SFS 2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel / SFS 2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
040864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga
betalningsmedel;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall
upphöra att vara giltiga betalningsmedel den 31 december 2005.

Sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1991:1499) om sed-

lar på tjugo kronor.

Sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1987:3;

A:17) om utgivande av sedlar på etthundra kronor.

Sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgi-

vande av sedlar på femhundra kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns

bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)

1 Framställning 2003/04:RB4, bet. 2004/05:FiU16, rskr. 2004/05:18.

SFS 2004:864

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.