SFS 2014:559 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2014:559 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
140559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BLPJOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BLPJOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:BLPJOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BLPJOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BLPJOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BLPJNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:1479) om kontof�ring av <br/>finansiella instrument;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1998:1479) om konto-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ring av finansiella instrument ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 5 a �, av<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a � aktiebolagslagen (2005:551) f�r sty-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">relsen i ett publikt aktiebolag att �rligen fastst�lla en skriftlig arbetsordning<br/>f�r sitt arbete g�ller �ven f�r styrelsen i en central v�rdepappersf�rvarare som �r<br/>ett privat aktiebolag. Detsamma g�ller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b �<br/>samma lag f�r styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner<br/>ange arbetsf�rdelningen mellan bolagsorganen.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsens ordf�rande ska bevaka att styrelsen fullg�r de uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:559</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:1479) om kontof�ring av
finansiella instrument;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1998:1479) om konto-

f�ring av finansiella instrument ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 5 a �, av
f�ljande lydelse.

2 kap.

5 a �

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a � aktiebolagslagen (2005:551) f�r sty-

relsen i ett publikt aktiebolag att �rligen fastst�lla en skriftlig arbetsordning
f�r sitt arbete g�ller �ven f�r styrelsen i en central v�rdepappersf�rvarare som �r
ett privat aktiebolag. Detsamma g�ller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b �
samma lag f�r styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner
ange arbetsf�rdelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordf�rande ska bevaka att styrelsen fullg�r de uppgifter som

anges i denna paragraf.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:559

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.