SFS 1984:1116

841116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NUTEBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:UFGDJO+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:23px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:NUTEBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:UFGDJO+ArialMT;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:NUTEBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:UFGDJO+ArialMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:NUTEBQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:UFGDJO+ArialMT;color:#000000;} .ft73{font-size:16px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft76{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TUPJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:490px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1984:1116 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 december 1984 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">2472 </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1950:272) om r�tt f�r utl�ndska </b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse i Sverige; </b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 1984. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1950:2 72) om r�tt </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r utl�ndska f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse i Sverige^ </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 34 � skall upph� ra att g�lla, <br/>dels an I, 2, 6,7, 10, 13, 15-16, 25,25 a, 27, 28 och 35 �� skall ha nedan </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 a och 25 b ��, av nedan </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">1 </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft11">Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag f�r, under f�ruts�ttning att f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">erh�llit tillst�nd (koncession) d�rtill enligt 7 �, h�r i riket driva f�rs�kr ings�</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">r�relse genom generalagent som syssloman och i �vrigt under villkor, som </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">stadgas i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rs�kringsinspektionen skall efter ans�kan l�mna f�rhandsbesked om </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">huruvida koncession enligt f�rs ta stycket kr�vs f�r en planerad verksam�<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett f�rhandsbesked enligt andra stycket �r bindande f�r den myndighet </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">som har l�mnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fr�ga om f�rhands�</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">besked �r �ven f�rs�kringsinspektionen bunden av detta besked. </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85; 77, NU II. rskr III . </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">34 � 1965:168, </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">lagens rubrik 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">' Oiti det finns s�rskilda sk�l och f�retagets reglemente till�ter det, far ett </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1984:1116 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">utl�ndskt f�rs�kringsf�retag som har erh�llit koncession medges att genom </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft22">generalagenten driva annan r�relse h�r i riket �n f�rs�kringsr�relse. Med�<br/>givande l�mnas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, f�r�<br/>s�kringsinspektionen . </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns sk�l, f�r ett medgivande enligt fi�rde stycket �terkallas av </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">den som f�r l�mna s�dant medgivande. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">2 �'' Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag far h�r i riket driva livf�rs�kringsr�rel�<br/>se, endast om f�retaget i sitt hemland med laga r�tt driver s�dan r�relse, <br/>samt annan f�rs�kringsr�relse, endast om f�retaget i hemlandet med laga </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">r�tt driver r�relse avseende n�got slag av f�rs�kring, annan �n livf�rs�k�<br/>ring. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag h�r i riket far inte med direkt livf�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft24">ringsr�relse f�rena f�rs�kringsr�relse som avser annat �n personf�rs�k�<br/>ring. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i denna lag om livf�rs�kring g�ller ocks� i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">personf�rs�kringar av annat slag. De beh�ver dock inte till�mpas f�r </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dana personf�rs�kringar som har meddelats antingen f�r en tid av l�ngst <br/>fem �r eller mot en premie som �r ber�knad och best�md f�r l�ngst fem �r i <br/>s�nder. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning, som utges i for m av livr�nta eller sjukr�nta, tillh�r endera </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">livf�rs�kring eller annan f�rs�kring beroende p� vilket av dessa slag av </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs�kringar som har meddelats. Har en s�dan r�nta ink�pts i ett livf�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsbolag, skall den dock i detta bolag h�ra till livf�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r s�dan livr�nta eller sjukr�nta som tillh�r annan f�rs�kring �n livf�r�</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">s�kring g�ller de s�rskilda best�mmelserna om livf�rs�kring i 6 � tredje <br/>stycket, 7 � tredje stycket, 9 � f�rsta stycket, 10-15 samt 17, 24 och 28 �� </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft22">5 a � Med ba nkinstitut avses i denna lag bankaktiebolag, sparbank och <br/>s�dan kreditkassa som avses i lagen (1956:216) om jordbrukskasser�rel�<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">6 </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om koncession g�rs hos regeringen. I ans�kningen skall </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">anges den f�rs�kringsgren, som r�relsen skall avse. Ans�kningen skall <br/>inl�mnas till f�rs�kringsinspektionen och vara �tf�ljd av: </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">1. handlingar som styrker generalagentens beh�righet enligt 4 �; <br/>2. det f�r f�retaget g�llande reglementet; <br/>3. bevis att f�retaget i sit t hemland driver f�rs�kringsr�relse enligt 2 � </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rsta stycket j�mte beh�rigen styrkt uppgift om den tid detta �gt rum samt <br/>om anm�rkningar, som av myndigheterna i f�reta gets hemland under de <br/>sista tre �ren kan ha framst�llts mot f�retagets verksamhet, och dessutom <br/>f�retagets �rsredovisningar och revisionsber�ttelser f�r den tid f� retaget </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">varit i verksam het, dock l�ngst f�r de tio sista �ren; </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">4. beh�rig fullmakt f�r generalagenten att p� f�retagets v�gnar h�r i </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">riket driva f�rs�kringsr�relsen samt att ta emot st�mning och sj�lv eller </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">"' Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">^ Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:721px;white-space:nowrap" class="ft20">2473 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1984:1116 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">genom annan tala och svara i alla r�ttsf�rh�llanden som har samband med </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kringsr�relsen; </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">5. bevis att f�retaget f�r de �ndam�l som anges i 16 � samt p� det s�tt </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft35">och under de villkor, som f�rs�kringsinspektionen godk�nner, i bankinsti�<br/>tut har deponerat v�rdehandlingar, som inspektionen godtagit, till ett v�r�</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft36">de som motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om <br/>allm�n f�rs�kring som g�llde d� ans�kningen l�mnades in; </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft37">6. en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. <br/>Deponering enligt f�rsta stycket 5 skall ske s�rskilt f�r livf�rs�kring och </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">s�rskilt f�r annan f�rs�kring. F�rs�kringsinspektionen f�r best�mma att </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">deponeringen f�r ske med det l�gre belopp som inspektionen med h�nsyn </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft36">till r�relsens omfattning och beskaffenhet anser sk�ligt. S�dant beslut f�r <br/>inspektionen �terkalla om det finns sk�l till det. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">Om r�relsen skall avse livf�rs�kring, skall enligt 11 � uppr�ttas s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">grunder f�r verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ans�kningen om </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">koncession, skall underst�llas regeringen f�r stadfastelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">7 </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen beviljar koncession om ans�kningen st�r i �verensst�m�</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">melse med denna lag och den planerade verksamheten inte bed�ms vara </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">of�renlig med en sund utveckling av f�rs�kringsv�sendet. I samband d�r�</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">med godk�nner regeringen generalagenten. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">Koncession beviljas tills vidare e ller, om det finns s�rskilda omst�ndig�</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">heter, f�r best�md tid, h�gst tio �r, och d�rut�ver till det l�pande r�ken�</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">skaps�rets slut. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft31">Innan koncession meddelas f�r r�relse, som avser livf�rs�kring, pr��</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft37">var regeringen om de uppr�ttade grunderna f�r verksamheten �verens�<br/>st�mmer med denna lag och andra f�rfattningar. Regeringen pr�var d� </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft35">ocks� om s�rskilda best�mmelser beh�vs med h�nsyn till omfattningen <br/>och beskaffenheten av den tillt�nkta r�relsen. I samband med beviljandet <br/>av koncessionen stadfaster regeringen grunderna f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft31">Avser ans�kan endast utvidgning av beviljad koncession till ny f�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">ringsgren eller utbyte av koncession f�r viss f�rs�kringsgren mot konces�</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft35">sion f�r annan gren, f�r f�rs�kringsinspektionen besluta i �rende t i rege�<br/>ringens st�lle, om �rendet icke �r av principiell betydelse eller i �vrigt av </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">synnerlig vikt. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">10 � ' Det �ligger generalagenten att f�r varje r�kenskaps�r enligt formu�</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">l�r, som fastst�lls av f�rs�kringsinspektionen, uppr�tta redog�relse f�r </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">f�retagets verksamhet inom riket. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r livf�rs�kringsverksamhet skall redog�relsen enligt f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft35">inneh�lla bevis om att v�rdet av den av f�retaget gjorda depositionen enligt <br/>6 � f�rsta stycket 5 motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen <br/>(1962; 381) om allm�n f�rs�kring som g�llde vid r�k enskaps�rets utg�ng. I <br/>redog�relsen skall, under beteckningen f�rs�kringstekniska skulder, som <br/>skuld tas upp det vid samma tidpunkt ber�knade v�rdet av f�retagets </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">ansvarighet p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">1. l�pande f�rs�kringar (premiereserv). </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">2474 </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft33">** Senaste lydelse 1977:690. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft33">' Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:2px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">2. f�rs�kringsers�ttningar f�r intr�ffade f�rs�kringsfall (ers�ttningsre- </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1984:1116 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">serv), </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">3. utgifterna f�r reglering av intr�ffade f�rs�kringsfall (skadebehand-</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">lingsreserv), </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4. s�dan tilldelad �terb�ring inom livf�rs�kringsr�relsen som inte har </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rfallit till betalning och </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">5. s�dan tilldelad �terb�ring inom annan f�rs�kringsr�relse �n livf�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">ringsr�relse som inte har f�rfallit till betalning. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft43">13 � � Tillg�ngar motsvarande v�rdet av de f�rs�kringstekniska skul�<br/>derna f�r livf�rs�kring skall vid vaije tidpunkt redovisas i s�d ana v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft43">handlingar som anges i 7 kap. 9 � f�rsta stycket 1 -7 f�rs�kringsr�relsela�<br/>gen (1982:713), eller i l�n mot s�kerhet i f�retagets f�rs�kringsbrev inom </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">�terk�psv�rdet eller, i den m�n f�rs�kringsinspektionen medger det, v�r�<br/>det av �terf�rs�kringsgivarnas ansvarighet p� grund av livf�rs�kringar, <br/>som har �vertagits i �ter f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft41">I de tillg�ngar som skall motsvara v�rdet av de f�rs�kringstekniska </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft43">skulderna f�r r�knas in 90 procent av deponeringen enligt 6 och 10 �� under <br/>f�ruts�ttning att deponeringen till den delen best�r av s�dana v�rdehand�<br/>lingar som avses i f�rsta stycket samt f�rvaras �tskild fr�n deponeringen i <br/>�vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft41">Utan hinder av f�rsta stycket f�r ett belopp, motsvarande h�gst tjugo </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft43">procent av de f�rs�kringstekniska skulderna f�r egen r�kning, redovisas i <br/>andra v�rdehandlingar �n s�dana som n�mns i f�rsta stycket, dock inte i </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">aktier. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft41">Med de f�rs�kringstekniska skulderna f�r egen r�kning f�rst�s den del </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft43">av de f�rs �kringstekniska skulderna, som icke motsvarar v�rdet av �ter�<br/>f�rs�kringsgivarnas ansvarighet. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41">15 </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft41">De v�rdehandlingar, i vilka f� rs�kringstekniska skulder helt eller </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41">delvis redovisas och som inte �r deponerade enligt 6 eller 10 �, skall </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rvaras h�r i riket avskilda fr�n f�retagets �vriga tillg�ngar och under </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">minst tv� l�s med olika nycklar, av vilka en innehas av ett av f�rs�kringsin�</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft44">spektionen f�rordnat ombud. F�rs�kringsinspektionen f�r dock p� fram�<br/>st�llning av f�retaget medge att v�rdehandlingarna i st�llet, p� det s�tt och </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft44">under de villkor som inspektionen best�mmer, s�tts i s�rskilt f�rvar i <br/>bankinstitut. I dessa v�rdehandlingar och i de v�rdehandli ngar som avses i </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft43">13 � andra stycket har f�rs�kringstagarna pantr�tt som i handpant till <br/>s�kerhet f� r att f�retaget fullg�r sina f�rpliktelser enligt f�rs�kringsavta�</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">len. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">Generalagenten skall se till att det alltid finns v�rdehandlingar till erfor�</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">derligt belopp i f�rvar enligt f� rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en v�rdehandling som har satts i f�rvar skall tas ut eller bytas, skall </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">best�mmelserna i 7 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr� relselagen (1982:713) </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">till�mpas. Vad som d� r s�gs om styrelse, verkst�llande direkt�r och beh��</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft41">rig f�retr�dare f�r bolag skall avse generalagent eller ombud, som enligt </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft41">27 � har utsetts av f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en generalagent eller ett ombud, som ett f�retag har utsett enligt </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft41">&#34; Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">' </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft41">Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft41">2475 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1984:1116 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">27 �, inte fullg�r vad som �ligger honom enligt denna paragraf, skall det av </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rs�kringsinspektionen f�rordnade ombudet genast g�ra anm�lan om det�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">ta till inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft54">15 a �'� F�r f�rs�kring av annat slag �n s�dan personf�rs�kring, betr�f�<br/>fande vilken r�relsen drivs med till�mpning av de s�rskilda best�mmelser�</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft54">na om livf�rs�kring, skall depositionen enligt 6 � f�rsta stycket 5 inom �tta <br/>m�nader efter utg�ngen av vaije r�kenskaps�r uppg� till ett belopp som <br/>motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rs�kring som g�llde vid r�kenskaps�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">Om bruttopremieinkomsten under r�kenskaps�ret �verstiger deposi�</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">tionen enligt f�rsta stycket, skall depositionen uppg� till ett belopp som </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">motsvarar bruttopremieinkomsten under r�kenskaps�ret. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">�verstiger det sammanlagda beloppet av vad ett f�rs�kringsf�retag har </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft54">deponerat v�sentligt den premieinkomst som anges i andra stycket, f�r <br/>f�rs�kringsinspektionen medge f�retaget att f� ut det �verskjutande belop�</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">pet i den m�n det ta inte h�nf�r sig till en deposition enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft54">16 �&#34; Tillg�ngar som ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag enligt 6, 10 och 15 <br/>a �� d eponerat i b ankinstitut och som inte �r pantsatta enligt 15 � andra </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket far anv�ndas endast till betalning dels av fordringar p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rs�kringsavtal, som tillh�r f�retagets r�relse h�r i riket, dels av b�ter, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">viten, avgifter och ers�ttningar som i anledning av denna r�relse kan </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft54">�l�ggas f�retaget, generalagenten eller av f�retaget utsett ombud som <br/>avses i 27 �, dels ock, i h�nde lse av s�rskild administration av ett f�retags </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">livf�rs�kringsr�relse h�r i rik et, av administrationsboets fordran hos f�re�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">taget. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft54">25 �'^ F�rs�kringsinspektionen f�r meddela de erinringar i fr�ga om ut�<br/>l�ndska f�rs�kringsf�retags verksamhet h�r i riket som inspektionen anser </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">beh�vliga. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rs�kringsinspektionen skall f�rel�gga f�retaget att inom viss tid vidta </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">erforderliga �tg�rder, om inspektionen finner att </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">1. avvikelse skett fr�n denna lag e ller f�reskrifter som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">med st�d av denna lag eller grunderna, om s�dana finns, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">2. grunderna inte l�ngre �r tillfredsst�llande med h�nsyn till omfattning�</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">en och beskaffenheten av bolagets r�relse, </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">3. i bankinstitut enligt 6, 10 eller 15 a � deponerat belopp minskats </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">genom att v�rdehandlingarna avsev�rt nedg�tt i v�rde eller av annan </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">anledning, </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">4. de tillg�ngar som motsvarar v�rdet av de f�rs�kringstekniska skul�</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">derna inte �r tillr�ckliga eller </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft50">5. det i �vrigt finns allvarliga anm�rkningar mot f�rs�kringsf�retagets </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett f�rel�ggande enligt andra stycket inte har f�ljts inom den best�m�</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft50">da tiden och det anm�rkta f�rh�llandet inte heller p� n�got annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51">2476 </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft52">Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft52">&#34; Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft52">Senaste lydelse 1982; 1083. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft60">i undanr�jts, skall f�rs�kringsinspektionen g�ra anm�lan om detta till rege- </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1984:1116 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">ringen. Om regerin gen finner s� sv�ra missf�rh�llanden f�religga, att f�r�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft62">s�kringsverksamheten b�r upph�ra, kan regeringen f�rklara koncessionen <br/>f�rverkad. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut, varigenom koncessionen f�rklarats f�rverkad, skall av f�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">ringsinspektionen kung�ras i Post- och Inrikes Tidningar. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">25 a </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rs�kringsinspektionen kan vid vite f�rel�gga generalagenten </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft62">att fullg�ra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra f�rfattningar att <br/>s�nda in beh�riga redovis ningshandlingar och revisionsber�ttelser. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rs�kringsinspektionen kan f�rena ett annat f�rel�ggande enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">lag �n som avses i f�rsta stycket med vite . </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">Har inspektionen f�relagt vite skall det utl�ndska f�rs�kringsf�retaget </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">genast skriftligen underr�ttas om detta. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">F�ljs inte ett s�dant vitesf�rel�ggande som avses i f� rsta stycket kan </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rs�kringsinspektionen d�ma ut vitet. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rs�kringsinspektionens beslut varigenom vite enligt f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">f�relagts eller utd�mts f�r �verklagas hos kammarr�tten genom, besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft62">25 b � Om det kan antas att n�gon driver s�dan verksamhet att denna lag <br/>�r till�mplig, f�r f�rs�kringsinspektionen f�rel�gga denne att till inspektio�<br/>nen l�mna de upplysningar om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma <br/>om lagen �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft60">Om f�rs�kring sinspektionen finner att n�gon driver f�rs�kringsr�relse </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">utan erforderlig koncession, skall inspektionen f�rel�gga denne att inom </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">viss tid ans�ka om koncession eller vidta de �ndringar i verksamheten som </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">inspektionen anger eller ocks� upph�ra med ve rksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft63">27 �''' Upph�r utl�ndskt f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse <br/>h�r i riket, �ligger det f�retaget att med bifogande av beh�rig fullmakt hos </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rs�kringsinspektionen uppge ombud, som godk�nns av inspektionen, att </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">p� f�retagets v�gnar ta emot st�mning och i �vrigt f�retr�da f�retaget med </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft63">avseende p� redan meddelade f�rs�kringar. F�r tiden intill dess s�dan <br/>anm�lan har skett f�r f�rs�kringsinspektionen f�rordna ett ombud med </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft63">n�mnda befo genhet. Inspektionen skall of�rdr�jligen inf�ra kung�relse i <br/>Post- och Inrikes Tidningar om godk�nnandet eller f�rordnandet. Intill </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft62">dess s�dant kung�rande har skett, f�r f�rs�kringstagare hos f�rs�kringsin�<br/>spektionen s�tta in f�rfallen f�rs�kringspremie med samma verkan som om <br/>den blivit inbetald till f�reta get. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft60">Har utl�ndskt f�rs�kringsf�retag upph�rt att driva f�rs�kringsr�relsen </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">h�r i riket, f�r tillg�ngar som f�retaget enligt 6 och 10 �� samt 15 a � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft62">stycket har depo nerat i bank institut, efter anm�lan hos f�rs�kringsinspek�<br/>tionen, �terl�mnas till f�retaget om det visas att f�retagets samtliga f�rbin�</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">delser som avses i 16 � blivit fullgjorda e ller att f�retaget f�r deras fullg��</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft63">rande st�llt annan s�kerhet, som godk�nns av inspektionen. Om r�tt att f� <br/>ut belopp, som har deponerats enligt 15 a � and ra stycket, g�ller best�m�<br/>melserna i tredje st ycket av samma paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">&#34; Senaste lydelse 1982; 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">&#34; Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:718px;white-space:nowrap" class="ft60">2477 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1984; 1116 </b></p> <p style="position:absolute;top:36px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft71">28 �'^ Har koncession f�r utl�ndskt f�rs�kringsf�retag att h�r i liket </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft71">driva livf�rs�kringsr�relse f�rklarats f�rverkad, skall f�r tillvaratagande </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft71">av livf�rs�kringstagarnas r�tt en s�rskild administration intr�da. Best�m�</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft71">melserna i 14 kap. 2 5-28 �� om s�rskild administration i f�rs�kringsr�rel�</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft75">selagen (1982:713) skall till�mpas. Vidare g�ller best�mmelsen i 14 kap. <br/>23 � samma lag om f�rbud att meddela nya f�rs�kringar. Vid till�mpningen <br/>av nu n�mnd a lagrum skall iakttagas, att upph�rande av f�retagets r�tt att <br/>driva livf�rs�kringsr�relse h�r i riket skall anses motsvara livf�rs�krings�</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft76">bolags tr�dande i likvidation eller beslut om avtr�dande av dess egendom <br/>till konkurs samt att vad i 14 kap . 26 � Q�rde stycket f�rs�kringsr�relsela�</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft75">gen s�gs om registrering i st�llet skall avse kung�rande i Post- och Inrikes <br/>Tidningar. I fall som h�r avses m� �verl�telse av livf�rs�kringarna ske, <br/>f�rutom till svenskt f�rs�kringsbolag, j�mv�l till utl�ndskt f�retag, som </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft71">erh�llit koncession f�r livf�rs�kringsr�relse h�r i riket. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft71">D�r vid �verl�telse av f�rs�kringarna eller eljest uppst�tt �verskott, </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft75">skall ur detta i f�rsta hand g�ldas kostnaden f�r administrationen och <br/>oguldet s�dant bidrag, som avses i 26 �, varefter �terstoden skall �verl�m�</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft71">nas till det f�retag, vars f�rs�kringar varit f�rem�l f�r administration. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft71">Har f�retag i annat fall �n enligt f�rsta stycket upph�rt att driva livf�r�</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft76">s�kringsr�relse h�r i riket, �r f�retaget likv�l skyldigt att p� det s�tt som <br/>anges i 13-15 �� redovisa tillg�ngar motsvarande v�rdet av de f�rs�krings�</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft71">tekniska skulderna f�r redan meddelade livf�rs�kringar. Det �ligger om�</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft71">bud, som har utsetts av f�retaget enligt 27 �, att fullg�ra de skyldigheter </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft71">enligt 10, 15 och 24 ��, som f �rut �vilat generalagenten. Om ej tillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft75">motsvarande v�rdet av de f�rs�kringstekniska skulderna redovisas eller <br/>om det av annat sk�l finns anledning anta att livf�rs�kringstagarnas r�tt p� <br/>grund av f�rs�kringsavtalen �ventyras, ankommer det p� f�rs�kringsin�<br/>spektionen att besluta att administration enligt f�rsta stycket skall intr�da. <br/>Om de till redovisning avsatta tillg�ngarna anses otillr�ckliga f�r dock <br/>administration inte f�reskrivas, f�rr�n f�rs�kringsinspektionen har f�re�<br/>lagt f�retaget att fylla bristen och denna inte t�ckts inom fyra veckor efter <br/>det att s�dant f�rel�ggande skett. Om i ett s�dant fall administration <br/>intr�der, skall best�mmelserna i f�rsta stycket om upph�randet av f�reta�<br/>gets r�tt att driva livf�rs�kringsr�relse h�r i riket i st�llet avse meddelandet <br/>av beslut om administration. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft71">35 �'^ Till b �ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft71">eller av oaktsamhet till f�rs�kringsinspektionen meddelar oriktiga eller </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft71">vilseledande uppgifter om s�dana omst�ndigheter som han �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft71">l�mna uppgift om enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft75">1. Denna lag tr�der i kraft de n 1 januari 198 5. <br/>2. En ans�kan om koncession som har ingivits f�re den 1 januari 19 85 </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft76">men som d� inte har avgjorts skall kompletteras i enlighet med de nya <br/>best�mmelserna i 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft71">3. En neds�ttning av v�rdehandlingar enligt 6 � f�rsta stycket 5 eller </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft71">15 a � som har gjorts i riksbanken f�re lagens ikrafttr�dande och som avser </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft72">2478 </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft73">&#34; Senaste lydelse 1982: 1083. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft73">Senaste lydelse 1982; 1083. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft74">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">r�relse, f�r vilken koncession har beviljats f�re lagens ikrafttr�dande, </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1984:1116 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft82">skall efter lagens ikrafttr�dande g�lla som deposition i b ankinstitut, dock <br/>l�iigst t. o. m. den 30 juni 1985. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft80">4. Ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag som vid utg�ngen av �r 1984 har </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft82">svensk koncession och som driver s�dan r�relse som avses i 15 a � skall <br/>senast d en 1 j anuari 1988 till f�rs�kringsinspektionen ha inkommit med </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft82">bevis om att f�retaget i bankinstitut har deponerat av f�rs�kringsinspek�<br/>tionen godtagna v�rdehandlingar till ett v�rde som motsvarar 300 g�nger <br/>det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs� kring som g�llde f�r <br/>�ret f�re det �r d� depositionen gjordes. Om det p� s� s�tt ber�knade </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft83">beloppet �r l�gre �n f�retagets bruttopremieinkomst-under det senaste r�<br/>kenskaps�ret som har l�pt ut �tta m�nader f�re den tidpunkt d� deposi�<br/>tionen gjordes skall beviset avse deponering av v�rdehandlingar till e tt <br/>v�rde motsvarande bruttopremieinkomsten. Tills bevis om deponering har <br/>inkommit g�ller f�r f�retaget i fr�ga om neds�ttningens storlek 6 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft80">stycket 5 och 15 a � i deras lydelse f�re ikrafttr�dandet av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft80">5. Om s�rskilda sk�l f�religger f�r f�rs�kringsinspektionen, efter pr�v�</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft83">ning i vaije s�rski lt fall, medge att den i punkt 4 angivna fristen utstr�cks <br/>l�ngst till den 1 januari 1990. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft80">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft80">Bengt-�ke Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft80">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft81">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1984:1116 Lag

Utkom fr�n trycket

den 28 december 1984

2472

om �ndring i lagen (1950:272) om r�tt f�r utl�ndska

f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse i Sverige;

utf�rdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1950:2 72) om r�tt

f�r utl�ndska f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse i Sverige^

dels att 34 � skall upph� ra att g�lla,
dels an I, 2, 6,7, 10, 13, 15-16, 25,25 a, 27, 28 och 35 �� skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 a och 25 b ��, av nedan

angivna lydelse.

1

Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag f�r, under f�ruts�ttning att f�retaget

erh�llit tillst�nd (koncession) d�rtill enligt 7 �, h�r i riket driva f�rs�kr ings�

r�relse genom generalagent som syssloman och i �vrigt under villkor, som

stadgas i denna lag.

F�rs�kringsinspektionen skall efter ans�kan l�mna f�rhandsbesked om

huruvida koncession enligt f�rs ta stycket kr�vs f�r en planerad verksam�
het.

Ett f�rhandsbesked enligt andra stycket �r bindande f�r den myndighet

som har l�mnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fr�ga om f�rhands�

besked �r �ven f�rs�kringsinspektionen bunden av detta besked.

' Prop. 1984/85; 77, NU II. rskr III .

^ Senaste lydelse av

34 � 1965:168,

lagens rubrik 1982: 1083.

' Senaste lydelse 1982: 1083.

background image

' Oiti det finns s�rskilda sk�l och f�retagets reglemente till�ter det, far ett

SFS 1984:1116

utl�ndskt f�rs�kringsf�retag som har erh�llit koncession medges att genom

generalagenten driva annan r�relse h�r i riket �n f�rs�kringsr�relse. Med�
givande l�mnas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, f�r�
s�kringsinspektionen .

Om det finns sk�l, f�r ett medgivande enligt fi�rde stycket �terkallas av

den som f�r l�mna s�dant medgivande.

2 �'' Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag far h�r i riket driva livf�rs�kringsr�rel�
se, endast om f�retaget i sitt hemland med laga r�tt driver s�dan r�relse,
samt annan f�rs�kringsr�relse, endast om f�retaget i hemlandet med laga

r�tt driver r�relse avseende n�got slag av f�rs�kring, annan �n livf�rs�k�
ring.

Utl�ndskt f�rs�kringsf�retag h�r i riket far inte med direkt livf�rs�k�

ringsr�relse f�rena f�rs�kringsr�relse som avser annat �n personf�rs�k�
ring.

Best�mmelserna i denna lag om livf�rs�kring g�ller ocks� i fr�ga om

personf�rs�kringar av annat slag. De beh�ver dock inte till�mpas f�r

s�dana personf�rs�kringar som har meddelats antingen f�r en tid av l�ngst
fem �r eller mot en premie som �r ber�knad och best�md f�r l�ngst fem �r i
s�nder.

Ers�ttning, som utges i for m av livr�nta eller sjukr�nta, tillh�r endera

livf�rs�kring eller annan f�rs�kring beroende p� vilket av dessa slag av

f�rs�kringar som har meddelats. Har en s�dan r�nta ink�pts i ett livf�rs�k�

ringsbolag, skall den dock i detta bolag h�ra till livf�rs�kring.

F�r s�dan livr�nta eller sjukr�nta som tillh�r annan f�rs�kring �n livf�r�

s�kring g�ller de s�rskilda best�mmelserna om livf�rs�kring i 6 � tredje
stycket, 7 � tredje stycket, 9 � f�rsta stycket, 10-15 samt 17, 24 och 28 ��

i till�mpliga delar.

5 a � Med ba nkinstitut avses i denna lag bankaktiebolag, sparbank och
s�dan kreditkassa som avses i lagen (1956:216) om jordbrukskasser�rel�
sen.

6

Ans�kan om koncession g�rs hos regeringen. I ans�kningen skall

anges den f�rs�kringsgren, som r�relsen skall avse. Ans�kningen skall
inl�mnas till f�rs�kringsinspektionen och vara �tf�ljd av:

1. handlingar som styrker generalagentens beh�righet enligt 4 �;
2. det f�r f�retaget g�llande reglementet;
3. bevis att f�retaget i sit t hemland driver f�rs�kringsr�relse enligt 2 �

f�rsta stycket j�mte beh�rigen styrkt uppgift om den tid detta �gt rum samt
om anm�rkningar, som av myndigheterna i f�reta gets hemland under de
sista tre �ren kan ha framst�llts mot f�retagets verksamhet, och dessutom
f�retagets �rsredovisningar och revisionsber�ttelser f�r den tid f� retaget

varit i verksam het, dock l�ngst f�r de tio sista �ren;

4. beh�rig fullmakt f�r generalagenten att p� f�retagets v�gnar h�r i

riket driva f�rs�kringsr�relsen samt att ta emot st�mning och sj�lv eller

"' Senaste lydelse 1982: 1083.

^ Senaste lydelse 1982: 1083.

2473

background image

SFS 1984:1116

genom annan tala och svara i alla r�ttsf�rh�llanden som har samband med

f�rs�kringsr�relsen;

5. bevis att f�retaget f�r de �ndam�l som anges i 16 � samt p� det s�tt

och under de villkor, som f�rs�kringsinspektionen godk�nner, i bankinsti�
tut har deponerat v�rdehandlingar, som inspektionen godtagit, till ett v�r�

de som motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allm�n f�rs�kring som g�llde d� ans�kningen l�mnades in;

6. en plan f�r den tillt�nkta verksamheten.
Deponering enligt f�rsta stycket 5 skall ske s�rskilt f�r livf�rs�kring och

s�rskilt f�r annan f�rs�kring. F�rs�kringsinspektionen f�r best�mma att

deponeringen f�r ske med det l�gre belopp som inspektionen med h�nsyn

till r�relsens omfattning och beskaffenhet anser sk�ligt. S�dant beslut f�r
inspektionen �terkalla om det finns sk�l till det.

Om r�relsen skall avse livf�rs�kring, skall enligt 11 � uppr�ttas s�rskilda

grunder f�r verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ans�kningen om

koncession, skall underst�llas regeringen f�r stadfastelse.

7

Regeringen beviljar koncession om ans�kningen st�r i �verensst�m�

melse med denna lag och den planerade verksamheten inte bed�ms vara

of�renlig med en sund utveckling av f�rs�kringsv�sendet. I samband d�r�

med godk�nner regeringen generalagenten.

Koncession beviljas tills vidare e ller, om det finns s�rskilda omst�ndig�

heter, f�r best�md tid, h�gst tio �r, och d�rut�ver till det l�pande r�ken�

skaps�rets slut.

Innan koncession meddelas f�r r�relse, som avser livf�rs�kring, pr��

var regeringen om de uppr�ttade grunderna f�r verksamheten �verens�
st�mmer med denna lag och andra f�rfattningar. Regeringen pr�var d�

ocks� om s�rskilda best�mmelser beh�vs med h�nsyn till omfattningen
och beskaffenheten av den tillt�nkta r�relsen. I samband med beviljandet
av koncessionen stadfaster regeringen grunderna f�r verksamheten.

Avser ans�kan endast utvidgning av beviljad koncession till ny f�rs�k�

ringsgren eller utbyte av koncession f�r viss f�rs�kringsgren mot konces�

sion f�r annan gren, f�r f�rs�kringsinspektionen besluta i �rende t i rege�
ringens st�lle, om �rendet icke �r av principiell betydelse eller i �vrigt av

synnerlig vikt.

10 � ' Det �ligger generalagenten att f�r varje r�kenskaps�r enligt formu�

l�r, som fastst�lls av f�rs�kringsinspektionen, uppr�tta redog�relse f�r

f�retagets verksamhet inom riket.

F�r livf�rs�kringsverksamhet skall redog�relsen enligt f�rsta stycket

inneh�lla bevis om att v�rdet av den av f�retaget gjorda depositionen enligt
6 � f�rsta stycket 5 motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen
(1962; 381) om allm�n f�rs�kring som g�llde vid r�k enskaps�rets utg�ng. I
redog�relsen skall, under beteckningen f�rs�kringstekniska skulder, som
skuld tas upp det vid samma tidpunkt ber�knade v�rdet av f�retagets

ansvarighet p� grund av

1. l�pande f�rs�kringar (premiereserv).

2474

** Senaste lydelse 1977:690.

' Senaste lydelse 1982: 1083.

background image

/

2. f�rs�kringsers�ttningar f�r intr�ffade f�rs�kringsfall (ers�ttningsre-

SFS 1984:1116

serv),

3. utgifterna f�r reglering av intr�ffade f�rs�kringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. s�dan tilldelad �terb�ring inom livf�rs�kringsr�relsen som inte har

f�rfallit till betalning och

5. s�dan tilldelad �terb�ring inom annan f�rs�kringsr�relse �n livf�rs�k�

ringsr�relse som inte har f�rfallit till betalning.

13 � � Tillg�ngar motsvarande v�rdet av de f�rs�kringstekniska skul�
derna f�r livf�rs�kring skall vid vaije tidpunkt redovisas i s�d ana v�rde�

handlingar som anges i 7 kap. 9 � f�rsta stycket 1 -7 f�rs�kringsr�relsela�
gen (1982:713), eller i l�n mot s�kerhet i f�retagets f�rs�kringsbrev inom

�terk�psv�rdet eller, i den m�n f�rs�kringsinspektionen medger det, v�r�
det av �terf�rs�kringsgivarnas ansvarighet p� grund av livf�rs�kringar,
som har �vertagits i �ter f�rs�kring.

I de tillg�ngar som skall motsvara v�rdet av de f�rs�kringstekniska

skulderna f�r r�knas in 90 procent av deponeringen enligt 6 och 10 �� under
f�ruts�ttning att deponeringen till den delen best�r av s�dana v�rdehand�
lingar som avses i f�rsta stycket samt f�rvaras �tskild fr�n deponeringen i
�vrigt.

Utan hinder av f�rsta stycket f�r ett belopp, motsvarande h�gst tjugo

procent av de f�rs�kringstekniska skulderna f�r egen r�kning, redovisas i
andra v�rdehandlingar �n s�dana som n�mns i f�rsta stycket, dock inte i

aktier.

Med de f�rs�kringstekniska skulderna f�r egen r�kning f�rst�s den del

av de f�rs �kringstekniska skulderna, som icke motsvarar v�rdet av �ter�
f�rs�kringsgivarnas ansvarighet.

15

De v�rdehandlingar, i vilka f� rs�kringstekniska skulder helt eller

delvis redovisas och som inte �r deponerade enligt 6 eller 10 �, skall

f�rvaras h�r i riket avskilda fr�n f�retagets �vriga tillg�ngar och under

minst tv� l�s med olika nycklar, av vilka en innehas av ett av f�rs�kringsin�

spektionen f�rordnat ombud. F�rs�kringsinspektionen f�r dock p� fram�
st�llning av f�retaget medge att v�rdehandlingarna i st�llet, p� det s�tt och

under de villkor som inspektionen best�mmer, s�tts i s�rskilt f�rvar i
bankinstitut. I dessa v�rdehandlingar och i de v�rdehandli ngar som avses i

13 � andra stycket har f�rs�kringstagarna pantr�tt som i handpant till
s�kerhet f� r att f�retaget fullg�r sina f�rpliktelser enligt f�rs�kringsavta�

len.

Generalagenten skall se till att det alltid finns v�rdehandlingar till erfor�

derligt belopp i f�rvar enligt f� rsta stycket.

Om en v�rdehandling som har satts i f�rvar skall tas ut eller bytas, skall

best�mmelserna i 7 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr� relselagen (1982:713)

till�mpas. Vad som d� r s�gs om styrelse, verkst�llande direkt�r och beh��

rig f�retr�dare f�r bolag skall avse generalagent eller ombud, som enligt

27 � har utsetts av f�retaget.

Om en generalagent eller ett ombud, som ett f�retag har utsett enligt

" Senaste lydelse 1982: 1083.

'

Senaste lydelse 1982: 1083.

2475

background image

SFS 1984:1116

27 �, inte fullg�r vad som �ligger honom enligt denna paragraf, skall det av

f�rs�kringsinspektionen f�rordnade ombudet genast g�ra anm�lan om det�

ta till inspektionen.

15 a �'� F�r f�rs�kring av annat slag �n s�dan personf�rs�kring, betr�f�
fande vilken r�relsen drivs med till�mpning av de s�rskilda best�mmelser�

na om livf�rs�kring, skall depositionen enligt 6 � f�rsta stycket 5 inom �tta
m�nader efter utg�ngen av vaije r�kenskaps�r uppg� till ett belopp som
motsvarar 300 g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n

f�rs�kring som g�llde vid r�kenskaps�rets utg�ng.

Om bruttopremieinkomsten under r�kenskaps�ret �verstiger deposi�

tionen enligt f�rsta stycket, skall depositionen uppg� till ett belopp som

motsvarar bruttopremieinkomsten under r�kenskaps�ret.

�verstiger det sammanlagda beloppet av vad ett f�rs�kringsf�retag har

deponerat v�sentligt den premieinkomst som anges i andra stycket, f�r
f�rs�kringsinspektionen medge f�retaget att f� ut det �verskjutande belop�

pet i den m�n det ta inte h�nf�r sig till en deposition enligt f�rsta stycket.

16 �" Tillg�ngar som ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag enligt 6, 10 och 15
a �� d eponerat i b ankinstitut och som inte �r pantsatta enligt 15 � andra

stycket far anv�ndas endast till betalning dels av fordringar p� grund av

f�rs�kringsavtal, som tillh�r f�retagets r�relse h�r i riket, dels av b�ter,

viten, avgifter och ers�ttningar som i anledning av denna r�relse kan

�l�ggas f�retaget, generalagenten eller av f�retaget utsett ombud som
avses i 27 �, dels ock, i h�nde lse av s�rskild administration av ett f�retags

livf�rs�kringsr�relse h�r i rik et, av administrationsboets fordran hos f�re�

taget.

25 �'^ F�rs�kringsinspektionen f�r meddela de erinringar i fr�ga om ut�
l�ndska f�rs�kringsf�retags verksamhet h�r i riket som inspektionen anser

beh�vliga.

F�rs�kringsinspektionen skall f�rel�gga f�retaget att inom viss tid vidta

erforderliga �tg�rder, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett fr�n denna lag e ller f�reskrifter som har meddelats

med st�d av denna lag eller grunderna, om s�dana finns,

2. grunderna inte l�ngre �r tillfredsst�llande med h�nsyn till omfattning�

en och beskaffenheten av bolagets r�relse,

3. i bankinstitut enligt 6, 10 eller 15 a � deponerat belopp minskats

genom att v�rdehandlingarna avsev�rt nedg�tt i v�rde eller av annan

anledning,

4. de tillg�ngar som motsvarar v�rdet av de f�rs�kringstekniska skul�

derna inte �r tillr�ckliga eller

5. det i �vrigt finns allvarliga anm�rkningar mot f�rs�kringsf�retagets

verksamhet.

Om ett f�rel�ggande enligt andra stycket inte har f�ljts inom den best�m�

da tiden och det anm�rkta f�rh�llandet inte heller p� n�got annat s�tt

2476

Senaste lydelse 1982: 1083.

" Senaste lydelse 1982: 1083.

Senaste lydelse 1982; 1083.

background image

i undanr�jts, skall f�rs�kringsinspektionen g�ra anm�lan om detta till rege-

SFS 1984:1116

ringen. Om regerin gen finner s� sv�ra missf�rh�llanden f�religga, att f�r�

s�kringsverksamheten b�r upph�ra, kan regeringen f�rklara koncessionen
f�rverkad.

Beslut, varigenom koncessionen f�rklarats f�rverkad, skall av f�rs�k�

ringsinspektionen kung�ras i Post- och Inrikes Tidningar.

25 a

F�rs�kringsinspektionen kan vid vite f�rel�gga generalagenten

att fullg�ra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra f�rfattningar att
s�nda in beh�riga redovis ningshandlingar och revisionsber�ttelser.

F�rs�kringsinspektionen kan f�rena ett annat f�rel�ggande enligt denna

lag �n som avses i f�rsta stycket med vite .

Har inspektionen f�relagt vite skall det utl�ndska f�rs�kringsf�retaget

genast skriftligen underr�ttas om detta.

F�ljs inte ett s�dant vitesf�rel�ggande som avses i f� rsta stycket kan

f�rs�kringsinspektionen d�ma ut vitet.

F�rs�kringsinspektionens beslut varigenom vite enligt f�rsta stycket

f�relagts eller utd�mts f�r �verklagas hos kammarr�tten genom, besv�r.

25 b � Om det kan antas att n�gon driver s�dan verksamhet att denna lag
�r till�mplig, f�r f�rs�kringsinspektionen f�rel�gga denne att till inspektio�
nen l�mna de upplysningar om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma
om lagen �r till�mplig.

Om f�rs�kring sinspektionen finner att n�gon driver f�rs�kringsr�relse

utan erforderlig koncession, skall inspektionen f�rel�gga denne att inom

viss tid ans�ka om koncession eller vidta de �ndringar i verksamheten som

inspektionen anger eller ocks� upph�ra med ve rksamheten.

27 �''' Upph�r utl�ndskt f�rs�kringsf�retag att driva f�rs�kringsr�relse
h�r i riket, �ligger det f�retaget att med bifogande av beh�rig fullmakt hos

f�rs�kringsinspektionen uppge ombud, som godk�nns av inspektionen, att

p� f�retagets v�gnar ta emot st�mning och i �vrigt f�retr�da f�retaget med

avseende p� redan meddelade f�rs�kringar. F�r tiden intill dess s�dan
anm�lan har skett f�r f�rs�kringsinspektionen f�rordna ett ombud med

n�mnda befo genhet. Inspektionen skall of�rdr�jligen inf�ra kung�relse i
Post- och Inrikes Tidningar om godk�nnandet eller f�rordnandet. Intill

dess s�dant kung�rande har skett, f�r f�rs�kringstagare hos f�rs�kringsin�
spektionen s�tta in f�rfallen f�rs�kringspremie med samma verkan som om
den blivit inbetald till f�reta get.

Har utl�ndskt f�rs�kringsf�retag upph�rt att driva f�rs�kringsr�relsen

h�r i riket, f�r tillg�ngar som f�retaget enligt 6 och 10 �� samt 15 a � f�rsta

stycket har depo nerat i bank institut, efter anm�lan hos f�rs�kringsinspek�
tionen, �terl�mnas till f�retaget om det visas att f�retagets samtliga f�rbin�

delser som avses i 16 � blivit fullgjorda e ller att f�retaget f�r deras fullg��

rande st�llt annan s�kerhet, som godk�nns av inspektionen. Om r�tt att f�
ut belopp, som har deponerats enligt 15 a � and ra stycket, g�ller best�m�
melserna i tredje st ycket av samma paragraf.

" Senaste lydelse 1982; 1083.

" Senaste lydelse 1982: 1083.

2477

background image

SFS 1984; 1116

28 �'^ Har koncession f�r utl�ndskt f�rs�kringsf�retag att h�r i liket

driva livf�rs�kringsr�relse f�rklarats f�rverkad, skall f�r tillvaratagande

av livf�rs�kringstagarnas r�tt en s�rskild administration intr�da. Best�m�

melserna i 14 kap. 2 5-28 �� om s�rskild administration i f�rs�kringsr�rel�

selagen (1982:713) skall till�mpas. Vidare g�ller best�mmelsen i 14 kap.
23 � samma lag om f�rbud att meddela nya f�rs�kringar. Vid till�mpningen
av nu n�mnd a lagrum skall iakttagas, att upph�rande av f�retagets r�tt att
driva livf�rs�kringsr�relse h�r i riket skall anses motsvara livf�rs�krings�

bolags tr�dande i likvidation eller beslut om avtr�dande av dess egendom
till konkurs samt att vad i 14 kap . 26 � Q�rde stycket f�rs�kringsr�relsela�

gen s�gs om registrering i st�llet skall avse kung�rande i Post- och Inrikes
Tidningar. I fall som h�r avses m� �verl�telse av livf�rs�kringarna ske,
f�rutom till svenskt f�rs�kringsbolag, j�mv�l till utl�ndskt f�retag, som

erh�llit koncession f�r livf�rs�kringsr�relse h�r i riket.

D�r vid �verl�telse av f�rs�kringarna eller eljest uppst�tt �verskott,

skall ur detta i f�rsta hand g�ldas kostnaden f�r administrationen och
oguldet s�dant bidrag, som avses i 26 �, varefter �terstoden skall �verl�m�

nas till det f�retag, vars f�rs�kringar varit f�rem�l f�r administration.

Har f�retag i annat fall �n enligt f�rsta stycket upph�rt att driva livf�r�

s�kringsr�relse h�r i riket, �r f�retaget likv�l skyldigt att p� det s�tt som
anges i 13-15 �� redovisa tillg�ngar motsvarande v�rdet av de f�rs�krings�

tekniska skulderna f�r redan meddelade livf�rs�kringar. Det �ligger om�

bud, som har utsetts av f�retaget enligt 27 �, att fullg�ra de skyldigheter

enligt 10, 15 och 24 ��, som f �rut �vilat generalagenten. Om ej tillg�ngar

motsvarande v�rdet av de f�rs�kringstekniska skulderna redovisas eller
om det av annat sk�l finns anledning anta att livf�rs�kringstagarnas r�tt p�
grund av f�rs�kringsavtalen �ventyras, ankommer det p� f�rs�kringsin�
spektionen att besluta att administration enligt f�rsta stycket skall intr�da.
Om de till redovisning avsatta tillg�ngarna anses otillr�ckliga f�r dock
administration inte f�reskrivas, f�rr�n f�rs�kringsinspektionen har f�re�
lagt f�retaget att fylla bristen och denna inte t�ckts inom fyra veckor efter
det att s�dant f�rel�ggande skett. Om i ett s�dant fall administration
intr�der, skall best�mmelserna i f�rsta stycket om upph�randet av f�reta�
gets r�tt att driva livf�rs�kringsr�relse h�r i riket i st�llet avse meddelandet
av beslut om administration.

35 �'^ Till b �ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen

eller av oaktsamhet till f�rs�kringsinspektionen meddelar oriktiga eller

vilseledande uppgifter om s�dana omst�ndigheter som han �r skyldig att

l�mna uppgift om enligt denna lag.

1. Denna lag tr�der i kraft de n 1 januari 198 5.
2. En ans�kan om koncession som har ingivits f�re den 1 januari 19 85

men som d� inte har avgjorts skall kompletteras i enlighet med de nya
best�mmelserna i 6 �.

3. En neds�ttning av v�rdehandlingar enligt 6 � f�rsta stycket 5 eller

15 a � som har gjorts i riksbanken f�re lagens ikrafttr�dande och som avser

2478

" Senaste lydelse 1982: 1083.

Senaste lydelse 1982; 1083.

background image

r�relse, f�r vilken koncession har beviljats f�re lagens ikrafttr�dande,

SFS 1984:1116

skall efter lagens ikrafttr�dande g�lla som deposition i b ankinstitut, dock
l�iigst t. o. m. den 30 juni 1985.

4. Ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag som vid utg�ngen av �r 1984 har

svensk koncession och som driver s�dan r�relse som avses i 15 a � skall
senast d en 1 j anuari 1988 till f�rs�kringsinspektionen ha inkommit med

bevis om att f�retaget i bankinstitut har deponerat av f�rs�kringsinspek�
tionen godtagna v�rdehandlingar till ett v�rde som motsvarar 300 g�nger
det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs� kring som g�llde f�r
�ret f�re det �r d� depositionen gjordes. Om det p� s� s�tt ber�knade

beloppet �r l�gre �n f�retagets bruttopremieinkomst-under det senaste r�
kenskaps�ret som har l�pt ut �tta m�nader f�re den tidpunkt d� deposi�
tionen gjordes skall beviset avse deponering av v�rdehandlingar till e tt
v�rde motsvarande bruttopremieinkomsten. Tills bevis om deponering har
inkommit g�ller f�r f�retaget i fr�ga om neds�ttningens storlek 6 � f�rsta

stycket 5 och 15 a � i deras lydelse f�re ikrafttr�dandet av denna lag.

5. Om s�rskilda sk�l f�religger f�r f�rs�kringsinspektionen, efter pr�v�

ning i vaije s�rski lt fall, medge att den i punkt 4 angivna fristen utstr�cks
l�ngst till den 1 januari 1990.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-�ke Nilsson

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.