SFS 1992:1620

921620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:JQJTWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:VXUXAC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:25px;font-family:VXUXAC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:JQJTWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:VXUXAC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1992:559) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>(1991:981) om v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 1 kap. 3 a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse i paragra�</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">fens lydelse enligt lagen (1992:559) om �ndring i n�mnda lag skall ha </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att ikrafttr�dandebest�mmelsen till lagen (1992 :559) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft12">SFS 1992:1620 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">3 a � Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">1. ett utl�ndskt bankf�retag som driver verksamhet med st�d av 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft15">5 � bankr�relselagen (1987:617), om verksamhet som anges i 3 � omfattas <br/>av det i hemlandet meddelade tillst�ndet att driva bankr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">2. ett utl�ndskt kreditinstitut som driver verksamhet med st�d av 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft15">9 � lagen (1992; 1610) om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som an�<br/>ges i 3 � omfattas av det i hemlandet meddelade tillst�ndet att driva finan�</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">sieringsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">3. ett utl�ndskt f�retag som driver verksamhet med st�d av 2 kap. 10 � </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som anges i 3 � �r till�ten </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt f�retagets stadgar eller bolagsordning och det eller de utl�ndska </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft15">kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moderf�retag skulle ha r�tt <br/>enligt 1 eller 2 att driva s�dan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r utl�ndska f�retag som avses i f�rsta stycket g�ller best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">denna lag i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd enligt 3 � 2 kr�vs inte f�r verksamhet som bedrivs med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">en auktorisation som b�rs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">b�rs- och clearingverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft s�vitt avser 1 kap. 3 a � f�rsta och andra </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">styckena den dag regeringen best�mmer och i �vrigt den 1 januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">BO LUNDGPIEN </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft15">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1992/93:89, bet. I992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">avsnitt II och r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl. </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft11">3839 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1992:559) om �ndring i lagen

(1991:981) om v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs

dels att 1 kap. 3 a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse i paragra�

fens lydelse enligt lagen (1992:559) om �ndring i n�mnda lag skall ha

f�ljande lydelse,

dels att ikrafttr�dandebest�mmelsen till lagen (1992 :559) om �ndring i

lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse.

SFS 1992:1620

Utkom fr�n trycket

den 30 december 1992

1 kap.

3 a � Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte f�r

1. ett utl�ndskt bankf�retag som driver verksamhet med st�d av 1 kap.

5 � bankr�relselagen (1987:617), om verksamhet som anges i 3 � omfattas
av det i hemlandet meddelade tillst�ndet att driva bankr�relse,

2. ett utl�ndskt kreditinstitut som driver verksamhet med st�d av 2 kap.

9 � lagen (1992; 1610) om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som an�
ges i 3 � omfattas av det i hemlandet meddelade tillst�ndet att driva finan�

sieringsverksamhet,

3. ett utl�ndskt f�retag som driver verksamhet med st�d av 2 kap. 10 �

lagen om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som anges i 3 � �r till�ten

enligt f�retagets stadgar eller bolagsordning och det eller de utl�ndska

kreditinstitut som �ger f�retaget eller dess moderf�retag skulle ha r�tt
enligt 1 eller 2 att driva s�dan verksamhet.

F�r utl�ndska f�retag som avses i f�rsta stycket g�ller best�mmelserna i

denna lag i till�mpliga delar.

Tillst�nd enligt 3 � 2 kr�vs inte f�r verksamhet som bedrivs med st�d av

en auktorisation som b�rs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om

b�rs- och clearingverksamhet.

Denna lag tr�der i kraft s�vitt avser 1 kap. 3 a � f�rsta och andra

styckena den dag regeringen best�mmer och i �vrigt den 1 januari 1993.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGPIEN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

' Prop. 1992/93:89, bet. I992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

3839

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.