SFS 2022:1755 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:46) om värdepappersfonder / SFS 2022:1755 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
SFS2022-1755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FAAABI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:KGUZFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:15px;font-family:ROGUZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:30px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 december 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:46) om v�rde-<br/>pappersfonder2 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att nuvarande 1 kap. 5 a � ska betecknas 1 kap. 5 b �, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 1 kap. 5 a � ska s�ttas n�rmast f�re 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 b �, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 5 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>5 a �</b> I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1238 av <br/>den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-<br/>produkt) finns best�mmelser om att ett fondbolag f�r utveckla och <br/>distribuera PEPP-produkter. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">NIKLAS WYKMAN </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft115">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45. <br/>2 Senaste lydelse av <br/>lagens rubrik 2013:563 <br/>1 kap. 5 a � 2018:542 <br/>rubriken n�rmast f�re 1 kap. 5 a � 2018:542. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:1755</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 15 december 2022</p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder

Utf�rdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:46) om v�rde-
pappersfonder2

dels att nuvarande 1 kap. 5 a � ska betecknas 1 kap. 5 b �,
dels att rubriken n�rmast f�re 1 kap. 5 a � ska s�ttas n�rmast f�re 1 kap.

5 b �,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 5 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.
5 a �
I Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1238 av
den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-
produkt) finns best�mmelser om att ett fondbolag f�r utveckla och
distribuera PEPP-produkter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.
2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2013:563
1 kap. 5 a � 2018:542
rubriken n�rmast f�re 1 kap. 5 a � 2018:542.

SFS

2022:1755

Publicerad
den

15 december 2022

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.