SFS 1970:721

700721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:VXODEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:VXODEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:YQZFYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:YQZFYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:TRFFGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:VXODEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:YQZFYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:VXODEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:VXODEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YQZFYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:TAHVPA+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;font-family:TAHVPA+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:90px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">1970 " Nr 721724 </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket den 21 dec. I970 </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Nr 721 </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i lagen (1955:183) om bankr�relse^ </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>given Stockholms slott den 11 december 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">gott f�rordna, att 61, 63 och 87 �� lagen (1955; 183) om bankr�relse skall ha </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft15">61 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft15">Till verkst�llande direkt�r i hankalctiebolag, dennes st�llf�retr�dare eller </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">annan befattningshavare, som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">p� stjTelsen ankommande �renden, eller till den som �r gift med s�dan </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">person f�r banlcbolaget l�mna kredit endast </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft15">1. mot </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft15">annan pants�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">Ledamot av hanlcholags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej �r s�dan </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">befattningshavare som avses i f�rsta stycket, eller den som �r gift med s�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">dan person f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan borgen eller </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">garanti som avses i f�rsta stycket 1, mot s�kerhet av pant eller genom </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">diskontering av v�xel, som �r grundad p� verklig handelsaff�r. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">Bankbolag f�r ej l�mna </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft15">s�dan person. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft15">Banltholag f�r ej heller </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft15">�r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft15">F�rstafj�rde </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft15">denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">Sammanslutning, i </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft15">stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft15">Utan hinder </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft15">�r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft15">63 �.2 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">St�lles l�n </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft15">sagda tid. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft15">Utan f�rbeh�ll </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft15">med �terl�n. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">F�rfallotiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft15">l�net beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft15">Banld3olaget skall </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft15">l�nef�rbindelsens fullg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft15">Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r vars </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet svarar. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">F�reslcriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven s�dant l�n. I </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">fr�ga om l�n f�r vilket utl�ndsk stat eller utl�ndskt bankf�retag svarar </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, undantag ske fr�n tredje stycket tredje </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">punkten och fj�rde stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1970; 181, BaU 77, rskr 448. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Senaste lydelse 1968: 601. </p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft11">v </p> <p style="position:absolute;top:1244px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20">1916 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 721 oc </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft20">87 �,i </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">Vill styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft20">� st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1971. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 11 december 1970. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft20">G. E . STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:838px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>� </b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>0' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 " Nr 721724

Utkom fr�n trycket den 21 dec. I970

Nr 721

Lag

om �ndring i lagen (1955:183) om bankr�relse^

given Stockholms slott den 11 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna, att 61, 63 och 87 �� lagen (1955; 183) om bankr�relse skall ha

nedan angivna lydelse.

61 �.2

Till verkst�llande direkt�r i hankalctiebolag, dennes st�llf�retr�dare eller

annan befattningshavare, som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra

p� stjTelsen ankommande �renden, eller till den som �r gift med s�dan

person f�r banlcbolaget l�mna kredit endast

1. mot

annan pants�kerhet.

Ledamot av hanlcholags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej �r s�dan

befattningshavare som avses i f�rsta stycket, eller den som �r gift med s�

dan person f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan borgen eller

garanti som avses i f�rsta stycket 1, mot s�kerhet av pant eller genom

diskontering av v�xel, som �r grundad p� verklig handelsaff�r.

Bankbolag f�r ej l�mna

s�dan person.

Banltholag f�r ej heller

�r betalningsskyldig.

F�rstafj�rde

denna paragraf.

Sammanslutning, i

stycket 3.

Utan hinder

�r betalningsskyldig.

63 �.2

St�lles l�n

sagda tid.

Utan f�rbeh�ll

med �terl�n.

F�rfallotiden f�r

l�net beviljas.

Banld3olaget skall

l�nef�rbindelsens fullg�rande.

Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r vars

fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet svarar.

F�reslcriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven s�dant l�n. I

fr�ga om l�n f�r vilket utl�ndsk stat eller utl�ndskt bankf�retag svarar

f�r, om s�rskilda sk�l f�religga, undantag ske fr�n tredje stycket tredje

punkten och fj�rde stycket.

' Prop. 1970; 181, BaU 77, rskr 448.

" Senaste lydelse 1968: 601.

v

\

background image

1916

1970 . Nr 721 oc

87 �,i

Vill styrelsen

� st�mman.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

0'

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.