SFS 1975:227

750227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:MWSRLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:MROQRN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:VNDWXM+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:MWSRLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:VNDWXM+ArialMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:25px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RGCHYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:482px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:227 </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i lag en (1955:183) om bankr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 22 maj 1975. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft12">'Ifin 3 juni 1975 </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut^ f�reskrivas i fr�ga om lagen (1955: 183) </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">om bankr�relse^ </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 1 �, 4 � 1, 2 och 4 mom., 5, 55, 68, 71, 74 a, 117, 119, 148, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft15">150,152, 153, 155, 156, 159 och 160 ��, 164 � 2 mom., 169 � 1 mom., <br/>175,190 och 194 �� ordet &#34;Konungen&#34; och b�jningsform av detta ord </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 57, 59, 61, 63 och 74 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">57 �3 Bankaktiebolag skall till ins�ttarnas skydd ha eget kapital till </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">visst l�gsta belopp. Detta best�mmes i f�rh�llande till bankbolagets till�</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">g�ngar och tUl g arantif�rbindelser som bolaget ing�tt (placeringar). Vid </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">ber�kningen av kapitalkravet indelas placeringarna i f�ljande fyra <br/>grupper, n�mligen </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissv�xlar samt fordringar </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft12">hos riksbanken och riksg�ldskontoret, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft12">2. skattkammarv�xlar och obligationer som utf�rdats av staten, </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft12">kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet, allm�n kassa </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft15">eller inr�ttning, vars reglemente fastst�llts av regeringen, eller <br/>kreditaktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975: 73, NU 24, rskr 152. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">- Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � 1973: 935 </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">155 � 1974: 166 </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � 1974:166 </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">159 � 1970: 666 </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">55 � 1968: 601 </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">164 � 2 mom. 1974: 166 </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">68 � 1973:1186 </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">175 � 1974: 166 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">71 � 1971: 1032 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft12">194 � 1972: 656. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">74 a � 1970:666 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft12">34! </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">�Senaste lydelse 1973: 1159. </p> <p style="position:absolute;top:1213px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>'I C '- " </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:68px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975: 227 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20">3. andra fordringar f�r vilka staten, kommun eller d�rmed j�m�</p> <p style="position:absolute;top:90px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rlig samf�llighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa <br/>eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inr�ttning, <br/>kreditaktiebolag, s�dant bank�gt aktiebolag som enligt rege�</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft24">ringens medgivande f�r j�mst�llas med kreditaktiebolag vid <br/>till�mpningen av detta stycke eller f�rs�kringsf�retag med <br/>svensk koncession svarar, </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20">4. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av v�rdehandling eller </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft20">fordran som angives under A 13, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft20">5. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft20">handling eller fordran, som angives under A 14, </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">B. 1. andra fullgoda obligationer an de som angivas under A 2, </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fordringar f�r vilka utl�ndskt bankf�retag eller annat f�rs�k�</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsf�retag �n som avses unde r A 3 eller samf�llighetsf�rening </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">svarar, </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft20">3. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdehandling eller fordran, som angives un der B 1 eller 2, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft20">eller </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft20">inteckning i jordbruks-, aff�rs- eller bostadsfastighet eller </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">tomtr�tt till s�dan fastighet inom sjuttiofem procent av det </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft23">uppskattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om <br/>tomtr�tt, av byggnad som h�r till tomtr�tten, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft20">4. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">handling eller fordran, som angives under B 13, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20">C. 1. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft20">inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en-</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft23">eller tv�familjshus eller med flerfamiljshus f�r vilket statligt <br/>bostadsl�n utg�r eller i tomtr�tt till s�dan fastighet, om in�<br/>teckningss�kerheten �r f�rst�rkt med borgen och inteckningen </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft23">ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det upp�<br/>skattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om <br/>tomtr�tt, av byggnad som h� r till tomtr�tten, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft20">inteckning i fastighet, som helt eller delvis �r inr�ttad f�r </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">industriell verksamhet, eller i to mtr�tt till s�dan fastighet inom </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft23">femtio procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egen�<br/>domen eller, i fr�ga om tomtr�tt, av byggnad och annan egen�</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">dom som h�r till tomtr�tten, </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondb�rs h�r i lan�</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">det, eller </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft20">borgen, dock ej till h�gre belopp f�r varje l�ntagare �n tjugo�</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">femtusen kronor, </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft20">2. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i form </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft20">av v�rdehandling, fordran eller borgensf�rbindelse som an�</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">gives under C 1, </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">D. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">�vriga tillg�ngar och garantif�rbindelser utom s�dana som en�</p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt femte och sj�tte styckena skola av r�knas fr�n eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft21">342 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1975: Til </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">�vrigt skall bankbolag vid varje tidpunkt ha eget kapital till l�gst ett </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">belopp, som m otsvarar sammanlagt </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft32">en procent av summan av placeringar, som angivas under B, <br/>fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och <br/>�tta procent av summan av placeringar, som angivas under D. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillg�ng skall tagas upp till bokf�rt v�rde och garantif�rbindelse till </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">sitt nominella belopp. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">av bolagsst�mman fastst�lld vinstbalans. Med eget kapital f�r likst�llas </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">det nominella v�rdet av f�rlagsbevis, utst�llda av bankbolaget, intill ett </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">belopp motsvarande bolagets aktiekapital. I fr�ga om f�rlagskapital, </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">som l�ngivaren kan �terkr�va inom fem �r, skall dock iakttagas att </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">med bolagets kapital f�r likst�llas h�gst s� stor del av det varje �r f�r�<br/>fallande beloppet som svarar mot tio procent av bolagets aktiekapital. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�n bankbolagets eget kapital skall avr�knas det bokf�rda v�rdet </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">av vad banken s�som aktiekapital eller i annan form tillskjutit till a nnat <br/>in- eller utl�ndskt f�retag som driver n�gon form av bankverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">S�dan avr�kning skall dock ej ske i fr�ga om f�retag d�r staten �r del�</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">�gare eller i fr�ga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt �nda�</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">m�l att l�mna l�n mot s�kerhet i form av pantr�tt p� grundval av in�<br/>teckning i bostads-, kontors- eller aff�rsfastighet. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Har bankbolag v�sentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som ute�</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">slutande har till syfte att f�rvalta fastighet eller tomtr�tt som f�rv�rvats <br/>f�r att bereda banken lokaler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�r�</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">med sammanh�ngande behov, skall ^fr�n bankbolagets eget kapital av�<br/>r�knas �tta procent av summan av det bokf�rda v�rdet av aktierna i <br/>fastighetsbolaget och bolagets bokf�rda skulder eller den del av dessa </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">som svarar mot bankens innehav av aktier i fastighetsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft30">Med uppskattat v�rde avses det v�rde, som bankbolaget best�mt p� </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">grundval av s�rskild v�rdering. Har enligt g�llande best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">l�n av statsmede l till fr�mjande av bostadsbyggandet s�dant l�n beviljats <br/>till up pf�rande av viss byggnad, skall till grund f�r bed�mandet i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">f�r uppskattningsv�rdet l�ggas det enligt n�mnda best�mmelser fast�<br/>st�llda pantv�rdet f�r byggnaden eller den fastighet, d�r denna uppf�res, </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">om ej s�rskilda sk�l f�ranleda annat. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">59 </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft30">Kredit f�r beviljas endast mot betryggande s�kerhet i fast eller </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">l�s egendom eller i form av borgen. Utan s�kerhet f�r dock kredit l�m�<br/>nas till ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">fem procent av summan av bankaktiebolags eget kapital och dess in�</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">l�ning. D�rut�ver f�r kredit utan s�kerhet beviljas </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">1. s�dan l�ntagare, som avses i 57 � f�rsta stycket A 2 eller 3, samt </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">utl�ndskt bankf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft34">2. samf�llighetsf�rening, <br/>3. n�ringsidkare i och f�r hans r�relse, om krediten �r kortvarig. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">Aktie i bolag, som huvudsakligen f�rvaltar eller driver handel med </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">aktier eller som idkar emissionsr�relse, f�r mottagas som pant endast <br/>om aktien noteras vid fondb�rs h�r i landet. Vad nu sagts g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlagsbevis, som utf�rdats av s�dant bolag. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft30">343 </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">^ Senaste lydelse 1973: 1159. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1975; 227 </b></p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft41">344 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft42">Best�mmelsen i 49 � om f�rbud f�r bankbolag att som pant mottaga </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft42">egen aktie �ger motsvarande till�mpning p� f�rlagsbevis som bolaget </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft42">utf�rdat. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">61 </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft42">Till verkst�llande direkt�r i bankaktiebolag, dennes st�llf�re�</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">tr�dare eller annan befattningshavare i ledande st�llning, som ensam </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen ankommande kredit-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft44">�renden, eller till den som �r gift med s�dan person f�r bankbolaget l�m�<br/>na kredit endast </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">1. mot s�kerhet av borgen eller garanti av staten eller kommun eller </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">av samf�llighet, kassa, inr�ttning eller bolag eller annan sammanslut�</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">ning, som avses i 57 � f�rsta stycket A 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">2. mot s�kerhet av fordran eller v�rdehandling som avses i 57 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">stycket A eller B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">det uppskattade v�rdet av den intecknade egendomen, </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft45">3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pants�kerhet. <br/>Ledamot av bankbolags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej �r </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft45">s�dan befattningshavare som avses i f�rsta stycket, eller den som �r <br/>gift med s�dan person f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">borgen eller garanti som avses i f�rsta stycket 1, mot s�kerhet av pant </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft44">eller genom diskontering av v�xel, som �r grundad p� verklig handels�<br/>aff�r. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">Bankbolag f�r ej l�mna kredit till revisor i bolaget eller revisorssup�</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft42">pleant eller till den som � r gift med s�dan person. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">Bankbolag f�r ej heller l�mna kredit mot s�kerhet av borgen eller </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">fordringsbevis, som utf�rdats av n�gon som avses i f�rsta eller tredje </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">stycket, eller mot v�xel, f�r vilken denne �r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">F�rstafj�rde styckena �ga motsvarande till�mpning p� bolag, f�r�</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">ening eller annan sammanslutning, vari person som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft45">tredje styckena eller s�dan persons make i egenskap av del�gare eller <br/>medlem har ett v�sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat f�ljer av vad </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">som f�reskrives nedan i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft42">Sammanslutning, i vilken s�dan person som avses i f�rsta stycket s�</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft42">som del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, f�r ej </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft42">beviljas kredit som angives i f�rsta st ycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft42">Utan hinder av best�mmelsen i femte stycket f�r bankbolag l�mna </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42">s�dan sammanslutning som avses i sj�tte stycket kredit genom diskonte�</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft45">ring av v�xel, som �r grundad p� verklig handelsaff�r, och bevilja kredit <br/>mot v�xel, som nu n�mnts och f�r vilken sammanslutningen �r betal�</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">ningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft42">Tillsynsmyndigheten pr�var fr�ga om befattningshavare skall anses </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">ha s�dan ledande st�llning som avses i f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42">63 �� St�lles l�n icke att betalas inom ett �r, skall bankaktiebolag </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rbeh�lla sig r �tt att s�ga upp l�net till �terbetaln ing senast inom sagda </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft42">tid. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft42">Utan f�rbeh�ll enligt f�rsta stycket f�r bankbolag </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft42">1. bevilja �te rl�n enligt reglementet ang�ende allm�nna pensionsfon�</p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft46">dens f�rvaltning med l�ngre l�ptid �n ett �r, <br/>&#34; Senaste lydelse 1970: 721. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42">� Senaste lydelse 1970: 721. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:61px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">2. utl�mna andra l�n mot skuldebrev med l�ngre l�ptid �n ett �r till </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1975: 227 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst tjugo�</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">fem procent av summan av bolagets eget kapital och dess inl� ning efter <br/>avdrag f�r l�n som tagits upp hos allm�nna pensionsfonden i s amband </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">med �terl�n. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rfallotiden f�r l�n skall best�mmas s�, att den �r f�renlig med vill�</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft52">koren f�r bankbolagets f�rbindelser. L�n som avses i andra stycket 2 <br/>f�r icke st�llas p� l�ngre �terbetalningstid �n tio �r. Har f�r s�dant l�n <br/>icke st�llts s�kerhet i fast eller l�s egendom, skall i skuldebrevet utf�stas <br/>�rlig avbetalning i f�rh�llande till den tid f�r vilken l�net beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">Bankbolaget skall f�rbeh�lla sig r�tt att s�ga upp l�n som avses i </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">andra stycket till �terbetalning senast inom tre m�nader, om s�kerheten </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r l�net f�rsvagas i m�rklig m�n eller, i fr�ga om l�n utan s�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">om trygghet icke l�ngre f�religger f�r l�nef�rbindelsens fullg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">vars fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">svarar. F�reskriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven <br/>s�dant l�n. I fr�ga om l�n f�r vilket utl�ndsk stat eller utl�ndskt bank�</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">f�retag svarar f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, undantag ske fr�n tredje </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket tredje punkten och fj�rde stycket. Undantag fr�n tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">tredje punkten f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, ske �ven i fr�ga om l�n </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">som l�mnas av bankbolag tillsammans med utl�ndskt bankf�retag eller </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">som i sin helhet refinansieras utomlands. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">74 �&#34; Styrelsen skall inom sig utse verkst�llande direkt�r att under </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">styrelsens inseende leda verksamheten, d�ri inbegripet att i de n utstr�ck�</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">ning styrelsen best�mmer avg�ra �renden av beskaffenhet att eljest </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft52">ankomma p� styrelsens egen pr�vning. D�r f�rh�llandena s� p�kalla, <br/>m� bland styrelseledam�terna eller styrelsesuppleantema flera verk�<br/>st�llande direkt�rer utses. Styrelsen skall �ven f�rordna styrelseledamot </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">eller styrelsesuppleant att vara st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Styrelsen m� j�mv�l uppdraga �t annan �n verkst�llande direkt�r </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">att ensam eller i f�rening med annan avg�ra �renden av beskaffenhet </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">att eljest ankomma p� styrelsens egen pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">Ang�ende den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">verkst�llande direkt�r eller person som avses i andra stycket, �ligger </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft52">det styrelsen att meddela f�reskrifter i en f�r ett �r i s�nder fastst�lld <br/>instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna f�r </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">kreditgivningen fastst�llas. Hava flera verkst�llande direkt�rer utsetts, </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">skall instruktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">mellan dem f�rdelas. Styrelsen skall, s� snart kan ske, till tillsynsmyn�</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">digheten ins�nda avskrift av instruktionen �vensom, d�r �ndringar vid�</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">tagas i densamma, meddela myndigheten d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">Uppdrag som s�gs i denna paragraf m� n�r som helst �terkallas eller </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">inskr�nkas. Utan hinder av uppdrag �ger styrelsen sj�lv avg�ra �rende </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">av varje slag. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Styrelsen m� icke �t enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">avg�ra �rende, som avser: </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">1. inr�ttande eller indragning av avdelningskontor eller �vertagande </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft50">av annan bankr�relse; </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft50">345 </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft50">^Senaste lydelse 1971: 1032. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1975:227 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. f�rv�rv eller avyttring av fastighet, avsedd f�r bankens inrym�</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft60">mande eller f�r att tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov; </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i f�rening med </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">annan f�r avg�ra p� styrelsen ankommande �renden, till den som �r gift </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">med s�d an befattningshavare, till person som avses i 61 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft62">eller till bolag, f�rening eller annan sammanslutning, vari s�dan person <br/>�r styrelseledamot eller s�som del�gare eller medlem �ger ett v�sentligt </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">ekonomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att f�r person eller sam�</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">manslutning, som nu n�mnts, fastst�lla vissa gr�nser, inom vilka utan </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">styrelsens beslut i varje s�rskilt fall kredit m� beviljas vederb�rande i oeh </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r en av honom idkad r�relse; </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft60">4. f�rv�rv av aktie eller f�rlagsbevis i andra fall �n d� fr�ga �r om </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">aktie eller f�rlagsbevis, som �r f�r bankbolagets fordran utm�tt eller </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">pantsatt; </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft60">5. fastst�llande av allm�nna r�ntesatser f�r in- och utl�ning; dock att </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">beslut, d�r s� p�kallas av allm�n r�ntef�r�ndring, m� utan styrelsens </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">h�rande meddelas f�r tiden intill n�stkommande styrelsesammantr�de. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft60">I denna paragraf meddelade best�mmelser ang�ende kredit skola </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">g�lla �ven i fr�ga om garantif�rpliktelse, som bankbolag ikl�der sig. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft62">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975. <br/>Vid till�mpningen av 1, 5, 55, 57, 74 a, 150 och 152 �� i den nya lydel�</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">sen skall med s�dant beslut av regeringen som d�r s�gs j�mst�llas be�</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">slut som f�re den 1 januari 1975 har fattats av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">G. E. STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft60">Edmund Gabrielsson </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft60">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:227

om �ndring i lag en (1955:183) om bankr�relse;

utf�rdad den 22 maj 1975.

'Ifin 3 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrivas i fr�ga om lagen (1955: 183)

om bankr�relse^

dels att i 1 �, 4 � 1, 2 och 4 mom., 5, 55, 68, 71, 74 a, 117, 119, 148,

150,152, 153, 155, 156, 159 och 160 ��, 164 � 2 mom., 169 � 1 mom.,
175,190 och 194 �� ordet "Konungen" och b�jningsform av detta ord

skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 57, 59, 61, 63 och 74 �� skall ha nedan angivna lydelse.

57 �3 Bankaktiebolag skall till ins�ttarnas skydd ha eget kapital till

visst l�gsta belopp. Detta best�mmes i f�rh�llande till bankbolagets till�

g�ngar och tUl g arantif�rbindelser som bolaget ing�tt (placeringar). Vid

ber�kningen av kapitalkravet indelas placeringarna i f�ljande fyra
grupper, n�mligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissv�xlar samt fordringar

hos riksbanken och riksg�ldskontoret,

2. skattkammarv�xlar och obligationer som utf�rdats av staten,

kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet, allm�n kassa

eller inr�ttning, vars reglemente fastst�llts av regeringen, eller
kreditaktiebolag,

' Prop. 1975: 73, NU 24, rskr 152.

- Senaste lydelse av

1 � 1973: 935

155 � 1974: 166

5 � 1974:166

159 � 1970: 666

55 � 1968: 601

164 � 2 mom. 1974: 166

68 � 1973:1186

175 � 1974: 166

71 � 1971: 1032

194 � 1972: 656.

74 a � 1970:666

34!

�Senaste lydelse 1973: 1159.

'I C '- "

background image

SFS 1975: 227

3. andra fordringar f�r vilka staten, kommun eller d�rmed j�m�

f�rlig samf�llighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa
eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inr�ttning,
kreditaktiebolag, s�dant bank�gt aktiebolag som enligt rege�

ringens medgivande f�r j�mst�llas med kreditaktiebolag vid
till�mpningen av detta stycke eller f�rs�kringsf�retag med
svensk koncession svarar,

4. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av v�rdehandling eller

fordran som angives under A 13,

5. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i v�rde�

handling eller fordran, som angives under A 14,

B. 1. andra fullgoda obligationer an de som angivas under A 2,

2. fordringar f�r vilka utl�ndskt bankf�retag eller annat f�rs�k�

ringsf�retag �n som avses unde r A 3 eller samf�llighetsf�rening

svarar,

3. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av

v�rdehandling eller fordran, som angives un der B 1 eller 2,

eller

inteckning i jordbruks-, aff�rs- eller bostadsfastighet eller

tomtr�tt till s�dan fastighet inom sjuttiofem procent av det

uppskattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om
tomtr�tt, av byggnad som h�r till tomtr�tten,

4. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i v�rde�

handling eller fordran, som angives under B 13,

C. 1. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en-

eller tv�familjshus eller med flerfamiljshus f�r vilket statligt
bostadsl�n utg�r eller i tomtr�tt till s�dan fastighet, om in�
teckningss�kerheten �r f�rst�rkt med borgen och inteckningen

ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det upp�
skattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om
tomtr�tt, av byggnad som h� r till tomtr�tten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis �r inr�ttad f�r

industriell verksamhet, eller i to mtr�tt till s�dan fastighet inom

femtio procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egen�
domen eller, i fr�ga om tomtr�tt, av byggnad och annan egen�

dom som h�r till tomtr�tten,

f�rlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondb�rs h�r i lan�

det, eller

borgen, dock ej till h�gre belopp f�r varje l�ntagare �n tjugo�

femtusen kronor,

2. garantif�rbindelser f�r vilka banken erh�llit s�kerhet i form

av v�rdehandling, fordran eller borgensf�rbindelse som an�

gives under C 1,

D.

�vriga tillg�ngar och garantif�rbindelser utom s�dana som en�

ligt femte och sj�tte styckena skola av r�knas fr�n eget kapital.

342

background image

F�r placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I

SFS 1975: Til

�vrigt skall bankbolag vid varje tidpunkt ha eget kapital till l�gst ett

belopp, som m otsvarar sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,
fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och
�tta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Tillg�ng skall tagas upp till bokf�rt v�rde och garantif�rbindelse till

sitt nominella belopp.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och

av bolagsst�mman fastst�lld vinstbalans. Med eget kapital f�r likst�llas

det nominella v�rdet av f�rlagsbevis, utst�llda av bankbolaget, intill ett

belopp motsvarande bolagets aktiekapital. I fr�ga om f�rlagskapital,

som l�ngivaren kan �terkr�va inom fem �r, skall dock iakttagas att

med bolagets kapital f�r likst�llas h�gst s� stor del av det varje �r f�r�
fallande beloppet som svarar mot tio procent av bolagets aktiekapital.

Fr�n bankbolagets eget kapital skall avr�knas det bokf�rda v�rdet

av vad banken s�som aktiekapital eller i annan form tillskjutit till a nnat
in- eller utl�ndskt f�retag som driver n�gon form av bankverksamhet.

S�dan avr�kning skall dock ej ske i fr�ga om f�retag d�r staten �r del�

�gare eller i fr�ga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt �nda�

m�l att l�mna l�n mot s�kerhet i form av pantr�tt p� grundval av in�
teckning i bostads-, kontors- eller aff�rsfastighet.

Har bankbolag v�sentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som ute�

slutande har till syfte att f�rvalta fastighet eller tomtr�tt som f�rv�rvats
f�r att bereda banken lokaler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�r�

med sammanh�ngande behov, skall ^fr�n bankbolagets eget kapital av�
r�knas �tta procent av summan av det bokf�rda v�rdet av aktierna i
fastighetsbolaget och bolagets bokf�rda skulder eller den del av dessa

som svarar mot bankens innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Med uppskattat v�rde avses det v�rde, som bankbolaget best�mt p�

grundval av s�rskild v�rdering. Har enligt g�llande best�mmelser om

l�n av statsmede l till fr�mjande av bostadsbyggandet s�dant l�n beviljats
till up pf�rande av viss byggnad, skall till grund f�r bed�mandet i st�llet

f�r uppskattningsv�rdet l�ggas det enligt n�mnda best�mmelser fast�
st�llda pantv�rdet f�r byggnaden eller den fastighet, d�r denna uppf�res,

om ej s�rskilda sk�l f�ranleda annat.

59

Kredit f�r beviljas endast mot betryggande s�kerhet i fast eller

l�s egendom eller i form av borgen. Utan s�kerhet f�r dock kredit l�m�
nas till ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst

fem procent av summan av bankaktiebolags eget kapital och dess in�

l�ning. D�rut�ver f�r kredit utan s�kerhet beviljas

1. s�dan l�ntagare, som avses i 57 � f�rsta stycket A 2 eller 3, samt

utl�ndskt bankf�retag,

2. samf�llighetsf�rening,
3. n�ringsidkare i och f�r hans r�relse, om krediten �r kortvarig.

Aktie i bolag, som huvudsakligen f�rvaltar eller driver handel med

aktier eller som idkar emissionsr�relse, f�r mottagas som pant endast
om aktien noteras vid fondb�rs h�r i landet. Vad nu sagts g�ller �ven

f�rlagsbevis, som utf�rdats av s�dant bolag.

343

^ Senaste lydelse 1973: 1159.

background image

SFS 1975; 227

344

Best�mmelsen i 49 � om f�rbud f�r bankbolag att som pant mottaga

egen aktie �ger motsvarande till�mpning p� f�rlagsbevis som bolaget

utf�rdat.

61

Till verkst�llande direkt�r i bankaktiebolag, dennes st�llf�re�

tr�dare eller annan befattningshavare i ledande st�llning, som ensam

eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen ankommande kredit-

�renden, eller till den som �r gift med s�dan person f�r bankbolaget l�m�
na kredit endast

1. mot s�kerhet av borgen eller garanti av staten eller kommun eller

av samf�llighet, kassa, inr�ttning eller bolag eller annan sammanslut�

ning, som avses i 57 � f�rsta stycket A 2 eller 3,

2. mot s�kerhet av fordran eller v�rdehandling som avses i 57 � f�rsta

stycket A eller B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av

det uppskattade v�rdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pants�kerhet.
Ledamot av bankbolags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej �r

s�dan befattningshavare som avses i f�rsta stycket, eller den som �r
gift med s�dan person f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan

borgen eller garanti som avses i f�rsta stycket 1, mot s�kerhet av pant

eller genom diskontering av v�xel, som �r grundad p� verklig handels�
aff�r.

Bankbolag f�r ej l�mna kredit till revisor i bolaget eller revisorssup�

pleant eller till den som � r gift med s�dan person.

Bankbolag f�r ej heller l�mna kredit mot s�kerhet av borgen eller

fordringsbevis, som utf�rdats av n�gon som avses i f�rsta eller tredje

stycket, eller mot v�xel, f�r vilken denne �r betalningsskyldig.

F�rstafj�rde styckena �ga motsvarande till�mpning p� bolag, f�r�

ening eller annan sammanslutning, vari person som avses i f�rsta

tredje styckena eller s�dan persons make i egenskap av del�gare eller
medlem har ett v�sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat f�ljer av vad

som f�reskrives nedan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken s�dan person som avses i f�rsta stycket s�

som del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, f�r ej

beviljas kredit som angives i f�rsta st ycket 3.

Utan hinder av best�mmelsen i femte stycket f�r bankbolag l�mna

s�dan sammanslutning som avses i sj�tte stycket kredit genom diskonte�

ring av v�xel, som �r grundad p� verklig handelsaff�r, och bevilja kredit
mot v�xel, som nu n�mnts och f�r vilken sammanslutningen �r betal�

ningsskyldig.

Tillsynsmyndigheten pr�var fr�ga om befattningshavare skall anses

ha s�dan ledande st�llning som avses i f�rsta stycket,

63 �� St�lles l�n icke att betalas inom ett �r, skall bankaktiebolag

f�rbeh�lla sig r �tt att s�ga upp l�net till �terbetaln ing senast inom sagda

tid.

Utan f�rbeh�ll enligt f�rsta stycket f�r bankbolag

1. bevilja �te rl�n enligt reglementet ang�ende allm�nna pensionsfon�

dens f�rvaltning med l�ngre l�ptid �n ett �r,
" Senaste lydelse 1970: 721.

� Senaste lydelse 1970: 721.

background image

2. utl�mna andra l�n mot skuldebrev med l�ngre l�ptid �n ett �r till

SFS 1975: 227

ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst tjugo�

fem procent av summan av bolagets eget kapital och dess inl� ning efter
avdrag f�r l�n som tagits upp hos allm�nna pensionsfonden i s amband

med �terl�n.

F�rfallotiden f�r l�n skall best�mmas s�, att den �r f�renlig med vill�

koren f�r bankbolagets f�rbindelser. L�n som avses i andra stycket 2
f�r icke st�llas p� l�ngre �terbetalningstid �n tio �r. Har f�r s�dant l�n
icke st�llts s�kerhet i fast eller l�s egendom, skall i skuldebrevet utf�stas
�rlig avbetalning i f�rh�llande till den tid f�r vilken l�net beviljas.

Bankbolaget skall f�rbeh�lla sig r�tt att s�ga upp l�n som avses i

andra stycket till �terbetalning senast inom tre m�nader, om s�kerheten

f�r l�net f�rsvagas i m�rklig m�n eller, i fr�ga om l�n utan s�kerhet,

om trygghet icke l�ngre f�religger f�r l�nef�rbindelsens fullg�rande.

Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r

vars fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet

svarar. F�reskriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven
s�dant l�n. I fr�ga om l�n f�r vilket utl�ndsk stat eller utl�ndskt bank�

f�retag svarar f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, undantag ske fr�n tredje

stycket tredje punkten och fj�rde stycket. Undantag fr�n tredje stycket

tredje punkten f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, ske �ven i fr�ga om l�n

som l�mnas av bankbolag tillsammans med utl�ndskt bankf�retag eller

som i sin helhet refinansieras utomlands.

74 �" Styrelsen skall inom sig utse verkst�llande direkt�r att under

styrelsens inseende leda verksamheten, d�ri inbegripet att i de n utstr�ck�

ning styrelsen best�mmer avg�ra �renden av beskaffenhet att eljest

ankomma p� styrelsens egen pr�vning. D�r f�rh�llandena s� p�kalla,
m� bland styrelseledam�terna eller styrelsesuppleantema flera verk�
st�llande direkt�rer utses. Styrelsen skall �ven f�rordna styrelseledamot

eller styrelsesuppleant att vara st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.

Styrelsen m� j�mv�l uppdraga �t annan �n verkst�llande direkt�r

att ensam eller i f�rening med annan avg�ra �renden av beskaffenhet

att eljest ankomma p� styrelsens egen pr�vning.

Ang�ende den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma

verkst�llande direkt�r eller person som avses i andra stycket, �ligger

det styrelsen att meddela f�reskrifter i en f�r ett �r i s�nder fastst�lld
instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna f�r

kreditgivningen fastst�llas. Hava flera verkst�llande direkt�rer utsetts,

skall instruktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall

mellan dem f�rdelas. Styrelsen skall, s� snart kan ske, till tillsynsmyn�

digheten ins�nda avskrift av instruktionen �vensom, d�r �ndringar vid�

tagas i densamma, meddela myndigheten d�rom.

Uppdrag som s�gs i denna paragraf m� n�r som helst �terkallas eller

inskr�nkas. Utan hinder av uppdrag �ger styrelsen sj�lv avg�ra �rende

av varje slag.

Styrelsen m� icke �t enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att

avg�ra �rende, som avser:

1. inr�ttande eller indragning av avdelningskontor eller �vertagande

av annan bankr�relse;

345

^Senaste lydelse 1971: 1032.

background image

SFS 1975:227

2. f�rv�rv eller avyttring av fastighet, avsedd f�r bankens inrym�

mande eller f�r att tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov;

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 � f�rsta

stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i f�rening med

annan f�r avg�ra p� styrelsen ankommande �renden, till den som �r gift

med s�d an befattningshavare, till person som avses i 61 � andra stycket

eller till bolag, f�rening eller annan sammanslutning, vari s�dan person
�r styrelseledamot eller s�som del�gare eller medlem �ger ett v�sentligt

ekonomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att f�r person eller sam�

manslutning, som nu n�mnts, fastst�lla vissa gr�nser, inom vilka utan

styrelsens beslut i varje s�rskilt fall kredit m� beviljas vederb�rande i oeh

f�r en av honom idkad r�relse;

4. f�rv�rv av aktie eller f�rlagsbevis i andra fall �n d� fr�ga �r om

aktie eller f�rlagsbevis, som �r f�r bankbolagets fordran utm�tt eller

pantsatt;

5. fastst�llande av allm�nna r�ntesatser f�r in- och utl�ning; dock att

beslut, d�r s� p�kallas av allm�n r�ntef�r�ndring, m� utan styrelsens

h�rande meddelas f�r tiden intill n�stkommande styrelsesammantr�de.

I denna paragraf meddelade best�mmelser ang�ende kredit skola

g�lla �ven i fr�ga om garantif�rpliktelse, som bankbolag ikl�der sig.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1975.
Vid till�mpningen av 1, 5, 55, 57, 74 a, 150 och 152 �� i den nya lydel�

sen skall med s�dant beslut av regeringen som d�r s�gs j�mst�llas be�

slut som f�re den 1 januari 1975 har fattats av Konungen.

P� regeringens v�gnar

G. E. STR�NG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.