SFS 1982:722

820722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:KYENYM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:DJSQKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KYENYM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KYENYM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KYENYM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:DJSQKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:KYENYM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982:722 </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndHng i fondkommissionslagen (1979; 748); </b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft12">den 14 juli 1 982 </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad deti 10 juni 1982. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 27 � fondkommissionslagen </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">(1979: 748) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">27 � Bankinspektionen skall �vervaka att fondkommissionsbolag f�ljer </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">denna lag och annan f�rfattning, som reglerar fondkommissionsbolags </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft14">verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med st�d av lag eller <br/>bolagsordningen har meddelats av bolagsst�mman eller styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">Det �ligger inspektionen att �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft15">fondkommissionsbolags verksamhet i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom <br/>om de f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r <br/>av b etydelse f�r en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">Inspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser iaktta-</p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">ges som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i fondkomm is�</p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">sionsbolag i f�rh�lland e till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelser som ang�r bolagets inre angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">1716 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1981/82; 180. NU 45. rskr 385. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>' �iii bankin spektionens befattn ing med fr�go r om fondkommissionsbo- </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1982; 722 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft21">i�gs marknadsf�ring g�ller vad s�rskilt �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�d er i kraft den 1 januari 1983. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft21">ROLF WIRT�N </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Persson </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft21">(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:722

Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndHng i fondkommissionslagen (1979; 748);

den 14 juli 1 982

utf�rdad deti 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 27 � fondkommissionslagen

(1979: 748) skall ha nedan angivna lydelse.

27 � Bankinspektionen skall �vervaka att fondkommissionsbolag f�ljer

denna lag och annan f�rfattning, som reglerar fondkommissionsbolags

verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med st�d av lag eller
bolagsordningen har meddelats av bolagsst�mman eller styrelsen.

Det �ligger inspektionen att �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja

fondkommissionsbolags verksamhet i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom
om de f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r
av b etydelse f�r en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten.

Inspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser iaktta-

ges som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i fondkomm is�

sionsbolag i f�rh�lland e till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana

best�mmelser som ang�r bolagets inre angel�genheter.

1716

' Prop. 1981/82; 180. NU 45. rskr 385.

background image

' �iii bankin spektionens befattn ing med fr�go r om fondkommissionsbo-

SFS 1982; 722

i�gs marknadsf�ring g�ller vad s�rskilt �r stadgat.

Denna lag tr�d er i kraft den 1 januari 1983.

P� regeringens v�gnar

ROLF WIRT�N

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.