SFS 2006:569 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2006:569 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
060569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KGKCOG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:KGKCOF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:46) om <br/>investeringsfonder;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (2004:46) om investe-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsfonder skall inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a � </b>Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554) skall fondbolag anses som publika aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:569</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utf�rdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder skall inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.

2 kap.

3 a � Vid till�mpningen av 5 kap. 20 och 22 �� �rsredovisningslagen
(1995:1554) skall fondbolag anses som publika aktiebolag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

SFS 2006:569

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.