SFS 2008:914 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2008:914 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
080914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">pappersmarknaden n�rmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska inf�ras en<br/>ny paragraf, 1 kap. 11 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>11 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">I 16 kap. 10 a � f�r�ldrabalken finns best�mmelser om skyldighet</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r v�rdepappersbolag att l�mna uppgifter till �verf�rmyndaren.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Lars Gavelin<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:914</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden n�rmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska inf�ras en
ny paragraf, 1 kap. 11 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.

11 a �

I 16 kap. 10 a � f�r�ldrabalken finns best�mmelser om skyldighet

f�r v�rdepappersbolag att l�mna uppgifter till �verf�rmyndaren.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

SFS 2008:914

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.