SFS 1988:757

880757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:TOKRJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:FYAWFE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FYAWFE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:604px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:757 </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">den 23 juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748); </b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 1988. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 43 � fondkommissionslagen </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">(1979:748) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">43 </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft11">Fondkommissionsbolagen skall med �rliga avgifter bekosta bankin�</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">spektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r tillsyn �ver fondkommissonsr�relse som bedrivs av en bank betalas </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">avgift enligt best�mmelser i bankr�relselagen (1987:617). </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft de n 1 augusti 1988. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">BENGT K. �. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft13">Anders Nordstr�m <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">1562 </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1987/88:169, NU 36, rskr. 371, </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1987:622. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:757

Utkom fr�n trycket

den 23 juni 1988

Lag

om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748);

utf�rdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 43 � fondkommissionslagen

(1979:748) skall ha f�ljande lydelse.

43

Fondkommissionsbolagen skall med �rliga avgifter bekosta bankin�

spektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen

meddelar.

F�r tillsyn �ver fondkommissonsr�relse som bedrivs av en bank betalas

avgift enligt best�mmelser i bankr�relselagen (1987:617).

Denna lag tr�der i kraft de n 1 augusti 1988.

P� regeringens v�gnar

BENGT K. �. JOHANSSON

Anders Nordstr�m
(Finansdepartementet)

1562

' Prop. 1987/88:169, NU 36, rskr. 371,

^ Senaste lydelse 1987:622.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.