kommer att �verskrida n�gon

av gr�nserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella
instrument avyttras i motsvarande m�n s� snart det l�mpligen kan ske,

3351

varvid sk�lig h�nsyn skall tas till andels�garnas intressen.

background image

SFS 1992:1320

20 � Begr�nsningarna i 19 � g �ller inte f�r v�rdepappersfonder som har

f�tt s�rskilt tillst�nd att inneha obligationer och a ndra skuldf�rbindelser

utf�rdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller

kommunal myndighet i ett land inom EES eller av n�got allm�nt interna�
tionellt organ i vilket ett eller flera l�nder inom EES �r medlemmar under
f�ruts�ttning att de h�rr�r fr�n minst sex olika emissioner och att inte

n�got av f�rv�rven �verstiger 30 procent av fondens v�rde.

S�rskilt tillst�nd enligt f�rsta stycket l�mnas av Finansinspektionen i

samband med att inspektionen godk�nner fondbest�mmelserna.

22 � I en v�rd epappersfond f�r upp till 5 procent av fondens v�rde ing�
andelar i andra fonder. Om en s�dan fond f�rvaltas av samma fondbolag

som den egna fonden eller av en f�rvaltare som direkt eller indirekt har
samma ledning eller �gare som det egna fondbolaget, f�r andelarna inne�

has bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. S�dant tillst�nd f�r l�mnas

endast om den andra fonden, i enlighet med sina fondbest�mmelser, �r

inriktad p� placeringar inom ett visst geografiskt omr�de eller en viss

ekonomisk sektor.

Om fonderna har s�dan anknytning till varandra som anges i f�rsta

stycket, f�r f�rvaltaren inte ta ut n�gon avgift f�r f�rv�rv, f�rvaltning el ler

inl�sen av andelarna.

23 � Tillg�ngarna enligt 19 � f�r inte �verstiga

1. f�r aktier, 5 procent av r�stv�rdet f�r samtliga av emittenten utf�rda�

de aktier,

2. f�r obligationer och andra skuldf�rbindelser, 10 procent av emitten-

tens utest�ende l�n om de inte �r utf�rdade eller garanterade av en stat, en
kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i et t land inom EES

eller av n�got allm�nt internationellt organ i vilket e tt eller flera l�nder

inom EES �r medlemmar,

3. f�r andelar i andra fonder, 10 procent av andelama i fonden.
Om ett fondbolag f�rvaltar fler v�rdepappersfonder g�ller best�mm el�

serna i f�rsta stycket 1 o m r�stv�rdesbegr�nsning det sammanlagda aktie�

innehavet i fondem a.

� "

27 � Fondbolaget skall f�r vaije fond som bolaget f�rvaltar l�mna

1. en �rsber�ttelse inom fyra m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng,

2. en halv�rsredog�relse f�r r�kenskaps�rets f�rsta sex m�nader inom

tv� m�nader fr�n halv�rets utg�ng.

�rsber�ttelser och halv�rsredog�relser skall inneh�lla den information

som beh�vs f�r att man skall kunna bed�ma vaije v�rdepappersfonds

utveckling och st�llning. Handlin gama skall tillst�llas de andels�gare som

inte avsagt sig detta och finnas att tillg� hos fondbolaget och f�rvaringsin-

stitutet.

3352

30 � Andelarna i en v�rdepappersfo nd skall vara lika stora och medf�ra
lika r�tt till den egendom som ing�r i fonden. En fondandel f�r inte

utf�rdas innan betalning f�r andelen har tillf�rts fonden.

V�rdet av en fondandel �r fondens v�rde delat med antalet fondandelar.

Fondens v�rde ber�knas enligt de gmnder som best�mts i fondbest� mmel-

background image

serna. Den egendom som ing�r i fonden skall v�rderas med ledning av

SFS 1992:1320

g�llande marknadsv�rde.

Fondbolaget skall fo rtl�pande och minst en g�ng i veckan ber�kna och

p� l�mpligt s�tt offentligg�ra fondandelsv�rdet.

39 � Fondbolagen och forvaringsinstituten st�r under Finansinspektio�

nens tillsyn. Dessa skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin verk�

samhet och d�r med sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen

beg�r.

Fondbolagen och de utl�ndska fondforetag som avses i 7 a och 7 b ��

skall med �rliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de n�r�

mare f�reskrifter som regeringen m eddelar.

43 a � Finansinspektionen skall omedelbart underr�tta beh�riga myn�
digheter i de andra l�nder inom EES d�r ett fondbolag bjuder ut andelar i
en v�rdepappersfond som bolaget f�rvaltar, n�r

1. �tg�rd enligt 43 � har vidtagits mot bolaget,
2. uppskov med inl�sen av fondandelar enligt 32 � f�rsta stycket har

anm�lts till inspektionen.

44 � Om n�gon ut�var s�dan verksamhet som omfattas av denna lag
utan att ha tillst�nd till det eller utan att ha f�ljt det i 7 b � f�reskrivna

anm�lningsf�rfarandet, skall Finansinspektionen f�rel�gga honom att

upph�ra med verk samheten.

�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek�

tionen f�rel�gga den som bedriver verksamheten att l�mna de upplysning�

ar som beh�vs f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig.

Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf f�r riktas s�v�l mot ett utl�ndskt

foretag som mot den som h�r i landet �r verksam f�r ett s�dant f�retags

r�kning.

S�rskilda best�mmelser om ingripanden mot utl�ndska fondf�retag
44 a � Om ett utl�ndskt fondf�retag som driver fondverksamhet i Sveri�
ge med st�d av tillst�nd enligt 7 a � �vertr�der denna lag eller p� annat s�tt

visar sig ol�mpligt att ut�va fondverksamhet, f�r Finansinspektionen �ter�

kalla tillst�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om �terkallelse skall g�lla

omedelbart.

Inspektionen skall un derr�tta tillsynsmyndigheten i f�retagets hemland

om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

44 b � Om ett utl�ndskt fondf�retag som driver fondverksamhet i Sveri�
ge efter anm�lan enligt 7 b � �vertr�der denna lag eller p� annat s�tt visar

sig ol�mpligt att ut�va s�dan verksamhet, f�r Finansinspektionen f�rel�g�

gaf�retaget att g�ra r�ttelse. Om r�ttelse inte sker, f�r inspektionen f�rbju�

da f�retaget att g�ra nya �taganden h�r i landet.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud att g�ra nya �tagan�

den skall g�lla omedelbart.

Inspektionen skall underr�tta beh�rig myndighet i f�retagets hemland

3353

om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

background image

SFS 1992:1320

45 � F�rel�ggande enligt 44 � och f�rbud enligt 44 b � f�r f�renas med

vite.

^

Beslut om �terkallelse enligt 43 och 44 a �� f�r f�renas med f�rbud vid \

vite att forts�tta verksamheten.

" P^'

46 � Finansinspektionens beslut enligt 41 � och 44 � andra stycket f�r
inte �verklagas.

Andra beslut i s�rskilda fall som Finansinspektionen meddelar enligt

denna lag f�r �verklagas hos kammarr�tten.

Har Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 11 � inte fattat

beslut inom sex m�nader efter det att ans�kan gavs in, f�r s�kanden beg�ra
f�rklaring av kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Har inspektio�
nen inte meddelat beslut inom sex m�nader efter det att en s�dan f�rkla�

ring l�mnats, skall det anses som att ans�kan har avslagits.

Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 13, 18 och 27 � �, den 1 januari 199 3

och i �vrigt den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

G�ran Haag

(Finansdepartementet)

ife'i'

il

u�
d,

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.