SFS 1991:986

910986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SYFMXJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:21px;font-family:RQVCRA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:986 </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1979:749) om Stockholms fondb�rs; utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 juni 19 91 </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1979:749) om </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">Stockholms fondb�rs </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 25 � or det &#34;fondkommissionsr�relse&#34; skall bytas ut mot &#34;v�r�</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">depappersr�relse&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 1,2, 11 och 12 �� skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft12">Med fondb�rsverksamhet f�rst�s i denna lag att k�p- och s�ljanbud </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">betr�ffande fondpapper regelbundet vid offentligt upprop eller p� liknan�</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">de s�tt sammanf�rs f�r handel och notering av kurs. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Med fondpapper f�rst�s i denna lag aktie och obligation samt s�dana </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">andra del�garr�tter eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�tt�</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">ning, andel i v�r depappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r <br/>hans r�kning f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis). </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">2 �' Fondb�rsverksamhet f�r h�r i riket ut�vas endast av Stockholms <br/>fondb�rs. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rsta stycket utg�r ej hinder mot att i Stockholms fondb�rs lokaler </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">bedrivs verksamhet som f�ljer av att ett avtal tr�ffats mellan ett v�rdepap�<br/>persinstitut med tillst�nd enligt 1 kap. 3 � 1 och 3 lagen (1991:981) om <br/>v�rdepappersr�relse och ett aktiebolag om att institutet p� beg�ran skall </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15">ange kurser p� aktier i bolaget och till dessa kurser k�pa och s�lja s�dana <br/>aktier. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14">11 '� Till medlem av fondb�rsen f�r antagas endast v�rdepappersinstitut <br/>som har tillst�nd enligt 1 kap . 3 � 1 lagen (19 91:981) om v�rdepappersr��</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">relse och i �vrigt �r l�mpligt som b�rsmedlem. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Ans�kan om medlemskap pr�vas av b�rsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">12 � �terkallas b�rsmedlems tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse en�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">ligt 1 k ap. 3 � 1 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, upph�r med�<br/>lemskapet. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991. <br/>2. Vad som i 2 och 11 �� s�gs om v�rdepappersinstitut skall ocks� g�lla </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">s�dan fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngsbest�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">serna till lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�relse enligt </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">fondkommissionslagen (1979:748). </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">3. Vad som i 12 � s�gs om �terkallelse av tillst�nd att driva v�rdepap�</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">persr�relse enligt 1 kap. 3� 1 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">skall ocks� g�lla �terkallelse av tillst�nd enligt fondkommissionslagen <br/>(1979:748) att driva fondkommissionsr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1982:547. </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1984:439. </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft12">1683 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:986 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Underr�ttelse enligt 25 � andra stycket andra men ingen skall l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft22">ocks� till s�dan fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngs�<br/>best�mmelserna till lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�rel�</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">se enligt fondkommissionslagen (1979:748). </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft20">H�kan Klahr </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:986

om �ndring i lagen (1979:749) om Stockholms fondb�rs; utkom fr�n trycket

den 27 juni 19 91

utf�rdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1979:749) om

Stockholms fondb�rs

dels att i 25 � or det "fondkommissionsr�relse" skall bytas ut mot "v�r�

depappersr�relse",

dels att 1,2, 11 och 12 �� skall ha f�ljande lydelse.

1

Med fondb�rsverksamhet f�rst�s i denna lag att k�p- och s�ljanbud

betr�ffande fondpapper regelbundet vid offentligt upprop eller p� liknan�

de s�tt sammanf�rs f�r handel och notering av kurs.

Med fondpapper f�rst�s i denna lag aktie och obligation samt s�dana

andra del�garr�tter eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�tt�

ning, andel i v�r depappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r
hans r�kning f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis).

2 �' Fondb�rsverksamhet f�r h�r i riket ut�vas endast av Stockholms
fondb�rs.

F�rsta stycket utg�r ej hinder mot att i Stockholms fondb�rs lokaler

bedrivs verksamhet som f�ljer av att ett avtal tr�ffats mellan ett v�rdepap�
persinstitut med tillst�nd enligt 1 kap. 3 � 1 och 3 lagen (1991:981) om
v�rdepappersr�relse och ett aktiebolag om att institutet p� beg�ran skall

ange kurser p� aktier i bolaget och till dessa kurser k�pa och s�lja s�dana
aktier.

11 '� Till medlem av fondb�rsen f�r antagas endast v�rdepappersinstitut
som har tillst�nd enligt 1 kap . 3 � 1 lagen (19 91:981) om v�rdepappersr��

relse och i �vrigt �r l�mpligt som b�rsmedlem.

Ans�kan om medlemskap pr�vas av b�rsstyrelsen.

12 � �terkallas b�rsmedlems tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse en�

ligt 1 k ap. 3 � 1 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, upph�r med�
lemskapet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991.
2. Vad som i 2 och 11 �� s�gs om v�rdepappersinstitut skall ocks� g�lla

s�dan fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngsbest�mmel�

serna till lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�relse enligt

fondkommissionslagen (1979:748).

3. Vad som i 12 � s�gs om �terkallelse av tillst�nd att driva v�rdepap�

persr�relse enligt 1 kap. 3� 1 lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse

skall ocks� g�lla �terkallelse av tillst�nd enligt fondkommissionslagen
(1979:748) att driva fondkommissionsr�relse.

' Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349.

^ Senaste lydelse 1982:547.

' Senaste lydelse 1984:439.

1683

background image

SFS 1991:986

4. Underr�ttelse enligt 25 � andra stycket andra men ingen skall l�mnas

ocks� till s�dan fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngs�
best�mmelserna till lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�rel�

se enligt fondkommissionslagen (1979:748).

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

H�kan Klahr

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.