SFS 1993:544 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 1993:544 Lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 1993_544 Lag om ändring i lagen (1990_1114) om värdepappersfonder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:544 </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepappersfonder; </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:1114) om </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rdepappersfonder </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 33 � skall lyda Upph�rande och �verl�-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">telse av fondverksamhet m. m. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 33 a �, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>33 a �</b> Ett fondbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen l�gga sam-<br/>man v�rdepappersfonder. Tillst�nd till en sammanl�ggning skall l�mnas <br/>om </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">1. �tg�rden kan anses f�renlig med fondandels�garnas intressen, </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft12">2. de fonder som skall l�ggas samman har placeringsinriktning och </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">fondbest�mmelser som �r likartade, samt </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft18">3. sammanl�ggningen inte �r ol�mplig fr�n allm�n synpunkt. <br/>Ett fondbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen dela en v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18">pappersfond. Tillst�nd till en delning skall l�mnas om �tg�rden kan anses <br/>f�renlig med fondandels�garnas intressen. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Ett fondbolag som f�tt tillst�nd till sammanl�ggning eller delning skall </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">genast underr�tta andels�garna om den planerade �tg�rden och inspektio-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">nens beslut. Denna information skall ocks� finnas att tillg� hos fondbola-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18">get och f�rvaringsinstitutet. En sammanl�ggning eller delning f�r verkst�l-<br/>las tidigast efter tre m�nader fr�n dagen f�r Finansinspektionens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft18">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">1206 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:544

Utkom fr�n trycket

den 15 juni 1993

Lag
om �ndring i lagen (1990:1114) om v�rdepappersfonder;

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1990:1114) om

v�rdepappersfonder

dels att rubriken n�rmast f�re 33 � skall lyda Upph�rande och �verl�-

telse av fondverksamhet m. m.

dels att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 33 a �, av f�ljande

lydelse.

33 a � Ett fondbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen l�gga sam-
man v�rdepappersfonder. Tillst�nd till en sammanl�ggning skall l�mnas
om

1. �tg�rden kan anses f�renlig med fondandels�garnas intressen,

2. de fonder som skall l�ggas samman har placeringsinriktning och

fondbest�mmelser som �r likartade, samt

3. sammanl�ggningen inte �r ol�mplig fr�n allm�n synpunkt.
Ett fondbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen dela en v�rde-

pappersfond. Tillst�nd till en delning skall l�mnas om �tg�rden kan anses
f�renlig med fondandels�garnas intressen.

Ett fondbolag som f�tt tillst�nd till sammanl�ggning eller delning skall

genast underr�tta andels�garna om den planerade �tg�rden och inspektio-

nens beslut. Denna information skall ocks� finnas att tillg� hos fondbola-

get och f�rvaringsinstitutet. En sammanl�ggning eller delning f�r verkst�l-
las tidigast efter tre m�nader fr�n dagen f�r Finansinspektionens beslut.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383.

1206

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.