SFS 1988:758

880758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:758

om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs;

utkom från trycket

den 23 juni 1988

utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § lagen (1979:749) om Sto ck­

holms fondbörs skall ha följande lydelse,

34 § Fondbörsen skall med en årlig avgift bekosta bankinspektionens

verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Denna lag träder i kr aft den 1 augusti 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88:169, NU 36, rskr. 371.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.