SFS 2014:985 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2014:985 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
140985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:HMEIGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:8px;font-family:HMEIFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 7 kap. 79 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att punkt 7 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 7 kap. 7 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 1 kap. 5 och 11 ��, 3 kap. 1, 2, 5, 7 och 12 ��, 7 kap. 1 �, 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">42 �, 23 kap. 2 �, 24 kap. 3 och 7 ��, 25 kap. 1, 4, 810 och 2528 �� samt<br/>rubrikerna n�rmast f�re 25 kap. 8 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 8 kap. 4 a och 8 b8 e ��</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och 25 kap. 1 a1 c ��, samt n�rmast f�re 8 kap. 8 e � en ny rubrik av f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>anknutet ombud</i>: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som<br/>h�r hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">a) marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster, <br/>b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ringstj�nster eller finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">c) placera finansiella instrument, eller <br/>d) tillhandah�lla investeringsr�dgivning till kund avseende dessa instru-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ment eller tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>beh�rig myndighet</i>: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">fall Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att<br/>ut�va tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en<br/>reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�righet<br/>att ut�va tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till<br/>handel p� en reglerad marknad, </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-<br/>h�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiv<br/>2006/48/EG och 2006/49/EG. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2013:288.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. <i>b�rs</i>: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. <i>clearingdeltagare</i>: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">clearingorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. <i>clearingorganisation</i>: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�rordning (EU) nr 648/2012 att driva clearingverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">6. <i>clearingverksamhet</i>: fortl�pande verksamhet som best�r i att <br/>a) p� clearingdeltagarnas v�gnar g�ra avr�kningar i fr�ga om deras f�rplik-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utl�ndsk<br/>valuta, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) tr�da in som motpart till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ment, eller </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) p� annat v�sentligt s�tt ansvara f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�verf�rande av likvid eller instrument, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. <i>direktivet om marknader f�r finansiella instrument</i>: Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">och r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finan-<br/>siella instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG och<br/>93/6/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upp-<br/>h�vande av r�dets direktiv 93/22/EEG</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft23">4, senast �ndrat genom Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mentets och r�dets direktiv 2010/78/EU</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft23">5, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">8. <i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, <br/>9. <i>emittent</i>: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">instrument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. <i>filial</i>: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett utl�ndskt v�rdepappersf�retags etablering av flera driftst�llen i Sverige ska<br/>anses som en enda filial, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. <i>genomf�randef�rordningen</i>: kommissionens f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomf�rande av Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2004/39/EG vad g�ller dokumenteringsskyldigheter f�r<br/>v�rdepappersf�retag, transaktionsrapportering, �verblickbarhet p� markna-<br/>den, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner f�r till-<br/>l�mpning av det direktivet</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft23">6, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. <i>handelsplattform</i>: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Facility, MTF) inom EES som drivs av ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs<br/>och som sammanf�r ett flertal k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument<br/>fr�n tredje man  inom systemet och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler<br/> s� att detta leder till avslut, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. <i>hemland</i>: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet som avses i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. <i>investeringstj�nster och investeringsverksamheter</i>: de tj�nster och</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamheter som anges i 2 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. <i>kapitalbas</i>: detsamma som avses i artikel 72 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r<br/>kreditinstitut och v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft23">7,</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">16. <i>koncern</i>: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">(2005:551), varvid det som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-<br/>diska personer �n aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">17. <i>kreditinstitut</i>: bank, kreditmarknadsf�retag och utl�ndskt bank- eller</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">18. <i>kvalificerat innehav</i>: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">innehavet ber�knat p� det s�tt som anges i 5 a � representerar 10 procent eller<br/>mer av kapitalet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt<br/>inflytande �ver ledningen av f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">19. <i>professionell kund</i>: en s�dan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 �, <br/>20. <i>reglerad marknad</i>: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">eller m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finan-<br/>siella instrument fr�n tredje man  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet<br/>med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att detta leder till avslut, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">21. <i>sidotj�nster</i>: de tj�nster som anges i 2 kap. 2 �, <br/>22. <i>sidoverksamheter</i>: <br/>a) f�r ett v�rdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">4 ��, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">b) f�r en b�rs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 �, och <br/>c) f�r en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 �,<br/>23. <i>startkapital</i>: det kapital som f�r v�rdepappersf�retag avses i artikel</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">4.51 i f�rordning (EU) nr 575/2013,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">24. <i>systematisk internhandlare</i>: v�rdepappersinstitut som p� ett organise-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">rat, frekvent och systematiskt s�tt handlar f�r egen r�kning genom att utf�ra<br/>kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">25. <i>utl�ndskt v�rdepappersf�retag</i>: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">26. <i>v�rdepappersbolag</i>: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag<br/>eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-<br/>ringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">27. <i>v�rdepappersinstitut</i>: v�rdepappersbolag, svenska kreditinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse och utl�ndska<br/>f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">28. <i>v�rdepappersr�relse</i>: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt till-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">handah�lla investeringstj�nster eller utf�ra investeringsverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">29. <i>�ppenhetsdirektivet</i>: Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven<br/>ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till han-<br/>del p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft33">8, senast</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/78/EU</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:455px;white-space:nowrap" class="ft33">9.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r eller har varit knuten till ett v�rdepappersbolag, en b�rs</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">eller en clearingorganisation som anst�lld eller uppdragstagare f�r inte obeh�-<br/>rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon i anst�llningen eller under uppdraget<br/>har f�tt veta om n�gon annans aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llan-<br/>den.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">8 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">9 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">10 Senaste lydelse 2009:522.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgift i en anm�lan eller en utsaga om en misst�nkt �vertr�delse av en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">best�mmelse som g�ller f�r verksamheten f�r inte obeh�rigen r�jas, om upp-<br/>giften kan avsl�ja anm�larens identitet.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">hets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">b�r att det som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att<br/>uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse ska ges ett svenskt aktiebolag,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">om</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige, <br/>2. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ning, </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar bola-<br/>gets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">bolaget bed�ms l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av<br/>ett v�rdepappersbolag,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. den som ska ing� i styrelsen f�r bolaget eller vara verkst�llande direkt�r</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">i det, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet<br/>f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag och �ven i �vrigt �r l�mplig<br/>f�r en s�dan uppgift,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">6. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">bolaget, och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">7. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.<br/>Tillst�nd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 � f�rsta stycket ska ges</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">ett v�rdepappersbolag, om det finns s�rskilda sk�l och verksamheten kan<br/>komma att underl�tta r�relsen.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid bed�mningen enligt 1 � f�rsta stycket 4 av om en innehavare �r</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas<br/>om det finns sk�l att anta att</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. innehavaren kommer att motverka att v�rdepappersbolagets verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfatt-<br/>ningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r <br/>a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �<br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget �r ett finan-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">siellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid be-<br/>d�mningen av innehavarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning upp-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2009:365.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2009:365.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">fyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 �<br/>lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-<br/>siella konglomerat.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om bolaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv<br/>tillsyn av v�rdepappersbolaget.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">13</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett v�rdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Bolaget ska ha en verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som �r verkst�llande direkt�r f�r inte vara ordf�rande i styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">Finansinspektionen f�r, efter ans�kan fr�n v�rdepappersbolaget, medge un-<br/>dantag fr�n detta f�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett v�rdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">14</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50"> Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditin-<br/>stitut och v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft57">1. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 6 �,<i> </i>och<br/>2. vilka krav som enligt 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 � andra</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verkst�llande<br/>direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem och p�<br/>styrelsen i dess helhet.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett v�rdepappersbolag f�r inneha bara</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft57">1. egendom som beh�vs f�r att<br/>a) driva v�rdepappersr�relse, och<br/>b) tillhandah�lla sidotj�nster eller driva sidoverksamhet,<br/>2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begr�nsningar</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som anges i 26 �� samt i f�rordning (EU) nr 575/2013, och</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. egendom till skyddande av fordran enligt 1012 ��.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett v�rdepappersbolag ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporte-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">ringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-<br/>tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som �r ledamot i styrelsen f�r ett v�rdepappersbolag eller �r dess</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">verkst�llande direkt�r f�r ut�ver detta uppdrag ha det antal uppdrag som sty-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">13 Senaste lydelse 2013:233.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">14 �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upph�vs.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">relseledamot eller verkst�llande direkt�r i andra f�retag som bed�ms l�mpligt<br/>med h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfatt-<br/>ningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett v�rdepappersbolag �r betydande i fr�ga om storlek, intern organisa-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, f�r en styrelseleda-<br/>mot eller verkst�llande direkt�r endast inneha en av f�ljande kombinationer<br/>av uppdrag:</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. ett uppdrag som verkst�llande direkt�r och tv� uppdrag som styrelse-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ledamot, eller </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. fyra uppdrag som styrelseledamot.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid till�mpningen av 8 b � andra stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. uppdrag inom samma koncern eller i f�retag d�r v�rdepappersbolaget</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">har ett kvalificerat innehav r�knas som ett enda uppdrag, och</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ett kommersiellt syfte inte beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om styrelseledamoten representerar svenska staten, g�ller inte 8 b � andra</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">En styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag som</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">�r betydande f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett upp-<br/>drag som styrelseledamot ut�ver de som anges i 8 b � andra stycket 1 eller 2.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som �r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">persbolag ska avs�tta tillr�ckligt med tid f�r att kunna utf�ra sitt uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>R�rlig ers�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft60">Den r�rliga ers�ttningen till en anst�lld vars funktion eller totala</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">ers�ttningsniv� inneb�r att han eller hon kan ha en v�sentlig inverkan p� ett<br/>v�rdepappersbolags riskprofil f�r inte vara st�rre �n den fasta ers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>42 �</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft64">15</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1 �,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. vilka �tg�rder som ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">krav p� soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer<br/>och instruktioner som avses i 38 ��, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. v�rdepappersbolags m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta och</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">till�mpa enligt 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">5. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">10 �,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">6. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">11 �,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">7. dokumentation enligt 12 �,<br/>8. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">15 Senaste lydelse 2011:1050.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">9. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 �,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">10. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta n�r det delar in sina kunder i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">kategorier enligt 15 �,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">11. hantering av intressekonflikter enligt 21 �,<br/>12. vilken information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna till sina kunder</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">enligt 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">13. p� vilket s�tt information enligt 22 b � ska l�mnas till kunderna, <br/>14. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta vid inh�mtande av uppgifter fr�n</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">sina kunder enligt 23 och 24 ��, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">15. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta vid en pr�vning enligt 23 och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">24 ��, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">16. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">25 � f�rsta stycket 1 e, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">17. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 ��, <br/>18. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla kraven p� att</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">uppn� b�sta m�jliga resultat enligt 28 �, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">19. riktlinjer f�r utf�rande av order enligt 29 �, <br/>20. hantering av kunders order enligt 33 �, <br/>21. hantering av finansiella instrument enligt 34 �, <br/>22. hantering av medel enligt 35 �, <br/>23. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system f�r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">hantering av vissa uppgifter enligt 36 �, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">24. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt 37 �</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">andra stycket, och </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">25. vilka uppgifter som ska antecknas i en f�rteckning enligt 38 � fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">V�rdepappersinstitut, b�rser, clearingorganisationer och s�dana ut-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">l�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i<br/>Sverige ska l�mna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och<br/>d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter enligt f�reskrifter som meddelats<br/>med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">F�retagen ska, ut�ver vad som anges i f�rsta stycket, l�mna Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">tionen de upplysningar som inspektionen beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionen f�r �ven beg�ra s�dana upplysningar som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">och andra styckena av personer som �r anst�llda hos de f�retag som avses i<br/>f�rsta stycket samt av personer som �r anst�llda i f�retag som avses i 6 kap.<br/>1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:832px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">16</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Tillst�nd ska ges till f�rv�rv som avses i 1 �, om f�rv�rvaren bed�ms</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av ett v�rdepappers-<br/>bolag, en b�rs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tillt�nkta<br/>f�rv�rvet �r ekonomiskt sunt. H�nsyn ska tas till f�rv�rvarens sannolika</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">16 Senaste lydelse 2009:365.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">p�verkan p� verksamheten i v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorga-<br/>nisationen.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Vid bed�mningen enligt f�rsta stycket ska f�rv�rvarens anseende och kapi-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">talstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. om den som till f�ljd av f�rv�rvet kommer att ing� i styrelsen f�r v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">pappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen eller vara verkst�llande<br/>direkt�r i detta f�retag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig<br/>insikt och erfarenhet f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag, en<br/>b�rs eller en clearingorganisation och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan<br/>uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillr�ckliga kunskaper och erfaren-<br/>heter f�r att leda f�retaget,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvaren kommer att motverka att v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens r�relse drivs p� ett s�tt<br/>som �r f�renligt med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-<br/>gets verksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvet har samband med eller kan �ka</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">risken f�r </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �<br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag och f�rv�rvaren �r ett finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid bed�m-<br/>ningen av f�rv�rvarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning uppfyller<br/>de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 � lagen<br/>(2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbolag<br/>respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella<br/>konglomerat.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om f�rv�rvet av aktier i ett v�rdepappersbolag skulle leda till n�ra f�rbin-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">delser mellan bolaget och n�gon annan, ska tillst�nd ges bara om f�rbindel-<br/>serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">17</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">Finansinspektionen f�r besluta att �garen till ett kvalificerat innehav av</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">aktier eller andelar vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n<br/>som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. om �garen motverkar eller kan antas komma att motverka att v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs p�<br/>ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som<br/>reglerar f�retagets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. om �garen i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig<br/>skyldig till allvarlig brottslighet,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. om �garen, n�r det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag, �r ett finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag och dess ledning<br/>inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap.<br/>5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-<br/>siella konglomerat, eller</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">17 Senaste lydelse 2009:365.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">4. om det finns sk�l att anta att innehavet har samband med eller kan �ka</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">risken f�r </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �<br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">ans�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-<br/>sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna<br/>till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller<br/>andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en svensk clearing-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">organisation har �sidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�rfatt-<br/>ningar som reglerar f�retagets verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar<br/>eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en f�rfattning<br/>som reglerar f�retagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">gr�nsa eller minska riskerna i r�relsen i n�got avseende, begr�nsa eller helt<br/>underl�ta utdelning eller r�ntebetalningar eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r<br/>att komma till r�tta med situationen, meddela ett f�rbud att verkst�lla beslut<br/>eller genom att g�ra en anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska f�reta-<br/>gets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Finansinspektionen ska �ven ingripa genom att utf�rda ett f�rel�ggande i</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">enlighet med andra stycket om det �r sannolikt att ett v�rdepappersbolag inom<br/>tolv m�nader inte l�ngre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna<br/>lag eller andra f�rfattningar som reglerar bolagets verksamhet<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft90">Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till �ver-<br/>tr�delsens art, �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finan-<br/>siella systemet, skador som uppst�tt och graden av ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har<br/>vidtagit �tg�rder mot f�retaget och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft90">Ut�ver det som anges i 1 a � ska i f�rsv�rande riktning beaktas om f�-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">retaget tidigare har beg�tt en �vertr�delse. Vid denna bed�mning b�r s�rskild<br/>vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r likartade och den tid som har f�rflutit<br/>mellan de olika �vertr�delserna.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft94">I f�rmildrande riktning ska beaktas om f�retaget<br/>1. i v�sentlig m�n genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">tionens utredning, och</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. snabbt upph�rt med �vertr�delsen sedan den anm�lts till eller p�talats av</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">Finansinspektionen.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft100">I lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">pappersbolag finns best�mmelser om m�jlighet att ingripa genom ett beslut<br/>om ett s�rskilt kapitalbaskrav och s�rskilda likviditetskrav. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns best�mmelser om ingripande</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">mot ett v�rdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Om n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags, en b�rs eller en svensk</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">clearingorganisations styrelse eller �r verkst�llande direkt�r inte uppfyller de<br/>krav som anges i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4,<br/>ska Finansinspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Detta f�r dock ske bara<br/>om inspektionen f�rst har beslutat att p�tala f�r f�retaget att personen eller<br/>personerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av in-<br/>spektionen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande finns kvar i<br/>styrelsen eller som verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">F�rsta stycket g�ller ocks� om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">som anges i 3 kap. 1 � 6.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-<br/>nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget<br/>har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Det som s�gs i f�rsta och tredje styckena om verkst�llande direkt�r ska till-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">l�mpas �ven p� en st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>Sanktionsavgift</i></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en svensk clearing-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">organisation har meddelats beslut om anm�rkning eller varning enligt 1 �<br/>eller varning enligt 5 � f�rsta stycket 1 och 5 j�mf�rt med andra stycket, f�r<br/>Finansinspektionen besluta att f�retaget ska betala en sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Sanktionsavgiften ska fastst�llas till h�gst </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft104">1. tio procent av f�retagets oms�ttning n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r,<br/>2. tv� g�nger den vinst som erh�llits till f�ljd av regel�vertr�delsen, om be-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">loppet g�r att fastst�lla, eller</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. tv� g�nger de kostnader som undvikits till f�ljd av regel�vertr�delsen,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">om beloppet g�r att fastst�lla. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om<br/>uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r den upp-<br/>skattas.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)<br/>om bank- och finansieringsr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft100">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">s�dana omst�ndigheter som anges i 1 a och 1 b ��, samt till f�retagets finan-<br/>siella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst som f�retaget erh�llit<br/>till f�ljd av regel�vertr�delsen eller de kostnader som undvikits.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2014:985</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift <br/>och f�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">En sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift eller f�rseningsavgift</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om<br/>den har vunnit laga kraft eller den l�ngre tid som anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift, s�rskild avgift, straff-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">avgift eller f�rseningsavgift f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�m-<br/>melser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 25 �.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">Om sanktionsavgiften, den s�rskilda avgiften, straffavgiften eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">seningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 25 �, ska Finansinspek-<br/>tionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�mmelser om indriv-<br/>ning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga<br/>fordringar m.m.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">En sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift, eller f�rseningsavgift</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">som har beslutats faller bort i den utstr�ckning verkst�llighet inte har skett<br/>inom fem �r fr�n det att beslutet vann laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft114">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft120">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft120">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden

dels att 7 kap. 79 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att punkt 7 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen

ska upph�ra att g�lla,

dels att rubriken n�rmast f�re 7 kap. 7 � ska utg�,
dels att 1 kap. 5 och 11 ��, 3 kap. 1, 2, 5, 7 och 12 ��, 7 kap. 1 �, 8 kap.

42 �, 23 kap. 2 �, 24 kap. 3 och 7 ��, 25 kap. 1, 4, 810 och 2528 �� samt
rubrikerna n�rmast f�re 25 kap. 8 och 25 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 8 kap. 4 a och 8 b8 e ��

och 25 kap. 1 a1 c ��, samt n�rmast f�re 8 kap. 8 e � en ny rubrik av f�l-
jande lydelse.

1 kap.

5 �

3

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med

ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som
h�r hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning

a) marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster,
b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstj�nster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller
d) tillhandah�lla investeringsr�dgivning till kund avseende dessa instru-

ment eller tj�nster,

2. beh�rig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna

fall Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att
ut�va tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�righet
att ut�va tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till
handel p� en reglerad marknad,

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
h�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och v�rde-
pappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse 2013:288.

SFS 2014:985

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:985

3. b�rs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har

f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4. clearingdeltagare: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

5. clearingorganisation: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap.

eller f�rordning (EU) nr 648/2012 att driva clearingverksamhet,

6. clearingverksamhet: fortl�pande verksamhet som best�r i att
a) p� clearingdeltagarnas v�gnar g�ra avr�kningar i fr�ga om deras f�rplik-

telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utl�ndsk
valuta,

b) tr�da in som motpart till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instru-

ment, eller

c) p� annat v�sentligt s�tt ansvara f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom

�verf�rande av likvid eller instrument,

7. direktivet om marknader f�r finansiella instrument: Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finan-
siella instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upp-
h�vande av r�dets direktiv 93/22/EEG

4, senast �ndrat genom Europaparla-

mentets och r�dets direktiv 2010/78/EU

5,

8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
9. emittent: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet,

10. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven

ett utl�ndskt v�rdepappersf�retags etablering av flera driftst�llen i Sverige ska
anses som en enda filial,

11. genomf�randef�rordningen: kommissionens f�rordning (EG) nr

1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomf�rande av Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2004/39/EG vad g�ller dokumenteringsskyldigheter f�r
v�rdepappersf�retag, transaktionsrapportering, �verblickbarhet p� markna-
den, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner f�r till-
l�mpning av det direktivet

6,

12. handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading

Facility, MTF) inom EES som drivs av ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs
och som sammanf�r ett flertal k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument
fr�n tredje man  inom systemet och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler
 s� att detta leder till avslut,

13. hemland: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-

samhet som avses i denna lag,

14. investeringstj�nster och investeringsverksamheter: de tj�nster och

verksamheter som anges i 2 kap. 1 �,

15. kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r
kreditinstitut och v�rdepappersf�retag

7,

4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

6 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

7 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

background image

3

SFS 2014:985

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-
diska personer �n aktiebolag,

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsf�retag och utl�ndskt bank- eller

kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i Sverige,

18. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om

innehavet ber�knat p� det s�tt som anges i 5 a � representerar 10 procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt
inflytande �ver ledningen av f�retaget,

19. professionell kund: en s�dan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 �,
20. reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r

eller m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finan-
siella instrument fr�n tredje man  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet
med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att detta leder till avslut,

21. sidotj�nster: de tj�nster som anges i 2 kap. 2 �,
22. sidoverksamheter:
a) f�r ett v�rdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 ��,

b) f�r en b�rs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 �, och
c) f�r en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 �,
23. startkapital: det kapital som f�r v�rdepappersf�retag avses i artikel

4.51 i f�rordning (EU) nr 575/2013,

24. systematisk internhandlare: v�rdepappersinstitut som p� ett organise-

rat, frekvent och systematiskt s�tt handlar f�r egen r�kning genom att utf�ra
kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25. utl�ndskt v�rdepappersf�retag: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet

har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse,

26. v�rdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt

denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsr�relse,

27. v�rdepappersinstitut: v�rdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse och utl�ndska
f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige,

28. v�rdepappersr�relse: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt till-

handah�lla investeringstj�nster eller utf�ra investeringsverksamhet, och

29. �ppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven
ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till han-
del p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG

8, senast

�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/78/EU

9.

11 �

10

Den som �r eller har varit knuten till ett v�rdepappersbolag, en b�rs

eller en clearingorganisation som anst�lld eller uppdragstagare f�r inte obeh�-
rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon i anst�llningen eller under uppdraget
har f�tt veta om n�gon annans aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llan-
den.

8 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

9 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

10 Senaste lydelse 2009:522.

background image

4

SFS 2014:985

Uppgift i en anm�lan eller en utsaga om en misst�nkt �vertr�delse av en

best�mmelse som g�ller f�r verksamheten f�r inte obeh�rigen r�jas, om upp-
giften kan avsl�ja anm�larens identitet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-

b�r att det som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.

3 kap.

1 �

11

Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse ska ges ett svenskt aktiebolag,

om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt-

ning,

3. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar bola-
gets verksamhet,

4. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i

bolaget bed�ms l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av
ett v�rdepappersbolag,

5. den som ska ing� i styrelsen f�r bolaget eller vara verkst�llande direkt�r

i det, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet
f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag och �ven i �vrigt �r l�mplig
f�r en s�dan uppgift,

6. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda

bolaget, och

7. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.
Tillst�nd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 � f�rsta stycket ska ges

ett v�rdepappersbolag, om det finns s�rskilda sk�l och verksamheten kan
komma att underl�tta r�relsen.

2 �

12

Vid bed�mningen enligt 1 � f�rsta stycket 4 av om en innehavare �r

l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas
om det finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att v�rdepappersbolagets verksamhet

drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfatt-
ningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget �r ett finan-

siellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid be-
d�mningen av innehavarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning upp-

11 Senaste lydelse 2009:365.

12 Senaste lydelse 2009:365.

background image

5

SFS 2014:985

fyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 �
lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-
siella konglomerat.

Om bolaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av v�rdepappersbolaget.

5 �

13

Ett v�rdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter.

Bolaget ska ha en verkst�llande direkt�r.

Den som �r verkst�llande direkt�r f�r inte vara ordf�rande i styrelsen.

Finansinspektionen f�r, efter ans�kan fr�n v�rdepappersbolaget, medge un-
dantag fr�n detta f�rbud.

Ett v�rdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor.

7 �

14

Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i f�r-

ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditin-
stitut och v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

12 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 6 �, och
2. vilka krav som enligt 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 � andra

stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verkst�llande
direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem och p�
styrelsen i dess helhet.

7 kap.

1 �

Ett v�rdepappersbolag f�r inneha bara

1. egendom som beh�vs f�r att
a) driva v�rdepappersr�relse, och
b) tillhandah�lla sidotj�nster eller driva sidoverksamhet,
2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begr�nsningar

som anges i 26 �� samt i f�rordning (EU) nr 575/2013, och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 1012 ��.

8 kap.

4 a �

Ett v�rdepappersbolag ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporte-

ringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-
tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter

inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem som avses i f�rsta stycket.

8 b �

Den som �r ledamot i styrelsen f�r ett v�rdepappersbolag eller �r dess

verkst�llande direkt�r f�r ut�ver detta uppdrag ha det antal uppdrag som sty-

13 Senaste lydelse 2013:233.

14 �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upph�vs.

background image

6

SFS 2014:985

relseledamot eller verkst�llande direkt�r i andra f�retag som bed�ms l�mpligt
med h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfatt-
ningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Om ett v�rdepappersbolag �r betydande i fr�ga om storlek, intern organisa-

tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, f�r en styrelseleda-
mot eller verkst�llande direkt�r endast inneha en av f�ljande kombinationer
av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkst�llande direkt�r och tv� uppdrag som styrelse-

ledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

8 c �

Vid till�mpningen av 8 b � andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i f�retag d�r v�rdepappersbolaget

har ett kvalificerat innehav r�knas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten, g�ller inte 8 b � andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag som

�r betydande f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett upp-
drag som styrelseledamot ut�ver de som anges i 8 b � andra stycket 1 eller 2.

8 d �

Den som �r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepap-

persbolag ska avs�tta tillr�ckligt med tid f�r att kunna utf�ra sitt uppdrag.

R�rlig ers�ttning

8 e �

Den r�rliga ers�ttningen till en anst�lld vars funktion eller totala

ers�ttningsniv� inneb�r att han eller hon kan ha en v�sentlig inverkan p� ett
v�rdepappersbolags riskprofil f�r inte vara st�rre �n den fasta ers�ttningen.

42 �

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i

1 �,

2. vilka �tg�rder som ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de

krav p� soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer
och instruktioner som avses i 38 ��,

3. v�rdepappersbolags m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt

resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,

4. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta och

till�mpa enligt 9 �,

5. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt

10 �,

6. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i

11 �,

7. dokumentation enligt 12 �,
8. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 �,

15 Senaste lydelse 2011:1050.

background image

7

SFS 2014:985

9. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska

uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 �,

10. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta n�r det delar in sina kunder i

kategorier enligt 15 �,

11. hantering av intressekonflikter enligt 21 �,
12. vilken information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna till sina kunder

enligt 22 �,

13. p� vilket s�tt information enligt 22 b � ska l�mnas till kunderna,
14. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta vid inh�mtande av uppgifter fr�n

sina kunder enligt 23 och 24 ��,

15. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta vid en pr�vning enligt 23 och

24 ��,

16. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

25 � f�rsta stycket 1 e,

17. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 ��,
18. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla kraven p� att

uppn� b�sta m�jliga resultat enligt 28 �,

19. riktlinjer f�r utf�rande av order enligt 29 �,
20. hantering av kunders order enligt 33 �,
21. hantering av finansiella instrument enligt 34 �,
22. hantering av medel enligt 35 �,
23. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system f�r

hantering av vissa uppgifter enligt 36 �,

24. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt 37 �

andra stycket, och

25. vilka uppgifter som ska antecknas i en f�rteckning enligt 38 � fj�rde

stycket.

23 kap.

2 �

V�rdepappersinstitut, b�rser, clearingorganisationer och s�dana ut-

l�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i
Sverige ska l�mna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och
d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter enligt f�reskrifter som meddelats
med st�d av lagen.

F�retagen ska, ut�ver vad som anges i f�rsta stycket, l�mna Finansinspek-

tionen de upplysningar som inspektionen beg�r.

Finansinspektionen f�r �ven beg�ra s�dana upplysningar som avses i f�rsta

och andra styckena av personer som �r anst�llda hos de f�retag som avses i
f�rsta stycket samt av personer som �r anst�llda i f�retag som avses i 6 kap.
1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag.

24 kap.

3 �

16

Tillst�nd ska ges till f�rv�rv som avses i 1 �, om f�rv�rvaren bed�ms

l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av ett v�rdepappers-
bolag, en b�rs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tillt�nkta
f�rv�rvet �r ekonomiskt sunt. H�nsyn ska tas till f�rv�rvarens sannolika

16 Senaste lydelse 2009:365.

background image

8

SFS 2014:985

p�verkan p� verksamheten i v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorga-
nisationen.

Vid bed�mningen enligt f�rsta stycket ska f�rv�rvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas

1. om den som till f�ljd av f�rv�rvet kommer att ing� i styrelsen f�r v�rde-

pappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen eller vara verkst�llande
direkt�r i detta f�retag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig
insikt och erfarenhet f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag, en
b�rs eller en clearingorganisation och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan
uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillr�ckliga kunskaper och erfaren-
heter f�r att leda f�retaget,

2. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvaren kommer att motverka att v�rde-

pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens r�relse drivs p� ett s�tt
som �r f�renligt med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-
gets verksamhet, och

3. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvet har samband med eller kan �ka

risken f�r

a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag och f�rv�rvaren �r ett finansiellt

holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid bed�m-
ningen av f�rv�rvarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning uppfyller
de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 � lagen
(2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbolag
respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella
konglomerat.

Om f�rv�rvet av aktier i ett v�rdepappersbolag skulle leda till n�ra f�rbin-

delser mellan bolaget och n�gon annan, ska tillst�nd ges bara om f�rbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 �

17

Finansinspektionen f�r besluta att �garen till ett kvalificerat innehav av

aktier eller andelar vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n
som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat

1. om �garen motverkar eller kan antas komma att motverka att v�rde-

pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs p�
ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som
reglerar f�retagets verksamhet,

2. om �garen i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i

n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om �garen, n�r det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag, �r ett finansiellt

holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag och dess ledning
inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap.
5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-
siella konglomerat, eller

17 Senaste lydelse 2009:365.

background image

9

SFS 2014:985

4. om det finns sk�l att anta att innehavet har samband med eller kan �ka

risken f�r

a) penningtv�tt enligt 1 kap. 5 � 6 lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har

ans�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.

Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller
andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.

25 kap.

1 �

Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en svensk clearing-

organisation har �sidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�rfatt-
ningar som reglerar f�retagets verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar
eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en f�rfattning
som reglerar f�retagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-

gr�nsa eller minska riskerna i r�relsen i n�got avseende, begr�nsa eller helt
underl�ta utdelning eller r�ntebetalningar eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r
att komma till r�tta med situationen, meddela ett f�rbud att verkst�lla beslut
eller genom att g�ra en anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska f�reta-
gets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska �ven ingripa genom att utf�rda ett f�rel�ggande i

enlighet med andra stycket om det �r sannolikt att ett v�rdepappersbolag inom
tolv m�nader inte l�ngre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra f�rfattningar som reglerar bolagets verksamhet.

1 a �

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-

lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till �ver-
tr�delsens art, �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finan-
siella systemet, skador som uppst�tt och graden av ansvar.

Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa

eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har
vidtagit �tg�rder mot f�retaget och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.

1 b �

Ut�ver det som anges i 1 a � ska i f�rsv�rande riktning beaktas om f�-

retaget tidigare har beg�tt en �vertr�delse. Vid denna bed�mning b�r s�rskild
vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r likartade och den tid som har f�rflutit
mellan de olika �vertr�delserna.

I f�rmildrande riktning ska beaktas om f�retaget
1. i v�sentlig m�n genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finansinspek-

tionens utredning, och

2. snabbt upph�rt med �vertr�delsen sedan den anm�lts till eller p�talats av

Finansinspektionen.

background image

10

SFS 2014:985

1 c �

I lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-

pappersbolag finns best�mmelser om m�jlighet att ingripa genom ett beslut
om ett s�rskilt kapitalbaskrav och s�rskilda likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns best�mmelser om ingripande

mot ett v�rdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den
lagen.

4 �

Om n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags, en b�rs eller en svensk

clearingorganisations styrelse eller �r verkst�llande direkt�r inte uppfyller de
krav som anges i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4,
ska Finansinspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Detta f�r dock ske bara
om inspektionen f�rst har beslutat att p�tala f�r f�retaget att personen eller
personerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av in-
spektionen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande finns kvar i
styrelsen eller som verkst�llande direkt�r.

F�rsta stycket g�ller ocks� om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav

som anges i 3 kap. 1 � 6.

I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-
nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget
har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.

Det som s�gs i f�rsta och tredje styckena om verkst�llande direkt�r ska till-

l�mpas �ven p� en st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.

Sanktionsavgift

8 �

Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en svensk clearing-

organisation har meddelats beslut om anm�rkning eller varning enligt 1 �
eller varning enligt 5 � f�rsta stycket 1 och 5 j�mf�rt med andra stycket, f�r
Finansinspektionen besluta att f�retaget ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

9 �

Sanktionsavgiften ska fastst�llas till h�gst

1. tio procent av f�retagets oms�ttning n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r,
2. tv� g�nger den vinst som erh�llits till f�ljd av regel�vertr�delsen, om be-

loppet g�r att fastst�lla, eller

3. tv� g�nger de kostnader som undvikits till f�ljd av regel�vertr�delsen,

om beloppet g�r att fastst�lla.

Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.

Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om
uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r den upp-
skattas.

F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse.

10 �

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till

s�dana omst�ndigheter som anges i 1 a och 1 b ��, samt till f�retagets finan-
siella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst som f�retaget erh�llit
till f�ljd av regel�vertr�delsen eller de kostnader som undvikits.

background image

11

SFS 2014:985

Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift
och f�rseningsavgift

25 �

En sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift eller f�rseningsavgift

ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om
den har vunnit laga kraft eller den l�ngre tid som anges i beslutet.

26 �

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift, s�rskild avgift, straff-

avgift eller f�rseningsavgift f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�m-
melser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 25 �.

27 �

Om sanktionsavgiften, den s�rskilda avgiften, straffavgiften eller f�r-

seningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 25 �, ska Finansinspek-
tionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�mmelser om indriv-
ning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

28 �

En sanktionsavgift, s�rskild avgift, straffavgift, eller f�rseningsavgift

som har beslutats faller bort i den utstr�ckning verkst�llighet inte har skett
inom fem �r fr�n det att beslutet vann laga kraft.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikraft-

tr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.