SFS 1992:1610

921610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:7px;font-family:WZZQPK+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:30px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:19px;line-height:23px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:19px;line-height:23px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:19px;line-height:23px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:10px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft74{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft82{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft83{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft84{font-size:19px;line-height:23px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft92{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft93{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft103{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft104{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:6px;font-family:GLBMCZ+ArialMT;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft121{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft122{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:12px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft132{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft134{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft135{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft136{font-size:19px;line-height:30px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft141{font-size:19px;font-family:VOQAUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft142{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft143{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft144{font-size:19px;line-height:31px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft151{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft152{font-size:19px;line-height:21px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft153{font-size:19px;line-height:22px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:19px;font-family:MOLUNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft161{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>t </i></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1992:1610 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om kreditmarknadsbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Definitioner </b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">1. finansieringsverksamhet: n�ringsverksamhet som h�rtill �ndam�l att </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">l�mna kredit, st�lla garanti for kredit, f�rmedla kredit till konsumenter </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft15">eller medverka till finansiering genom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta <br/>l�s egendom till nyttjande, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt denna lag att driva finansieringsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft15">innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga <br/>r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">foretaget, </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">4. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning; om ett ut�</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ndskt f�retag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 ��, skall etable-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">ringen anses som en enda filial, �ven om flera driftst�llen inr�ttas, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">5. kreditinstitut: ett institut i v ars verksamhet ing�r att fr�n allm�nhe�</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">ten l�na medel och att bevilja krediter for egen r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">6. finansiellt institut: ett foretag som inte �r kreditinstitut men vars </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">huvudsakliga verksamhet best�r i att f�rv�rva aktier eller andelar eller att </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">driva valutahandel eller v�rdepappersr�relse eller att utf�ra en eller flera </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 � andra stycket 211, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillst�ndsplikt </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Finansieringsverksamhet f�r, med de undantag som anges i 3 � samt </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">2 kap. 9 och 10 ��, driva s bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillst�nd kan ges till svenska aktiebolag och utl�ndska kreditinstitut. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r utl�ndska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige g�ller </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1992/93:89, bet. i992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">3786 </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">avsnitt II o ch r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">(1992:160) om utl�ndska filialer m. m. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Tillst�nd kr�vs inte om finansieringsverksamheten </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">1. drivs av statlig eller kommunal myndighet, <br/>2. avser finansiering endast i samband med avs�ttning av tj�nster som </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">3. avser finansiering endast i samband med avs�ttning av tj�nster som </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av annat foretag i samma </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">koncern eller med annat n�ra samband och medel for verksamheten inte </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">anskaffas fr�n allm�nheten, </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">4. tillgodoser finansierings behov endast inom en grupp n�ringsidkare </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">med ekonomisk intressegem enskap och medel for verksamheten inte an�</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">skaffas fr�n allm�nheten, </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">5. utg�r en normal likviditetsf�rvaltning och inte kan anses ha ett </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">sj�lvst�ndigt syfte vid sidan av foretagets huvudsakliga verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">6. utg�r s�dan verksamhet som avses i 1 � lagen (1949:722) om pantl�</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">ner�relse, eller </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ing�r i verksamhet som st�r under tillsyn av Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">N�ra samband, som avses i 3, skall anses f�religga om f�retagen leds av </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av f�retagens </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">samma eller i huvudsak samma personer. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">Sundhetskrav </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">4 � Ett kreditmarknadsbolags verksamhet skall bedrivas s� att allm�nhe�<br/>tens f�rtroende f�r kreditmarknaden uppr� tth�lls och i �vrigt s� att verk�<br/>samheten kan anses sund. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft24">Sekretess <br/>5 � Enskildas f�rh�llanden till kreditmarknadsbolag f�r inte obeh�rigen </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">r�jas. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre�</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">tesslagen (1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">mot f�rbudet i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. F�ruts�ttningar for tillst�nd m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">Kreditmarknadsbolag </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � Tillst�nd att driva finansieringsverksamhet f�r ett svenskt aktiebolag </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt�</p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">ning, </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">sund verksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft20">3-73-7 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1992.1610 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft33">3. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag. <br/>Tillst�nd f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�got </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30">ytterligare finansieringsforetag. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft34">2 � Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget har registrerats i aktie�<br/>bolagsregistret. Om en s�dan ans�kan har gjorts inom sex m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta stycket <br/>aktiebolagslagen (1975:1385) f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30">Till ans�kan skall fogas en plan for den tillt�nkta verksamheten. Rege�</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft34">ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen f�r med�<br/>dela n�rmare foreskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">3 � Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall godk�nnas av Finans�</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">inspektionen i samband med att bolaget f�r tillst�nd att driva finansie�</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">ringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om �ndring av bolag sordningen f�r inte registreras innan det </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">har godk�nts av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft34">4 � Ett kreditmarknadsbolag skall n�r verksamheten p�b�rjas ha ett <br/>bundet eget kapital som vid tidpunkten for beslut om tillst�nd en ligt 1 � </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft30">motsvarar minst fem miljoner ecu. I 11 kap. 7 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">(1975:1385) finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30">Om nettov�rdet av tillg�ngarna i den planerade verksamheten uppg �r </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft33">till h�gst etthundra miljoner kronor, f�r Finansinspektionen medge att <br/>bolaget har l�gre bundet eget kapital �n som anges i f�rsta styc ket, dock </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft33">l�gst motsvarande en miljon ecu. I nettov�rdet sk all inte r�knas in v�rdet <br/>av tillg�ngarna i s�dan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 � <br/>f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft33">5 � Ett kreditmarknadsbolag skall ha en styrelse med minst fem ledam��<br/>ter. Bolaget skall ha en verkst�llande direkt�r. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � I ett kreditmarknadsbolag skall minst en av bolagsst�mman utsedd </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">revisor vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft34">7 � F�r kreditmarknadsbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebo�<br/>lag i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r revisor i ett kreditmarknadsbolag f�r inte st� i skuld till eller </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">ha annan ekonomisk f�ipliktelse mot bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Utl�ndska foretag </b></p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � Tillst�nd for ett utl�ndskt kreditinstitut att driva finansieringsverk�</p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">samhet fr�n filial h�r i landet f�r meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30">1. institutet i det land d�r det har sitt s�te (hemlandet) driver finansie�</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft30">ringsverksamhet och d�r st�r under tillsyn av beh�rig myndighet, och </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30">2. verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla kraven p� </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">en sund verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd till fil ialetablering f�r inte v�gras p� den grunde n att det inte </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">3788 </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�vs n�got ytterligare finansieringsforetag. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">9 � Tillst�nd som s�gs i 8 � beh�vs inte for ett kreditinstitut som har sitt </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1992:16T0 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft43">hemland inom EES och som i det landet har tillst�nd att driva finansie�<br/>ringsverksamhet. Ett s�dant institut f�r </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft40">1. driva verksamhet fr�n filial i Sver ige med b�rjan tv� m�nader efter </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft43">det att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i institutets hem�<br/>land mottagit en underr�ttelse m ed s�dant inneh�ll som anges i 12 �, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft40">2. driva finansieringsverksamhet genom att fr�n sitt hemland erbjuda </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">och tillhandah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">beh�rig myndighet i institutets hemland mottagit en underr�ttelse med </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dant inneh�ll som anges i 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">10 � Vad som s�gs i 9 � om ett utl�ndskt kreditinstitut g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">utl�ndskt finansiellt institut, som har s�te inom EES, och dess dotterf�re�</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">tag, om institutet �r dotterf�retag till ett kreditinstitut eller �gs gemensamt </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">av tv� eller flera kreditinstitut och uppfyller samtliga f�ljande villkor. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Det eller de kreditinstitut som �ger det finansiella institutet skall vara </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft44">auktoriserade som kreditinstitut i det EES-land vars lag g�ller f�r det <br/>finansiella institutet, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">2. den ifr�gavarande verksamheten skall bedrivas i det EES-land vars </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">lag g�ller f�r det finansiella institutet, </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">3. kreditinstitutet eller kreditinstituten skall inneha minst 90% av samt�</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">liga r�ster i det finansiella institutet, </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">4. kreditinstitutet eller kredit instituten skall tillgodose beh�riga myn�</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">digheters krav p� sund f�rvaltning av det finansiella institutet och skall ha </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">utfast sig att, med samtycke av hemlandets beh�riga myndigheter, solida�</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">riskt svara f�r de �taganden som det finansiella institutet gjort, och </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">5. det finansiella institutet skall omfattas, s�rskilt med avseende p� den </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft43">ifr�gavarande verksamheten, av den koncembaserade tillsyn som kreditin�<br/>stitutet eller kreditinstituten �r f�rem�l f�r. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft40">Att de i f�rsta stycket angivna villkoren �r uppfyllda skall framg� av </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">underr�ttelse som avses i 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">En s�dan underr�ttelse som avses i 9 � 1 skall betr�ffande s�dana f�retag </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">som avses i f�rsta stycket inneh�lla uppgift om den konsoliderade kapital�<br/>t�ckningsgraden f�r det kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moder�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Kreditmarknadsb olags etabiering utomlands </b></p> <p style="position:absolute;top:902px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">11 � Ett kreditmarknadsbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">inr�tta filial i utlandet. S�dant tillst�nd skall l�mnas om den planerade </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">12 � Om ett kreditmarknadsbolag f�r tillst�nd enligt 11 � till filialetable-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft43">ring i ett land inom EES, skall Finansinspektionen underr�tta beh�rig <br/>myndighet i det land d�r filialen skall inr�ttas. Underr�ttelsen skall inne�</p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">h�lla </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">1. en plan f�r den tillt�nkt a filialverksamheten, med uppgift om filia�</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">lens organisation, </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">2. en f�rklaring att den planerade verksamheten omfattas av kredit�</p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">marknadsbolagets tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft40">2789 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:73px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft52">3. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning samt <br/>4. uppgift om kreditmarknadsbolagets kapitalbas och kapitalt�cknings�</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">grad. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft50">Om n�got f�rh�llande som avs es i f�reg�en de stycke 13 har �ndrats </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">efter det att filialen in r�ttats, skall Finansin spektionen genast underr�tta </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">beh�rig myndighet i det land d�r filialen finns. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">Gr�ns�verskridande verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft50">13 � Ett kreditmarknadsbolag som �nskar driva verksa mhet i ett annat </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft53">land inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att <br/>inr�tta filial d�r, skall innan verksamheten inleds underr�tta Finansin�<br/>spektionen om sin avsikt. Inspektio nen skall till beh� rig myndighet i det <br/>land d�r verksamheten skall ut�vas �verl�mna underr�ttelsen tillsammans </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">med en f�rklaring att den planerade verksam heten omfattas av bolagets </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft50">tillst�nd att driva finansieringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50">3 kap. R�relseregler </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50">Verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft50">1 � Ett kreditmarknadsbolag f�r endast driva finansieringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50">och verksamhet som har ett naturligt samband d�rmed. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft50">Kreditmarknadsbolaget f�r, med iakttagande av vad som f�reskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50">detta kapitel, i sin verksamhet bland annat </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft50">1. l�na upp medel, bland annat genom att ge ut o bligationer och andra </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft53">j�mf�rbara fordringsr�tter, dock ej ta emot inl�ning p� r�kning fr�n all�<br/>m�nheten, </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft50">2. l�mna och f�rmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit, </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50">kredit mot pantr�tt i fast egendom och i fordringar, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft50">3. medverka vid finansiering, bland annat genom att f�rv�rva fordring�</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft50">ar och uppl�ta l�s egendom till nyttjande (leasing), </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft50">4. f�rmedla betalningar, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft54">5. tillhandah�lla betalningsmedel, <br/>6. ikl�da sig garantif�rbindelser och g�ra liknande �taganden, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft54">7. l�mna ekonomisk r�dgivning, <br/>8. f�rvara v�rdepapper, <br/>9. vara f�rvaringsinstitut f�r v�rdepappersfonder, </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft54">10. medverka vid f�rs�ljning av f�rs�kringstj�nster, <br/>11. tillhandah�lla inkassotj�nster, <br/>12. tillhandah�lla v�rdefackstj�nster, <br/>13. driva valutahandel under de f�ruts�ttningar so m f�reskrivs i la gen </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">(1988:1385) om Sveriges riksbank, samt </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft50">14. l�mna kreditupplysning under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">kreditupplysningslagen (1973:1173). </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft54">2 � Ett utl�ndskt kreditinstitut som driver verksamhet med st�d av 2 <br/>kap. 8 eller 9 � f�r driva s�dan verksamhet som anges i 1 � andra stycket i <br/>den m�n verksamheten omfattas av institutets verksamhetstillst�nd i hem-</p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">3790 </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">landet. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett utl�ndskt f�retag som avses i 2 kap. 10 � f�r driva verksamhet som </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">anges i 1 � andra stycket endast om verksamheten �r till�ten enligt f�reta�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">gets stadgar eller bolagsordning och endast i den m�n det eller de utl�ndska </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moderf�retag skulle ha r�tt </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt f�rsta stycket att driva s�dan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">I 1 kap. 3 a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse finns best�m�</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft62">melser om att verksamhet som avses i 1 kap. 3 � samma lag under vissa <br/>f�ruts�ttningar f�r bedrivas av utl�ndska kreditinstitut som driver verk�</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft63">samhet med st�d av 2 kap. 9 � och av finansiella institut och dotterf�retag <br/>som driver verksamhet med st�d av 2 kap. 10 �. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft62">3 � Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall ange, f�rutom de upp�<br/>gifter som f�reskrivs i 2 kap. 4 � aktiebolagslagen (1975:1385), under vilka </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">villkor l�ngivning, uppl�ning och f�rv�rv av egendom skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft62">tionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilken verksamhet ett kredit�<br/>marknadsbolag f�r bedriva och vad dess bo lagsordning skall inneh�lla. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">5 � Ett kreditmarknadsbolag f�r endast efter tillst�nd av Finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">tionen f�rv�rva aktier eller andelar i ett f�retag, om f�rv�rvet ing�r som ett <br/>led i organisationen av verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">6 � Ett kreditmarknadsbolags kvalificerade innehav av aktier eller an�</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">delar i f�retag som inte driver finansiell verksamhet eller f�rs�kringsverk�</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft62">samhet f�r sammanlagt uppg� till h�gst 6 0% av bolagets kapitalbas. Ett <br/>s�dant innehav i ett enskilt f�retag f�r uppg� till h�gst 15 % av kapitalba�<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">Begr�nsningarna i f�rsta stycket g�l ler inte s�dana innehav som avses i </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">5�. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">Om n�gon av gr�nserna i denna paragraf efter ett f�rv�rv kommer att </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft62">�verskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r <br/>l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">7 � Trots best�mmelserna i 6 � f�r ett kreditmarknadsbolag f�r att skyd�</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft62">da en fordran dels p� offentlig auktion eller p� en svensk eller utl�ndsk <br/>b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad <br/>eller vid exekutiv f�rs�ljning k�pa aktier eller andelar som �r utm�tta eller <br/>utg�r s�kerhet f�r fordringen, dels �v erta aktier eller andelar som betal�<br/>ning f�r fordran, om det finns anledning att anta att bolaget annars skulle </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">g�ra en avsev�rd f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">Aktier eller andelar som f�rv�rvats enligt f�rsta stycket och som medf�rt </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft64">att n�gon gr�ns som anges i 6 � �verskridits, skall avyttras s� snart det �r <br/>l�mpligt och senast n� r det kan ske utan f�rlust f�r kreditmarknadsbola�<br/>get. Om egendomen inte har avyttrats inom tre �r fr�n f�rv�rvet, kr�vs </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">Finansinspektionens tillst�nd f�r fortsatt innehav. </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft60">3791 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:30px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>" 'v/ - ^ </b></p> <p style="position:absolute;top:30px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 1992:1610 </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Kreditgivning </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">8 � Kredit f�r beviljas endast om l�ntagaren p� goda grunder kan f�r�</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">v�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">9 � Ett kreditmarknadsbolag f�r inte ha fordringar p� samma l�ntagare </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft75">eller l�ntagare som �r f�rbundna med varandra i v�sentlig ekonom isk <br/>gemenskap i s�dan omfattning att det finns risk att bolaget inte kan <br/>fullg�ra sina skyldigheter om en s�dan l�ntagare inte kan betala sin skuld. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft74">Detsamma g�ller fo rdringar mot s�kerhet i aktier eller f� rlagsbevis, som <br/>har getts ut av samma aktiebolag eller aktiebolag som �r f�renade i s�dan </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft75">gemenskap. Med fordran j�mst�l ls s�kerhet i form av borgen e ller annan <br/>garantif�rbindelse till kreditmarknadsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft72">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� i fr�ga om garantif�rbindel�</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">se som kreditmarknadsbolaget utf�rdar. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft72">Regeringen eller , efter regeringens bemyndigande, Finansinspelctionen </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft72">f�r meddela n�rmare f�reskrifte r om vilka begr�nsni ngar som skall g�lla </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft72">f�r s�dana fordringar och garantif�rbindelser som avses i f�rsta och andra </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft72">styckena. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">10 � I st�llet f�r best�mmelserna i 12 kap. 7 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft72">(1975:1385) g�ller f�ljande f�r kreditmarknadsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft72">Ett kreditmarknadsbolag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som bolaget </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft72">normalt st�ller upp l�mna kredit till </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft72">1. styrelseledamot, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft72">2. person som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft72">ankommande kredit�renden, </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft72">3. anst�lld som innehar en ledande st�llning inom bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft72">4. annan aktie�gare �n staten med ett aktieinnehav som motsvarar </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft72">minst tre procent av hela aktiekapitalet, </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft74">5. make eller sambo till person som avses under 1 -4 eller <br/>6. juridisk person i vilken s�dan person som avses under 1 5 har ett </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft72">v�sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av del�gare eller medlem. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft72">Finansinspektionen pr�var om en anst�lld har s�dan ledande st�lln ing </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">som avses i andra stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft72">Kreditm�rknadsbolagets styrelse skall avg�ra �renden om kredit till </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">s�dana personer som avses i andra stycket. Bo laget skall i en f�rteckning </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">f�ra in uppgifte r om de krediter som har beviljats personer elle r f�retag </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft74">som avses i andra stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigan�<br/>de, Finansinspektionen f�r utf�rda f�reskrifter om vilka uppgifter som <br/>skall antecknas i f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft72">Andrafj�rde styckena till�mpas p� motsvarande s� tt betr�ffande kre�</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">diter mot s�kerhet av bor gen eller fordringsbevis som utf�rdats av n�go n </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">som avses i andra stycket. Detsamma g�ller f�r en fordran som bola get </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft72">f�rv�rvar och f�r vilken n�gon som avses i andra stycket �r betalningsskyl�</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft72">dig. </p> <p style="position:absolute;top:1161px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft72">3792 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft73">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft80">4 kap. Kapitalt�ckning </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">1 � Ett kreditmarknadsbolag skall vid vaije tidpunkt ha en kapitalbas, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft82">ber�knad enligt 2 �, som motsvarar �tta procent av v�rdet av bolagets <br/>placeringar, ber�knat enligt 3 � (kapitalkrav). </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft80">Ut�ver best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller att ett kreditmarknadsbolags </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft83">kapitalbas inte f�r understiga det belopp som enligt 2 kap. 4 � kr�vdes n�r <br/>verksamheten p�b�rjades. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett kreditmarknadsbolag som med st�d av 2 kap. 4 � andra stycket f�tt </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">Finansinspektionens medgivande att n�r verksamheten p�b�rjades ha ett </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">l�gre bundet eget kapital �n motsvarande fem miljoner ecu, skall om </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft84">nettov�rdet av tillg�ngarna i bolagets verksamhet d �refter �verstiger ett�<br/>hundra miljoner kronor ha en kapitalbas som motsvarar minst fem miljo�<br/>ner ecu, ber�knat efter den kurs som g�llde vid tidpunkten f�r beslut om <br/>tillst�nd enligt 2 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft82">2 � Kapitalbasen utg�rs av summan av prim�rt och supplement�rt kapi�<br/>tal efter avr�kning enligt sista stycket. Det prim�ra kapitalet skall utg�ra </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">minst h�lften av kapitalbasen. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft80">Med prim�rt kapital avses; </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft82">A. Eget kapital. <br/>B. Sjuttio procent av skatteutj�mningsreserven. <br/>C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till f�ljd </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft80">av avskrivning p� egendom som uppl�tits till nyttjande. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft80">Med supplement�rt kapital avses det nominella v�rdet av f�rlagsbevis </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">och andra skuldf�rbindelser med en ursprunglig l�ptid av minst fem �r och </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft82">med r�tt till betalning f�rst efter bolagets �vriga borgen�rer, dock sam�<br/>manlagt h�gst till ett belopp som motsvarar h�lften av det prim�ra kapita�</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft82">let. Bevis och andra skuldf�rbindelser vilkas �terst�ende l�ptid understi�<br/>ger fem �r skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">nominella v�rdet f�r vaije helt �r som �terst�r till f�rfallodagen. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft80">Som prim�rt eller supplement�rt kapital f�r dessutom, enligt medgivan�</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft83">de av regeringen eller, efter regerin gens bemyndigande, av Finansinspe k�<br/>tionen r�knas andra kapitaltillskott och reserver �n som s�gs i andr a och <br/>tredje styckena. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft80">Fr�n summan av det prim�ra och supplement�ra kapitalet skall r�knas </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft82">av det bokf�rda v�rdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i <br/>annan form i ett f�retag som driver f�rs�kringsverksamhet eller n�got slag <br/>av finansiell verksamhet som kr�ver tillst�nd. N�gon avr�kning skall dock </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft82">inte g�ras om tillskottet uppg�r till h�gst fem procent av f�retagets egna <br/>kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokf�rda v�rdet av s�da�<br/>na tillskott inte �verstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avr�kning </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft80">skall inte heller g�ras f�r tillskott som bel�per p� f�r etag som omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">best�mmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft82">3 � Kapitalkravet enligt 1 � b est�ms i f�rh�llande till bolagets tillg�ngar <br/>samt s�dana garantif�rbindelser och andra �taganden p� kapitalmarl cna-</p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">den som inneb�r en kreditrisk f�r bolaget (placeringar). Placeringarna </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">delas in i f�ljande grupper: </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft80">3793 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft81">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:75px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft90">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">A. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket A </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft90">bankr�relselagen (1987:617). </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">B. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket B </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft90">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">C. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket C </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft90">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">D. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket D </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft90">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">Vid best�mmandet av kapitalkravet undantas </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft90"> s�dana tillskott som enligt 2 � sista stycket skall r�knas av fr�n kapi�</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft90">talbasen, </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft92"> s�dana tillskott som avses i 2 � sista stycket sista meningen, <br/> de placeringar som anges i f�rsta stycket A, <br/> fordringar mot f�retag som ing�r i samma kon cern som kreditmark�</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft92">nadsbolaget och som omfattas av best�mmelser om konsoliderat <br/>kapitalkrav samt </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft90"> fordringar som har garanterats av ett f�retag som ing�r i samma </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft92">koncern som kreditmarknadsbolaget och som omfattas av best�m�<br/>melser om konsoliderat kapitalkrav. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">I �vrigt skall vid best�mmandet av kapitalkrav et placeringarna tas upp </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">till sammanlagt </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft90"> tjugo procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft90">B, </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft90"> femtio procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft90">stycket C samt </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft90"> hela summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket D. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">Till grund f�r best�mmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">placeringarna v�rderas enligt f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">1. Tillg�ngar, f�r vilka reser ver som avses i 2 � andra stycket C har satts </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft90">av, v�rderas till sitt bruttobokf�ringsv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">2. �vriga tillg�ngar v�rderas till sitt bokf�rda v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">3. Garantif�rbindelser med anknytning till kreditgivning v�rderas till sitt </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft90">nominella belopp. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft92">4. �vriga garantif�rbindelser v�rderas till halva sitt nominella belopp. <br/>5. Andra �taganden p� kapitalmarknaden v�rderas till sitt nomine lla be�</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft90">lopp, om inte regeringen f�reskriver ett l�gre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">Regeringen f�r bemyndiga Finansinspektionen att meddela s�dana f�re�</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">skrifter som enligt denna paragraf ankommer p� regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft92">4 � Om ett kreditmarknadsbolag har ett dotterf�retag, skall vad som <br/>f�reskrivs i 1 � om kapitalkrav till�mpas �ven p� koncernen (konsoliderat <br/>kapitalkrav), om inte annat f�ljer av tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">Koncernens kapitalbas och placeringar skall best�mmas med till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft92">ning av de regler som enligt 11 kap. 11 � aktiebolagslagen (1975:1 385) <br/>g�ller f�r uppr�ttandet av koncembal ansr�kningar. �ven den del av k api�<br/>talbasen som bel�per p� minoritetsandelar skall ing�. Redovisad goodwill <br/>som bel�pe r p� f�retag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet <br/>skall r�knas av fr�n prim�rt kapital. Placeringarna skall tas upp till de </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">v�rden som f�reskrivs i 3 � eller, om dotterf�retaget inte �r ett kreditmark-</p> <p style="position:absolute;top:1163px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft90">3794 </p> <p style="position:absolute;top:1163px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">nadsbolag, i annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft91">�</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft100">Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte f�rs�kringsf�retag och </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft100">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">s�dana dotterf�retag till f�rs�kringsf�retag som inte driver n�gon form av </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">finansiell verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>5 kap. Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Hur tillsynen �ver kreditmarknadsbolag skall bedrivas </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">1 � Ett kreditmarknadsbolag st�r under tillsyn av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft103">Kreditmarknadsbolaget skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin <br/>verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektio�<br/>nen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">Inspektionen f�r genomf�ra unders�kning hos ett kreditmarknadsbolag </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">n�r inspektionen anser det n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">Inspektionen skall f�ra en f�rteckning �ver kreditmarknadsbolagen. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">2 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">tionen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">1. vilka upplysningar som ett kreditmarknadsbolag skall l�mna till in�</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">spektionen, </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft103">2. brottsf�rebyggande �tg�rder hos ett kreditmarknadsbolag, <br/>3. ett kreditmarknadsbolags l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredo�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">visning samt f�rvaring och inventering av v�rdehandlingar, och om </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">4. avfattningen och inneh�llet i den redovisning som enligt best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft100">serna i U -14 �� lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m. m. skall l�m�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">nas f�r verksamhet i filial till utl�ndskt f�retag som driver verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">F�reskrifter som utf�rdas med st�d av f�rsta stycket 4 f�r avvika fr�n </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft104">bokf�ringslagen om det finns s�rskilda sk�l. F�reskrifterna skall utformas <br/>s� att de fr�mjar en klar och r�ttvisande redovisning av f�retagets resultat <br/>och st�llning. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft100">3 � Om ett kreditmarknadsbolag ing�r i en koncern skall andra f�retag i </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">koncernen, �ven om de inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">l�mna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sam�</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">manh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beh�ver f�r sin tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">�ver kreditmarknadsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett kreditmarknadsbolag f�r ge koncernbidrag endast efter medgivande </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft103">4 � Finansinspektionen skall vid sin tillsyn �ver kreditmarknadsbolagen <br/>se till att en sund utveck ling av verksamheten fr�mjas. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft100">5 � Finansinspektionen f�r f�rordna en revisor att med �vriga revisorer </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">delta i revisionen av ett kreditmarknadsbolag. Inspektionen f�r n�r som </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">helst �terkalla ett s�dant f�rordnande och utse en ny revisor. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft100">Revisorn har r�tt till sk�ligt arvode f�r sitt arbete av kreditmarlcnadsbo-</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft100">laget. Arvodets storlek best�ms av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">Finansinspektionen skall utf�rda en instruktion f�r revisor som f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">nats av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:746px;white-space:nowrap" class="ft100">3795 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft102">�</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft110">' </p> <p style="position:absolute;top:28px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft110">; ' J </p> <p style="position:absolute;top:32px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>.(i' </b></p> <p style="position:absolute;top:32px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>f ''&#34;t. </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft112">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft112">6 � Finansinspektionen f�r, n�r det anses n�dv�ndigt, sammankalla sty�</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft114">relsen i ett kreditmarknadsbolag. Om styrelsen inte har r�ttat sig efter e n <br/>beg�ran fr�n inspektionen om att kalla till extra st�mma, f�r inspektionen </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft112">utf�rda en s�dan kallelse. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft112">F�retr�dare for inspektionen f�r n�rvara vid st�mma och vid ett s�dant </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft112">styrelsesammantr�de som inspektionen har sammankallat samt delta i </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft112">�verl�ggningarna. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft112">7 � Under ett kreditmarknadsbolags likvidation har Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft112">samma befogenheter i fr�g a om likvidatorema och st�mman som anna rs </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft112">tillkommer inspektionen betr�flfande styrelsen och st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft112">8 � N�r ett kreditmarknadsbolag har f�rsatts i konkurs, skall Finansin�</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft112">spektionen forordna ett allm�nt ombud. Det allm�nna ombudet skall som </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft115">konkursf�rvaltare delta i konkursboets f�rvaltn ing tillsammans med den <br/>eller de f�rvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672). </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft112">Det allm�nna ombudet kan betr�ffande medf�rvaltare g�ra en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft112">framst�llning som avses i 7 kap. 5 � konkurslagen. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft112">�ven om be slut om delning av konkursboets f�rvaltning har fattats, f�r </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft112">det allm�nna ombudet delta i f�rvaltningen i dess helhet. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft112">Best�mmelserna i kon kurslagen om arvode till konkurs f�rvaltare g�ller </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft112">ocks� det allm�nna ombudet. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft112">S�rskilt om tillsynen �ver filialer till utl�ndska kreditinstitut m. m, </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft112">hemmah�rande inom EES </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft112">9 � Finansinspektionen skall i samarbete med beh�rig hemlandsmyndig�</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft115">het ut�va tillsyn �ver att likviditeten �r tillfredsst�llande i en h�r i lan det <br/>inr�ttad filial till utl�ndskt kreditinstitut hemmah�rande inom EES. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft112">Efter anm�lan till Finansinspektio nen kan en beh�rig myndighet i ett </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft115">annat land inom EES f�reta unders�kning hos en h�r i landet inr�ttad filial <br/>till ett s�dant kreditinstitut som anges i f�rsta stycket och till ett s�dant </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft112">f�retag som avses i 2 kap. 10 � och som �r hemmah�rande i det landet. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft112">10 � Finansinspektionen skall, med avseende p� ett utl�ndskt kreditin �</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft112">stitut och utl�ndskt finansiellt institut och dotterf�retag som med st�d av 2 </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft112">kap. 9 eller 10 � driver finansieringsverksamhet fr�n filial eller genom </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft114">direkt tillhandah�llande av tj�nster i Sverige, l�mna de uppgifter till beh��<br/>rig myndighet i f�retagets hemland som denna myndighet beh�ver f�r sin <br/>tillsyn �ver f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">�garprovniug </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft115">11 � Ett direkt eller indirekt f�rv�rv av aktier i ett kreditmarknadsbolag, <br/>som medf�r att f�rv�rvarens sa mmanlagda innehav utg� r ett kvalificerat </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">innehav, f�r ske bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">g�ller f�rv�rv som inneb�r att ett kvalificerat innehav �kas s� att det </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft112">uppg�r till eller �verstiger 20, 33 eller 50% av aktiekapitalet eller r�stetalet </p> <p style="position:absolute;top:1160px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">3795 </p> <p style="position:absolute;top:1160px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">f�r samtliga aktier eller s� att bolaget blir dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft113">�</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft120">12 � Finansinspektionen skall ge tillst�nd till f�rv�rv enligt 11 �, om det </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft120">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft122">inte kan antas att f�rv�rvaren kommer att motverka en sund utveckling av <br/>kreditmarknadsbolagets verksamhet. Inspektionen f�r f�reskriva en viss <br/>tid inom vilken f�rv�rvet skall genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft120">Finansinspektionen skall meddela beslut i �rendet inom tre m�nader </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">13 � Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en s� stor </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft122">del av ett kvalificerat innehav att innehavet d�rigenom kommer att under�<br/>stiga n�gon av de i II � angivna gr�nserna skall underr�tta Finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">tionen om detta. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft120">14 � N�r ett kreditmarknadsbolag f�r k�nnedom om att aktier i bolaget </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft122">blivit f�rem�l f�r ett s�dant f�rv�rv som avses i 11 � eller f�r en s�dan <br/>avyttring som avses i 13 �, skall bolaget snarast anm�la f�rv�rvet eller </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">avyttringen till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft120">Ett kreditmarknadsbolag skall �rligen till Finansinspektionen anm�la </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">namnen p� de aktie�gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">bolaget samt storleken p� innehaven. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft120">15 � Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier ut�var eller kan </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en sund </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">utveckling av verksamheten i kreditmarknadsbolaget, f�r Finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">tionen besluta att aktierna inte f�r f�retr�das vid bolagsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft120">Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier har underl�tit att ans�ka </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 11 � eller har f�rv�rvat aktier i strid </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft122">med inspektionens beslut, f� r inspektionen besluta a tt aktierna inte f�r <br/>f�retr�das vid bolagsst�mman eller att r�ster avgivna f�r s�dana aktier </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">skall vara ogiltiga. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft120">Finansinspektionen f�r ocks� f�rel�gga en aktie�gare som s�gs i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft120">och andra styckena att avyttra s� stor del av aktierna att innehavet d�refter </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">inte �r kvalificerat. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft120">Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt f�rsta, andra </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft122">eller tredje stycket skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare <br/>till en viss del av aktierna i bolaget f�r att ett beslut skall bli giltigt eller en <br/>befogenhet skall f� ut�vas. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">Ingripanden mot kreditmarknadsbolag </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">16 � Om ett kreditmarknadsbolag har fa ttat ett beslut som str ider mot </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">denna lag eller n�gon annan f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">f�reskrift som meddelats med st�d av s �dan f�rfattning eller mot bolags�</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">ordningen, f�r Finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av beslutet. Har </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">beslutet redan verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga bolaget att g�ra r�ttel�</p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft120">se, om det �r m�jligt. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft120">17 � Ett tillst�nd att driva finansieringsverksamhet som har l�mnats ett </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft120">kreditmarknadsbolag skall �terkallas av Finansinspektionen om </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft120">I. bolaget inte inom ett �r efter beviljande av tillst�nd har b�rjat driva </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft120">3797 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft121">�</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft130"><b>"v-f </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft131">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft134">s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om bolaget dessf�rinnan f�rldarat <br/>sig avst� fr�n tillst�ndet, </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft131">2. bolaget under en sammanh�ngande tid av ett �r inte drivit s�dan </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft131">r�relse som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft131">3. bolaget genom att �vertr�da en best�mmelse som avses i 16 � eller p� </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft131">annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�relse som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft131">4. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som Icr�vs enligt 4 </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft135">kap. 1 � andra eller tredje stycket och bristen inte har t�ckts inom tre <br/>m�nader fr�n det att den blev k�nd f�r bolaget, eller </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft131">5. bolagets egna kapital understiger tv� tredjedelar av det registre rade </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft134">aktiekapitalet och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att <br/>den blev k�nd f�r bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft131">Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft131">2 och 3 i st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet meddela varning. I fall som </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft131">avses i f�rsta stycket 4 och 5 f�r inspektionen medge f�rl�ngd tid f�r </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft131">t�ckande av bristen, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft131">Om tillst�ndet �terkallas f�r inspektionen besluta hur avvec klingen av </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft131">verksamheten skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft131">Ett beslut om �te rkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksam�</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft131">heten. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft131">18 � Har Finansinspektionen av en beh�rig myndighet i ett annat land </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft135">inom EES underr�ttats om att ett kreditmarknadsbolag �vertr�tt f�reskrif�<br/>ter som i det landet g�ller f�r bolaget, f�r inspektionen vidta de i 16 oc h </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft135">17 �� angivna �tg�rderna mot bolaget, om n�gon omst�ndighet motsvaran�<br/>de vad som d�r s�gs f�religger. Inspektionen skall underr�tta den beh�riga </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft131">myndigheten i det andra landet om vilka �tg�rder som vidtas. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft136"><b>S�rskilda best�mmelser om ingripanden mot utl�ndska kreditinstitut m.m. <br/></b>19 � Om ett utl�ndskt kreditinsti tut, som �r hemmah�rande i ett land </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft131">utanf�r EES, driver verksamhet fr�n filial i Sverige och d�rvid �vertr�der </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft131">en best�mmelse som avses i 16 � eller p� annat s�tt visat si g ol�mpligt att </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft131">ut�va finansieringsverksamhet, f�r Finansinspektionen �terkalla filialtill�</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft131">st�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft131">Om filialtillst�ndet �terkallas g�ller 17 � tredje och Q�rde stycke na i </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft131">till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft131">Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r kredit�</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft135">institutet har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna <br/>paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft134">20 � Om ett utl�ndskt kreditinstitut, som �r hemmah�rande i ett annat <br/>land inom EES och driver verksam het h�r i landet fr�n filial eller genom <br/>direkt tillhandah�llande av tj�nster, eller om ett s�dant finansiellt institut <br/>eller dotterf�retag som avses i 2 kap. 10 � �vertr�der en best�mmelse som <br/>avses i 16 � eller p� annat s�tt har visat sig ol�m pligt a tt ut�va s�dan </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft131">verksamhet, f�r Finansinspektionen f�rel�gga f�retaget att g�ra r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft131">Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, skall inspektionen underr�tta </p> <p style="position:absolute;top:1158px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft131">3-793 </p> <p style="position:absolute;top:1158px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft131">beh�rig myndighet i f�retagets hemland. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft133">�</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft140">Om r�ttelse �nd� inte sker, f�r inspektionen f�rbjuda f�retaget att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:664px;white-space:nowrap" class="ft140">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft140">nya �taganden h�r i landet. Innan f�rbud meddelas skall inspektionen </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft143">underr�tta beh�rig myndighet i f�retagets hemland. I br�dskande fall f�r <br/>Finansinspektionen meddela f�rbud utan f�reg�ende underr�ttelse till </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft140">hemlandsmyndigheten. Denna skall d� underr�ttas s� snart det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft143">21 � Om ett kreditinstitut, som �r hemmah�rande i ett annat land inom <br/>EES och driver verksamhet h�r i landet fr�n filial eller genom direkt </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft140">tillhandah�llande av tj�nster, har f�tt sitt verksamhetstillst�nd �terkallat i </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft140">hemlandet, skall Finansinspektionen genast f�rbjuda institutet att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft140">nya �taganden i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft140">Finansinspektionen skall �ven f�rbjuda ett s�dant f�retag som avses i 2 </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft143">kap, 10 � att g�ra nya �taganden h�r i landet om utl�ndskt kreditinstitut <br/>som �ger f�retaget eller dess moderf�retag har f�tt sitt verksamhetstill�<br/>st�nd �terkallat. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>Ingripanden mot den som saknar tillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft143">22 � Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag <br/>utan att vara ber�ttigad till det, skall Finansinspektionen f�rel�gga honom <br/>att upph�ra med verksamheten. Inspektionen f�r besluta hur avvecklingen </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft140">av verksamheten skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft140">�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek�</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft140">tionen f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna de upplysningar </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft140">om verksamheten som beh�vs for att bed�ma om s� �r fallet. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft140">I fr�ga om utl�ndska f�retag f�r ett f�rel�ggande enligt denna paragraf </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft140">riktas mot s�v�l f�retaget som den som h�r i landet �r verksam for </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft140">f�retagets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft144">Avgifter till Finansinspektionen <br/>23 � Kreditmarknadsbolag och utl�ndskt kreditinstitut med filial h�r i </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft143">landet skall med �rliga avgifter bekosta Finansinspektio nens verksamhet <br/>enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar. Vad som nu sagts <br/>g�ller ocks� s�dana f�retag som avses i 2 kap. 10 � och som har filial h�r i </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft140">landet. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft143">Vite <br/>24 � Om Finansinspektionen meddelar f�rel�ggande eller f�rbud enligt <br/>denna lag, f�r inspektionen f�rel�gga vite. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>6 Kap. �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft140">1 � Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 � och 22 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft140">f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft140">Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag f�r �verldagas </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft140">hos kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft140">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller </p> <p style="position:absolute;top:1165px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft140">�terkallelse skall g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft142">�</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:77px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft150">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft152">2 � Har Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt I kap. 2 � <br/>inte fattat beslut inom sex m�nader efter det att ans�kan gavs in till <br/>inspektionen, f�r s�kanden beg�ra f�rklaring av kammarr�tten att �rendet </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft152">on�digt uppeh�lls. Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom <br/>sex m�nader efter det att en s�dan f�rklaring avgetts, skall det anses som </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">att ans�kningen har avslagits. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft150">Om Finansinspektionen i ett fall som avses i 2 kap. 12 � inte har </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">�verl�mnat underr�ttelse till en beh�rig myndighet i utlandet inom tre </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft152">m�nader efter det att ans�kan gavs in, f�r s�kanden beg�r a f�rklaring av <br/>kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om underr�ttelse inte har </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft152">�verl�mnats inom tre m�nader efter det att en s�dan f�rklaring avgetts, <br/>skall det anses som att ans�kningen avslagits. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft153">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. <br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lagen </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">(1988:606) om finansbolag. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft150">3. Ett f�retag som driver verksamhet med st�d av punkt 4 i � verg�ngs�</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">best�mmelserna till lagen (1988:606) om finansbolag f�r forts�tta verk�</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft150">samheten enligt den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft150">4. Ett finansbolag som driver verksamhet vid lagens ikrafttr�dande f�r, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft150">om annat inte f�ljer av punkt 3, driva verksamheten enligt �ldre best�m�</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">melser under ett �r r�knat fr�n tidpunkten f�r lagens ikrafttr�dande eller, </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft150">om ans�kan om tillst�nd enligt den nya lagen getts in inom denna tid, till </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft150">dess att ans�kningen har pr�vats slutligt. Detsamma g�ller f�r f�retag som </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft153">vid lagens ikrafttr�dande har r�tt att driva verksamhet enligt lag en om <br/>kreditaktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft150">5. Den som vid tidpunkten f�r lagens ikrafttr�dande driver finansie�</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft153">ringsverksamhet som inte fordrar tillst�nd enligt lagen (1988:606) om <br/>finansbolag f�r forts�tta verksamheten under ett �r r�knat fr�n tidpunkten </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft150">f�r lagens ikrafttr�dande eller, om ans�kan om tillst�nd getts in inom </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft150">denna tid, till dess att ans�kningen har pr�vats slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft150">6. Ett f�retag som driver verksamhet med st�d av punkt 4 eller 5 f�r </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft152">beviljas tillst�nd enlig t den nya lagen, �ven om f�retagets ka pitalbas vid <br/>tidpunkten f�r tillst�ndsbeslutet inte uppg�r till det belopp sonf enli gt <br/>2 kap. 4� kr�vs i bundet eget kapital vid ett kreditmarknadsbolags p�</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft153">b�rjande av verksamhet. I fr�ga om ett s�dant bolag g�ller dock, vid <br/>till�mpning av 4 kap. 1 � andra stycket och den d�rtill svarande �terkallel-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft150">seskyldigheten enligt 5 kap. 17 � f�rsta stycket 4, att bolagets kapitalb as </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft150">inte efter lagens ikrafttr�dande f�r understiga det h�gsta belopp som </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft152">kapitalbasen uppn�tt efter den 2 maj 1992. N�r kapitalbasen motsvarar <br/>det i 2 kap. 4 � uppst�llda kravet p� bundet eget kapital g�ller best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft150">serna i lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft150">Om �garkontrollen �ver ett s�dant bolag som avses i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft150">f�r�ndras, skall bolagets kapitalbas inom tre m�nader fr�n �vertaga ndet </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft150">motsvara l�gst den niv� som i fr�ga om bundet eget kapital kr�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft150">bolaget enligt 2 kap. 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft150">Finansinspektionen f�r medge undantag fr�n andra stycket vid fusio n </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft152">mellan tv� eller flera bolag som avses i f�rsta stycket. I s�dant fall f�r <br/>kapitalbasen f�r det genom fusionen bildade bo laget inte understiga sum-</p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft150">3800 </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft152">man av de kapitalbaser som enligt f�rsta stycket kr�vts f�r vart och ett av <br/>de sammanslagna bolagen vid tidpunkten f�r fusionen. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft151">�</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft160">7. I fr�ga om �verklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft160">SFS 1992:1610 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft160">f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft160">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft160">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft160">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft160">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft161">�</p> </div> </div>
background image

t

SFS 1992:1610 Lag

utkom fr�n trycket

om kreditmarknadsbolag;

den 30 december 1992

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

Definitioner

1 � I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: n�ringsverksamhet som h�rtill �ndam�l att

l�mna kredit, st�lla garanti for kredit, f�rmedla kredit till konsumenter

eller medverka till finansiering genom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta
l�s egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd

enligt denna lag att driva finansieringsverksamhet,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av

foretaget,

4. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning; om ett ut�

l�ndskt f�retag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 ��, skall etable-

ringen anses som en enda filial, �ven om flera driftst�llen inr�ttas,

5. kreditinstitut: ett institut i v ars verksamhet ing�r att fr�n allm�nhe�

ten l�na medel och att bevilja krediter for egen r�kning,

6. finansiellt institut: ett foretag som inte �r kreditinstitut men vars

huvudsakliga verksamhet best�r i att f�rv�rva aktier eller andelar eller att

driva valutahandel eller v�rdepappersr�relse eller att utf�ra en eller flera

av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 � andra stycket 211,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det.

Tillst�ndsplikt

2 � Finansieringsverksamhet f�r, med de undantag som anges i 3 � samt

2 kap. 9 och 10 ��, driva s bara efter tillst�nd av Finansinspektionen.

Tillst�nd kan ges till svenska aktiebolag och utl�ndska kreditinstitut.

F�r utl�ndska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige g�ller

' Prop. 1992/93:89, bet. i992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

3786

avsnitt II o ch r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

background image

best�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen

SFS 1992:1610

(1992:160) om utl�ndska filialer m. m.

3 � Tillst�nd kr�vs inte om finansieringsverksamheten

1. drivs av statlig eller kommunal myndighet,
2. avser finansiering endast i samband med avs�ttning av tj�nster som

erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av f�retaget,

3. avser finansiering endast i samband med avs�ttning av tj�nster som

erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av annat foretag i samma

koncern eller med annat n�ra samband och medel for verksamheten inte

anskaffas fr�n allm�nheten,

4. tillgodoser finansierings behov endast inom en grupp n�ringsidkare

med ekonomisk intressegem enskap och medel for verksamheten inte an�

skaffas fr�n allm�nheten,

5. utg�r en normal likviditetsf�rvaltning och inte kan anses ha ett

sj�lvst�ndigt syfte vid sidan av foretagets huvudsakliga verksamhet,

6. utg�r s�dan verksamhet som avses i 1 � lagen (1949:722) om pantl�

ner�relse, eller

7. ing�r i verksamhet som st�r under tillsyn av Finansinspektionen

enligt annan lag.

N�ra samband, som avses i 3, skall anses f�religga om f�retagen leds av

samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av f�retagens

verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla

samma eller i huvudsak samma personer.

Sundhetskrav

4 � Ett kreditmarknadsbolags verksamhet skall bedrivas s� att allm�nhe�
tens f�rtroende f�r kreditmarknaden uppr� tth�lls och i �vrigt s� att verk�
samheten kan anses sund.

Sekretess
5 � Enskildas f�rh�llanden till kreditmarknadsbolag f�r inte obeh�rigen

r�jas.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre�

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

2 kap. F�ruts�ttningar for tillst�nd m. m.

Kreditmarknadsbolag

1 � Tillst�nd att driva finansieringsverksamhet f�r ett svenskt aktiebolag

f�r meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt�

ning,

2. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en

sund verksamhet, och

3-73-7

background image

SFS 1992.1610

3. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.
Tillst�nd f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�got

ytterligare finansieringsforetag.

2 � Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget har registrerats i aktie�
bolagsregistret. Om en s�dan ans�kan har gjorts inom sex m�nader fr�n

stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet.

Till ans�kan skall fogas en plan for den tillt�nkta verksamheten. Rege�

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen f�r med�
dela n�rmare foreskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla.

3 � Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall godk�nnas av Finans�

inspektionen i samband med att bolaget f�r tillst�nd att driva finansie�

ringsverksamhet.

Ett beslut om �ndring av bolag sordningen f�r inte registreras innan det

har godk�nts av inspektionen.

4 � Ett kreditmarknadsbolag skall n�r verksamheten p�b�rjas ha ett
bundet eget kapital som vid tidpunkten for beslut om tillst�nd en ligt 1 �

motsvarar minst fem miljoner ecu. I 11 kap. 7 � aktiebolagslagen

(1975:1385) finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapital.

Om nettov�rdet av tillg�ngarna i den planerade verksamheten uppg �r

till h�gst etthundra miljoner kronor, f�r Finansinspektionen medge att
bolaget har l�gre bundet eget kapital �n som anges i f�rsta styc ket, dock

l�gst motsvarande en miljon ecu. I nettov�rdet sk all inte r�knas in v�rdet
av tillg�ngarna i s�dan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 �
f�rsta stycket.

5 � Ett kreditmarknadsbolag skall ha en styrelse med minst fem ledam��
ter. Bolaget skall ha en verkst�llande direkt�r.

6 � I ett kreditmarknadsbolag skall minst en av bolagsst�mman utsedd

revisor vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

7 � F�r kreditmarknadsbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebo�
lag i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag.

Den som �r revisor i ett kreditmarknadsbolag f�r inte st� i skuld till eller

ha annan ekonomisk f�ipliktelse mot bolaget.

Utl�ndska foretag

8 � Tillst�nd for ett utl�ndskt kreditinstitut att driva finansieringsverk�

samhet fr�n filial h�r i landet f�r meddelas endast om

1. institutet i det land d�r det har sitt s�te (hemlandet) driver finansie�

ringsverksamhet och d�r st�r under tillsyn av beh�rig myndighet, och

2. verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla kraven p�

en sund verksamhet.

Tillst�nd till fil ialetablering f�r inte v�gras p� den grunde n att det inte

3788

beh�vs n�got ytterligare finansieringsforetag.

background image

9 � Tillst�nd som s�gs i 8 � beh�vs inte for ett kreditinstitut som har sitt

SFS 1992:16T0

hemland inom EES och som i det landet har tillst�nd att driva finansie�
ringsverksamhet. Ett s�dant institut f�r

1. driva verksamhet fr�n filial i Sver ige med b�rjan tv� m�nader efter

det att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i institutets hem�
land mottagit en underr�ttelse m ed s�dant inneh�ll som anges i 12 �,

2. driva finansieringsverksamhet genom att fr�n sitt hemland erbjuda

och tillhandah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en

beh�rig myndighet i institutets hemland mottagit en underr�ttelse med

s�dant inneh�ll som anges i 13 �.

10 � Vad som s�gs i 9 � om ett utl�ndskt kreditinstitut g�ller �ven

utl�ndskt finansiellt institut, som har s�te inom EES, och dess dotterf�re�

tag, om institutet �r dotterf�retag till ett kreditinstitut eller �gs gemensamt

av tv� eller flera kreditinstitut och uppfyller samtliga f�ljande villkor.

1. Det eller de kreditinstitut som �ger det finansiella institutet skall vara

auktoriserade som kreditinstitut i det EES-land vars lag g�ller f�r det
finansiella institutet,

2. den ifr�gavarande verksamheten skall bedrivas i det EES-land vars

lag g�ller f�r det finansiella institutet,

3. kreditinstitutet eller kreditinstituten skall inneha minst 90% av samt�

liga r�ster i det finansiella institutet,

4. kreditinstitutet eller kredit instituten skall tillgodose beh�riga myn�

digheters krav p� sund f�rvaltning av det finansiella institutet och skall ha

utfast sig att, med samtycke av hemlandets beh�riga myndigheter, solida�

riskt svara f�r de �taganden som det finansiella institutet gjort, och

5. det finansiella institutet skall omfattas, s�rskilt med avseende p� den

ifr�gavarande verksamheten, av den koncembaserade tillsyn som kreditin�
stitutet eller kreditinstituten �r f�rem�l f�r.

Att de i f�rsta stycket angivna villkoren �r uppfyllda skall framg� av

underr�ttelse som avses i 9 �.

En s�dan underr�ttelse som avses i 9 � 1 skall betr�ffande s�dana f�retag

som avses i f�rsta stycket inneh�lla uppgift om den konsoliderade kapital�
t�ckningsgraden f�r det kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moder�

f�retag.

Kreditmarknadsb olags etabiering utomlands

11 � Ett kreditmarknadsbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen

inr�tta filial i utlandet. S�dant tillst�nd skall l�mnas om den planerade

r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund verksamhet.

12 � Om ett kreditmarknadsbolag f�r tillst�nd enligt 11 � till filialetable-

ring i ett land inom EES, skall Finansinspektionen underr�tta beh�rig
myndighet i det land d�r filialen skall inr�ttas. Underr�ttelsen skall inne�

h�lla

1. en plan f�r den tillt�nkt a filialverksamheten, med uppgift om filia�

lens organisation,

2. en f�rklaring att den planerade verksamheten omfattas av kredit�

marknadsbolagets tillst�nd,

2789

background image

SFS 1992:1610

3. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning samt
4. uppgift om kreditmarknadsbolagets kapitalbas och kapitalt�cknings�

grad.

Om n�got f�rh�llande som avs es i f�reg�en de stycke 13 har �ndrats

efter det att filialen in r�ttats, skall Finansin spektionen genast underr�tta

beh�rig myndighet i det land d�r filialen finns.

Gr�ns�verskridande verksamhet

13 � Ett kreditmarknadsbolag som �nskar driva verksa mhet i ett annat

land inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att
inr�tta filial d�r, skall innan verksamheten inleds underr�tta Finansin�
spektionen om sin avsikt. Inspektio nen skall till beh� rig myndighet i det
land d�r verksamheten skall ut�vas �verl�mna underr�ttelsen tillsammans

med en f�rklaring att den planerade verksam heten omfattas av bolagets

tillst�nd att driva finansieringsverksamhet.

3 kap. R�relseregler

Verksamhet

1 � Ett kreditmarknadsbolag f�r endast driva finansieringsverksamhet

och verksamhet som har ett naturligt samband d�rmed.

Kreditmarknadsbolaget f�r, med iakttagande av vad som f�reskrivs i

detta kapitel, i sin verksamhet bland annat

1. l�na upp medel, bland annat genom att ge ut o bligationer och andra

j�mf�rbara fordringsr�tter, dock ej ta emot inl�ning p� r�kning fr�n all�
m�nheten,

2. l�mna och f�rmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit,

kredit mot pantr�tt i fast egendom och i fordringar,

3. medverka vid finansiering, bland annat genom att f�rv�rva fordring�

ar och uppl�ta l�s egendom till nyttjande (leasing),

4. f�rmedla betalningar,

5. tillhandah�lla betalningsmedel,
6. ikl�da sig garantif�rbindelser och g�ra liknande �taganden,

7. l�mna ekonomisk r�dgivning,
8. f�rvara v�rdepapper,
9. vara f�rvaringsinstitut f�r v�rdepappersfonder,

10. medverka vid f�rs�ljning av f�rs�kringstj�nster,
11. tillhandah�lla inkassotj�nster,
12. tillhandah�lla v�rdefackstj�nster,
13. driva valutahandel under de f�ruts�ttningar so m f�reskrivs i la gen

(1988:1385) om Sveriges riksbank, samt

14. l�mna kreditupplysning under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

2 � Ett utl�ndskt kreditinstitut som driver verksamhet med st�d av 2
kap. 8 eller 9 � f�r driva s�dan verksamhet som anges i 1 � andra stycket i
den m�n verksamheten omfattas av institutets verksamhetstillst�nd i hem-

3790

landet.

background image

Ett utl�ndskt f�retag som avses i 2 kap. 10 � f�r driva verksamhet som

SFS 1992:1610

anges i 1 � andra stycket endast om verksamheten �r till�ten enligt f�reta�

gets stadgar eller bolagsordning och endast i den m�n det eller de utl�ndska

kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moderf�retag skulle ha r�tt

enligt f�rsta stycket att driva s�dan verksamhet.

I 1 kap. 3 a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse finns best�m�

melser om att verksamhet som avses i 1 kap. 3 � samma lag under vissa
f�ruts�ttningar f�r bedrivas av utl�ndska kreditinstitut som driver verk�

samhet med st�d av 2 kap. 9 � och av finansiella institut och dotterf�retag
som driver verksamhet med st�d av 2 kap. 10 �.

3 � Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall ange, f�rutom de upp�
gifter som f�reskrivs i 2 kap. 4 � aktiebolagslagen (1975:1385), under vilka

villkor l�ngivning, uppl�ning och f�rv�rv av egendom skall ske.

4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek�

tionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilken verksamhet ett kredit�
marknadsbolag f�r bedriva och vad dess bo lagsordning skall inneh�lla.

5 � Ett kreditmarknadsbolag f�r endast efter tillst�nd av Finansinspek�

tionen f�rv�rva aktier eller andelar i ett f�retag, om f�rv�rvet ing�r som ett
led i organisationen av verksamheten.

6 � Ett kreditmarknadsbolags kvalificerade innehav av aktier eller an�

delar i f�retag som inte driver finansiell verksamhet eller f�rs�kringsverk�

samhet f�r sammanlagt uppg� till h�gst 6 0% av bolagets kapitalbas. Ett
s�dant innehav i ett enskilt f�retag f�r uppg� till h�gst 15 % av kapitalba�
sen.

Begr�nsningarna i f�rsta stycket g�l ler inte s�dana innehav som avses i

5�.

Om n�gon av gr�nserna i denna paragraf efter ett f�rv�rv kommer att

�verskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r
l�mpligt.

7 � Trots best�mmelserna i 6 � f�r ett kreditmarknadsbolag f�r att skyd�

da en fordran dels p� offentlig auktion eller p� en svensk eller utl�ndsk
b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad
eller vid exekutiv f�rs�ljning k�pa aktier eller andelar som �r utm�tta eller
utg�r s�kerhet f�r fordringen, dels �v erta aktier eller andelar som betal�
ning f�r fordran, om det finns anledning att anta att bolaget annars skulle

g�ra en avsev�rd f�rlust.

Aktier eller andelar som f�rv�rvats enligt f�rsta stycket och som medf�rt

att n�gon gr�ns som anges i 6 � �verskridits, skall avyttras s� snart det �r
l�mpligt och senast n� r det kan ske utan f�rlust f�r kreditmarknadsbola�
get. Om egendomen inte har avyttrats inom tre �r fr�n f�rv�rvet, kr�vs

Finansinspektionens tillst�nd f�r fortsatt innehav.

3791

background image

" 'v/ - ^

"

SFS 1992:1610

Kreditgivning

8 � Kredit f�r beviljas endast om l�ntagaren p� goda grunder kan f�r�

v�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen.

9 � Ett kreditmarknadsbolag f�r inte ha fordringar p� samma l�ntagare

eller l�ntagare som �r f�rbundna med varandra i v�sentlig ekonom isk
gemenskap i s�dan omfattning att det finns risk att bolaget inte kan
fullg�ra sina skyldigheter om en s�dan l�ntagare inte kan betala sin skuld.

Detsamma g�ller fo rdringar mot s�kerhet i aktier eller f� rlagsbevis, som
har getts ut av samma aktiebolag eller aktiebolag som �r f�renade i s�dan

gemenskap. Med fordran j�mst�l ls s�kerhet i form av borgen e ller annan
garantif�rbindelse till kreditmarknadsbolaget.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� i fr�ga om garantif�rbindel�

se som kreditmarknadsbolaget utf�rdar.

Regeringen eller , efter regeringens bemyndigande, Finansinspelctionen

f�r meddela n�rmare f�reskrifte r om vilka begr�nsni ngar som skall g�lla

f�r s�dana fordringar och garantif�rbindelser som avses i f�rsta och andra

styckena.

10 � I st�llet f�r best�mmelserna i 12 kap. 7 � aktiebolagslagen

(1975:1385) g�ller f�ljande f�r kreditmarknadsbolag.

Ett kreditmarknadsbolag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som bolaget

normalt st�ller upp l�mna kredit till

1. styrelseledamot,

2. person som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen

ankommande kredit�renden,

3. anst�lld som innehar en ledande st�llning inom bolaget,

4. annan aktie�gare �n staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1 -4 eller
6. juridisk person i vilken s�dan person som avses under 1 5 har ett

v�sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av del�gare eller medlem.

Finansinspektionen pr�var om en anst�lld har s�dan ledande st�lln ing

som avses i andra stycket 3.

Kreditm�rknadsbolagets styrelse skall avg�ra �renden om kredit till

s�dana personer som avses i andra stycket. Bo laget skall i en f�rteckning

f�ra in uppgifte r om de krediter som har beviljats personer elle r f�retag

som avses i andra stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigan�
de, Finansinspektionen f�r utf�rda f�reskrifter om vilka uppgifter som
skall antecknas i f�rteckningen.

Andrafj�rde styckena till�mpas p� motsvarande s� tt betr�ffande kre�

diter mot s�kerhet av bor gen eller fordringsbevis som utf�rdats av n�go n

som avses i andra stycket. Detsamma g�ller f�r en fordran som bola get

f�rv�rvar och f�r vilken n�gon som avses i andra stycket �r betalningsskyl�

dig.

3792

background image

4 kap. Kapitalt�ckning

SFS 1992:1610

1 � Ett kreditmarknadsbolag skall vid vaije tidpunkt ha en kapitalbas,

ber�knad enligt 2 �, som motsvarar �tta procent av v�rdet av bolagets
placeringar, ber�knat enligt 3 � (kapitalkrav).

Ut�ver best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller att ett kreditmarknadsbolags

kapitalbas inte f�r understiga det belopp som enligt 2 kap. 4 � kr�vdes n�r
verksamheten p�b�rjades.

Ett kreditmarknadsbolag som med st�d av 2 kap. 4 � andra stycket f�tt

Finansinspektionens medgivande att n�r verksamheten p�b�rjades ha ett

l�gre bundet eget kapital �n motsvarande fem miljoner ecu, skall om

nettov�rdet av tillg�ngarna i bolagets verksamhet d �refter �verstiger ett�
hundra miljoner kronor ha en kapitalbas som motsvarar minst fem miljo�
ner ecu, ber�knat efter den kurs som g�llde vid tidpunkten f�r beslut om
tillst�nd enligt 2 kap. 1 �.

2 � Kapitalbasen utg�rs av summan av prim�rt och supplement�rt kapi�
tal efter avr�kning enligt sista stycket. Det prim�ra kapitalet skall utg�ra

minst h�lften av kapitalbasen.

Med prim�rt kapital avses;

A. Eget kapital.
B. Sjuttio procent av skatteutj�mningsreserven.
C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till f�ljd

av avskrivning p� egendom som uppl�tits till nyttjande.

Med supplement�rt kapital avses det nominella v�rdet av f�rlagsbevis

och andra skuldf�rbindelser med en ursprunglig l�ptid av minst fem �r och

med r�tt till betalning f�rst efter bolagets �vriga borgen�rer, dock sam�
manlagt h�gst till ett belopp som motsvarar h�lften av det prim�ra kapita�

let. Bevis och andra skuldf�rbindelser vilkas �terst�ende l�ptid understi�
ger fem �r skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det

nominella v�rdet f�r vaije helt �r som �terst�r till f�rfallodagen.

Som prim�rt eller supplement�rt kapital f�r dessutom, enligt medgivan�

de av regeringen eller, efter regerin gens bemyndigande, av Finansinspe k�
tionen r�knas andra kapitaltillskott och reserver �n som s�gs i andr a och
tredje styckena.

Fr�n summan av det prim�ra och supplement�ra kapitalet skall r�knas

av det bokf�rda v�rdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett f�retag som driver f�rs�kringsverksamhet eller n�got slag
av finansiell verksamhet som kr�ver tillst�nd. N�gon avr�kning skall dock

inte g�ras om tillskottet uppg�r till h�gst fem procent av f�retagets egna
kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokf�rda v�rdet av s�da�
na tillskott inte �verstiger tio procent av bolagets egna kapital. Avr�kning

skall inte heller g�ras f�r tillskott som bel�per p� f�r etag som omfattas av

best�mmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 4 �.

3 � Kapitalkravet enligt 1 � b est�ms i f�rh�llande till bolagets tillg�ngar
samt s�dana garantif�rbindelser och andra �taganden p� kapitalmarl cna-

den som inneb�r en kreditrisk f�r bolaget (placeringar). Placeringarna

delas in i f�ljande grupper:

3793

background image

SFS 1992:1610

A. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket A

bankr�relselagen (1987:617).

B. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket B

bankr�relselagen.

C. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket C

bankr�relselagen.

D. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket D

bankr�relselagen.

Vid best�mmandet av kapitalkravet undantas

 s�dana tillskott som enligt 2 � sista stycket skall r�knas av fr�n kapi�

talbasen,

 s�dana tillskott som avses i 2 � sista stycket sista meningen,
 de placeringar som anges i f�rsta stycket A,
 fordringar mot f�retag som ing�r i samma kon cern som kreditmark�

nadsbolaget och som omfattas av best�mmelser om konsoliderat
kapitalkrav samt

 fordringar som har garanterats av ett f�retag som ing�r i samma

koncern som kreditmarknadsbolaget och som omfattas av best�m�
melser om konsoliderat kapitalkrav.

I �vrigt skall vid best�mmandet av kapitalkrav et placeringarna tas upp

till sammanlagt

 tjugo procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket

B,

 femtio procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta

stycket C samt

 hela summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket D.

Till grund f�r best�mmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna v�rderas enligt f�ljande:

1. Tillg�ngar, f�r vilka reser ver som avses i 2 � andra stycket C har satts

av, v�rderas till sitt bruttobokf�ringsv�rde.

2. �vriga tillg�ngar v�rderas till sitt bokf�rda v�rde.

3. Garantif�rbindelser med anknytning till kreditgivning v�rderas till sitt

nominella belopp.

4. �vriga garantif�rbindelser v�rderas till halva sitt nominella belopp.
5. Andra �taganden p� kapitalmarknaden v�rderas till sitt nomine lla be�

lopp, om inte regeringen f�reskriver ett l�gre belopp.

Regeringen f�r bemyndiga Finansinspektionen att meddela s�dana f�re�

skrifter som enligt denna paragraf ankommer p� regeringen.

4 � Om ett kreditmarknadsbolag har ett dotterf�retag, skall vad som
f�reskrivs i 1 � om kapitalkrav till�mpas �ven p� koncernen (konsoliderat
kapitalkrav), om inte annat f�ljer av tredje stycket.

Koncernens kapitalbas och placeringar skall best�mmas med till�mp�

ning av de regler som enligt 11 kap. 11 � aktiebolagslagen (1975:1 385)
g�ller f�r uppr�ttandet av koncembal ansr�kningar. �ven den del av k api�
talbasen som bel�per p� minoritetsandelar skall ing�. Redovisad goodwill
som bel�pe r p� f�retag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet
skall r�knas av fr�n prim�rt kapital. Placeringarna skall tas upp till de

v�rden som f�reskrivs i 3 � eller, om dotterf�retaget inte �r ett kreditmark-

3794

nadsbolag, i annan lag.

background image

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte f�rs�kringsf�retag och

SFS 1992:1610

s�dana dotterf�retag till f�rs�kringsf�retag som inte driver n�gon form av

finansiell verksamhet.

5 kap. Tillsyn

Hur tillsynen �ver kreditmarknadsbolag skall bedrivas

1 � Ett kreditmarknadsbolag st�r under tillsyn av Finansinspektionen.

Kreditmarknadsbolaget skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektio�
nen beg�r.

Inspektionen f�r genomf�ra unders�kning hos ett kreditmarknadsbolag

n�r inspektionen anser det n�dv�ndigt.

Inspektionen skall f�ra en f�rteckning �ver kreditmarknadsbolagen.

2 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek�

tionen f�r meddela f�reskrifter om

1. vilka upplysningar som ett kreditmarknadsbolag skall l�mna till in�

spektionen,

2. brottsf�rebyggande �tg�rder hos ett kreditmarknadsbolag,
3. ett kreditmarknadsbolags l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredo�

visning samt f�rvaring och inventering av v�rdehandlingar, och om

4. avfattningen och inneh�llet i den redovisning som enligt best�mmel�

serna i U -14 �� lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m. m. skall l�m�

nas f�r verksamhet i filial till utl�ndskt f�retag som driver verksamhet

enligt denna lag.

F�reskrifter som utf�rdas med st�d av f�rsta stycket 4 f�r avvika fr�n

bokf�ringslagen om det finns s�rskilda sk�l. F�reskrifterna skall utformas
s� att de fr�mjar en klar och r�ttvisande redovisning av f�retagets resultat
och st�llning.

3 � Om ett kreditmarknadsbolag ing�r i en koncern skall andra f�retag i

koncernen, �ven om de inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn,

l�mna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sam�

manh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beh�ver f�r sin tillsyn

�ver kreditmarknadsbolaget.

Ett kreditmarknadsbolag f�r ge koncernbidrag endast efter medgivande

av Finansinspektionen.

4 � Finansinspektionen skall vid sin tillsyn �ver kreditmarknadsbolagen
se till att en sund utveck ling av verksamheten fr�mjas.

5 � Finansinspektionen f�r f�rordna en revisor att med �vriga revisorer

delta i revisionen av ett kreditmarknadsbolag. Inspektionen f�r n�r som

helst �terkalla ett s�dant f�rordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har r�tt till sk�ligt arvode f�r sitt arbete av kreditmarlcnadsbo-

laget. Arvodets storlek best�ms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utf�rda en instruktion f�r revisor som f�rord�

nats av inspektionen.

3795

background image

'

; ' J

.(i'

f ''"t.

SFS 1992:1610

6 � Finansinspektionen f�r, n�r det anses n�dv�ndigt, sammankalla sty�

relsen i ett kreditmarknadsbolag. Om styrelsen inte har r�ttat sig efter e n
beg�ran fr�n inspektionen om att kalla till extra st�mma, f�r inspektionen

utf�rda en s�dan kallelse.

F�retr�dare for inspektionen f�r n�rvara vid st�mma och vid ett s�dant

styrelsesammantr�de som inspektionen har sammankallat samt delta i

�verl�ggningarna.

7 � Under ett kreditmarknadsbolags likvidation har Finansinspektionen

samma befogenheter i fr�g a om likvidatorema och st�mman som anna rs

tillkommer inspektionen betr�flfande styrelsen och st�mman.

8 � N�r ett kreditmarknadsbolag har f�rsatts i konkurs, skall Finansin�

spektionen forordna ett allm�nt ombud. Det allm�nna ombudet skall som

konkursf�rvaltare delta i konkursboets f�rvaltn ing tillsammans med den
eller de f�rvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allm�nna ombudet kan betr�ffande medf�rvaltare g�ra en s�dan

framst�llning som avses i 7 kap. 5 � konkurslagen.

�ven om be slut om delning av konkursboets f�rvaltning har fattats, f�r

det allm�nna ombudet delta i f�rvaltningen i dess helhet.

Best�mmelserna i kon kurslagen om arvode till konkurs f�rvaltare g�ller

ocks� det allm�nna ombudet.

S�rskilt om tillsynen �ver filialer till utl�ndska kreditinstitut m. m,

hemmah�rande inom EES

9 � Finansinspektionen skall i samarbete med beh�rig hemlandsmyndig�

het ut�va tillsyn �ver att likviditeten �r tillfredsst�llande i en h�r i lan det
inr�ttad filial till utl�ndskt kreditinstitut hemmah�rande inom EES.

Efter anm�lan till Finansinspektio nen kan en beh�rig myndighet i ett

annat land inom EES f�reta unders�kning hos en h�r i landet inr�ttad filial
till ett s�dant kreditinstitut som anges i f�rsta stycket och till ett s�dant

f�retag som avses i 2 kap. 10 � och som �r hemmah�rande i det landet.

10 � Finansinspektionen skall, med avseende p� ett utl�ndskt kreditin �

stitut och utl�ndskt finansiellt institut och dotterf�retag som med st�d av 2

kap. 9 eller 10 � driver finansieringsverksamhet fr�n filial eller genom

direkt tillhandah�llande av tj�nster i Sverige, l�mna de uppgifter till beh��
rig myndighet i f�retagets hemland som denna myndighet beh�ver f�r sin
tillsyn �ver f�retaget.

�garprovniug

11 � Ett direkt eller indirekt f�rv�rv av aktier i ett kreditmarknadsbolag,
som medf�r att f�rv�rvarens sa mmanlagda innehav utg� r ett kvalificerat

innehav, f�r ske bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. Detsamma

g�ller f�rv�rv som inneb�r att ett kvalificerat innehav �kas s� att det

uppg�r till eller �verstiger 20, 33 eller 50% av aktiekapitalet eller r�stetalet

3795

f�r samtliga aktier eller s� att bolaget blir dotterf�retag.

background image

12 � Finansinspektionen skall ge tillst�nd till f�rv�rv enligt 11 �, om det

SFS 1992:1610

inte kan antas att f�rv�rvaren kommer att motverka en sund utveckling av
kreditmarknadsbolagets verksamhet. Inspektionen f�r f�reskriva en viss
tid inom vilken f�rv�rvet skall genomf�ras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i �rendet inom tre m�nader

fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes,

13 � Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en s� stor

del av ett kvalificerat innehav att innehavet d�rigenom kommer att under�
stiga n�gon av de i II � angivna gr�nserna skall underr�tta Finansinspek�

tionen om detta.

14 � N�r ett kreditmarknadsbolag f�r k�nnedom om att aktier i bolaget

blivit f�rem�l f�r ett s�dant f�rv�rv som avses i 11 � eller f�r en s�dan
avyttring som avses i 13 �, skall bolaget snarast anm�la f�rv�rvet eller

avyttringen till Finansinspektionen.

Ett kreditmarknadsbolag skall �rligen till Finansinspektionen anm�la

namnen p� de aktie�gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i

bolaget samt storleken p� innehaven.

15 � Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier ut�var eller kan

antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en sund

utveckling av verksamheten i kreditmarknadsbolaget, f�r Finansinspek�

tionen besluta att aktierna inte f�r f�retr�das vid bolagsst�mman.

Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier har underl�tit att ans�ka

om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 11 � eller har f�rv�rvat aktier i strid

med inspektionens beslut, f� r inspektionen besluta a tt aktierna inte f�r
f�retr�das vid bolagsst�mman eller att r�ster avgivna f�r s�dana aktier

skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen f�r ocks� f�rel�gga en aktie�gare som s�gs i f�rsta

och andra styckena att avyttra s� stor del av aktierna att innehavet d�refter

inte �r kvalificerat.

Aktier som omfattas av ett beslut av inspektionen enligt f�rsta, andra

eller tredje stycket skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare
till en viss del av aktierna i bolaget f�r att ett beslut skall bli giltigt eller en
befogenhet skall f� ut�vas.

Ingripanden mot kreditmarknadsbolag

16 � Om ett kreditmarknadsbolag har fa ttat ett beslut som str ider mot

denna lag eller n�gon annan f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot

f�reskrift som meddelats med st�d av s �dan f�rfattning eller mot bolags�

ordningen, f�r Finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av beslutet. Har

beslutet redan verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga bolaget att g�ra r�ttel�

se, om det �r m�jligt.

17 � Ett tillst�nd att driva finansieringsverksamhet som har l�mnats ett

kreditmarknadsbolag skall �terkallas av Finansinspektionen om

I. bolaget inte inom ett �r efter beviljande av tillst�nd har b�rjat driva

3797

background image

"v-f

SFS 1992:1610

s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om bolaget dessf�rinnan f�rldarat
sig avst� fr�n tillst�ndet,

2. bolaget under en sammanh�ngande tid av ett �r inte drivit s�dan

r�relse som tillst�ndet avser,

3. bolaget genom att �vertr�da en best�mmelse som avses i 16 � eller p�

annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�relse som tillst�ndet avser,

4. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som Icr�vs enligt 4

kap. 1 � andra eller tredje stycket och bristen inte har t�ckts inom tre
m�nader fr�n det att den blev k�nd f�r bolaget, eller

5. bolagets egna kapital understiger tv� tredjedelar av det registre rade

aktiekapitalet och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att
den blev k�nd f�r bolaget.

Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket

2 och 3 i st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet meddela varning. I fall som

avses i f�rsta stycket 4 och 5 f�r inspektionen medge f�rl�ngd tid f�r

t�ckande av bristen, om det finns s�rskilda sk�l.

Om tillst�ndet �terkallas f�r inspektionen besluta hur avvec klingen av

verksamheten skall ske.

Ett beslut om �te rkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksam�

heten.

18 � Har Finansinspektionen av en beh�rig myndighet i ett annat land

inom EES underr�ttats om att ett kreditmarknadsbolag �vertr�tt f�reskrif�
ter som i det landet g�ller f�r bolaget, f�r inspektionen vidta de i 16 oc h

17 �� angivna �tg�rderna mot bolaget, om n�gon omst�ndighet motsvaran�
de vad som d�r s�gs f�religger. Inspektionen skall underr�tta den beh�riga

myndigheten i det andra landet om vilka �tg�rder som vidtas.

S�rskilda best�mmelser om ingripanden mot utl�ndska kreditinstitut m.m.
19 � Om ett utl�ndskt kreditinsti tut, som �r hemmah�rande i ett land

utanf�r EES, driver verksamhet fr�n filial i Sverige och d�rvid �vertr�der

en best�mmelse som avses i 16 � eller p� annat s�tt visat si g ol�mpligt att

ut�va finansieringsverksamhet, f�r Finansinspektionen �terkalla filialtill�

st�ndet eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning.

Om filialtillst�ndet �terkallas g�ller 17 � tredje och Q�rde stycke na i

till�mpliga delar.

Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r kredit�

institutet har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna
paragraf.

20 � Om ett utl�ndskt kreditinstitut, som �r hemmah�rande i ett annat
land inom EES och driver verksam het h�r i landet fr�n filial eller genom
direkt tillhandah�llande av tj�nster, eller om ett s�dant finansiellt institut
eller dotterf�retag som avses i 2 kap. 10 � �vertr�der en best�mmelse som
avses i 16 � eller p� annat s�tt har visat sig ol�m pligt a tt ut�va s�dan

verksamhet, f�r Finansinspektionen f�rel�gga f�retaget att g�ra r�ttelse.

Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, skall inspektionen underr�tta

3-793

beh�rig myndighet i f�retagets hemland.

background image

Om r�ttelse �nd� inte sker, f�r inspektionen f�rbjuda f�retaget att g�ra

SFS 1992:1610

nya �taganden h�r i landet. Innan f�rbud meddelas skall inspektionen

underr�tta beh�rig myndighet i f�retagets hemland. I br�dskande fall f�r
Finansinspektionen meddela f�rbud utan f�reg�ende underr�ttelse till

hemlandsmyndigheten. Denna skall d� underr�ttas s� snart det kan ske.

21 � Om ett kreditinstitut, som �r hemmah�rande i ett annat land inom
EES och driver verksamhet h�r i landet fr�n filial eller genom direkt

tillhandah�llande av tj�nster, har f�tt sitt verksamhetstillst�nd �terkallat i

hemlandet, skall Finansinspektionen genast f�rbjuda institutet att g�ra

nya �taganden i Sverige.

Finansinspektionen skall �ven f�rbjuda ett s�dant f�retag som avses i 2

kap, 10 � att g�ra nya �taganden h�r i landet om utl�ndskt kreditinstitut
som �ger f�retaget eller dess moderf�retag har f�tt sitt verksamhetstill�
st�nd �terkallat.

Ingripanden mot den som saknar tillst�nd

22 � Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag
utan att vara ber�ttigad till det, skall Finansinspektionen f�rel�gga honom
att upph�ra med verksamheten. Inspektionen f�r besluta hur avvecklingen

av verksamheten skall ske.

�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek�

tionen f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna de upplysningar

om verksamheten som beh�vs for att bed�ma om s� �r fallet.

I fr�ga om utl�ndska f�retag f�r ett f�rel�ggande enligt denna paragraf

riktas mot s�v�l f�retaget som den som h�r i landet �r verksam for

f�retagets r�kning.

Avgifter till Finansinspektionen
23 � Kreditmarknadsbolag och utl�ndskt kreditinstitut med filial h�r i

landet skall med �rliga avgifter bekosta Finansinspektio nens verksamhet
enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar. Vad som nu sagts
g�ller ocks� s�dana f�retag som avses i 2 kap. 10 � och som har filial h�r i

landet.

Vite
24 � Om Finansinspektionen meddelar f�rel�ggande eller f�rbud enligt
denna lag, f�r inspektionen f�rel�gga vite.

6 Kap. �verklagande

1 � Finansinspektionens beslut enligt 5 kap. 6 � och 22 � andra stycket

f�r inte �verklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag f�r �verldagas

hos kammarr�tten.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller

�terkallelse skall g�lla omedelbart.

background image

SFS 1992:1610

2 � Har Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt I kap. 2 �
inte fattat beslut inom sex m�nader efter det att ans�kan gavs in till
inspektionen, f�r s�kanden beg�ra f�rklaring av kammarr�tten att �rendet

on�digt uppeh�lls. Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut inom
sex m�nader efter det att en s�dan f�rklaring avgetts, skall det anses som

att ans�kningen har avslagits.

Om Finansinspektionen i ett fall som avses i 2 kap. 12 � inte har

�verl�mnat underr�ttelse till en beh�rig myndighet i utlandet inom tre

m�nader efter det att ans�kan gavs in, f�r s�kanden beg�r a f�rklaring av
kammarr�tten att �rendet on�digt uppeh�lls. Om underr�ttelse inte har

�verl�mnats inom tre m�nader efter det att en s�dan f�rklaring avgetts,
skall det anses som att ans�kningen avslagits.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. Genom lagen upph�vs lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lagen

(1988:606) om finansbolag.

3. Ett f�retag som driver verksamhet med st�d av punkt 4 i � verg�ngs�

best�mmelserna till lagen (1988:606) om finansbolag f�r forts�tta verk�

samheten enligt den best�mmelsen.

4. Ett finansbolag som driver verksamhet vid lagens ikrafttr�dande f�r,

om annat inte f�ljer av punkt 3, driva verksamheten enligt �ldre best�m�

melser under ett �r r�knat fr�n tidpunkten f�r lagens ikrafttr�dande eller,

om ans�kan om tillst�nd enligt den nya lagen getts in inom denna tid, till

dess att ans�kningen har pr�vats slutligt. Detsamma g�ller f�r f�retag som

vid lagens ikrafttr�dande har r�tt att driva verksamhet enligt lag en om
kreditaktiebolag.

5. Den som vid tidpunkten f�r lagens ikrafttr�dande driver finansie�

ringsverksamhet som inte fordrar tillst�nd enligt lagen (1988:606) om
finansbolag f�r forts�tta verksamheten under ett �r r�knat fr�n tidpunkten

f�r lagens ikrafttr�dande eller, om ans�kan om tillst�nd getts in inom

denna tid, till dess att ans�kningen har pr�vats slutligt.

6. Ett f�retag som driver verksamhet med st�d av punkt 4 eller 5 f�r

beviljas tillst�nd enlig t den nya lagen, �ven om f�retagets ka pitalbas vid
tidpunkten f�r tillst�ndsbeslutet inte uppg�r till det belopp sonf enli gt
2 kap. 4� kr�vs i bundet eget kapital vid ett kreditmarknadsbolags p�

b�rjande av verksamhet. I fr�ga om ett s�dant bolag g�ller dock, vid
till�mpning av 4 kap. 1 � andra stycket och den d�rtill svarande �terkallel-

seskyldigheten enligt 5 kap. 17 � f�rsta stycket 4, att bolagets kapitalb as

inte efter lagens ikrafttr�dande f�r understiga det h�gsta belopp som

kapitalbasen uppn�tt efter den 2 maj 1992. N�r kapitalbasen motsvarar
det i 2 kap. 4 � uppst�llda kravet p� bundet eget kapital g�ller best�mmel�

serna i lagen.

Om �garkontrollen �ver ett s�dant bolag som avses i f�rsta stycket

f�r�ndras, skall bolagets kapitalbas inom tre m�nader fr�n �vertaga ndet

motsvara l�gst den niv� som i fr�ga om bundet eget kapital kr�vs f�r

bolaget enligt 2 kap. 4 �.

Finansinspektionen f�r medge undantag fr�n andra stycket vid fusio n

mellan tv� eller flera bolag som avses i f�rsta stycket. I s�dant fall f�r
kapitalbasen f�r det genom fusionen bildade bo laget inte understiga sum-

3800

man av de kapitalbaser som enligt f�rsta stycket kr�vts f�r vart och ett av
de sammanslagna bolagen vid tidpunkten f�r fusionen.

background image

7. I fr�ga om �verklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat

SFS 1992:1610

f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.