SFS 2008:283 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2008:283 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
080283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 kap. 5 �, 8 kap. 19 och 25 ��,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">25 kap. 22 � samt 26 kap. 3 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,<br/>2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 5 � 1,<br/>3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,<br/>4. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rs�kringsf�retag med koncession enligt f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:713),</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">slutande till andra f�retag i koncernen,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-<br/>samhet som regleras av</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller<br/>b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte uteslu-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ter att tj�nsten tillhandah�lls,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandah�ller investerings-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">tj�nster eller utf�r investeringsverksamhet utom handel f�r egen r�kning, s�-<br/>vida de inte</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">a) �r marknadsgaranter, eller<br/>b) handlar f�r egen r�kning utanf�r en reglerad marknad eller en handels-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">plattform p� ett organiserat, frekvent och systematiskt s�tt genom att tillhan-<br/>dah�lla ett system som �r tillg�ngligt f�r n�gon utomst�ende i syfte att<br/>handla med denne,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r i</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�re-<br/>taget,</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">9. f�retag som tillhandah�ller b�de<br/>a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:283</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:283</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till an-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">dra f�retag i koncernen,</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">het enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">11. f�retag som handlar med finansiella instrument f�r egen r�kning eller</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om derivatinstrument med r�varor<br/>som underliggande tillg�ng eller s�dana derivatkontrakt som avses i 1 kap.<br/>4 � f�rsta stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess<br/>helhet, och</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av in-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">vesteringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen<br/>(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�dgiv-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ning till kund inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som<br/>omfattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik<br/>ers�ttning f�r r�dgivningen,</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">13. f�retag vars huvudsakliga verksamhet utg�rs av handel f�r egen r�k-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">ning med r�varor eller derivatinstrument med r�varor som underliggande<br/>tillg�ng, om f�retaget inte ing�r i en koncern vars huvudsakliga verksamhet<br/>utg�rs av tillhandah�llande av investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som<br/>avses i 7 kap. 1 � lagen om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">14. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster eller utf�r investe-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ringsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">a) som uteslutande best�r i handel f�r egen r�kning p� marknader f�r fi-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">nansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och p� avistamark-<br/>nader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) som dels handlar p� uppdrag av andra medlemmar p� marknaderna</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">som anges i a eller st�ller priser f�r dem, dels garanteras av clearingdeltagare<br/>p� dessa marknader, om ansvaret f�r att avtal som ing�s av f�retagen full-<br/>g�rs b�rs av clearingdeltagarna, och</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">15. verksamhet enligt 1 � 1 och 5 som drivs av den som �r registrerad f�r</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rmedling av alla slag av f�rs�kringar eller bara livf�rs�kringar enligt<br/>2 kap. 3 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling, om</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">a) verksamheten bara �r en sidoverksamhet till f�rs�kringsf�rmedlingen</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft23">och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i<br/>investeringsfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap. 7 och 9 �� la-<br/>gen om investeringsfonder samt investeringsr�dgivning till kund avseende<br/>s�dana andelar,</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">bolag samt fondf�retag som avses i a, och</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">c) f�rs�kringsf�rmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">medel eller fondandelar.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">som �r reglerad i n�gon annan lag.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:283</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en enhet som ing�r i n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�ljande grupper som en j�mb�rdig motpart:</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag,<br/>2. kreditinstitut,<br/>3. f�rs�kringsf�retag,<br/>4. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 20 lagen</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">(2004:46) om investeringsfonder och fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � f�r-<br/>sta stycket 1 samma lag samt fondbolag eller f�rvaltningsbolag som f�rval-<br/>tar dem,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">5. pensionsfonder och f�rvaltningsbolag som f�rvaltar dem,<br/>6. andra finansiella f�retag �n s�dana som avses i 15 som har tillst�nd att</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land d�r de h�r hemma eller som<br/>regleras i lagstiftning i det landet,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">7. f�retag som �r undantagna fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket 13 och 14,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">8. nationella regeringar och d�rmed sammanh�ngande organ, inklusive</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och �verstatliga<br/>organisationer, samt</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">9. andra f�retag �n s�dana som avses i 18, om de ska betraktas som pro-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">fessionella kunder enligt 16 � f�rsta stycket 13.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla ett f�retag som inte ing�r i n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">grupperna i f�rsta stycket som en j�mb�rdig motpart, om f�retaget</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. beg�r att bli behandlat som en j�mb�rdig motpart, och<br/>2. f�r behandlas som en professionell kund enligt 17 � f�rsta stycket.<br/>Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla ett f�retag som en j�mb�rdig mot-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">part enligt andra stycket bara om f�retaget f�r behandlas som en professio-<br/>nell kund enligt 17 � f�r s�dana tj�nster och transaktioner.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>25 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersinstitut f�r tillhandah�lla investeringstj�nsterna mot-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">tagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finansiella in-<br/>strument och utf�rande av order avseende finansiella instrument p� kunders<br/>uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 �, om</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. tj�nsten avser<br/>a) aktier som tagits upp till handel p� en reglerad marknad eller p� en</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">motsvarande marknad utanf�r EES,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">b) penningmarknadsinstrument,<br/>c) obligationer eller andra former av skuldf�rbindelser utan derivatinslag,<br/>d) andelar i en v�rdepappersfond som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 20</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett fondf�retag som avses i<br/>1 kap. 7 � f�rsta stycket 1 samma lag, eller</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">e) andra okomplicerade finansiella instrument,<br/>2. tj�nsten tillhandah�lls p� kundens initiativ, samt<br/>3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">att bed�ma om instrumentet eller tj�nsten passar kunden.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Information enligt f�rsta stycket 3 f�r l�mnas i standardiserad form.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:283</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>22 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 16 kap.</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">47 �� inte har uppr�ttats i enlighet med de best�mmelser som g�ller f�r<br/>emittenten, ska Finansinspektionen meddela emittenten av de �verl�tbara<br/>v�rdepapperen en erinran.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">En erinran ska inte beslutas om en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig el-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">ler om en b�rs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES vidtar<br/>tillr�ckliga �tg�rder mot emittenten.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Bolagsverkets beslut att skriva av eller v�gra registrering av en anm�-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft47">lan avseende ett anknutet ombud eller beslut att avregistrera ett anknutet om-<br/>bud enligt 6 kap. 8 eller 9 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol<br/>inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 23 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft47">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 kap. 5 �, 8 kap. 19 och 25 ��,

25 kap. 22 � samt 26 kap. 3 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden
ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

5 �

Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r

1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 5 � 1,
3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,
4.

f�rs�kringsf�retag med koncession enligt f�rs�kringsr�relselagen

(1982:713),

5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-

slutande till andra f�retag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,

om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-
samhet som regleras av

a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte uteslu-

ter att tj�nsten tillhandah�lls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandah�ller investerings-

tj�nster eller utf�r investeringsverksamhet utom handel f�r egen r�kning, s�-
vida de inte

a) �r marknadsgaranter, eller
b) handlar f�r egen r�kning utanf�r en reglerad marknad eller en handels-

plattform p� ett organiserat, frekvent och systematiskt s�tt genom att tillhan-
dah�lla ett system som �r tillg�ngligt f�r n�gon utomst�ende i syfte att
handla med denne,

8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r i

f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�re-
taget,

9. f�retag som tillhandah�ller b�de
a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program

som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

SFS 2008:283

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:283

b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till an-

dra f�retag i koncernen,

10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

11. f�retag som handlar med finansiella instrument f�r egen r�kning eller

tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om derivatinstrument med r�varor
som underliggande tillg�ng eller s�dana derivatkontrakt som avses i 1 kap.
4 � f�rsta stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en

koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet, och

b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av in-

vesteringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�dgiv-

ning till kund inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som
omfattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik
ers�ttning f�r r�dgivningen,

13. f�retag vars huvudsakliga verksamhet utg�rs av handel f�r egen r�k-

ning med r�varor eller derivatinstrument med r�varor som underliggande
tillg�ng, om f�retaget inte ing�r i en koncern vars huvudsakliga verksamhet
utg�rs av tillhandah�llande av investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som
avses i 7 kap. 1 � lagen om bank- och finansieringsr�relse,

14. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster eller utf�r investe-

ringsverksamhet

a) som uteslutande best�r i handel f�r egen r�kning p� marknader f�r fi-

nansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och p� avistamark-
nader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

b) som dels handlar p� uppdrag av andra medlemmar p� marknaderna

som anges i a eller st�ller priser f�r dem, dels garanteras av clearingdeltagare
p� dessa marknader, om ansvaret f�r att avtal som ing�s av f�retagen full-
g�rs b�rs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 � 1 och 5 som drivs av den som �r registrerad f�r

f�rmedling av alla slag av f�rs�kringar eller bara livf�rs�kringar enligt
2 kap. 3 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling, om

a) verksamheten bara �r en sidoverksamhet till f�rs�kringsf�rmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
investeringsfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap. 7 och 9 �� la-
gen om investeringsfonder samt investeringsr�dgivning till kund avseende
s�dana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, f�rvaltnings-

bolag samt fondf�retag som avses i a, och

c) f�rs�kringsf�rmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders

medel eller fondandelar.

Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument

som �r reglerad i n�gon annan lag.

background image

3

SFS 2008:283

8 kap.

19 �

Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en enhet som ing�r i n�gon av

f�ljande grupper som en j�mb�rdig motpart:

1. v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag,
2. kreditinstitut,
3. f�rs�kringsf�retag,
4. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 20 lagen

(2004:46) om investeringsfonder och fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � f�r-
sta stycket 1 samma lag samt fondbolag eller f�rvaltningsbolag som f�rval-
tar dem,

5. pensionsfonder och f�rvaltningsbolag som f�rvaltar dem,
6. andra finansiella f�retag �n s�dana som avses i 15 som har tillst�nd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land d�r de h�r hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

7. f�retag som �r undantagna fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta

stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och d�rmed sammanh�ngande organ, inklusive

offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och �verstatliga
organisationer, samt

9. andra f�retag �n s�dana som avses i 18, om de ska betraktas som pro-

fessionella kunder enligt 16 � f�rsta stycket 13.

Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla ett f�retag som inte ing�r i n�gon av

grupperna i f�rsta stycket som en j�mb�rdig motpart, om f�retaget

1. beg�r att bli behandlat som en j�mb�rdig motpart, och
2. f�r behandlas som en professionell kund enligt 17 � f�rsta stycket.
Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla ett f�retag som en j�mb�rdig mot-

part enligt andra stycket bara om f�retaget f�r behandlas som en professio-
nell kund enligt 17 � f�r s�dana tj�nster och transaktioner.

25 �

Ett v�rdepappersinstitut f�r tillhandah�lla investeringstj�nsterna mot-

tagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finansiella in-
strument och utf�rande av order avseende finansiella instrument p� kunders
uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 �, om

1. tj�nsten avser
a) aktier som tagits upp till handel p� en reglerad marknad eller p� en

motsvarande marknad utanf�r EES,

b) penningmarknadsinstrument,
c) obligationer eller andra former av skuldf�rbindelser utan derivatinslag,
d) andelar i en v�rdepappersfond som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 20

lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett fondf�retag som avses i
1 kap. 7 � f�rsta stycket 1 samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tj�nsten tillhandah�lls p� kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer

att bed�ma om instrumentet eller tj�nsten passar kunden.

Information enligt f�rsta stycket 3 f�r l�mnas i standardiserad form.

background image

4

SFS 2008:283

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

25 kap.

22 �

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 16 kap.

47 �� inte har uppr�ttats i enlighet med de best�mmelser som g�ller f�r
emittenten, ska Finansinspektionen meddela emittenten av de �verl�tbara
v�rdepapperen en erinran.

En erinran ska inte beslutas om en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig el-

ler om en b�rs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES vidtar
tillr�ckliga �tg�rder mot emittenten.

26 kap.

3 �

Bolagsverkets beslut att skriva av eller v�gra registrering av en anm�-

lan avseende ett anknutet ombud eller beslut att avregistrera ett anknutet om-
bud enligt 6 kap. 8 eller 9 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol
inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 23 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.