SFS 2017:679 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:679 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
170679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft124{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft125{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft134{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft135{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft136{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft141{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft151{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft161{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft163{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft171{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft181{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft182{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft190{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft191{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft192{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft193{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft194{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft195{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft196{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft200{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft201{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft202{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft203{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft204{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft210{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft213{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft214{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft220{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft221{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft222{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft223{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft224{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft230{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft231{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft232{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft233{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft234{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft240{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft241{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft242{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft243{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft244{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft245{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft246{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft250{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft251{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft252{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft253{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft260{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft261{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft262{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft263{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft270{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft271{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft272{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft273{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft274{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft275{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft276{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft277{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft278{font-size:12px;line-height:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft280{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft281{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft282{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft283{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft284{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft290{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft291{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft292{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft293{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft300{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft301{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft302{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft303{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft304{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft305{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft310{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft311{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft313{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft314{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft315{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft316{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft320{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft321{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft322{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft323{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft330{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft331{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft332{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft333{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft334{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft340{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft341{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft342{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft343{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft344{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft350{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft351{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft352{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft353{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft360{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft361{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft362{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft363{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft370{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft371{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft372{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft373{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft380{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft381{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft382{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft383{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft390{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft391{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft392{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft393{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft400{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft401{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft402{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft403{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft404{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft405{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft406{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft410{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft411{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft412{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft413{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft420{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft421{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft422{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft423{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft424{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft425{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft426{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft430{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft431{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft432{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft433{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft440{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft441{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft442{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft443{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft450{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft451{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft452{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft453{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft460{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft461{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft462{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft463{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft470{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft471{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft472{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft473{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft474{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft475{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft476{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft480{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft481{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft482{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft483{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft484{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft485{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft486{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft490{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft491{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft492{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft493{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft494{font-size:15px;line-height:17px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft495{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft500{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft501{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft502{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft503{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft504{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft510{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft511{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft512{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft513{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft514{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft521{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft522{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft523{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft524{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft525{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft526{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft530{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft531{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft532{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft533{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft534{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft535{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft536{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft540{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft541{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft542{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft543{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft544{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft545{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft546{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft550{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft551{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft552{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft553{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft554{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft555{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft556{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft560{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft561{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft562{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft563{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft564{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft565{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft566{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft570{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft571{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft572{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft573{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft574{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft575{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft576{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft580{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft581{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft582{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft583{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft584{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft585{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft586{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft587{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft590{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft591{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft592{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft593{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft600{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft601{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft602{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft603{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft604{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft605{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft606{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft610{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft611{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft612{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft613{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft620{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft621{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft622{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft623{font-size:9px;font-family:IKBBBJ+Calibri,Italic;color:#000000;} .ft624{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft630{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft631{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft632{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft633{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft634{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft635{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft636{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft640{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft641{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft642{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft643{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft644{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft645{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft646{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft650{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft651{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft652{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft653{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft654{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft655{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft656{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft657{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft660{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft661{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft662{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft663{font-size:14px;font-family:IKBBKI+Calibri;color:#000000;} .ft664{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft670{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft671{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft672{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft673{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft680{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft681{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft682{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft683{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft684{font-size:14px;font-family:IKAIOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft685{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft686{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft687{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft690{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft691{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft692{font-size:14px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft693{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft694{font-size:7px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft695{font-size:12px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft696{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft700{font-size:14px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft701{font-size:15px;font-family:IKAIOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft702{font-size:8px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft703{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAINJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft13">3 </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 6 kap. 2 �, 8 kap. 16, 21, 22 och 35 ��, 9 kap. 110 ��, 10 kap.,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">11 kap. 911 ��, 13 kap. 11 � och 25 kap. 1 d och 2 �� ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 21 � och rubrikerna n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">8 kap. 22 �, 9 kap. 1, 2, 9 och 10 �� och 11 kap. 9 � ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att nuvarande 8 kap. 1 � ska betecknas 9 kap. 1 �, 8 kap. 2 � ska be-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tecknas 8 kap. 1 �, 8 kap. 8 e � ska betecknas 8 kap. 8 f �, 8 kap. 1214 �� ska<br/>betecknas 8 kap. 16, 21 och 22 ��, 8 kap. 15 � ska betecknas 9 kap. 3 �, 8 kap.<br/>1720 �� ska betecknas 9 kap. 58 ��, 8 kap. 21 a � ska betecknas 9 kap.<br/>13 �, 8 kap. 22 a och 22 b �� ska betecknas 9 kap. 18 och 19 ��, 8 kap. 23<br/>27 �� ska betecknas 9 kap. 2327 ��, 8 kap. 28 � ska betecknas 9 kap. 31 �,<br/>8 kap. 2932 �� ska betecknas 9 kap. 3336 ��, 8 kap. 33 � ska betecknas<br/>9 kap. 38 �, 8 kap. 34 och 36 �� ska betecknas 9 kap. 40 och 42 ��, 8 kap. 37<br/>40 �� ska betecknas 9 kap. 4447 ��, 8 kap. 41 � ska betecknas 9 kap. 49 �,<br/>8 kap. 42 � ska betecknas 8 kap. 35 �, 12 kap. 6 b � ska betecknas 12 kap.<br/>6 f �, 23 kap. 3 a och 3 b �� ska betecknas 23 kap. 3 c och 3 d ��, 25 kap.<br/>1 a � ska betecknas 25 kap. 1 d �, 25 kap. 1 b och 1 c �� ska betecknas<br/>25 kap. 2 och 2 a ��, </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a och 11 ��, 2 kap. 1, 2, 3 och 5 ��, 3 kap. 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">4 kap. 1 och 4 ��, 5 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 ��, 6 kap. 1, 47 och 10 ��, den nya<br/>8 kap. 1 �, 8 kap. 10 �, de nya 8 kap. 16, 21 och 35 ��, de nya 9 kap. 3, 58,<br/>2325, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47 och 49 ��, 11 kap. 2, 3, 6 och 12 ��, 12 kap.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om<br/>marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EU och av<br/>direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)<br/>2016/1034.</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">3 Senaste lydelse av <br/>8 kap. 8 e � 2014:985 </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">25 kap. 1 c � 2015:186</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 21 a � 2013:579</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">25 kap. 1 d � 2015:186</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 22 � 2014:15</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft16">rubriken n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 22 a � 2013:579</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 8 e � 2014:985</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 22 b � 2013:579</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">rubriken n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 36 � 2011:831</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 21 a � 2013:579</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">8 kap. 37 � 2010:2075</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft16">rubriken n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">12 kap. 6 b � 2014:554</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">12 kap. 6 b � 2014:554</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">23 kap. 3 a � 2015:1032</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft16">rubriken n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">23 kap. 3 b � 2015:1032</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft16">23 kap. 3 b � 2015:1032.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">2, 10 och 11 ��, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12 och 17 ��, 15 kap. 6, 11 och 12 ��,<br/>22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6 och 8 ��, 23 kap. 1, 2, 3, 46, 79, 12 och 15 ��, 24 kap.<br/>8 a �, 25 kap. 1 �, de nya 25 kap. 1 d och 2 ��, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a,<br/>10 c, 10 d, 12, 15, 16 och 17 ��, 26 kap. 1, 2 och 4 ��, rubrikerna till 8 och<br/>9 kap. och rubrikerna n�rmast f�re 11 kap. 12 �, 13 kap. 9 � och 25 kap. 1 och<br/>12 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 7 � ska lyda Styrelsens och verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lande direkt�rens ansvar, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 8 e � ska s�ttas n�rmast f�re 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">8 f �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 12, 13 och 14 �� ska s�ttas n�rmast f�re<br/>8 kap. 16, 21 respektive 22 �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 15 � ska s�ttas<br/>n�rmast f�re 9 kap. 3 �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26<br/>och 27 �� ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26 respektive 27 �, rub-<br/>rikerna n�rmast f�re 8 kap. 28 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap. 31 �, rubri-<br/>kerna n�rmast f�re 8 kap. 29, 34, 37 och 41 �� ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.<br/>33, 40, 44 respektive 49 �, rubriken n�rmast f�re 8 kap. 42 � ska s�ttas n�r-<br/>mast f�re 8 kap. 35 �, rubriken n�rmast f�re 12 kap. 6 b � ska s�ttas n�rmast<br/>f�re 12 kap. 6 f � och rubriken n�rmast f�re 23 kap. 3 b � ska s�ttas n�rmast<br/>f�re 23 kap. 3 d �,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 33 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">38 � och lyda Hantering av order, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 40 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">47 � och ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels </i>att det ska inf�ras tv� nya kapitel, 10 kap. och 15 a kap., av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att det ska inf�ras hundratre nya paragrafer, 1 kap. 1 a, 1 b och 4 a</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">4 c ��, 2 kap. 1 a och 1 b ��, 4 kap. 79 ��, 8 kap. 2, 8 e, 1215, 1720 och<br/>2334 ��, 9 kap. 2, 4, 912, 1417, 2022, 2830, 32, 37, 39, 41, 43, 48 och<br/>50 ��, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a2 c, 3 a, 4 a, 4 b och 1315 ��, 12 kap. 6 b6 e<br/>och 8 a ��, 13 kap. 1 a1 j, 2 a, 6 a, 7 a och 12 a ��, 14 kap. 3 b �, 15 kap.<br/>11 a �, 23 kap. 3 a och 3 b �� och 25 kap. 1 a1 c, 1 e1 h, 15 a15 c, 17 a<br/>och 28 a28 c �� av f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 1 kap. 4 a, 4 b och 4 c ��, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">26, 28, 32, 33 och 34 ��, 9 kap. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39 och 50 ��, 11 kap.<br/>13 �, 13 kap. 7 a � och 25 kap. 17 a och 28 a �� ska inf�ras nya rubriker av<br/>f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels </i>att det n�rmast f�re 9 kap. 1 � ska inf�ras en rubrik som ska lyda In-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ledande best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I denna lag finns best�mmelser om v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ytterligare best�mmelser om v�rdepappersmarknaden finns i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">mentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om<br/>marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�rordning (EU) nr<br/>648/2012 (f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument). Finansin-<br/>spektionen �r beh�rig myndighet enligt den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2016:61. �ndringen inneb�r bl.a. att tredjefemte styckena tas bort.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r clearingverksamhet som best�r i att fortl�pande tr�da in som mot-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">part till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instrument g�ller endast f�l-<br/>jande best�mmelser i denna lag:</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 1 kap. 11 och 1214 �� om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">def�rbud och ansvar,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 23 kap. 1 � f�rsta och andra styckena, 2 �, 4 � f�rsta stycket samt 7, 11,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">12 och 14 �� om tillsyn,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 25 kap. 1 �, 2 � andra stycket, 6, 811, 17, 2528 och 29 �� om ingripan-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">den, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33"> 26 kap. 1 � om �verklagande.<br/>Ytterligare best�mmelser om s�dan clearingverksamhet som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket finns i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av<br/>den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister<br/>och lagen (2013:287) med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning<br/>om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag g�ller inte f�r s�dan clearingverksamhet som avses i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om<br/>f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och om v�rdepap-<br/>perscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och f�rord-<br/>ning (EU) nr 236/2012 (f�rordningen om v�rdepapperscentraler).</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � g�ller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">endast 15 a kap.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket 4, 10, 11 eller 15 och �r deltagare i handeln p� en reglerad marknad<br/>eller p� en MTF-plattform g�ller 8 kap. 2331 och 34 ��, 15 a kap. och<br/>23 kap. 2, 3 och 5 ��.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�r-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">valtningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr<br/>2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag eller artiklarna<br/>3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga<br/>f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska det som s�gs i<br/>f�ljande best�mmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledam�ter till�mpas<br/>p� tillsynsorganet eller dess ledam�ter:</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33"> 1 kap. 11 � om tystnadsplikt i fr�ga om v�rdepappersbolag, <br/> 1 kap. 13 � om meddelandef�rbud, <br/> 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4 om lednings-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">pr�vning,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 9 kap. 45 � andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelse-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ledamot,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 23 kap. 11 � om r�tt f�r Finansinspektionen att sammankalla styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och n�rvara vid s�dant sammantr�de och delta i �verl�ggningarna, samt</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33"> 25 kap. 4 � om �terkallelse av tillst�nd.<br/>Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r<br/>att de i f�rsta stycket angivna best�mmelserna om styrelsen eller dess ledam�-<br/>ter ska till�mpas ocks� p� ett europabolags eller ett europakooperativs led-<br/>nings- eller f�rvaltningsorgan eller dess ledam�ter.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>certifikat</i>: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i f�rordningen om</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">marknader f�r finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>dep�bevis</i>: v�rdepapper som kan bli f�rem�l f�r handel p� kapitalmarkna-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">den i ett land och som representerar �gander�tt till v�rdepapper som �r ut-<br/>givna eller utf�rdade av en emittent som �r etablerad i ett annat land samtidigt<br/>som de kan tas upp till handel p� en reglerad marknad och handlas oberoende<br/>av de v�rdepapper som �r utgivna eller utf�rdade av emittenten i det andra<br/>landet,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>finansiella derivatinstrument</i>: s�dana derivatinstrument som kan h�nf�ras</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till n�gon av f�ljande kategorier:</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, r�ntes�kringsavtal och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">varje annat derivatkontrakt som avser v�rdepapper, valutor, r�ntor eller av-<br/>kastningar, utsl�ppsr�tter, eller andra derivatinstrument, finansiella index<br/>eller finansiella m�tt som kan avvecklas fysiskt eller kontant,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">annat derivatkontrakt som avser r�varor, som m�ste avvecklas kontant eller<br/>kan avvecklas kontant p� en av parternas beg�ran, p� grund av ett annat sk�l<br/>�n utebliven betalning eller n�gon annan h�ndelse som leder till att kontraktet<br/>upph�r,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. optioner, terminskontrakt (futures), swappar och varje annat derivatkon-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">trakt som avser r�varor som kan avvecklas fysiskt f�rutsatt att de handlas p�<br/>en reglerad marknad eller en handelsplattform, med undantag f�r grossist-<br/>energiprodukter som handlas p� en OTF-plattform och som m�ste avvecklas<br/>fysiskt,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">annat derivatkontrakt som</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47"> avser r�varor, <br/> kan avvecklas fysiskt,<br/> inte omn�mns i 3 och som inte �r f�r kommersiella �ndam�l, och<br/> som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ment,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47">5. derivatinstrument f�r �verf�ring av kreditrisk,<br/>6. finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och<br/>7. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, r�ntes�kringsavtal och</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter eller in-<br/>flationstakten eller n�gon annan officiell ekonomisk statistik, som m�ste av-<br/>vecklas kontant eller kan avvecklas kontant p� en av parternas beg�ran, p�<br/>grund av ett annat sk�l �n utebliven betalning eller n�gon annan h�ndelse som<br/>leder till att kontraktet upph�r, samt varje annat derivatkontrakt som</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> avser tillg�ngar, r�ttigheter, skyldigheter, index och �tg�rder som inte</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tidigare omn�mnts i denna punkt, och</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">med utg�ngspunkt fr�n bland annat om det handlas p� en reglerad marknad<br/>eller en handelsplattform,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>finansiella instrument</i>: �verl�tbara v�rdepapper, penningmarknadsinstru-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">ment, andelar i f�retag f�r kollektiva investeringar, finansiella derivatinstru-<br/>ment och utsl�ppsr�tter,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">5 Senaste lydelse 2013:579.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>penningmarknadsinstrument</i>: statsskuldv�xlar, inl�ningsbevis, f�retags-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">certifikat och andra instrument som normalt oms�tts p� penningmarknaden,<br/>dock inte betalningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>r�varuderivat</i>: detsamma som i artikel 2.1.30 i f�rordningen om marknader</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>statspapper</i>: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,<br/><i>utsl�ppsr�tter</i>: s�dana utsl�ppsr�tter som best�r av enheter som erk�nts</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">med avseende p� kraven i Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med utsl�pps-<br/>r�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om �ndring av r�dets direktiv<br/>96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>421/2014,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>�verl�tbara v�rdepapper</i>: s�dana v�rdepapper utom betalningsmedel som</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">kan bli f�rem�l f�r handel p� kapitalmarknaden, exempelvis</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsr�tter i andra typer av f�retag</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">samt dep�bevis f�r aktier,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. obligationer och andra skuldf�rbindelser inklusive dep�bevis f�r s�dana</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">v�rdepapper, och</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. andra v�rdepapper som ger r�tt att �verl�ta eller f�rv�rva s�dana �verl�t-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">bara v�rdepapper som anges i 1 och 2, eller som resulterar i en kontant-<br/>avveckling som ber�knas utifr�n kurser p� �verl�tbara v�rdepapper, valutor,<br/>r�ntor eller avkastningar, r�varor eller andra index eller m�tt.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Ytterligare best�mmelser om vad som omfattas av definitionerna i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">stycket finns i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/565 av den<br/>25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor f�r verksamheten i<br/>v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av det direktivet (den<br/>delegerade f�rordningen till MiFID II).</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Ben�mningar f�r vissa EU-r�ttsakter</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft50">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>direktivet om marknader f�r finansiella instrument</i>: Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r finan-<br/>siella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv<br/>2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)<br/>2016/1034,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>krishanteringsdirektivet</i>: Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning<br/>och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av<br/>r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,<br/>2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-<br/>liga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>marknadsmissbruksf�rordningen</i>: Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-<br/>nadsmissbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,<br/>2003/125/EG och 2004/72/EG,</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>tillsynsf�rordningen</i>: Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepap-<br/>persf�retag och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>�ppenhetsdirektivet</i>: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/109/EG</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven ang�ende upp-<br/>lysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till handel p� en regle-<br/>rad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Definitioner av olika akt�rer</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>anknutet ombud</i>: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med ett</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som h�r<br/>hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster, <br/>2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ringstj�nster eller finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">3. placera finansiella instrument, eller <br/>4. tillhandah�lla investeringsr�dgivning avseende dessa instrument eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>beh�rig myndighet</i>: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna fall</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att ut�va<br/>tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en reglerad<br/>marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�righet att ut�va<br/>tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p�<br/>en reglerad marknad,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>b�rs</i>: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>clearingdeltagare</i>: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en clea-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ringorganisation,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>clearingorganisation</i>: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap. eller</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>emittent</i>: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt in-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">strument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>godk�nd rapporteringsmekanism (ARM-leverant�r)</i>: en fysisk eller juridisk</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">person som har tillst�nd att f�r v�rdepappersinstituts r�kning rapportera upp-<br/>gifter om transaktioner till beh�riga myndigheter eller Europeiska v�rdepap-<br/>pers- och marknadsmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leverant�r)</i>: en fysisk eller juri-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">disk person som har tillst�nd att f�r v�rdepappersinstituts r�kning publicera<br/>rapporter om v�rdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i f�rordningen<br/>om marknader f�r finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>handelsplats</i>: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64"><i>handelsplattform</i>: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,<br/><i>kreditinstitut</i>: en bank, ett kreditmarknadsf�retag eller ett utl�ndskt bank-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">eller kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i<br/>Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>leverant�r av datarapporteringstj�nster</i>: en godk�nd rapporteringsmeka-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">nism (ARM-leverant�r), ett godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leveran-</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">t�r) eller en tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leve-<br/>rant�r),</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>marknadsgarant</i>: en person som p� fortl�pande basis �tagit sig att p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">siella marknader handla f�r egen r�kning genom att k�pa och s�lja finansiella<br/>instrument med utnyttjande av egna tillg�ngar till priser som fastst�llts av<br/>denne,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>marknadsoperat�r</i>: en b�rs eller en eller flera juridiska personer i ett annat</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>MTF-plattform</i>: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r flera</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">tredjeparters k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument  inom systemet<br/>och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>OTF-plattform</i>: ett multilateralt system inom EES som inte �r en reglerad</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters k�p- och<br/>s�ljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsl�ppsr�tter<br/>eller derivat kan interagera inom systemet s� att det leder till ett kontrakt,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>professionell kund</i>: en s�dan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 �,<br/><i>reglerad marknad</i>: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r eller</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finansiella in-<br/>strument fr�n tredjepart  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet med<br/>icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>statlig emittent</i>: n�gon av f�ljande som emitterar skuldinstrument:<br/>1. Europeiska unionen,<br/>2. en stat inom EES, inbegripet f�rvaltningar, organ eller en s�rskild funk-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">tion i staten, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">3. n�r det g�ller en federal stat inom EES, en delstat i federationen, <br/>4. en s�rskild funktion f�r flera stater inom EES, <br/>5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst tv� stater inom</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">EES och vars m�l �r att ordna finansiering och tillhandah�lla finansiellt bi-<br/>st�nd till de stater som har eller riskerar att f� allvarliga finansieringsproblem,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">6. Europeiska investeringsbanken,<br/><i>systematisk internhandlare</i>: ett v�rdepappersinstitut som i en organiserad,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">frekvent, systematisk och v�sentlig omfattning handlar f�r egen r�kning n�r<br/>det utf�r kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform<br/>utan att utnyttja ett multilateralt system,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverant�r)</i>: en</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">fysisk eller juridisk person som har tillst�nd f�r att samla in rapporter om han-<br/>deln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20<br/>och 21 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument fr�n handels-<br/>platser och fr�n en eller flera APA-leverant�rer samt konsolidera rapporterna<br/>till ett kontinuerligt elektroniskt informationsfl�de med uppgifter om priser<br/>och volymer per finansiellt instrument,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag</i>: en MTF-plattform som �r</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">registrerad som en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag hos<br/>Finansinspektionen enligt 11 kap. 1315 �� eller hos en beh�rig myndighet i<br/>ett annat land inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>utl�ndskt kreditinstitut</i>: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 � f�rsta stycket 21</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>utl�ndskt v�rdepappersf�retag</i>: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse,</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>v�rdepappersbolag</i>: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag<br/>eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>v�rdepapperscentral</i>: en v�rdepapperscentral enligt definitionen i artikel</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">2.1.1 i f�rordningen om v�rdepapperscentraler, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>v�rdepappersinstitut</i>: ett v�rdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse eller ett ut-<br/>l�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller<br/>genom att anv�nda anknutna ombud etablerade i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Definitioner av olika tj�nster och verksamheter</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>4 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft80">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft87"><i>clearingverksamhet</i>: fortl�pande verksamhet som best�r i att <br/>1. p� clearingdeltagarnas v�gnar g�ra avr�kningar i fr�ga om deras f�rplik-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utl�ndsk<br/>valuta, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. tr�da in som motpart till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ment, eller </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. p� annat v�sentligt s�tt ansvara f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">�verf�rande av likvid eller instrument,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>handel f�r egen r�kning</i>: handel med utnyttjande av egna tillg�ngar som</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">leder till transaktioner med ett eller flera finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>investeringsr�dgivning</i>: tillhandah�llande av personliga rekommendationer</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">till en kund i fr�ga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instru-<br/>ment,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>investeringstj�nster och investeringsverksamheter</i>: de tj�nster och verk-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">samheter som anges i 2 kap. 1 �, i fr�ga om de instrument som avses i 1 kap.<br/>4 �,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>portf�ljf�rvaltning</i>: f�rvaltning av ett eller flera finansiella instrument p�</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">diskretion�r basis enligt uppdrag fr�n enskilda kunder,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft87"><i>sidotj�nster</i>: de tj�nster som anges i 2 kap. 2 �,<br/><i>sidoverksamheter</i>: <br/>1. f�r ett v�rdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">4 ��,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft87">2. f�r en b�rs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 �, och <br/>3. f�r en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 �,<br/><i>utf�rande av order p� kunders uppdrag</i>: k�p eller f�rs�ljning av ett eller</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">flera finansiella instrument p� kunders uppdrag, inbegripet ing�ende av avtal<br/>f�r att s�lja finansiella instrument som utf�rdats av ett v�rdepappersinstitut<br/>eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag vid tidpunkten f�r utf�rdandet av<br/>dessa, och</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>v�rdepappersr�relse</i>: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">h�lla investeringstj�nster eller utf�ra investeringsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:832px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft84">6</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft80">I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>algoritmisk handel</i>: handel med finansiella instrument d�r en datoralgoritm</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">automatiskt best�mmer enskilda orderparametrar med begr�nsat eller inget<br/>m�nskligt ingripande,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">6 Senaste lydelse 2015:1032.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>betydande filial</i>: en filial som �r betydande enligt artikel 51.1 i Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">lamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet<br/>att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om s�rskild tillsyn av kreditinstitut<br/>och v�rdepappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upp-<br/>h�vande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydel-<br/>sen,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>blandat finansiellt holdingf�retag</i>: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.21 i</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>blandat finansiellt moderholdingf�retag inom EES</i>: ett inom EES etablerat</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">blandat finansiellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">1. kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller<br/>2. annat blandat finansiellt holdingf�retag eller ett finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">tag som �r etablerat i n�got annat land inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>b�rshandlad fond</i>: en fond d�r minst en andels- eller aktieklass handlas</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">hela dagen p� minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som<br/>vidtar �tg�rder f�r att s�kerst�lla att andels- eller aktiepriset p� handelsplatsen<br/>inte i betydande grad skiljer sig fr�n dess nettotillg�ngsv�rde och, i till�mp-<br/>liga fall, fr�n dess prelimin�ra nettotillg�ngsv�rde,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>direkt elektroniskt tilltr�de</i>: ett handelsplatsarrangemang d�r en deltagare</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">p� en handelsplats ger en person till�telse att anv�nda deltagarens handelskod<br/>s� att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt<br/>instrument direkt till handelsplatsen,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93"><i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/><i>EES-institut</i>: ett utl�ndskt kreditinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">f�retag som �r hemmah�rande i n�got annat land inom EES �n Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>filial</i>: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven ett ut-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">l�ndskt v�rdepappersf�retags etablering av flera driftst�llen i Sverige ska<br/>anses som en enda filial,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>finansiellt holdingf�retag</i>: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>finansiellt institut</i>: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsynsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ordningen,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>finansiellt moderholdingf�retag inom EES</i>: ett inom EES etablerat finan-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">siellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93">1. kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller<br/>2. annat finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">tag som �r etablerat i n�got land inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>hemland</i>: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verksam-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">het som avses i denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>holdingf�retag med blandad verksamhet</i>: holdingf�retag enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">4.1.22 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft93"><i>kapitalbas</i>: detsamma som i artikel 72 i tillsynsf�rordningen,<br/><i>koncern</i>:<br/>1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 � lagen (2015:1016) om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">resolution,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. i �vriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">(2005:551), varvid det som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-<br/>diska personer �n aktiebolag,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>koncern�terh�mtningsplan</i>: en plan som uppr�ttats av ett moderf�retag</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">inom EES i syfte att identifiera �tg�rder som de f�retag i en grupp som omfat-<br/>tas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta f�r att bevara eller �terst�lla koncer-</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">nens eller ett i koncernen ing�ende v�rdepappersbolags eller utl�ndskt v�rde-<br/>pappersf�retags finansiella st�llning och livskraft efter en betydande f�rs�m-<br/>ring av den finansiella situationen,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>kvalificerat innehav</i>: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om inne-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">havet ber�knat p� det s�tt som anges i 5 a � representerar tio procent eller mer<br/>av kapitalet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt infly-<br/>tande �ver ledningen av f�retaget,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>likvid marknad</i>: en marknad f�r ett finansiellt instrument eller en klass av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">finansiella instrument, d�r det st�ndigt finns beredda och villiga k�pare och<br/>s�ljare, enligt en bed�mning utifr�n </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">under ett antal marknadsvillkor,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">2. antalet och typen av marknadsakt�rer, och <br/>3. den genomsnittliga storleken p� skillnader mellan k�p- och s�ljkurser</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">(spreadar),</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>matchad principalhandel</i>: en transaktion<br/>1. d�r en mellanhand tr�der in mellan k�pare och s�ljare p� ett s�dant s�tt</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">att mellanhanden under transaktionens utf�rande aldrig exponeras f�r mark-<br/>nadsrisk, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">2. d�r b�da sidor av transaktionen genomf�rs samtidigt, och <br/>3. som genomf�rs till ett pris som inneb�r att mellanhanden inte g�r n�gon</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">vinst eller f�rlust, f�rutom tidigare tillk�nnagivna arvoden eller avgifter f�r<br/>transaktionen,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>moderf�retag inom EES</i>: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">holdingf�retag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingf�retag<br/>inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>moderinstitut inom EES</i>: ett kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">institut som �r ett moderf�retag och som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">1. annat kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller<br/>2. finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag som</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">�r etablerat i n�got land inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>multilateralt system</i>: ett system d�r flera tredjeparters k�p- och s�ljintres-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">sen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>samordnande tillsynsmyndighet</i>: en beh�rig myndighet som ansvarar f�r att</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">ut�va gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av v�rdepappers-<br/>bolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingf�retag<br/>inom EES eller blandade finansiella moderholdingf�retag inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>sm� och medelstora f�retag</i>: f�retag som har ett genomsnittligt b�rsv�rde</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">som understeg 200 miljoner euro ber�knat p� slutkurser f�r de tre f�reg�ende<br/>kalender�ren,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>startkapital</i>: det kapital som f�r v�rdepappersf�retag avses i artikel 4.51 i</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>strukturerad ins�ttning</i>: en ins�ttning enligt definitionen i 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">(1995:1571) om ins�ttningsgaranti, som m�ste betalas helt p� f�rfallodagen<br/>enligt villkor som inneb�r att eventuell r�nta eller premie ska ber�knas utifr�n </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">1. ett index eller en kombination av index, med undantag f�r r�nteindex, <br/>2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument, <br/>3. en r�vara eller en kombination av r�varor eller andra icke-fungibla till-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">g�ngar, </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft103">4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller<br/>5. andra faktorer,</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>strukturerade finansiella produkter</i>: detsamma som i artikel 2.1.28 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ordningen om marknader f�r finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel</i>: en teknik f�r algoritmisk handel</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">som k�nnetecknas av </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. att infrastrukturen �r avsedd att minimera f�rdr�jning (latens) genom</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">samlokalisering, n�rv�rdskap eller elektroniskt h�ghastighetstilltr�de,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. att systemet beslutar n�r en order ska initieras, genereras, styras eller ut-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">f�ras utan m�nsklig medverkan f�r enskilda handelstransaktioner eller en-<br/>skilda order, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. stor m�ngd intradagsmeddelanden som utg�r order, bud eller annulle-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ringar,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft117"><i>varaktigt medium</i>: ett medel som <br/>1. g�r det m�jligt f�r kunden att bevara information som riktas till denne</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">personligen p� ett s�tt som �r tillg�ngligt f�r anv�ndning i framtiden och<br/>under en tid som �r l�mplig med h�nsyn till vad som �r avsikten med informa-<br/>tionen, och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft117">2. m�jligg�r of�r�ndrad �tergivning av den bevarade informationen, och<br/><i>�terh�mtningsplan</i>: en plan som uppr�ttas av ett v�rdepappersbolag i syfte</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">att vidta �tg�rder som bolaget avser att vidta f�r att bevara eller �terst�lla sin<br/>finansiella st�llning och livskraft efter en betydande f�rs�mring av den finan-<br/>siella situationen.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">7</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid bed�mningen av om ett innehav utg�r ett kvalificerat innehav en-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">ligt 5 � ska f�ljande best�mmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med<br/>finansiella instrument till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft117"> 2 � f�rsta stycket 1 om dep�bevis, <br/> 4 � f�rsta stycket, andra stycket 18, samt tredje och femte styckena, om</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ber�kning av innehavet, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft117"> 5 � andra stycket om ber�kning av antalet aktier eller r�stetal, <br/> 12 � 1 och 2 om undantag f�r aktier som innehas f�r clearing och avveck-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ling eller f�rvaltas f�r n�gon annans r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft117"> 13 � om aktier som ing�r i handelslager, <br/> 14 � om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt <br/> 16 och 17 �� om undantag f�r vissa moderf�retag. <br/>Vid bed�mningen ska ocks� till�mpas f�reskrifter <br/> om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">av 7 kap. 1 � 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 �<br/>1 denna lag, och </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> om undantag f�r vissa moderf�retag, som har meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">7 kap. 1 � 4 lagen om handel med finansiella instrument. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Det som f�reskrivs om aktier i de best�mmelser som ska till�mpas enligt</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rsta och andra styckena ska ocks� till�mpas f�r andra andelar i f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Aktier eller andelar som ett v�rdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft117">bedriver finansieringsr�relse innehar till f�ljd av verksamhet enligt 2 kap. 1 �<br/>6 ska dock inte beaktas vid bed�mningen, under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. r�str�tten inte utnyttjas eller anv�nds p� annat s�tt f�r att ingripa i emit-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tentens f�rvaltning, samt </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett �r fr�n f�rv�rvet. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft115">7 Senaste lydelse 2009:365.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Det som f�reskrivs i fj�rde stycket ska g�lla ocks� f�r aktier eller andelar</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">som innehas under motsvarande f�ruts�ttningar av ett utl�ndskt v�rde-<br/>pappersf�retag eller av ett utl�ndskt kreditinstitut som bedriver finansierings-<br/>r�relse.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft123">8</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft120">Den som �r eller har varit knuten till ett v�rdepappersbolag, en b�rs,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">en leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en clearingorganisation som<br/>anst�lld eller uppdragstagare f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han<br/>eller hon i anst�llningen eller under uppdraget har f�tt veta om n�gon annans<br/>aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Uppgift i en anm�lan eller en utsaga om en misst�nkt �vertr�delse av en be-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">st�mmelse som g�ller f�r verksamheten f�r inte obeh�rigen r�jas, om uppgif-<br/>ten kan avsl�ja anm�larens eller den anm�ldes identitet.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">hets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">b�r att det som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att<br/>uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">F�r att driva v�rdepappersr�relse kr�vs tillst�nd av Finansinspektionen,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">om inte n�got annat framg�r av denna lag. Tillst�nd f�r ges f�r</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. mottagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finan-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">siella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">2. utf�rande av order p� kunders uppdrag,<br/>3. handel f�r egen r�kning,<br/>4. portf�ljf�rvaltning,<br/>5. investeringsr�dgivning,<br/>6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finan-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">siella instrument med ett fast �tagande,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">7. placering av finansiella instrument utan fast �tagande,<br/>8. drift av MTF-plattformar, och<br/>9. drift av OTF-plattformar.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft120">Tillst�nd f�r en investeringstj�nst enligt 1 � 1, 2 och 47 omfattar</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">�ven att tj�nsten tillhandah�lls avseende en strukturerad ins�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft120">F�r drift av ett multilateralt system kr�vs tillst�nd f�r drift av en han-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">delsplattform eller en reglerad marknad.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft120">Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen som ett</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">led i r�relsen</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. f�rvara finansiella instrument f�r kunders r�kning och ta emot medel</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">med redovisningsskyldighet, dock inte tillhandah�lla eller f�ra v�rdepap-<br/>perskonton p� h�gsta niv� (central kontof�ringstj�nst),</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. l�mna kunder kredit f�r att kunden, genom v�rdepappersbolaget, ska</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">kunna genomf�ra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">8 Senaste lydelse 2014:985.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">3. l�mna r�d till f�retag om kapitalstruktur, f�retagsstrategi och liknande</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">fr�gor samt l�mna r�d och utf�ra tj�nster vid fusioner och f�retagsuppk�p,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft136">4. utf�ra valutatj�nster om dessa har samband med investeringstj�nster,<br/>5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">av allm�nna rekommendationer r�rande handel med finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">6. utf�ra tj�nster i samband med garantigivning avseende finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ment,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">7. utf�ra investeringstj�nster, investeringsverksamhet och sidotj�nster av-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft136">seende underliggande faktorer till s�dana finansiella derivatinstrument som<br/>avses i punkterna 24 och 7 i definitionen i 1 kap. 4 �, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft136">8. ta emot kunders medel p� konto f�r att underl�tta v�rdepappersr�relsen.<br/>Tillst�nd enligt f�rsta stycket 8 f�r ges bara tillsammans med tillst�nd en-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ligt f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft133">9</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft130">Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva valu-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">tahandel.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att ut�va f�rs�kringsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft136">ling under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2005:405) om f�rs�k-<br/>ringsf�rmedling.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa datarapporte-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ringstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft133">10</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft130">Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft136">1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,<br/>2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,<br/>3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd, <br/>4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">(2010:2043), </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster uteslu-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">tande till andra f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft136">om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-<br/>samhet som regleras av</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft136">a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller <br/>b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte utesluter</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">att tj�nsten tillhandah�lls,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft136">finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-<br/>f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investeringstj�ns-<br/>ter eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument<br/>�n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter,<br/>s�vida de inte </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft136">a) �r marknadsgaranter,<br/>b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft136">direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-finan-<br/>siella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p� ett ob-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">9 Senaste lydelse 2012:375.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134">10 Senaste lydelse 2013:579.</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">jektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med aff�rsverk-<br/>samheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner de ing�r i,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142">c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller<br/>d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder,<br/>8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r i</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�reta-<br/>get, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142">9. f�retag som tillhandah�ller b�de <br/>a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program som</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som f�r<br/>driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa inves-<br/>teringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">f�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller till-<br/>handah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till kunderna i<br/>sin huvudsakliga verksamhet, om</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess<br/>helhet,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av in-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">vesteringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen<br/>(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-<br/>nadsgarant f�r r�varuderivat,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft142">c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, och<br/>d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget anser att<br/>verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�dgiv-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">ning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som omfattas<br/>av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik ers�ttning<br/>f�r r�dgivningen,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet, dock</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investeringstj�nster<br/>r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om upph�-<br/>vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas och om<br/>upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-<br/>handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt<br/>s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft140">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�tf�reskrif-<br/>ter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som avses</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG, i den ur-<br/>sprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a och</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem, r�r-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">ledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p� en-<br/>ergi,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">14. verksamhet enligt 1 � 1 och 5 som drivs av den som �r registrerad f�r</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">f�rmedling av alla slag av f�rs�kringar eller bara livf�rs�kringar enligt 2 kap.<br/>3 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling, om</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">a) verksamheten bara �r en sidoverksamhet till f�rs�kringsf�rmedlingen</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i<br/>v�rdepappersfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � lagen om<br/>v�rdepappersfonder eller andelar i specialfonder eller s�dana utl�ndska fon-<br/>der som avses i 4 kap. 2 eller 3 � eller 5 kap. 6 � f�rsta stycket 1 eller andra<br/>stycket eller 11 � f�rsta stycket 1 lagen om f�rvaltare av alternativa investe-<br/>ringsfonder samt investeringsr�dgivning avseende s�dana andelar,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">bolag, fondf�retag, samt AIF-f�rvaltare som avses i a, och</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">c) f�rs�kringsf�rmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">eller andelar i fonder eller fondf�retag,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">15. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 1 kap. 2 a � lagen</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter som handlar med utsl�ppsr�tter f�r<br/>egen r�kning, om</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig �t</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">annan investeringsverksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft153">b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, och<br/>16. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen om</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen anges<br/>i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">som �r reglerad i n�gon annan lag.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft150">Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med be-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">h�rig myndighet i ett annat land inom EES, om bolaget</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett v�rdepappersf�retag, en</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">marknadsoperat�r, ett kreditinstitut eller ett f�rs�kringsf�retag med auktorisa-<br/>tion i det landet,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">pappersf�retag, ett kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar eller ett<br/>f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet, eller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett v�rdepappers-<br/>f�retag, ett kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar eller ett f�rs�k-<br/>ringsf�retag med auktorisation i det landet.</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft160">Ett utl�ndskt f�retag som h�r hemma inom EES och som i hemlandet</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse beh�ver inte tillst�nd enligt 2 kap.<br/>1 �. Ett s�dant f�retag f�r</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">1. driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller genom att anv�nda ett</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">anknutet ombud som �r etablerat h�r i landet med b�rjan tv� m�nader efter det<br/>att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i f�retagets hemland har<br/>tagit emot en underr�ttelse som inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">a) en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">om filialens eller det anknutna ombudets organisation, och</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">b) uppgift om filialens eller det anknutna ombudets adress och ansvariga</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">ledning, och</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">2. driva v�rdepappersr�relse genom att fr�n sitt hemland erbjuda och till-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">handah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en beh�rig<br/>myndighet i f�retagets hemland har tagit emot en underr�ttelse som inneh�ller<br/>en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om vilka<br/>tj�nster som ska erbjudas och om huruvida f�retaget avser att anv�nda ett an-<br/>knutet ombud som �r etablerat i f�retagets hemland.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">Finansinspektionen f�r besluta att verksamhet f�r p�b�rjas tidigare �n vad</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">som anges i f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft160">Ett f�retag som h�r hemma utanf�r EES f�r efter tillst�nd av Finans-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">inspektionen driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige. Tillst�nd till<br/>filialetablering ska ges om</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">1. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av en beh�rig myndighet i hem-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">landet och det har tillst�nd i hemlandet f�r att tillhandah�lla de tj�nster och<br/>driva den verksamhet som ans�kan avser,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">2. f�retagets hemland har vidtagit n�dv�ndiga �tg�rder f�r att motverka</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">penningtv�tt och finansiering av terrorism,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">3. det har inr�ttats samarbetsarrangemang mellan Finansinspektionen och</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">den beh�riga myndigheten i det land d�r f�retaget h�r hemma som inbegriper<br/>best�mmelser som reglerar informationsutbyte i syfte att bevara marknadens<br/>integritet och skydda investerare,</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft163">4. filialen fritt f�rfogar �ver ett tillr�ckligt startkapital,<br/>5. det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret f�r ledningen</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft160">av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 � 5 och 6 och 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">6. f�retagets hemland har ing�tt ett avtal med Sverige, som uppfyller nor-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">merna i artikel 26 i OECD:s modellavtal f�r skatter p� inkomst och f�rm�-<br/>genhet och s�kerst�ller ett effektivt informationsutbyte i skatte�renden, inklu-<br/>sive eventuella multilaterala skatteavtal,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">7. filialen tillh�r ett investerarskydd som har godk�nts eller erk�nts i enlig-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">het med Europaparlamentets och r�dets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997<br/>om system f�r ers�ttning till investerare, i den ursprungliga lydelsen, och</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">8. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163">enligt best�mmelserna i denna lag, f�rordningen om marknader f�r finansiella<br/>instrument, f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen och andra f�rfatt-<br/>ningar som g�ller f�r f�retagets verksamhet i Sverige.</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">Finansinspektionen ska inom sex m�nader fr�n det att en fullst�ndig an-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">s�kan om tillst�nd enligt 4 � har l�mnats in underr�tta f�retaget om sitt beslut<br/>i tillst�ndsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">Ett f�retag som avses i 4 � och som har f�tt tillst�nd att driva v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">persr�relse fr�n filial i Sverige ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporte-<br/>ringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�-<br/>delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">I f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument finns ytterligare</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">best�mmelser om m�jligheten f�r f�retag som h�r hemma utanf�r EES att<br/>under vissa f�ruts�ttningar tillhandah�lla investeringstj�nster eller utf�ra in-<br/>vesteringsverksamhet inom EES.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">Ett v�rdepappersbolag som avser att driva v�rdepappersr�relse fr�n en</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">filial eller genom att anv�nda ett anknutet ombud som �r etablerat i ett annat<br/>land inom EES ska underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�r-<br/>jas. Underr�ttelsen ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">1. en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om filia-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">lens och det anknutna ombudets organisation, och</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">2. uppgift om i vilket land filialen ska inr�ttas och det anknutna ombudet</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">anv�ndas samt om filialens och det anknutna ombudets adresser och ansva-<br/>riga ledningar.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">F�rsta stycket g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">3 kap. 10 � och som avser att driva v�rdepappersr�relse genom att anv�nda ett<br/>anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">Om ett v�rdepappersbolag avser att �ndra n�got som angetts i bolagets</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">underr�ttelse till Finansinspektionen enligt 1 �, ska bolaget skriftligen under-<br/>r�tta inspektionen minst en m�nad innan �ndringen genomf�rs. Finansinspek-<br/>tionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i det andra landet om �nd-<br/>ringen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">Om Finansinspektionen finner att �ndringen inte f�r g�ras, ska inspektio-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">nen meddela beslut om det inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen kom in<br/>till inspektionen. Den beh�riga myndigheten i det andra landet ska omedel-<br/>bart underr�ttas om beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">Vid �ndring av investerarskydd eller ins�ttningsgaranti som avses i 2 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">sta stycket ska Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i det<br/>land d�r filialen finns om �ndringen.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">F�rstatredje styckena g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har till-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">st�nd enligt 3 kap. 10 � och som avser att driva v�rdepappersr�relse genom<br/>att anv�nda ett anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft170">Ett v�rdepappersbolag som avser att driva v�rdepappersr�relse i ett</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att in-<br/>r�tta filial d�r, ska underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�r-<br/>jas. Underr�ttelsen ska inneh�lla</p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">1. en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om vilka</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">tj�nster som ska erbjudas,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och<br/>3. uppgift om huruvida bolaget avser att anv�nda ett anknutet ombud etab-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">lerat i Sverige f�r verksamheten i det andra landet.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">emot l�mna �ver den och verksamhetsplanen till den beh�riga myndigheten i<br/>det land d�r verksamheten ska drivas.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft180">Ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt 3 kap. 10 � och som av-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">ser att driva v�rdepappersr�relse i ett annat land inom EES genom anknutet<br/>ombud etablerat i Sverige, ska underr�tta Finansinspektionen innan verksam-<br/>heten p�b�rjas om vilket det anknutna ombudet �r.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">emot l�mna �ver den till den beh�riga myndigheten i det land d�r verksam-<br/>heten ska drivas.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft180">Ett v�rdepappersbolag som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">EES f�r att underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till bolagets<br/>handelsplattform ska innan s�dana �tg�rder p�b�rjas underr�tta Finansinspek-<br/>tionen. Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs<br/>emot l�mna �ver den till den beh�riga myndigheten i det land d�r �tg�rderna<br/>ska vidtas. P� beg�ran ska Finansinspektionen till samma myndighet l�mna<br/>uppgifter om vilka fr�n det landet som deltar p� bolagets handelsplattform.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">F�rsta stycket g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">3 kap. 10 � och som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom EES f�r att<br/>underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till institutets handelsplatt-<br/>form.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft180">Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">som h�r hemma inom EES som har tr�ffat avtal med ett anknutet ombud som<br/>�r etablerat i Sverige, ska anm�la ombudet f�r registrering hos Bolagsverket.<br/>Institutet eller f�retaget ska innan det tr�ffar ett s�dant avtal kontrollera att det<br/>anknutna ombudet har tillr�ckliga kunskaper och kvalifikationer f�r den verk-<br/>samhet som det ska driva samt att det �ven i �vrigt �r l�mpligt att driva s�dan<br/>verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">I en anm�lan enligt f�rsta stycket ska det anges vilken verksamhet som om-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">budet ska driva.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft180">Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">som h�r hemma inom EES ska se till att ett anknutet ombud som det har an-<br/>m�lt f�r registrering enligt 1 � informerar kunderna om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">1. vilket v�rdepappersinstitut eller utl�ndskt v�rdepappersf�retag det f�re-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft180">tr�der,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft183">2. vilka befogenheter det har, och<br/>3. att institutet eller f�retaget �r ansvarigt f�r ren f�rm�genhetsskada som</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft183">ombudet genom sin verksamhet upps�tligen eller av oaktsamhet orsakar kun-<br/>den.</p> </div> <div id="page19-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft190">19</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft190">Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">som h�r hemma inom EES som har tr�ffat avtal med ett anknutet ombud �r<br/>ansvarigt f�r ren f�rm�genhetsskada som ombudet genom sin verksamhet<br/>upps�tligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft193">11</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft190">Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�re-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">tag som h�r hemma inom EES ska fortl�pande se till att anknutna ombud som<br/>det har anm�lt f�r registrering enligt 1 � uppfyller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">1. kraven p� kunskaper, kvalifikationer och l�mplighet enligt 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">stycket, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">2. det som enligt 8 kap. 15 � och 9 kap. 1 och 1029 �� g�ller f�r v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">pappersinstitut.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft190">Bolagsverket �r registreringsmyndighet f�r anknutna ombud som avses</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">i 1 �. Hos Bolagsverket f�rs register �ver anknutna ombud, d�r de uppgifter<br/>som enligt lag eller andra f�rfattningar ska tas in i register skrivs in.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft190">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i 1 kap.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">4 b �, och</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">2. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag ska</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">iaktta enligt 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av anknutna ombud.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>8 kap. R�relseregler</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft193">12</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft190">Av best�mmelserna om v�rdepappersinstitut i detta kapitel ska bara</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">det som anges i 1520, 32 och 33 �� till�mpas p� utl�ndska f�retag som<br/>driver v�rdepappersr�relse i Sverige enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">Det som anges i 15 � g�ller inte f�r transaktioner som genomf�rs mellan</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">deltagarna p� en MTF-plattform enligt de regler som g�ller f�r plattformen<br/>eller i f�rh�llandet mellan deltagarna och det v�rdepappersinstitut som driver<br/>plattformen.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft190">Vid f�rs�ljning och r�dgivning till kunder som avser strukturerade in-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">s�ttningar g�ller 1 � f�rsta stycket, 8 e, 9 och 1216 ��, 6 kap., 9 kap. 1 �, 2 �<br/>f�rsta stycket samt 312, 1417, 2029, 38, 47 och 49 ��, 23 kap. och 25 kap.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>8 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft190">Styrelsen i ett v�rdepappersinstitut ska </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft196">1. fastst�lla och �vervaka <br/>a) genomf�randet av arrangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvars-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft196">full ledning av institutet d�r �tskillnad ska g�ras mellan funktioner inom orga-<br/>nisationen och f�rebyggande av intressekonflikter p� ett s�tt som fr�mjar<br/>marknadens integritet och kundernas intresse,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">b) institutets organisation n�r det g�ller tillhandah�llandet av investerings-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">tj�nster och utf�randet av investeringsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft194">11 Senaste lydelse 2013:579.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft194">12 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 2 � 2013:579.</p> </div> <div id="page20-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft200">20</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft201"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">c) en policy avseende tj�nster, verksamhet och produkter som institutet er-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">bjuder eller tillhandah�ller i enlighet med institutets risktolerans och egenska-<br/>perna och behoven hos institutets kunder, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">d) en policy f�r ers�ttning till personer som deltar i tillhandah�llandet av</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">tj�nster till kunder, vilken ska syfta till att fr�mja ansvarsfulla aff�rsmetoder<br/>och en r�ttvis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i<br/>f�rbindelserna med kunderna, och </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft204">2. �vervaka och regelbundet <br/>a) bed�ma l�mpligheten hos och genomf�randet av institutets strategiska</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">m�l i tillhandah�llandet av investeringstj�nster och utf�randet av investe-<br/>ringsverksamhet och sidotj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft204">b) bed�ma effektiviteten i institutets styrningsformer,<br/>c) bed�ma l�mpligheten hos de strategier som avser tillhandah�llandet av</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">tj�nster till kunder, och</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft204">d) vidta l�mpliga �tg�rder f�r att r�tta till eventuella brister.<br/>Styrelsen ska ha tillg�ng till den information som kr�vs f�r att ha uppsikt</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">�ver och �vervaka verkst�llande direkt�rens beslutsfattande.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft200">Ett v�rdepappersinstitut ska ha tillr�ckliga system, resurser och rutiner</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">f�r att institutet ska kunna tillhandah�lla investeringstj�nster och utf�ra inves-<br/>teringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">Ett v�rdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer f�r att s�kerst�lla</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">skyddet och autentiseringen vid informations�verf�ring och f�r att minimera<br/>risken f�r dataf�rvanskning och obeh�rig �tkomst till informationen.</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft203"><i>Intressekonflikter</i></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft200">Ett v�rdepappersinstitut ska fastst�lla och till�mpa effektiva organisa-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">toriska och administrativa f�rfaranden s� att alla rimliga �tg�rder vidtas f�r att<br/>f�rhindra att kundernas intressen p�verkas negativt av intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft203"><i>Produktstyrning</i></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft200">Ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">s�ljning till kunder ska fastst�lla, till�mpa och se �ver en process f�r godk�n-<br/>nande av varje finansiellt instrument och varje betydande f�r�ndring av exis-<br/>terande instrument innan de marknadsf�rs eller distribueras till kunder (pro-<br/>duktgodk�nnande). Processen f�r produktgodk�nnande ska specificera en<br/>fastst�lld m�lgrupp av slutkunder f�r ett finansiellt instrument och s�kerst�lla<br/>att alla relevanta risker f�r m�lgruppen bed�ms och att den avsedda distribu-<br/>tionsstrategin �r f�renlig med m�lgruppen. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">V�rdepappersinstitutet ska regelbundet se �ver de finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft204">som institutet erbjuder eller marknadsf�r, med beaktande av alla h�ndelser<br/>som v�sentligt skulle kunna p�verka den potentiella risken f�r den fastst�llda<br/>m�lgruppen, f�r att bed�ma om produkten fortfarande �r f�renlig med beho-<br/>ven hos den fastst�llda m�lgruppen och om den avsedda distributionsstrategin<br/>fortfarande �r l�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:887px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft200">Om ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument an-</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft200">litar n�gon annan f�r att distribuera dessa, ska institutet f�rse denne med all</p> </div> <div id="page21-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft210">21</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">l�mplig information om instrumenten och processen f�r produktgodk�n-<br/>nande, inbegripet den fastst�llda m�lgruppen f�r dem. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">Om ett v�rdepappersinstitut erbjuder eller rekommenderar finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">strument som det inte sj�lv producerar, ska institutet ha adekvata arrange-<br/>mang f�r att f� s�dan information som avses i f�rsta stycket och f�r att f�rst�<br/>egenskaperna hos instrumenten och den fastst�llda m�lgruppen f�r dem.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft212"><i>Kompetenskrav</i></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft213"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft210">Ett v�rdepappersinstitut ska s�kerst�lla och, p� beg�ran av Finans-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">inspektionen, kunna visa att de personer som l�mnar investeringsr�dgivning<br/>eller information om finansiella instrument, investeringstj�nster eller sido-<br/>tj�nster har den kunskap och kompetens som kr�vs f�r att institutet ska upp-<br/>fylla sina skyldigheter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft213"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft210">Ett v�rdepappersinstitut ska dokumentera all investeringsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">och samtliga investeringstj�nster, sidotj�nster och transaktioner som det har<br/>genomf�rt. Dokumentationen ska g�ras s� att Finansinspektionen har m�jlig-<br/>het att �vervaka att institutet har iakttagit kraven i denna lag och f�rordningen<br/>om marknader f�r finansiella instrument samt i f�reskrifter som har medde-<br/>lats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">Dokumentationen ska ocks� g�ras s� att Finansinspektionen har m�jlighet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">att �vervaka att marknadsmissbruksf�rordningen f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft213"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft210">Dokumentationen enligt 16 � ska inbegripa </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">1. inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunika-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">tion som avser transaktioner som genomf�rts vid handel f�r egen r�kning och<br/>tillhandah�llande av tj�nster som r�r mottagande, vidarebefordran och utf�-<br/>rande av order p� kunders uppdrag, och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">2. telefonsamtal och elektronisk kommunikation som avses leda till att en</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">s�dan transaktion genomf�rs eller att en s�dan investeringstj�nst tillhanda-<br/>h�lls.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">F�r att uppfylla kraven i f�rsta stycket ska v�rdepappersinstitutet vidta alla</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">rimliga �tg�rder f�r att spela in alla telefonsamtal och bevara all elektronisk<br/>kommunikation som g�rs, s�nds eller tas emot med utrustning som institutet<br/>tillhandah�ller en anst�lld eller underleverant�r eller som institutet accepterar<br/>eller till�ter att en anst�lld eller underleverant�r anv�nder.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft213"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft210">Ett v�rdepappersinstitut ska informera sina kunder om att telefonsam-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">tal eller elektronisk kommunikation mellan institutet och kunder som leder<br/>eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in eller bevaras. Informatio-<br/>nen ska l�mnas innan n�gra investeringstj�nster tillhandah�lls.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">V�rdepappersinstitutet f�r inte per telefon eller via elektronisk kommuni-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">kation tillhandah�lla investeringstj�nsterna mottagande och vidarebefordran<br/>av order eller utf�rande av order till kunder som inte har informerats enligt<br/>f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">V�rdepappersinstitutet ska vidta alla rimliga �tg�rder f�r att f�rhindra att</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214">en anst�lld eller underleverant�r genomf�r telefonsamtal eller elektronisk<br/>kommunikation som ska spelas in eller bevaras enligt 17 � med utrustning<br/>som inte tillh�r institutet och som g�r att institutet inte kan dokumentera eller<br/>kopiera telefonsamtalet eller den elektroniska kommunikationen.</p> </div> <div id="page22-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft220">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft221"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft220">Om ett v�rdepappersinstitut tar emot en order fr�n en kund p� annat</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">s�tt �n per telefon, ska institutet dokumentera ordern p� ett varaktigt medium.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft220">Ett v�rdepappersinstitut ska spara dokumentation enligt 17 och 19 �� i</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">minst fem �r eller den l�ngre tid, upp till sju �r, som anges i f�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">V�rdepappersinstitutet ska p� beg�ran tillhandah�lla ber�rda kunder doku-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">mentationen.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft220">Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva en handelsplattform</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">eller som p� annat s�tt organiserar handel i finansiella instrument enligt 2 kap.<br/>1 � 1 ska </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft224">1. �vervaka handeln och kursbildningen,<br/>2. se till att handeln sker i �verensst�mmelse med institutets regler, denna</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">lag, andra f�rfattningar och god sed p� v�rdepappersmarknaden, och </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft224">3. kunna uppt�cka systemavbrott.<br/>V�rdepappersinstutet ska p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspektio-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">nen �tkomst till sitt system f�r �vervakningen av handeln och kursbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft224">V�rdepappersinstitutet ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om <br/>1. betydande �vertr�delser av handelsreglerna, <br/>2. otillb�rliga marknadsf�rh�llanden, <br/>3. beteenden som kan tyda p� �vertr�delser av marknadsmissbruksf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft220">ningen, och </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">4. systemavbrott.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>Algoritmisk handel</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft223"><i>Allm�nna krav</i></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft220">Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska ha effek-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">tiva system och riskkontroller som �r anpassade f�r den verksamheten. Syste-<br/>men och kontrollerna ska s�kerst�lla att institutets handelssystem �r mot-<br/>st�ndskraftiga och har tillr�cklig kapacitet, att de omfattas av l�mpliga han-<br/>delstr�sklar och handelslimiter och att de f�rhindrar att felaktiga order<br/>skickas eller att systemet p� annat s�tt fungerar s� att det kan skapa eller bidra<br/>till en oordnad marknad.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">V�rdepappersinstitutet ska ocks� ha effektiva system och �tg�rder f�r risk-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">kontroll f�r att s�kerst�lla att handelssystemen inte kan anv�ndas f�r n�got<br/>�ndam�l som strider mot marknadsmissbruksf�rordningen eller mot reglerna<br/>p� en handelsplats till vilken institutet �r anslutet.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">V�rdepappersinstitutet ska ha inr�ttat effektiva arrangemang f�r kontinuer-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">lig drift av verksamheten f�r att hantera driftavbrott i sina handelssystem och<br/>ska se till att systemen �r fullt testade och l�mpligt �vervakade f�r att s�ker-<br/>st�lla att de uppfyller kraven i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">V�rdepappersinstitutet ska dokumentera de �tg�rder som det har vidtagit</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">enligt f�rstatredje styckena s� att Finansinspektionen har m�jlighet att �ver-<br/>vaka att institutet har f�ljt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft220">Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska anm�la</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft224">detta till Finansinspektionen och till den beh�riga myndighet som ut�var till-<br/>syn �ver handelsplatsen.</p> </div> <div id="page23-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft230">23</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft231"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft232"><i>S�rskilda krav vid h�gfrekvenshandel</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft230">Ett v�rdepappersinstitut som till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�g-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">frekvenshandel ska bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina<br/>lagda order, utf�rda order och bud p� handelsplatser. Institutet ska p� beg�ran<br/>av Finansinspektionen g�ra uppgifterna tillg�ngliga f�r inspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft232"><i>S�rskilda krav vid marknadsgarantstrategi</i></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft230">F�r ett v�rdepappersinstitut som handlar f�r egen r�kning som del-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">tagare p� en eller flera handelsplatser och har en strategi som omfattar att<br/>l�mna fasta, samtidiga k�p- och s�ljbud av j�mf�rbar storlek till konkurrens-<br/>kraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument p� en enda han-<br/>delsplats eller olika handelsplatser s� att likviditet regelbundet och l�pande<br/>tillhandah�lls den totala marknaden (marknadsgarantstrategi) g�ller 27 �.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft230">Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel som ett led i</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">en marknadsgarantstrategi ska</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">1. utf�ra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en best�md an-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">del av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omst�ndig-<br/>heter, s� att handelsplatsen tillhandah�lls likviditet p� ett regelbundet och f�r-<br/>uts�gbart s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">2. ing� ett bindande skriftligt avtal med den som driver handelsplatsen som</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">�tminstone anger institutets skyldigheter enligt 1, och </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">3. ha inf�rt effektiva system och kontroller som s�kerst�ller att institutet</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i 2.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">Kraven i f�rsta stycket g�ller med beaktande av likviditeten, omfattningen</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">och arten p� den specifika marknaden och s�rdragen hos de finansiella instru-<br/>ment som handlas p� marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>Direkt elektroniskt tilltr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft230">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">till en handelsplats ska ha inr�ttat effektiva system och kontroller som s�ker-<br/>st�ller att</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">1. l�mpligheten hos kunder som anv�nder tj�nsten bed�ms och granskas p�</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">l�mpligt s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">2. kunder som anv�nder tj�nsten f�rhindras att �verskrida f�rinst�llda han-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">dels- och kredittr�sklar, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">3. handel som bedrivs av kunder som anv�nder tj�nsten �vervakas p� l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">ligt s�tt, och </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">4. l�mplig riskkontroll f�rhindrar handel som kan skapa risker f�r institutet</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">sj�lvt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller<br/>st� i strid med marknadsmissbruksf�rordningen eller de regler som g�ller f�r<br/>handelsplatsen.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft233"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft230">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">ska se till att kunder som anv�nder tj�nsten uppfyller kraven i denna lag och<br/>f�ljer handelsplatsens regler.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">V�rdepappersinstitutet ska �vervaka transaktionerna f�r att kunna uppt�cka</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">�vertr�delser av denna lag, otillb�rliga marknadsf�rh�llanden eller ageranden</p> </div> <div id="page24-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft240">24</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft241"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">som kan inneb�ra marknadsmissbruk och som ska rapporteras till Finans-<br/>inspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">V�rdepappersinstitutet ska s�kerst�lla att det finns ett bindande skriftligt</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">avtal mellan institutet och kunden om de huvudsakliga r�ttigheter och skyl-<br/>digheter som f�ljer av tillhandah�llandet av tj�nsten och att institutet enligt<br/>avtalet f�rblir ansvarigt enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft240">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">ska anm�la detta till Finansinspektionen och till den beh�riga myndighet som<br/>ut�var tillsyn �ver handelsplatsen.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft240">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">ska dokumentera de �tg�rder som det har vidtagit f�r att uppfylla kraven i 28<br/>och 29 �� s� att Finansinspektionen har m�jlighet att �vervaka att institutet<br/>har f�ljt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Underr�ttelseskyldighet f�r systematiska internhandlare</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft240">Om ett v�rdepappersinstitut �r systematisk internhandlare, ska det</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">underr�tta Finansinspektionen om detta.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Information om kvalitet p� utf�rande av transaktioner </b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft240">Ett v�rdepappersinstitut som �r systematisk internhandlare, marknads-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">garant eller annan tillhandah�llare av likviditet ska offentligg�ra information<br/>om kvaliteten p� sitt utf�rande av transaktioner. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">Informationen ska offentligg�ras minst en g�ng per �r och tillhandah�llas</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">avgiftsfritt.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Clearingmedlem f�r andra personer</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft240">Ett v�rdepappersinstitut som �r clearingmedlem f�r andra personer ska</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">ha inr�ttat effektiva system och kontroller f�r att s�kerst�lla att avvecklings-<br/>tj�nster till�mpas enbart p� personer som �r l�mpliga och uppfyller tydliga<br/>kriterier och att l�mpliga krav st�lls p� dessa personer f�r att minska riskerna<br/>f�r institutet och f�r marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">V�rdepappersinstitutet ska s�kerst�lla att det finns ett bindande skriftligt</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">avtal mellan institutet och personen om de huvudsakliga r�ttigheter och skyl-<br/>digheter som f�ljer av tillhandah�llandet av tj�nsten.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft243">13</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft240">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">1. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav p�</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft246">soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och in-<br/>struktioner som avses i 38 ��,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">2. v�rdepappersbolags m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">3. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta och</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft240">till�mpa enligt 9 �,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft244">13 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 42 � 2014:985.</p> </div> <div id="page25-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft250">25</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">4. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">10 �,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">5. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">11 �,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">6. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappersinsti-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">tut ska ha enligt 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">7. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 14 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">stycket,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">8. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda m�l-<br/>gruppen f�r instrumenten enligt 14 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">9. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">strument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som erbjuds<br/>eller rekommenderas till kunder, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">10. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 15 �, <br/>11. dokumentation enligt 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska sparas</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">enligt 20 �, och </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">12. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>9 kap. Uppf�randeregler och investerarskyddsregler</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft250">Av best�mmelserna om v�rdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">som anges i 1, 1039, 47 och 48 �� till�mpas p� utl�ndska f�retag som driver<br/>v�rdepappersr�relse i Sverige enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">Det som anges i 1, 1012, 1417, 2029 och 3139 �� g�ller inte f�r trans-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">aktioner som genomf�rs mellan deltagarna p� en MTF-plattform enligt de<br/>regler som g�ller f�r plattformen eller i f�rh�llandet mellan deltagarna och det<br/>v�rdepappersinstitut som driver plattformen.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft250">Ett v�rdepappersinstitut ska dela in sina kunder i kategorierna professio-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">nell kund och icke-professionell kund. Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla<br/>vissa professionella kunder som j�mb�rdiga motparter. Ett v�rdepappersinsti-<br/>tut ska uppr�tta interna regler och rutiner f�r indelning av sina kunder. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">I 4 och 5 �� finns best�mmelser om kunder som f�r behandlas som profes-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">sionella kunder.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">I 6 och 7 �� finns best�mmelser om kunder som f�r behandlas som j�mb�r-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">diga motparter.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft250">Ett v�rdepappersinstitut ska betrakta en kund som en professionell</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">kund, om kunden ing�r i n�gon av f�ljande grupper:</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">1. enheter med tillst�nd att verka p� finansmarknaderna,<br/>2. f�retag som uppfyller minst tv� av f�ljande tre krav<br/>a) balansomslutning enligt balansr�kningen som motsvarar minst</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">20 000 000 euro,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">b) nettooms�ttning enligt resultatr�kningen som motsvarar minst</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">40 000 000 euro, och</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft253">c) eget kapital enligt balansr�kningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,<br/>3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ f�r</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253">f�rvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt<br/>Europeiska investeringsbanken, V�rldsbanken, Internationella valutafonden<br/>och andra liknande mellanstatliga eller �verstatliga organisationer, och</p> </div> <div id="page26-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft260">26</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft261"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">4. andra institutionella investerare �n dem som omfattas av 13 vars</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">huvudverksamhet �r att investera i finansiella instrument, inklusive f�retag<br/>som �gnar sig �t v�rdepapperisering av tillg�ngar eller andra finansiella trans-<br/>aktioner.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">Innan ett v�rdepappersinstitut tillhandah�ller en tj�nst till en kund som av-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">ses i f�rsta stycket, ska det informera kunden om att den kommer att betraktas<br/>som en professionell kund och behandlas som en s�dan, om inte institutet och<br/>kunden avtalar n�got annat. V�rdepappersinstitutet ska upplysa kunden om<br/>m�jligheten att beg�ra en �ndring av avtalsvillkoren f�r att bli behandlad som<br/>en icke-professionell kund.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">Om en kund som avses i f�rsta stycket beg�r att bli behandlad som en icke-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">professionell kund, f�r v�rdepappersinstitutet ing� ett skriftligt avtal med kun-<br/>den som inneb�r att kunden i vissa avseenden inte ska betraktas som en pro-<br/>fessionell kund.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft260">Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en kund som inte ing�r i n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">grupperna i 4 � f�rsta stycket som en professionell kund, om kunden skriftli-<br/>gen har beg�rt hos v�rdepappersinstitutet att bli behandlad som en professio-<br/>nell kund, antingen generellt eller i fr�ga om en s�rskild investeringstj�nst<br/>eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden<br/>uppfyller minst tv� av f�ljande tre krav:</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">1. Kunden har p� den aktuella marknaden genomf�rt i genomsnitt minst tio</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">transaktioner av betydande storlek per kvartal under de n�rmast f�reg�ende<br/>fyra kvartalen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">2. V�rdet av kundens portf�lj av finansiella instrument, definierad som in-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">s�ttningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, �verstiger<br/>motsvarande 500 000 euro.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett �r, inom finanssektorn i en be-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">fattning som kr�ver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tj�nsterna.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">F�r att f� behandla en kund som avses i f�rsta stycket som en professionell</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft260">kund m�ste v�rdepappersinstitutet</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">1. ha gjort en adekvat bed�mning av kundens sakkunskap, erfarenhet och</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">kunskap som ger en tillr�cklig grund f�r att anta att kunden med tanke p� de<br/>planerade transaktionernas och tj�nsternas karakt�r �r i st�nd att fatta sina<br/>egna investeringsbeslut och f�rst� de aktuella riskerna, och</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken r�tt till skydd och</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">ers�ttning till investerare som kunden kan f�rlora och i ett s�rskilt dokument<br/>skriftligen ha f�tt en f�rklaring fr�n kunden att den �r medveten om f�ljderna<br/>av att f�rlora detta skydd.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">Innan ett v�rdepappersinstitut godtar en beg�ran fr�n en kund att bli be-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">handlad som en professionell kund, ska institutet vidta alla rimliga �tg�rder<br/>f�r att f�rs�kra sig om att kunden uppfyller de krav som st�lls enligt f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft260">En kund som avses i 5 � ska informera v�rdepappersinstitutet om alla</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft263">f�r�ndringar som kan p�verka f�ruts�ttningarna f�r att kunden ska f� bli be-<br/>handlad som en professionell kund. V�rdepappersinstitutet ska vidta l�mpliga<br/>�tg�rder om det f�r kunskap om att kunden inte l�ngre uppfyller de ursprung-<br/>liga villkor som ber�ttigade denne att bli behandlad som en professionell<br/>kund.</p> </div> <div id="page27-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft270">27</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft271"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft273">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft270">Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en enhet som ing�r i n�gon av</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">f�ljande grupper som en j�mb�rdig motpart:</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft277">1. v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag,<br/>2. kreditinstitut,<br/>3. f�rs�kringsf�retag,<br/>4. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25 lagen</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">(2004:46) om v�rdepappersfonder och fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � f�r-<br/>sta stycket f�rsta meningen samma lag samt fondbolag eller f�rvaltningsbolag<br/>som f�rvaltar dem,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft277">5. pensionsfonder och f�rvaltningsbolag som f�rvaltar dem,<br/>6. andra finansiella f�retag �n s�dana som avses i 15 som har tillst�nd att</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land d�r de h�r hemma eller som<br/>regleras i lagstiftning i det landet,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">7. nationella regeringar och d�rmed sammanh�ngande organ, inklusive</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och �verstatliga<br/>organisationer, samt</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">8. andra enheter �n s�dana som avses i 17, om de f�r betraktas som j�m-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">b�rdiga motparter enligt den delegerade f�rordningen till MiFID II.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft270">Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">enligt 2 kap. 1 � 1, 2 eller 3 f�r i s�dan verksamhet medverka till eller inleda<br/>transaktioner med j�mb�rdiga motparter utan att till�mpa det krav att till-<br/>varata kundens intressen som anges i 1 � eller n�gon av 1012, 16, 21, 2426,<br/>30, 31, 3336 eller 38 ��, f�r dessa transaktioner och sidotj�nster som �r<br/>direkt knutna till transaktionerna.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">En motpart som ing�r i en s�dan grupp som anges i 7 � 17 har dock r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">beg�ra att de best�mmelser som anges i f�rsta stycket ska till�mpas generellt i<br/>avtalsf�rh�llandet eller avse en enskild transaktion.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">Innan ett v�rdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som �r</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">en s�dan enhet som avses i 7 � 8, ska enheten uttryckligen ha godtagit att bli<br/>behandlad som en j�mb�rdig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller<br/>avse en enskild transaktion.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">I fr�ga om motparter som inte ing�r i n�gon av de grupper som anges i 7 �</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">17 och som h�r hemma i ett annat land inom EES g�ller f�rsta stycket bara<br/>om motparten i den staten erk�nns som j�mb�rdig motpart i enlighet med arti-<br/>kel 30.3 i direktivet om marknader f�r finansiella instrument. I s�dana fall<br/>till�mpas tredje stycket p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>Uppf�randeregler m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274"><i>Intressekonflikter</i></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft270">Ett v�rdepappersinstitut ska vidta alla rimliga �tg�rder f�r att identifiera,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft277">f�rhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan insti-<br/>tutet, ett anknutet ombud eller n�gon n�rst�ende person till dem och en kund<br/>eller mellan kunder i samband med tillhandah�llande av investeringstj�nster<br/>och sidotj�nster, inklusive s�dana som orsakas av ers�ttningar eller f�rm�ner</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft278">14 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 19 � 2013:579. �ndringen inneb�r bl.a. att andra<br/>och tredje styckena tas bort.</p> </div> <div id="page28-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft280">28</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft281"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">fr�n annan �n kunden, institutets eget ers�ttningssystem eller andra incita-<br/>mentsstrukturer.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">Om de f�rfaranden som ett v�rdepappersinstitut har fastst�llt och till�mpar</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">enligt 8 kap. 12 � och de �tg�rder som institutet har vidtagit enligt f�rsta<br/>stycket inte r�cker f�r att f�rhindra att kundernas intressen kan komma att p�-<br/>verkas negativt, ska institutet informera kunden om arten av eller k�llan till<br/>intressekonflikterna innan institutet �tar sig att utf�ra en investeringstj�nst<br/>eller sidotj�nst f�r kundens r�kning. Informationen ska l�mnas p� ett varaktigt<br/>medium och vara tillr�ckligt tydlig och detaljerad med h�nsyn till om kunden<br/>�r en professionell kund eller en icke-professionell kund, f�r att kunden ska<br/>kunna fatta ett v�lgrundat beslut n�r det g�ller den investeringstj�nst eller<br/>sidotj�nst d�r intressekonflikten uppst�r.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft282"><i>Ers�ttningssystem</i></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft280">Ett v�rdepappersinstitut ska utforma sina ers�ttningssystem s� att per-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">sonalen inte bel�nas eller bed�ms p� ett s�tt som kommer i konflikt med insti-<br/>tutets skyldighet att iaktta kundernas intressen.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft282"><i>Produktion och distribution av finansiella instrument </i></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft280">Ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">s�ljning till kunder ska s�kerst�lla att instrumenten �r utformade f�r att upp-<br/>fylla behoven hos en fastst�lld m�lgrupp enligt 8 kap. 13 �, att strategin f�r<br/>distribution av instrumenten �r l�mplig i f�rh�llande till den m�lgruppen och<br/>att rimliga �tg�rder vidtas f�r att s�kerst�lla att instrumenten distribueras till<br/>m�lgruppen.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft280">Ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">vara v�l insatt i de finansiella instrument som institutet erbjuder eller rekom-<br/>menderar. Institutet ska bed�ma hur instrumenten svarar mot behoven hos de<br/>kunder till vilka institutet tillhandah�ller investeringstj�nster med beaktande<br/>av den fastst�llda m�lgruppen enligt 8 kap. 13 �. Institutet ska s�kerst�lla att<br/>de finansiella instrumenten erbjuds eller rekommenderas endast n�r detta lig-<br/>ger i kundens intresse.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft282"><i>Information till kund</i></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft280">Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse sina kunder med l�mplig och l�ttbe-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">griplig information enligt 1517 �� i god tid innan institutet tillhandah�ller en<br/>investeringstj�nst eller sidotj�nst.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">Informationen ska ge kunderna rimliga m�jligheter att f�rst� arten av de in-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">vesteringstj�nster och finansiella instrument som institutet erbjuder och vilka<br/>risker som �r f�rknippade med dem. Informationen f�r l�mnas i standardise-<br/>rad form. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">All information som ett v�rdepappersinstitut l�mnar till sina kunder ska</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">vara r�ttvisande och tydlig och f�r inte vara vilseledande. Marknadsf�rings-<br/>material ska l�tt kunna identifieras som s�dant.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">S�rskilda best�mmelser om en n�ringsidkares marknadsf�ring av produkter</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft284">och tj�nster och vilken information som ska l�mnas till kunder finns i mark-<br/>nadsf�ringslagen (2008:486) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal</p> </div> <div id="page29-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft290">29</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft291"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">utanf�r aff�rslokaler. Om information inte l�mnas i enlighet med denna para-<br/>graf och 1517 ��, ska marknadsf�ringslagen till�mpas, med undantag av be-<br/>st�mmelserna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska<br/>anses vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft292"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft290">Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse kunder med information om</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft293">1. institutet och dess tj�nster,<br/>2. finansiella instrument och f�reslagna placeringsstrategier, inbegripet</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">v�gledning om och varningar f�r de risker som �r f�rknippade med investe-<br/>ringar i instrumenten eller placeringsstrategierna samt om instrumentet i<br/>fr�ga, med beaktande av den m�lgrupp som har fastst�llts f�r instrumentet, �r<br/>avsett f�r professionella eller icke-professionella kunder,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft293">3. utf�randeplatser, och<br/>4. alla kostnader och avgifter f�rknippade med investeringstj�nster och</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">sidotj�nster, inbegripet kostnaderna f�r r�dgivning och kostnaderna f�r de<br/>finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsf�rs till kunden<br/>samt hur kunden f�r betala kostnader och avgifter, inbegripet eventuella betal-<br/>ningar till institutet fr�n en tredjepart.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft290">Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">f�r investeringstj�nsten och det finansiella instrumentet, som inte beror p�<br/>underliggande marknadsrisk, ska r�knas samman s� att kunden kan f�rst� den<br/>totala kostnaden liksom den kumulativa effekten p� investeringens avkast-<br/>ning. Om kunden beg�r det, ska en uppdelning per post ges. Informationen<br/>ska, i f�rekommande fall, ges till kunden regelbundet, �tminstone �rligen,<br/>under investeringens varaktighet.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft292"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft290">N�r en investeringstj�nst erbjuds tillsammans med en annan tj�nst eller</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">produkt som en del av ett paket eller som ett villkor f�r samma �verenskom-<br/>melse eller paket (korsf�rs�ljning), ska v�rdepappersinstitutet informera kun-<br/>den om huruvida det �r m�jligt att k�pa de olika komponenterna separat och,<br/>i f�rekommande fall, f�rse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgif-<br/>terna f�r varje komponent.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft290">Om riskerna med en �verenskommelse eller ett paket som erbjuds en icke-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">professionell kund sannolikt skiljer sig fr�n de risker som uppst�r om kompo-<br/>nenterna v�ljs separat, ska institutet f�rse kunden med en adekvat beskrivning<br/>av de olika komponenterna i �verenskommelsen eller paketet och hur f�rh�l-<br/>landet mellan dem f�r�ndrar riskerna.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft292"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft290">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller investeringsr�dgivning</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft290">ska informera kunden om huruvida</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft293">1. r�dgivningen tillhandah�lls p� oberoende grund eller inte,<br/>2. r�dgivningen �r baserad p� en allm�n eller mer begr�nsad analys av</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293">olika finansiella instrument, och s�rskilt om urvalet omfattar eller �r begr�n-<br/>sat till finansiella instrument utgivna, utf�rdade eller tillhandah�llna av insti-<br/>tutet, f�retag som institutet har n�ra f�rbindelser med eller andra f�retag till<br/>vilka institutet har ett s�dant r�ttsligt eller ekonomiskt f�rh�llande att det kan<br/>riskera att f�rs�mra f�ruts�ttningarna f�r institutet att l�mna oberoende inves-<br/>teringsr�d, och</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft290">3. institutet regelbundet kommer att bed�ma l�mpligheten avseende de</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft290">finansiella instrument som det rekommenderar kunden.</p> </div> <div id="page30-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft300">30</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft301"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft304"><i>Urvalet av finansiella instrument vid investeringsr�dgivning p� oberoende <br/>grund</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft300">Ett v�rdepappersinstitut som har informerat kunden om att institutet</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">tillhandah�ller investeringsr�dgivning p� oberoende grund ska i den verksam-<br/>heten bed�ma ett tillr�ckligt stort och diversifierat urval av finansiella instru-<br/>ment som �r tillg�ngliga p� marknaden f�r att s�kerst�lla att kundens investe-<br/>ringsm�l p� l�mpligt s�tt kan tillgodoses. Urvalet f�r inte omfatta finansiella<br/>instrument utgivna, utf�rdade eller tillhandah�llna av institutet, f�retag som<br/>institutet har n�ra f�rbindelser med eller andra f�retag till vilka institutet har<br/>ett s�dant r�ttsligt eller ekonomiskt f�rh�llande att det kan riskera att f�rs�mra<br/>f�ruts�ttningarna f�r institutet att l�mna oberoende investeringsr�d.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft302"><i>Ers�ttningar till eller fr�n tredjepart</i></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft300">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller en investeringstj�nst eller</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">sidotj�nst till en kund f�r betala eller ta emot en ers�ttning eller tillhandah�lla<br/>eller ta emot en f�rm�n till eller fr�n n�gon annan �n kunden bara om </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft305">1. ers�ttningen eller f�rm�nen<br/>a) �r utformad f�r att h�ja kvaliteten p� tj�nsten till kunden, och<br/>b) inte f�rs�mrar institutets f�ruts�ttningar att uppfylla sina skyldigheter att</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">agera hederligt, r�ttvist och professionellt i enlighet med kundens intressen,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">2. kunden, innan tj�nsten tillhandah�lls, p� ett helt�ckande, korrekt och be-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">gripligt s�tt har informerats om ers�ttningens eller f�rm�nens f�rekomst, art<br/>och belopp eller, om beloppet inte kan fastst�llas, om metoden f�r ber�kning<br/>av beloppet samt, i f�rekommande fall, om hur ers�ttningen eller f�rm�nen<br/>�verf�rs till kunden.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">F�rsta stycket g�ller inte ers�ttningar eller f�rm�ner som �r n�dv�ndiga f�r</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">att tillhandah�lla tj�nsten och som �r av s�dan art att de inte kan anses st� i<br/>strid med v�rdepappersinstitutets skyldighet att agera hederligt, r�ttvist och<br/>professionellt i enlighet med kundens intressen.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft300">Ett v�rdepappersinstitut som har informerat en kund om att institutet</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">tillhandah�ller investeringsr�dgivning p� oberoende grund eller ett v�rdepap-<br/>persinstitut som tillhandah�ller portf�ljf�rvaltning, f�r i samband med att det<br/>tillhandah�ller en s�dan tj�nst till kunden inte ta emot och beh�lla en ers�tt-<br/>ning eller f�rm�n fr�n n�gon annan �n kunden.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">F�rsta stycket g�ller inte mindre icke-monet�ra f�rm�ner som v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">persinstitutet har informerat kunden om och som kan h�ja kvaliteten p� tj�ns-<br/>ten till kunden och som �r av en s�dan omfattning och art att de inte kan anses<br/>hindra institutet fr�n att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intres-<br/>sen.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft300">Ett v�rdepappersinstitut ska, n�r det tillhandah�ller investeringsr�dgiv-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft305">ning eller portf�ljf�rvaltning, h�mta in n�dv�ndiga uppgifter fr�n kunden om<br/>dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tj�nsten eller produkten<br/>samt om dennes ekonomiska situation och m�l med investeringen, s� att insti-<br/>tutet kan rekommendera kunden de investeringstj�nster och finansiella instru-<br/>ment som �r l�mpliga f�r denne.</p> </div> <div id="page31-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft310">31</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Uppgifterna om kundens ekonomiska situation och investeringsm�l ska ge</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">tillr�ckligt underlag f�r att v�rdepappersinstitutet ska kunna bed�ma och s�r-<br/>skilt beakta kundens risktolerans och m�jlighet att klara av f�rluster.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Vid korsf�rs�ljning ska v�rdepappersinstitutet bed�ma l�mpligheten av</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft310">�verenskommelsen eller paketet som helhet.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft312"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft310">Ett v�rdepappersinstitut ska, n�r det tillhandah�ller n�gon annan inves-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">teringstj�nst �n dem som anges i 23 �, beg�ra att kunden l�mnar uppgifter om<br/>sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tj�nsten eller produkten, s�<br/>att institutet kan bed�ma om investeringstj�nsten eller produkten passar kun-<br/>den. Vid korsf�rs�ljning ska bed�mningen avse �verenskommelsen eller<br/>paketet som helhet.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Ett v�rdepappersinstitut ska, om det mot bakgrund av de uppgifter som det</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">har f�tt enligt f�rsta stycket anser att tj�nsten eller produkten inte passar kun-<br/>den, informera kunden om detta.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Ett v�rdepappersinstitut ska, om en kund inte l�mnar uppgifter enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">stycket eller l�mnar ofullst�ndiga uppgifter, informera kunden om att institu-<br/>tet inte kan avg�ra om tj�nsten eller produkten passar kunden.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Information enligt andra och tredje styckena f�r l�mnas i standardiserad</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft310">form.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft312"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft313">15</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft310">Ett v�rdepappersinstitut f�r tillhandah�lla investeringstj�nsterna mot-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">tagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finansiella in-<br/>strument och utf�rande av order p� kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i<br/>24 �, om </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft316">1. tj�nsten avser<br/>a) aktier som tagits upp till handel p� en reglerad marknad, en marknad ut-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">anf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bed�mts vara lik-<br/>v�rdig med en reglerad marknad eller en MTF-plattform, med undantag f�r<br/>aktier i andra f�retag f�r kollektiva investeringar �n s�dana som avses i d och<br/>aktier som omfattar derivat,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">b) penningmarknadsinstrument, med undantag f�r s�dana instrument som</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">omfattar derivat eller har en struktur som g�r det sv�rt f�r kunden att f�rst�<br/>den risk som instrumentet �r f�renad med, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">c) obligationer eller andra former av skuldf�rbindelser som tagits upp till</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">handel p� en reglerad marknad, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av<br/>Europeiska kommissionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad<br/>eller en MTF-plattform, med undantag f�r s�dana skuldf�rbindelser som om-<br/>fattar derivat eller inneh�ller en struktur som g�r det sv�rt f�r kunden att f�r-<br/>st� den risk som skuldf�rbindelsen �r f�renad med,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">d) andelar i en v�rdepappersfond som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder eller i ett fondf�retag som avses i<br/>1 kap. 7 � f�rsta stycket f�rsta meningen samma lag, med undantag f�r struk-<br/>turerade fondf�retag som avses i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens<br/>f�rordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomf�rande av Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2009/65/EG r�rande basfakta f�r investerare<br/>och villkor som ska uppfyllas n�r faktablad med basfakta f�r investerare eller<br/>prospekt tillhandah�lls p� annat varaktigt medium �n papper eller p� en<br/>webbplats,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft314">15 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 25 � 2013:579.</p> </div> <div id="page32-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft320">32</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft321"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">e) strukturerade ins�ttningar, med undantag f�r s�dana vars struktur g�r det</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">sv�rt f�r kunden att f�rst� risken avseende avkastningen eller kostnaden f�r<br/>att s�ga upp ins�ttningen i f�rtid, eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft323">f) andra okomplicerade finansiella instrument,<br/>2. tj�nsten tillhandah�lls p� kundens initiativ, samt<br/>3. kunden klart och tydligt har informerats, i standardiserad eller annan</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">form, om att institutet inte kommer att bed�ma om instrumentet eller tj�nsten<br/>passar kunden.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">Om institutet i samband med investeringstj�nsten l�mnar kunden en kredit</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">f�r att den ska kunna genomf�ra en transaktion i finansiella instrument, ska<br/>institutet uppfylla vad som kr�vs enligt 24 �. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">Finansinspektionen f�r hos Europeiska kommissionen beg�ra ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">beslut om likv�rdighet f�r en marknad utanf�r EES som avses i f�rsta<br/>stycket 1 a och c.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft320">Ett v�rdepappersinstitut ska p� ett varaktigt medium l�mna en tillfreds-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">st�llande rapportering till en kund om de tj�nster som institutet har utf�rt f�r<br/>kunden. Rapporteringen ska i f�rekommande fall l�mnas regelbundet och<br/>�ven inneh�lla uppgifter om kostnaderna f�r de transaktioner och tj�nster som<br/>har utf�rts f�r kundens r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft320">Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller investeringsr�dgivning</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">ska p� ett varaktigt medium l�mna en icke-professionell kund en tillfredsst�l-<br/>lande dokumentation som detaljerat anger vilket r�d kunden har f�tt och hur<br/>r�det motsvarar kundens �nskem�l, m�l med investeringen och andra egen-<br/>skaper (l�mplighetsf�rklaring). Dokumentationen ska l�mnas innan en trans-<br/>aktion utf�rs, om inte villkoren i andra stycket �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">Om ett avtal att k�pa eller s�lja ett finansiellt instrument ing�s med hj�lp av</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">ett medel f�r distanskommunikation som hindrar att dokumentationen l�mnas<br/>i f�rv�g, f�r v�rdepappersinstitutet l�mna l�mplighetsf�rklaringen snarast<br/>efter det att avtalet har ing�tts, om</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">a) kunden har gett sitt samtycke till att f� l�mplighetsf�rklaringen utan</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft320">on�digt dr�jsm�l efter det att transaktionen har utf�rts, och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">b) institutet har erbjudit kunden m�jligheten att senarel�gga transaktionen</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft320">s� att kunden f�rst kan f� l�mplighetsf�rklaringen.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft320">Om ett v�rdepappersinstitut erbjuder portf�ljf�rvaltning till en icke-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">professionell kund eller har informerat en s�dan kund om att institutet kom-<br/>mer att utf�ra en regelbunden l�mplighetsbed�mning enligt 17 � 3, ska rap-<br/>porteringen inneh�lla en uppdaterad f�rklaring till hur investeringen motsva-<br/>rar kundens �nskem�l, m�l med investeringen och andra egenskaper.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft320">Ett v�rdepappersinstitut som har utf�rt en transaktion f�r en kunds r�k-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft320">ning ska informera kunden om var ordern utf�rdes.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft320">N�r ett v�rdepappersinstitut utf�r en kunds order, ska det vidta alla de</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft323">�tg�rder som beh�vs f�r att uppn� b�sta m�jliga resultat f�r kunden med av-<br/>seende p�</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft323">1. pris, <br/>2. kostnad, <br/>3. snabbhet,</p> </div> <div id="page33-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft330">33</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft331"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft334">4. sannolikhet f�r utf�rande och avveckling,<br/>5. storlek,<br/>6. art, och<br/>7. andra f�r kunden v�sentliga f�rh�llanden.<br/>Om en kund har gett specifika instruktioner, ska<i> </i>ett v�rdepappersinstitut ut-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">f�ra ordern i enlighet med dessa.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft330">N�r ett v�rdepappersinstitut utf�r en order f�r en icke-professionell</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">kunds r�kning, ska b�sta m�jliga resultat fastst�llas med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft334">1. priset f�r det finansiella instrumentet, och<br/>2. kostnaderna i samband med utf�randet, inbegripet kundens alla utgifter</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">som h�nf�r sig direkt till utf�randet av ordern.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">I bed�mningen av b�sta m�jliga resultat ska v�rdepappersinstitutet beakta</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">de egna ers�ttningar och avgifter som det tar ut av kunden f�r utf�randet av<br/>ordern p� var och en av de platser som kan komma i fr�ga f�r att utf�ra den.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft330">Ett v�rdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer f�r hur institutet</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">ska uppn� b�sta m�jliga resultat enligt 31 och 32 �� n�r en kunds order utf�rs.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">I riktlinjerna ska det f�r varje klass av finansiella instrument finnas uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">ter om de olika platser d�r v�rdepappersinstitutet utf�r sina kundorder och de<br/>faktorer som p�verkar valet av utf�randeplats. Riktlinjerna ska omfatta de ut-<br/>f�randeplatser som g�r det m�jligt f�r institutet att stadigvarande uppn� b�sta<br/>m�jliga resultat n�r en kundorder utf�rs.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Ett v�rdepappersinstitut ska �vervaka och regelbundet utv�rdera och upp-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">datera sina system och riktlinjer f�r utf�rande av order och l�mna information<br/>om varje v�sentlig f�r�ndring av dessa till de kunder med vilka institutet har<br/>en fortl�pande relation. I utv�rderingen ska institutet beakta den information<br/>som har offentliggjorts enligt 37 �, 8 kap. 33 � och 13 kap. 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft330">Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse sina kunder med l�mplig information</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">om institutets riktlinjer f�r utf�rande av order. Informationen ska f�rklara hur<br/>en order kommer att utf�ras p� ett s�tt som �r tydligt, tillr�ckligt detaljerat och<br/>l�tt f�r kunder att f�rst�. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Innan v�rdepappersinstitutet utf�r en kunds order, ska kunden ha godtagit</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">riktlinjerna.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft330">Om en kund beg�r det, ska ett v�rdepappersinstitut kunna visa att det</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">har utf�rt kundens order i enlighet med institutets riktlinjer f�r utf�rande av<br/>order.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Om Finansinspektionen beg�r det, ska ett v�rdepappersinstitut kunna visa</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">att det uppfyller kraven i 3135 och 37 ��.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><i>Information om utf�rande av order</i></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft330">Ett v�rdepappersinstitut som utf�r kundorder ska varje �r offentligg�ra</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft334">en sammanfattning av de fem utf�randeplatser d�r institutet fr�mst, i fr�ga om<br/>handelsvolym, utf�rt kundorder under f�reg�ende �r. Sammanfattningen ska<br/>vara uppdelad p� klasser av finansiella instrument och inneh�lla information<br/>om kvaliteten p� utf�randet.</p> </div> <div id="page34-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft340">34</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft341"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft342"><i>Limitorder</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft343"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft340">Om en kund har angett ett l�gsta pris vid f�rs�ljning till tredje man</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">eller ett h�gsta pris vid ink�p (limit) avseende aktier som �r upptagna till<br/>handel p� en reglerad marknad eller handlas p� en MTF-plattform och v�rde-<br/>pappersinstitutet inte utf�r ordern, ska institutet omedelbart offentligg�ra<br/>ordern p� ett s�tt som g�r den l�tt tillg�nglig f�r �vriga marknadsakt�rer.<br/>Detta g�ller dock inte om kunden har gett andra instruktioner.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft343"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft340">Ett v�rdepappersinstitut som innehar en kunds medel ska</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft344">1. vidta l�mpliga �tg�rder f�r att skydda kundens r�ttigheter, och<br/>2. h�lla medlen avskilda fr�n institutets tillg�ngar, om det inte har tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">att ta emot medel p� konto enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 8 eller �r ett kredit-<br/>institut.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Ett v�rdepappersbolag och ett utl�ndskt f�retag som tar emot medel med</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 1 ska omedelbart av-<br/>skilja medlen fr�n de egna tillg�ngarna.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft343"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft340">Ett v�rdepappersinstitut f�r inte ing� avtal om s�kerhets�verl�telse</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">(�terk�psavtal) av finansiella instrument, valuta eller s�dana fordringar som<br/>avses i 8 kap. 10 � andra stycket konkurslagen (1987:672) med icke-profes-<br/>sionella kunder i syfte att s�kra eller t�cka kundens aktuella eller framtida,<br/>faktiska eller villkorade eller presumtiva f�rpliktelser.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft343"><b>45 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft340">Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 g�ller f�r v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">persbolag denna paragraf och 44 � i st�llet f�r 21 kap. aktiebolagslagen<br/>(2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Ett v�rdepappersbolag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som bolaget nor-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft340">malt st�ller upp l�mna kredit till</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft344">1. en styrelseledamot,<br/>2. en person som ensam eller i f�rening med n�gon annan f�r avg�ra kredit-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft340">�renden som ska avg�ras av styrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft344">3. en anst�lld som har en ledande st�llning inom bolaget,<br/>4. n�gon annan aktie�gare �n staten med ett aktieinnehav som motsvarar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft340">minst tre procent av hela aktiekapitalet,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft344">5. den som �r make eller sambo till n�gon som avses i 14, eller<br/>6. en juridisk person i vilken n�gon som avses i 15 har ett v�sentligt eko-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft340">nomiskt intresse i egenskap av del�gare eller medlem.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Finansinspektionen pr�var efter ans�kan om en anst�lld har s�dan ledande</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft340">st�llning som avses i andra stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">V�rdepappersbolagets styrelse ska avg�ra �renden om kredit till de perso-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">ner och f�retag som avses i andra stycket. Bolaget ska f�ra in uppgifter om s�-<br/>dana krediter i en f�rteckning.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Andrafj�rde styckena till�mpas ocks� p� krediter mot s�kerhet av borgen</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft344">eller fordringsr�tt som utf�rdas av n�gon som avses i andra stycket. Det-<br/>samma g�ller f�r en fordran som bolaget f�rv�rvar och f�r vilken n�gon som<br/>avses i andra stycket �r betalningsskyldig.</p> </div> <div id="page35-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft350">35</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft351"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Undantag n�r det finns s�rskilda regler i EU-r�tten</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>47 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft350">Om ett v�rdepappersinstitut utf�r en investeringstj�nst som bara �r en</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">del av en finansiell produkt f�r vilken det finns s�rskilda regler i EU-r�tten,<br/>g�ller inte 14, 15 och 17 ��.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>48 �</b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft350">Om ett kreditavtal som omfattas av Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som<br/>avser bostadsfastighet och om �ndring av direktiven 2008/48/EG och<br/>2013/36/EU och f�rordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen,<br/>f�ruts�tter, f�r att l�net ska kunna betalas ut, l�ggas om eller l�sas in, att<br/>samma kund tillhandah�lls en investeringstj�nst avseende hypoteksobligatio-<br/>ner som ges ut specifikt i syfte att s�kra finansieringen av kreditavtalet och<br/>har identiska villkor med det, ska 2328 �� och 8 kap. 15 � inte till�mpas p�<br/>den investeringstj�nsten.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft350">Ett v�rdepappersinstitut som genom f�rmedling av ett annat v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">persinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som h�r hemma inom EES<br/>tar emot en instruktion om att utf�ra en investeringstj�nst eller en sidotj�nst<br/>f�r en kunds r�kning, f�r f�rlita sig p� de uppgifter om kunden som det har<br/>f�tt av det andra v�rdepappersinstitutet eller f�retaget och alla rekommenda-<br/>tioner i fr�ga om tj�nsten eller transaktionen som kunden har f�tt fr�n det<br/>andra institutet eller f�retaget. Ett v�rdepappersinstitut som genomf�r en<br/>tj�nst eller transaktion utifr�n s�dana uppgifter och rekommendationer ansva-<br/>rar f�r att tj�nsten eller transaktionen utf�rs i enlighet med best�mmelserna i<br/>detta kapitel och 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">Ett v�rdepappersinstitut som har f�rmedlat en instruktion till ett annat v�r-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">depappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag ansvarar f�r att den<br/>information som det har l�mnat �ver �r fullst�ndig och riktig och att de re-<br/>kommendationer och den r�dgivning som institutet har tillhandah�llit �r<br/>l�mpliga f�r kunden.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>50 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft350">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft350">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">1. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft350">1 �,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft353">2. p� vilket s�tt information enligt 19 � ska l�mnas till kunderna,<br/>3. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">persinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt vilka<br/>uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner som insti-<br/>tutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt 21 �, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">4. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kund av mot-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft350">tagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 22 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">5. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investeringsr�d-<br/>givning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 22 � andra<br/>stycket,</p> </div> <div id="page36-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft360">36</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft361"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">6. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investeringsana-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">lyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller f�r-<br/>m�n enligt 21 eller 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft363">7. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 39 �,<br/>8. hantering av finansiella instrument enligt 40 �,<br/>9. hantering av medel enligt 41 �,<br/>10. mottagande av medel p� konto och bolagets eller f�retagets system f�r</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">hantering av vissa uppgifter enligt 42 �,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">11. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">det f�ljer f�rbudet i 43 �,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">12. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt 44 �</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">tredje meningen, och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">13. vilka uppgifter som ska antecknas i en f�rteckning enligt 45 � fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft361"><b>10 kap. Datarapporteringstj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Tillst�ndskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft360">Ett svenskt aktiebolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">m�ssigt tillhandah�lla datarapporteringstj�nster som APA-leverant�r, CTP-<br/>leverant�r eller ARM-leverant�r.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">Finansinspektionen ska inom sex m�nader fr�n det att en fullst�ndig ans�-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">kan har l�mnats in underr�tta s�kanden om sitt beslut i tillst�ndsfr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r en b�rs eller ett svenskt v�r-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">depappersinstitut som har tillst�nd att driva en handelsplats, om b�rsen eller<br/>institutet uppfyller kraven i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>F�ruts�ttningar f�r tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft360">Tillst�nd att tillhandah�lla datarapporteringstj�nster ska ges, om</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft363">1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,<br/>2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar verk-<br/>samheten,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">3. den som ska ing� i styrelsen f�r bolaget eller vara verkst�llande direkt�r,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r<br/>att delta i ledningen av bolaget och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan upp-<br/>gift,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">4. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft360">bolaget, och</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">5. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft360">En ans�kan enligt 1 � ska inneh�lla en verksamhetsplan.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Krav p� styrelsen</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft360">Styrelsen i ett bolag som tillhandah�ller datarapporteringstj�nster ska</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft363">fastst�lla och �vervaka arrangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvars-<br/>full ledning av bolaget. I arrangemangen f�r styrning ska, p� ett s�tt som</p> </div> <div id="page37-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft370">37</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft371"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">fr�mjar marknadens integritet, �tskillnad g�ras mellan funktioner inom orga-<br/>nisationen och f�rebyggande av intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leverant�r)</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft370">En APA-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">offentligg�ra den information som kr�vs enligt artiklarna 20 och 21 i f�rord-<br/>ningen om marknader f�r finansiella instrument s� n�ra realtid som det �r tek-<br/>niskt m�jligt och p� rimliga aff�rsm�ssiga villkor. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">Informationen ska h�llas tillg�nglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">APA-leverant�ren har offentliggjort den.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">En APA-leverant�r ska p� ett effektivt och konsekvent s�tt kunna sprida in-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">formationen s� att det s�kerst�ller en snabb tillg�ng till informationen p� icke-<br/>diskriminerande grunder och i ett format som underl�ttar en sammanf�ring av<br/>informationen med liknande data fr�n andra k�llor.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft370">Informationen enligt 5 � ska omfatta �tminstone f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft373">1. identifieringskod f�r det finansiella instrumentet, <br/>2. pris till vilket transaktionen genomf�rdes,<br/>3. transaktionsvolymen,<br/>4. tidpunkt f�r transaktionen,<br/>5. tidpunkt d� transaktionen rapporterades,<br/>6. prisnotering f�r transaktionen, <br/>7. koden f�r den handelsplats d�r transaktionen utf�rdes eller, om transak-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">tionen utf�rdes genom en systematisk internhandlare, koden SI, eller koden<br/>OTC, och </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">8. i till�mpliga fall, en indikator som visar att s�rskilda villkor g�llde f�r</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">transaktionen.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft370">En APA-leverant�r ska ha system som p� ett effektivt s�tt kan kontrol-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">lera handelsrapporters fullst�ndighet, hitta fall av utel�mnad information och<br/>uppenbara fel och beg�ra oms�ndning av alla s�dana felaktiga rapporter.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverant�r)</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft370">En CTP-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6, 10,<br/>20 och 21 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument, samman-<br/>f�ra den till en kontinuerlig elektronisk datastr�m och g�ra informationen till-<br/>g�nglig f�r allm�nheten s� n�ra realtid som det �r tekniskt m�jligt och p� rim-<br/>liga aff�rsm�ssiga villkor. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">Informationen ska h�llas tillg�nglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">CTP-leverant�ren har offentliggjort den.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">En CTP-leverant�r ska p� ett effektivt och konsekvent s�tt kunna sprida in-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">formationen s� att det s�kerst�ller en snabb tillg�ng till informationen p� icke-<br/>diskriminerande grunder och i format som �r l�tta att ta del av och att anv�nda<br/>f�r marknadsdeltagare.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft370">Informationen enligt 8 � ska omfatta �tminstone f�ljande uppgifter:</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">1. identifieringskod eller identifierbara k�nnetecken f�r det finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">strumentet, </p> </div> <div id="page38-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft380">38</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft381"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft383">2. pris till vilket transaktionen genomf�rdes, <br/>3. transaktionsvolymen, <br/>4. tidpunkt f�r transaktionen, <br/>5. tidpunkt d� transaktionen rapporterades, <br/>6. prisnotering f�r transaktionen,<br/>7. koden f�r den handelsplats d�r transaktionen utf�rdes eller, om transak-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">tionen utf�rdes genom en systematisk internhandlare, koden SI, eller koden<br/>OTC,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">8. i till�mpliga fall, att en datoralgoritm l�g bakom investeringsbeslutet och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft380">utf�randet av transaktionen, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">9. i till�mpliga fall, en indikator som visar att s�rskilda villkor g�llde f�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft380">transaktionen, och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">10. i till�mpliga fall, en markering som, om undantag i enlighet med artikel</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">4.1 a eller b i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument gjorts<br/>fr�n kravet att offentligg�ra den information som avses i artikel 3.1 i den f�r-<br/>ordningen, visar vilket av undantagen som g�llde f�r transaktionen.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft380">En CTP-leverant�r ska s�kerst�lla att de data som den tillhandah�ller</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">har sammanst�llts fr�n alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-<br/>plattformar och APA-leverant�rer och avser de finansiella instrument som<br/>anges i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/571 av den<br/>2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder n�r det g�ller auktorisation,<br/>organisatoriska krav och publicering av transaktioner f�r leverant�rer av data-<br/>rapporteringstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>Godk�nd rapporteringsmekanism (ARM-leverant�r)</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft380">En ARM-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">s� snart som m�jligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag<br/>d� transaktionen �gt rum, l�mna information i enlighet med vad som f�ljer av<br/>artikel 26 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft380">En ARM-leverant�r ska ha system som p� ett effektivt s�tt kan kon-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">trollera transaktionsrapporters fullst�ndighet, hitta fall av utel�mnad informa-<br/>tion och uppenbara fel som orsakats av ett v�rdepappersinstitut och d� s�dana<br/>fel eller utel�mnanden intr�ffar upplysa institutet om dem och beg�ra om-<br/>s�ndning av alla s�dana felaktiga rapporter.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">En ARM-leverant�r ska �ven ha system som g�r det m�jligt f�r den att</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">uppt�cka fel eller utel�mnanden som den sj�lv har orsakat och kunna �tg�rda<br/>dessa och �vers�nda korrekta och fullst�ndiga transaktionsrapporter eller, i<br/>f�rekommande fall, s�nda in dem p� nytt.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>Gemensamma best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft380">Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha effektiva ar-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft380">rangemang f�r att f�rhindra intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:886px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft380">Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha sunda</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft383">skyddsmekanismer som �r utformade f�r att garantera skyddet vid informa-<br/>tions�verf�ring och f�r att minimera risken f�r dataf�rvanskning och f�r obe-</p> </div> <div id="page39-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft390">39</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft391"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">h�rigt tilltr�de till informationen samt adekvata resurser och reservanord-<br/>ningar f�r att kontinuerligt kunna tillhandah�lla tj�nsten.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft390">Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha �ndam�lsen-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">liga rapporteringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om miss-<br/>t�nkta �vertr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft391"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft390">F�r ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform g�ller</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">13 kap. 1 a1 j, 6 a och 9 ��. Det som anges d�r om b�rs och reglerad mark-<br/>nad ska d� avse v�rdepappersinstitut respektive handelsplattform.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">F�r ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform g�ller ut�ver det</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">som anges i 13 kap. 1 b � att endast ett institut som inte har n�ra f�rbindelser<br/>med den som driver plattformen f�r driva verksamhet som marknadsgarant p�<br/>plattformen.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft390">Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska vidta</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">l�mpliga �tg�rder f�r att identifiera och hantera m�jliga negativa f�ljder f�r<br/>driften av handelsplattformen, eller f�r deltagarna i handeln p� plattformen,<br/>av intressekonflikter mellan den verksamheten och institutets �vriga verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft390">Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform f�r inte p� platt-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">formen utf�ra kundorder med utnyttjande av egna tillg�ngar eller bedriva<br/>handel genom matchad principalhandel.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft390">Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ska ha</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">1. tillr�ckliga f�ruts�ttningar f�r att kunna hantera de risker plattformen �r</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">exponerad f�r och vidta l�mpliga �tg�rder och inf�ra system f�r att identifiera<br/>alla betydande risker f�r verksamheten p� plattformen och f�r att reducera s�-<br/>dana risker,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">2. effektiva arrangemang f�r att underl�tta avslut utan dr�jsm�l av de trans-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">aktioner som utf�rs i plattformens system, och</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">3. tillr�ckliga finansiella resurser f�r att plattformen ska kunna fungera kor-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">rekt med h�nsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genom-<br/>f�rs p� plattformen samt till sammans�ttningen och graden av dess riskexpo-<br/>nering.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft390">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska ha arrange-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">mang som f�rhindrar att kundorder utf�rs med utnyttjande av egna tillg�ngar<br/>hos institutet eller hos ett f�retag som ing�r i samma koncern som institutet. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft393">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r p� plattformen<br/>1. bedriva matchad principalhandel i obligationer, strukturerade finansiella</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">produkter, utsl�ppsr�tter och derivatinstrument bara om kunden har gett sitt<br/>samtycke till det, och </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">2. bedriva annan handel f�r egen r�kning �n matchad principalhandel bara i</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">statspapper f�r vilka det saknas en likvid marknad. </p> </div> <div id="page40-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft400">40</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft401"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r p� plattformen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">inte bedriva matchad principalhandel f�r att utf�ra kundorder med derivat-<br/>instrument som omfattas av clearingkravet i artikel 5 i Europaparlamentets<br/>och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>2 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r inte vara</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">systematisk internhandlare i finansiella instrument som handlas p� plattfor-<br/>men. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">En OTF-plattform f�r inte anslutas till en systematisk internhandlare eller</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">till en annan OTF-plattform p� ett s�dant s�tt att order p� plattformen kan<br/>interagera med order eller bud hos systematiska internhandlare eller med<br/>order p� andra OTF-plattformar.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska ha regler</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">f�r vilka som f�r delta i handeln p� denna. Som deltagare i handeln p� en<br/>MTF-plattform f�r institutet ha Sveriges riksbank och Riksg�ldskontoret samt<br/>fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, tillr�ck-<br/>liga kunskaper och �ndam�lsenlig organisation av verksamheten och som i<br/>�vrigt �r l�mpliga att delta i handeln.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft400">P� en handelsplattform ska det finnas �tminstone tre aktiva deltagare</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">som var och en har m�jlighet att interagera med �vriga deltagare f�r prisbild-<br/>ningen p� plattformen.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft400">Reglerna f�r utf�rande av order p� en MTF-plattform f�r inte vara</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft400">sk�nsm�ssiga.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska handla diskretio-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft400">n�rt endast vid beslut om att</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft406">1. l�gga eller dra tillbaka en order p� plattformen, eller<br/>2. inte matcha en specifik kundorder med de �vriga order som finns till-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">g�ngliga i systemet vid en viss tidpunkt, f�rutsatt att detta st�mmer �verens<br/>med institutets skyldigheter enligt 9 kap. 31 och 32 ��.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">system som matchar kundorder f�r besluta om och, i s� fall, n�r och i vilken<br/>utstr�ckning tv� eller flera order ska matchas inom systemet. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett system</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">som anordnar transaktioner med icke aktieliknande finansiella instrument f�r<br/>underl�tta f�rhandlingar kunder emellan f�r att sammanf�ra tv� eller flera<br/>potentiellt kompatibla k�p- och s�ljintressen i en transaktion.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft403">16</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft400">En utgivare av s�dana �verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft406">eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och som efter ans�kan av utgivare handlas p�<br/>en handelsplattform ska</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">1. fortl�pande informera det v�rdepappersinstitut som driver handelsplatt-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft400">formen om sin verksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">2. i �vrigt l�mna institutet de upplysningar som det beh�ver f�r att kunna</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft400">fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag och andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft404">16 Senaste lydelse 2016:1313.</p> </div> <div id="page41-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft410">41</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft412"><b>Handelsstopp</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft412"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft410">Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform f�r avbryta</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">handeln med ett finansiellt instrument (handelsstopp) eller avf�ra instrumen-<br/>tet fr�n handel, om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r att hand-<br/>las p� plattformen och det inte �r sannolikt att handelsstoppet eller avf�randet<br/>allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att<br/>fungera korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Ett v�rdepappersinstitut f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">eller avf�ra instrumentet fr�n handel �ven i andra fall �n de som anges i f�rsta<br/>stycket, om det inte �r sannolikt att handelsstoppet eller avf�randet allvarligt<br/>skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att fungera<br/>korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Om v�rdepappersinstitutet avbryter handeln med ett finansiellt instrument</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">eller avf�r instrumentet fr�n handel, ska institutet �ven avbryta handeln med<br/>finansiella derivatinstrument som �r h�nf�rliga till det instrumentet respektive<br/>avf�ra s�dana derivatinstrument fr�n handel n�r det �r n�dv�ndigt med h�n-<br/>syn till syftet med handelsstoppet eller avf�randet. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">V�rdepappersinstitutet ska offentligg�ra beslut om handelsstopp eller av-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">f�rande av finansiella instrument fr�n handel och underr�tta Finansinspektio-<br/>nen om s�dana beslut.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft412"><b>Tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft412"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft410">Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform f�r ans�ka hos</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">Finansinspektionen om att f� plattformen registrerad som en tillv�xtmarknad<br/>f�r sm� och medelstora f�retag. Finansinspektionen ska bifalla ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">handel p� plattformen �r sm� och medelstora f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">2. det finns l�mpliga kriterier f�r upptagande av finansiella instrument till</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">handel p� plattformen,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">3. det finns tillr�cklig information offentliggjord f�r att g�ra det m�jligt f�r</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">investerare att fatta ett v�lgrundat beslut om att investera eller inte investera i<br/>de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt 2 kap. lagen<br/>(1991:980) om handel med finansiella instrument eller, om ett prospekt inte<br/>kr�vs enligt den lagen, ett upptagandedokument,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">4. det finns �ndam�lsenlig, fortl�pande och regelbunden finansiell rappor-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">tering fr�n emittenterna, </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">5. emittenterna och personer som har ledande st�llning hos dem samt n�r-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">st�ende till emittenterna och personer som har ledande st�llning hos emitten-<br/>terna uppfyller kraven i marknadsmissbruksf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">6. tillsynsinformation som r�r emittenterna lagras och sprids till allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">heten, och </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att f�rhindra och</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">uppt�cka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksf�r-<br/>ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft412"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft410">En MTF-plattform som har registrerats som en tillv�xtmarknad f�r</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">sm� och medelstora f�retag f�r avregistreras, om</p> </div> <div id="page42-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft420">42</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft421"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">1. det v�rdepappersinstitut som driver plattformen ans�ker om avregistre-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">ring, eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">2. kraven i 13 � inte l�ngre �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft422"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft420">Om en emittents finansiella instrument tas upp till handel p� en till-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">v�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag, f�r handel med det instrumentet<br/>bedrivas p� en annan tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag endast<br/>n�r emittenten har informerats och inte motsatt sig det. I s�dana fall ska emit-<br/>tenten inte omfattas av n�gon skyldighet i fr�ga om bolagsstyrning eller<br/>offentligg�rande som g�ller p� den andra tillv�xtmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft421"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft422"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft423">17</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft420">Tillst�nd att som b�rs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening, om</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">annan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-<br/>gets verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">3. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">f�retaget bed�ms l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av<br/>en b�rs,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">4. den som ska ing� i styrelsen f�r f�retaget eller vara verkst�llande direk-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">t�r i det, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfa-<br/>renhet f�r att delta i ledningen av en b�rs och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en<br/>s�dan uppgift, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">5. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">b�rsen, och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">6. f�retaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft422"><b>6 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft420">Den som �r ledamot i styrelsen f�r en b�rs eller �r dess verkst�llande</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">direkt�r f�r ut�ver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot<br/>eller verkst�llande direkt�r i andra f�retag som bed�ms l�mpligt med h�nsyn<br/>till omst�ndigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och<br/>komplexiteten hos b�rsens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">Om en b�rs �r betydande i fr�ga om storlek, intern organisation samt verk-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft426">samhetens art, omfattning och komplexitet, f�r en styrelseledamot eller verk-<br/>st�llande direkt�r endast inneha en av f�ljande kombinationer av uppdrag: </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">1. ett uppdrag som verkst�llande direkt�r och tv� uppdrag som styrelse-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">ledamot, eller </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">2. fyra uppdrag som styrelseledamot.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft422"><b>6 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft420">Vid till�mpningen av 6 b � andra stycket ska </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">1. uppdrag inom samma koncern eller i f�retag d�r b�rsen har ett kvalifice-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">rat innehav r�knas som ett enda uppdrag, och </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft420">2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft420">ett kommersiellt syfte inte beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft424">17 Senaste lydelse 2009:365.</p> </div> <div id="page43-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft430">43</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft431"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">Om styrelseledamoten representerar svenska staten g�ller inte 6 b � andra</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">En styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i en b�rs som �r betydande</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som sty-<br/>relseledamot ut�ver de som anges i 6 b � andra stycket 1 eller 2.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432"><b>6 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft430">Den som �r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i en b�rs ska</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">avs�tta tillr�ckligt med tid f�r att kunna utf�ra sitt uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432"><b>6 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft430">Styrelsen i en b�rs ska fastst�lla och �vervaka genomf�randet av ar-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">rangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvarsfull ledning av b�rsen. I<br/>arrangemangen f�r styrning ska, p� ett s�tt som fr�mjar marknadens integri-<br/>tet, �tskillnad g�ras mellan funktioner inom organisationen och f�rebyggande<br/>av intressekonflikter.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">Styrelsen ska �vervaka och regelbundet utv�rdera effektiviteten hos ar-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">rangemangen f�r styrning enligt f�rsta stycket och vidta l�mpliga �tg�rder f�r<br/>att r�tta till brister. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">Styrelsen ska ha tillg�ng till den information och de dokument som kr�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">att ha uppsikt �ver och �vervaka verkst�llande direkt�rens beslutsfattande.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft430">Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">beh�rig myndighet i ett annat land inom EES, om f�retaget</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett kreditinstitut eller f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">ringsf�retag med auktorisation i det landet, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">institut eller f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet, eller</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett kreditinstitut<br/>eller f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft430">En b�rs som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom EES f�r att</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till b�rsens reglerade mark-<br/>nad eller till en handelsplattform som drivs av b�rsen, ska innan s�dana �tg�r-<br/>der p�b�rjas underr�tta Finansinspektionen. Finansinspektionen ska inom en<br/>m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs emot l�mna �ver den till den beh�riga<br/>myndigheten i det land d�r �tg�rderna ska vidtas. P� beg�ran ska Finans-<br/>inspektionen utan on�digt dr�jsm�l l�mna uppgifter till samma myndighet om<br/>vilka fr�n det landet som deltar i handeln p� en reglerad marknad eller han-<br/>delsplattform.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft430">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft430">1. b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resurser f�r in-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft430">troduktion och utbildning av styrelseledam�ter, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft433">2. storleken av aktiekapitalet, <br/>3. summan av gjorda medlemsinsatser och f�rlagsinsatser, och<br/>4. kravet p� startkapital enligt 7 �.</p> </div> <div id="page44-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft440">44</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft441"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft441"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft442"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft440">En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">att s�kerst�lla att handelssystemen </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft443">1. �r motst�ndskraftiga, <br/>2. har tillr�cklig kapacitet f�r att kunna hantera sv�ra p�frestningar p�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">marknaden i fr�ga om order- och meddelandevolymer, </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">3. kan uppr�tth�lla ordnad handel vid f�rh�llanden med p�frestningar p�</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft443">4. �r fullst�ndigt testade, och <br/>5. garanterar kontinuitet i verksamheten vid eventuella driftavbrott i han-</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">delssystemet.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft442"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft440">En b�rs ska ing� skriftliga avtal med samtliga v�rdepappersinstitut</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">som bedriver en marknadsgarantstrategi p� en reglerad marknad som b�rsen<br/>driver, och ing� s�dana avtal med ett tillr�ckligt antal institut. Av avtalen ska<br/>det framg� </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">1. att v�rdepappersinstituten ska st�lla fasta bud till konkurrenskraftiga pri-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">ser s� att marknaden tillf�rs likviditet p� regelbunden och f�ruts�gbar basis,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">2. de incitament i form av rabatter eller annat som erbjuds institutet f�r att</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">uppfylla �tagandena enligt 1.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">B�rsen ska �vervaka att avtalen f�ljs och underr�tta Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">om inneh�llet i dem.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft442"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft440">En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">att kunna avvisa order p� en reglerad marknad som den driver som �verskri-<br/>der f�rutbest�mda volym- och pristr�sklar eller �r uppenbart felaktiga.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">B�rsen ska �ven tillf�lligt kunna avbryta eller begr�nsa handeln p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">lerad marknad, om det under en kort period finns en betydande prisr�relse f�r<br/>ett finansiellt instrument p� den marknaden eller en n�rliggande marknad och,<br/>i undantagsfall, kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">B�rsen ska s�kerst�lla att parametrarna f�r att avbryta handeln �r l�mpligt</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">kalibrerade p� ett s�tt som beaktar likviditeten f�r olika tillg�ngskategorier<br/>och underkategorier, marknadsmodellens art och olika typer av anv�ndare<br/>och att parametrarna �r tillr�ckliga f�r att undvika betydande st�rningar i en<br/>ordnad handel. B�rsen ska underr�tta Finansinspektionen om parametrarna<br/>och om betydande �ndringar av dem.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft442"><b>1 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft440">En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft443">att s�kerst�lla att deltagare som anv�nder algoritmiska handelssystem p� en<br/>reglerad marknad som b�rsen driver inte kan skapa eller bidra till otillb�rliga<br/>marknadsf�rh�llanden p� marknaden och f�r att kunna hantera eventuella<br/>otillb�rliga marknadsf�rh�llanden som kan uppst� till f�ljd av anv�ndningen<br/>av s�dana algoritmiska handelssystem. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft443">I de f�rfaranden som avses i f�rsta stycket ska det ing� <br/>1. krav p� deltagarna att utf�ra l�mpliga tester av algoritmer och att tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">dah�lla milj�er f�r att underl�tta s�dana tester, </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft440">2. system f�r att begr�nsa andelen inte utf�rda order i f�rh�llande till trans-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft440">aktionerna som kan l�ggas in i systemet av en deltagare,</p> </div> <div id="page45-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft450">45</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft451"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">3. system f�r att det ska vara m�jligt att bromsa orderfl�det om det finns en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">risk f�r att taket f�r systemkapaciteten uppn�s, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">4. system f�r att begr�nsa och uppr�tth�lla den minsta pris�ndring som f�r</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">till�mpas p� den reglerade marknaden.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs som till�ter direkt elektroniskt tilltr�de till en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">nad som b�rsen driver ska ha effektiva system, f�rfaranden och arrangemang<br/>f�r att s�kerst�lla </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">1. att endast svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�re-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">tag som h�r hemma inom EES f�r tillhandah�lla s�dana tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">2. att l�mpliga kriterier fastst�lls och till�mpas i fr�ga om l�mpligheten hos</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">personer f�r vilka s�dant tilltr�de kan medges, och </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">3. att deltagaren beh�ller ansvaret f�r att order och transaktioner som utf�rs</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">med anv�ndning av tj�nsten utf�rs i enlighet med kraven i denna lag och<br/>andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">B�rsen ska fastst�lla l�mpliga standarder betr�ffande riskkontroll och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">tr�sklar f�r handel via direkt elektroniskt tilltr�de och kunna s�rskilja och, vid<br/>behov, stoppa order eller handel som utf�rs av en person som anv�nder direkt<br/>elektroniskt tilltr�de. B�rsen ska �ven tillf�lligt kunna stoppa eller avsluta en<br/>deltagares tillhandah�llande av direkt elektroniskt tilltr�de.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs ska ha transparenta, r�ttvisa och icke-diskriminerande regler</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">om samlokaliseringstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs ska s�kerst�lla att den avgiftsstruktur som b�rsen till�mpar �r</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">transparent, r�ttvis och icke-diskriminerande och inte skapar incitament f�r<br/>att l�gga, �ndra eller annullera order eller utf�ra transaktioner p� ett s�tt som<br/>bidrar till otillb�rliga handelsf�rh�llanden eller marknadsmissbruk.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">Om en b�rs har avtal med marknadsgaranter avseende aktier, ska ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">i f�rsta hand ges i form av rabatter.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 h �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs ska med hj�lp av markeringar som g�rs av deltagare p� en</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">reglerad marknad som b�rsen driver kunna identifiera vilka</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft453">1. order som har genererats genom algoritmisk handel, <br/>2. algoritmer som har anv�nts f�r att skapa olika order, och <br/>3. personer som har initierat dessa order.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 i �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs ska ha regler f�r minsta till�tna pris�ndring f�r aktier, dep�-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">bevis, b�rshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instru-<br/>ment som handlas p� en reglerad marknad som b�rsen driver. Reglerna ska </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">1. kalibreras s� att de �terspeglar det aktuella finansiella instrumentets lik-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">viditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan k�p- och s�ljkurs,<br/>med beaktande av m�jligheten till rimligt stabila priser utan att i on�dan<br/>hindra �nnu mindre skillnader, och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">2. p� l�mpligt s�tt justera minsta till�tna pris�ndring f�r varje finansiellt in-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">strument.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452"><b>1 j �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft450">En b�rs som rapporterar transaktioner f�r ett v�rdepappersinstituts</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">r�kning ska </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft450">1. ha sunda skyddsmekanismer som �r utformade f�r att garantera skyddet</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft450">och riktigheten vid informations�verf�ringen</p> </div> <div id="page46-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft460">46</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft461"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460"> f�r att minimera risken f�r f�rvanskning av data och f�r obeh�rigt till-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">tr�de, och </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460"> f�r att f�rhindra informationsl�ckor och se till att uppgifterna behandlas</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">konfidentiellt, och</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460">2. ha adekvata resurser och reservanordningar s� att dess tj�nster alltid kan</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">erbjudas och uppr�tth�llas.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft460">En b�rs ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporteringssystem f�r an-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">st�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�delser av best�mmel-<br/>ser som g�ller f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft460">�verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">1 kap. 4 � och som har getts ut av ett f�retag som har tillst�nd som b�rs f�r<br/>inte tas upp till handel p� en reglerad marknad som drivs av den b�rsen.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft460">En b�rs ska, p� en reglerad marknad som den driver, synkronisera de</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">klockor som anv�nds f�r att registrera datum och tid f�r s�dana h�ndelser som<br/>omfattas av rapporteringsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft460">B�rsen ska �vervaka handeln och kursbildningen vid en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">nad som den driver och se till att handeln sker i �verensst�mmelse med denna<br/>lag och andra f�rfattningar och god sed p� v�rdepappersmarknaden. B�rsen<br/>ska ocks� kunna uppt�cka systemavbrott. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft463">B�rsen ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om <br/> betydande �vertr�delser av handelsreglerna, <br/> otillb�rliga marknadsf�rh�llanden och beteenden som kan tyda p� �ver-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">tr�delser av marknadsmissbruksf�rordningen, och </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft463"> systemavbrott.<br/>B�rsen �r skyldig att p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspektionen �t-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">komst till sitt system f�r �vervakningen av handeln och kursbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>Handelsstopp</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft462"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft460">En b�rs f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument (handels-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">stopp), om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r upptagande till<br/>handel och det inte �r sannolikt att handelsstoppet allvarligt skulle skada in-<br/>vesterarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460">En b�rs f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument �ven i andra fall</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">�n de som anges i f�rsta stycket, om det inte �r sannolikt att handelsstoppet<br/>allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att<br/>fungera korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460">Om b�rsen avbryter handeln med ett finansiellt instrument, ska b�rsen</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft463">�ven avbryta handeln med finansiella derivatinstrument h�nf�rliga till det in-<br/>strumentet om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till syftet med handelsstoppet.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft460">B�rsen ska offentligg�ra beslut om handelsstopp och underr�tta Finans-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft460">inspektionen om s�dana beslut.</p> </div> <div id="page47-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft470">47</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft471"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>Information om kvaliteten p� utf�rande av transaktioner</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft470">En b�rs ska offentligg�ra information om kvaliteten p� utf�rande av</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">transaktioner p� en reglerad marknad som b�rsen driver.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft470">Informationen ska offentligg�ras minst en g�ng per �r och tillhandah�llas</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">avgiftsfritt.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft470">En b�rs ska offentligg�ra information avseende de finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft476">ment som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad som b�rsen driver.<br/>Ytterligare best�mmelser om s�dant offentligg�rande och om tillst�nd att<br/>skjuta upp ett offentligg�rande finns i f�rordningen om marknader f�r finan-<br/>siella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft473">18</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft470">En b�rs f�r driva annan verksamhet som har n�ra samband med den</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">verksamhet som tillst�ndet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft476">En b�rs f�r ocks� efter tillst�nd av Finansinspektionen<br/>1. driva en handelsplattform, och<br/>2. driva en auktionsplattform f�r handel med utsl�ppsr�tter som en reglerad</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft476">marknad i enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 1031/2010 av den<br/>12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auk-<br/>tionering av utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser i enlighet med Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv 2003/87/EG om ett system f�r handel med utsl�ppsr�t-<br/>ter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft470">F�r verksamhet enligt andra stycket 1 ska 8 kap. 21 � och 11 kap. g�lla. Det</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">som anges i 8 kap. 21 � och 11 kap. om v�rdepappersinstitut ska d� avse b�rs. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft470">F�r verksamhet enligt andra stycket 2 ska best�mmelserna i denna lag om</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">reglerade marknader g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft470">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen ge tillst�nd till en b�rs</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">att driva �ven annan verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft470">En b�rs f�r utf�ra datarapporteringstj�nster enligt 10 kap.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft470">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft476">1. �vervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 �,<br/>2. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft470">och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden, och </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft470">3. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft471"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft470">Alla deltagare p� en reglerad marknad ska synkronisera de klockor</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft476">som anv�nds f�r att registrera datum och tid f�r s�dana h�ndelser p� den<br/>marknad som omfattas av rapporteringsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft474">18 Senaste lydelse 2012:375.</p> </div> <div id="page48-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft480">48</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft481"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft481"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft482"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft483">19</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft480">Om �verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">i 1 kap. 4 � har tagits upp till handel p� en reglerad marknad efter ans�kan av<br/>utgivaren eller om denne l�mnat in en ans�kan om upptagande till handel,<br/>g�ller f�ljande. Utgivaren ska </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft486">1. fortl�pande informera b�rsen om sin verksamhet, och<br/>2. i �vrigt l�mna b�rsen de upplysningar som den beh�ver f�r att kunna</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft480">fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag och andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft480">Om ett f�retag som har ett kvalificerat innehav i en b�rs har gett ut �verl�t-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">bara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och<br/>som har tagits upp till handel p� en reglerad marknad som drivs av b�rsen,<br/>ska b�rsen omedelbart vidarebefordra information enligt f�rsta stycket till<br/>Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft482"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft483">20</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft480">En b�rs ska avsl� en beg�ran om upptagande till handel eller besluta</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">att ett finansiellt instrument inte l�ngre ska vara upptaget till handel (avnote-<br/>ring), om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r upptagande till<br/>handel eller om emittenten allvarligt �sidos�tter sina f�rpliktelser enligt denna<br/>lag eller n�gon annan f�rfattning eller om Riksg�ldskontoret beg�r det enligt<br/>14 kap. 3 � f�rsta stycket 1 lagen (2015:1016) om resolution eller en utl�ndsk<br/>resolutionsmyndighet beg�r det enligt nationell lagstiftning som genomf�r ar-<br/>tikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet. Avnotering av ett finansiellt instrument<br/>som har tagits upp till handel ska �ven ske p� beg�ran av den efter vars beg�-<br/>ran instrumentet har tagits upp till handel. Om det �r l�mpligt fr�n allm�n syn-<br/>punkt, f�r avnotering skjutas upp.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft480">En b�rs f�r avnotera ett finansiellt instrument fr�n handel �ven i andra fall</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">�n de som anges i f�rsta stycket, om det inte �r sannolikt att avnoteringen or-<br/>sakar v�sentlig skada f�r investerarna eller marknadens funktion.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft480">Avnotering f�r inte beslutas utan att emittenten har f�tt tillf�lle att yttra sig</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">�ver det som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n emittenten sj�lv, om<br/>det inte �r uppenbart obeh�vligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft482"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft480">Om en b�rs beslutar om avnotering av ett finansiellt instrument, ska</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">b�rsen �ven besluta om avnotering av finansiella derivatinstrument relaterade<br/>till det instrumentet n�r det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till syftet med avnote-<br/>ringen.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft480">En b�rs ska omedelbart offentligg�ra ett beslut om avnotering och infor-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">mera Finansinspektionen om beslutet. Inspektionen ska d�refter underr�tta<br/>�vriga beh�riga myndigheter inom EES om beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft482"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft480">Om en b�rs erbjuder inregistrering vid en reglerad marknad f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">l�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och<br/>som har tagits upp till handel p� marknaden, inregistreras d�r efter ans�kan av<br/>utgivaren.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft480">Inregistrering f�r ske bara om det med h�nsyn till marknadsf�rh�llandena</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft486">f�r de �verl�tbara v�rdepapperen och omst�ndigheterna i �vrigt finns f�rut-<br/>s�ttningar f�r en �ndam�lsenlig handel med dem.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft484">19 Senaste lydelse 2016:1313.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft484">20 Senaste lydelse 2015:1032.</p> </div> <div id="page49-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft490">49</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft491"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft494"><b>15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende <br/>r�varuderivat och utsl�ppsr�tter</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492"><b>R�varuderivat</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft493"><i>Fastst�llande av positionslimiter</i></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft490">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">f�r meddela f�reskrifter som fastst�ller kvantitativa tr�skelv�rden (positions-<br/>limiter) f�r den nettoposition som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i<br/>r�varuderivat som handlas p� en handelsplats och OTC-kontrakt som ekono-<br/>miskt motsvarar dessa. En positionslimit ska fastst�llas f�r varje r�varuderivat<br/>som handlas p� en handelsplats i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft490">Positionslimiterna ska vara transparenta och icke-diskriminerande samt</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">syfta till att f�rhindra marknadsmissbruk och fr�mja ordnad priss�ttning och<br/>avveckling.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft490">Positionslimiterna ska fastst�llas enligt de ber�kningsmetoder som fast-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">st�lls av Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten och avse alla<br/>positioner som innehas av en fysisk eller juridisk person eller p� en juridisk<br/>persons v�gnar p� aggregerad gruppniv�.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft490">Vid betydande f�r�ndringar av underliggande levererbara tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">eller av �ppna kontrakt eller vid andra betydande f�r�ndringar p� marknaden<br/>ska positionslimiterna ses �ver och nya positionslimiter fastst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft493"><i>L�gre positionslimiter i undantagsfall</i></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft490">En l�gre positionslimit �n vad som f�ljer av 1 � f�r i undantagsfall fast-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">st�llas om det kr�vs med h�nsyn till likviditeten p� den specifika marknaden<br/>och marknadens funktion. Positionslimiten ska offentligg�ras p� Finans-<br/>inspektionens webbplats och g�lla under h�gst sex m�nader fr�n dagen f�r<br/>offentligg�randet.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft490">Giltighetstiden f�r positionslimiten f�r f�rl�ngas med h�gst sex m�nader �t</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">g�ngen. �ven en f�rl�ngning ska offentligg�ras p� Finansinspektionens<br/>webbplats.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft493"><i>Gemensam positionslimit inom EES</i></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft490">Best�mmelserna i 1 � g�ller inte f�r r�varuderivat f�r vilka en beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">myndighet i ett annat land inom EES har fastst�llt en s�dan gemensam posi-<br/>tionslimit som avses i artikel 57.6 i direktivet om marknader f�r finansiella in-<br/>strument.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft490">N�r ett r�varuderivat som handlas p� en handelsplats i Sverige �ven hand-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">las i betydande volymer p� en eller flera handelsplatser i andra l�nder inom<br/>EES, ska en gemensam positionslimit fastst�llas enligt 1 �, om den st�rsta<br/>handelsvolymen sker p� en handelsplats h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft490">Innan en gemensam positionslimit fastst�lls ska samr�d ske med de beh�-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft495">riga myndigheterna f�r den eller de handelsplatserna som avses i andra<br/>stycket.</p> </div> <div id="page50-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft500">50</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft501"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft502"><i>Till�mpning av positionslimiter</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft503"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft500">En fysisk eller juridisk person som innehar r�varuderivat som handlas</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">p� en handelsplats eller OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa, ska<br/>f�lja de positionslimiter som har fastst�llts enligt 14 �� och de gemensamma<br/>positionslimiter som en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES har fast-<br/>st�llt.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft503"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft500">Finansinspektionen f�r efter ans�kan av en icke-finansiell enhet medge</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">att en positionslimit inte ska till�mpas p� positioner som enheten eller n�gon<br/>annan f�r enhetens r�kning innehar och som p� ett objektivt m�tbart s�tt<br/>minskar riskerna i enhetens aff�rsverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft502"><i>Kontroller f�r positionshantering</i></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft503"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft500">Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p�</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">vilken r�varuderivat handlas ska till�mpa kontroller f�r positionshantering<br/>som ger institutet eller b�rsen befogenhet att</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">1. �vervaka �ppna positioner i r�varuderivat som handlas p� handelsplat-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">sen,</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">2. f� tillg�ng till information och dokumentation avseende storleken p� och</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">syftet med en position i r�varuderivat eller en exponering som innehas samt<br/>information om verklig eller indirekt �gare till positionen,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">3. f� tillg�ng till information och dokumentation om �verenskommelser,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">tillg�ngar och skulder p� marknaden f�r r�varuderivatpositionens underlig-<br/>gande tillg�ng,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">4. kr�va att den som innehar en position i r�varuderivat tillf�lligt eller per-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">manent avslutar eller minskar positionen, och</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">5. kr�va, f�r att mildra effekterna av en stor eller dominerande position i r�-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">varuderivat, att den som innehar positionen tillf�lligt tillhandah�ller likviditet<br/>till marknaden till ett �verenskommet pris och i �verenskommen omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">Kontroller f�r positionshantering ska vara transparenta och icke-diskrimi-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">nerande.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft503"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft500">V�rdepappersinstitutet och b�rsen ska ha arrangemang som g�r det m�j-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft504">ligt f�r dem att avsluta eller minska positioner f�r den som inte f�ljer ett krav<br/>enligt 7 � f�rsta stycket 4.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft500">V�rdepappersinstitutet och b�rsen ska till Finansinspektionen l�mna detal-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">jerade uppgifter om de kontroller som avses i 7 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft502"><i>Information till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten</i></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft503"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft500">Finansinspektionen ska till Europeiska v�rdepappers- och marknads-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">myndigheten l�mna</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft504">1. detaljerade uppgifter om de positionslimiter som har fastst�llts, och<br/>2. den information om kontroller f�r positionshantering som inspektionen</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft500">f�tt enligt 8 � andra stycket.</p> </div> <div id="page51-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft510">51</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft511"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>Indelning i kategorier av dem som innehar positioner</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft510">Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p� vil-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">ken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter<br/>handlas ska dela in dem som har positioner i s�dana finansiella instrument i<br/>f�ljande kategorier:</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">1. v�rdepappersbolag, utl�ndska v�rdepappersf�retag, kreditinstitut eller</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft510">utl�ndska kreditinstitut,</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">2. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25 lagen</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">(2004:46) om v�rdepappersfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap.<br/>7 � f�rsta stycket samma lag eller AIF-f�rvaltare som avses i 1 kap. 3 � lagen<br/>(2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">3. andra finansiella institut och tj�nstepensionsinstitut enligt definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om<br/>verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydel-<br/>sen,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft513">4. kommersiella f�retag, eller<br/>5. operat�rer med skyldighet att f�lja Europaparlamentets och r�dets direk-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">tiv 2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EU) nr 421/2014.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>Offentligg�rande av uppgifter om positioner</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft510">Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p�</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">vilken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter<br/>handlas ska varje vecka offentligg�ra en rapport med uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">1. de totala positioner som innehas av de olika kategorierna enligt 10 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">de r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som<br/>handlas p� handelsplatsen, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">2. antalet l�nga och korta positioner per kategori och f�r�ndringar av dessa</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft510">sedan f�reg�ende rapport, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft513">3. procentandel �ppna kontrakt totalt f�r varje kategori, och<br/>4. antalet personer som innehar en position i varje kategori. <br/>I rapporten ska positioner som innehas i syfte att minska riskerna i en en-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft510">hets aff�rsverksamhet skiljas fr�n andra positioner.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">Rapporten ska l�mnas till Finansinspektionen och till Europeiska v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft510">pappers- och marknadsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft510">F�rstatredje styckena g�ller bara n�r antalet personer och �ppna positio-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">ner �verstiger de tr�skelv�rden som anges i artikel 83 i den delegerade f�rord-<br/>ningen till MiFID II.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514"><b>Uppgifter till Finansinspektionen eller beh�rig myndighet i ett annat <br/>land inom EES</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft510">Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p� vil-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513">ken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter<br/>handlas ska dagligen till Finansinspektionen l�mna en redovisning av positio-<br/>ner som innehas av dem som deltar i handeln och deras kunder.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft512"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft510">Ett v�rdepappersinstitut som utanf�r en handelsplats handlar med r�-</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft510">varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som</p> </div> <div id="page52-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft520">52</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft521"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">handlas p� en handelsplats i Sverige ska dagligen till Finansinspektionen<br/>eller, i f�rekommande fall, den beh�riga myndighet i ett annat land inom EES<br/>som har fastst�llt en gemensam positionslimit f�r det finansiella instrumentet,<br/>l�mna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner<br/>i s�dana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar s�dana in-<br/>strument.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">Ett svenskt v�rdepappersinstitut som utanf�r en handelsplats handlar med</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som<br/>handlas p� en handelsplats i ett annat land inom EES ska dagligen till den be-<br/>h�riga myndigheten i det landet eller, i f�rekommande fall, den beh�riga<br/>myndighet som har fastst�llt en gemensam positionslimit f�r det finansiella<br/>instrumentet, l�mna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkun-<br/>dernas positioner i s�dana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt<br/>motsvarar s�dana instrument.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft522"><b>Rapportering av positioner till den som driver en handelsplats</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft522"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft520">Den som deltar i handeln p� en handelsplats p� vilken r�varuderivat,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter handlas, ska dagligen<br/>till den b�rs eller det v�rdepappersinstitut som driver handelsplatsen rappor-<br/>tera sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner i s�dana finansiella<br/>instrument.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft521"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft522"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft520">Finansinspektionen ska, efter en underr�ttelse om handelsstopp enligt</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">11 kap. 12 � fj�rde stycket eller 13 kap. 7 a � fj�rde stycket, s� snart det kan<br/>ske besluta om handelsstoppet ska best�, om det berott p�</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft526">1. misst�nkt marknadsmissbruk,<br/>2. ett uppk�pserbjudande, eller <br/>3. att investerarna inte i tillr�cklig omfattning har tillg�ng till information</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft520">om emittenten eller det finansiella instrumentet.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">Finansinspektionen f�r, utan f�reg�ende beslut av en b�rs eller ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">pappersinstitut, besluta om handelsstopp p� s�dan grund som anges i f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft522"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft523">21</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft520">Finansinspektionen f�r besluta att handeln genom systematiska intern-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">handlare eller i annan av ett v�rdepappersinstitut organiserad handel ska av-<br/>brytas med ett finansiellt instrument p� s�dan grund som anges i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt 1 � eller enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft526">stycket, ska b�rsen eller v�rdepappersinstitutet besluta n�r handeln kan �ter-<br/>upptas. Ett beslut om att �teruppta handeln f�r, om inte s�rskilda sk�l finns,<br/>meddelas f�rst efter samr�d med inspektionen. Om ett beslut om att �teruppta<br/>handeln har meddelats utan ett f�reg�ende samr�d med inspektionen, ska b�r-<br/>sen eller v�rdepappersinstitutet omedelbart underr�tta inspektionen om beslu-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft524">21 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.</p> </div> <div id="page53-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft530">53</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft531"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft532"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft533">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft530">Finansinspektionen ska pr�va om f�ruts�ttningarna i 1 � eller 2 �</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">f�rsta stycket om handelsstopp �r uppfyllda, om Riksg�ldskontoret beg�r det<br/>enligt 14 kap. 3 � f�rsta stycket 3 lagen (2015:1016) om resolution eller en ut-<br/>l�ndsk resolutionsmyndighet beg�r det enligt nationell lagstiftning som<br/>genomf�r artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft532"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft530">Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">1 eller 2 � och detta instrument utg�r den underliggande tillg�ngen f�r ett an-<br/>nat finansiellt instrument som �r f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad<br/>eller en handelsplattform eller annars genom ett v�rdepappersinstitut, ska b�r-<br/>sen respektive v�rdepappersinstitutet omedelbart avbryta handeln �ven med<br/>det finansiella instrument som inte utg�r den underliggande tillg�ngen. Han-<br/>deln f�r �terupptas f�rst n�r handeln med det finansiella instrumentet som ut-<br/>g�r den underliggande tillg�ngen har �terupptagits.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen efter ans�kan besluta</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft530">om undantag fr�n f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">Handeln f�r inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft530">tressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft532"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft530">Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt 1</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">eller 2 �, ska �ven annan handel med samma instrument p� en reglerad mark-<br/>nad eller handelsplattform avbrytas. Ett v�rdepappersinstitut f�r inte heller<br/>handla eller medverka vid handel med ett finansiellt instrument som beslutet<br/>avser. En tidigare avtalad aff�r f�r dock genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">Handeln f�r inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft530">tressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft532"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft533">23</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft530">Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller st�ngning ska ome-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">delbart offentligg�ras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om han-<br/>delsstopp enligt 1 eller 2 �, ska inspektionen samtidigt underr�tta de beh�riga<br/>myndigheterna i andra l�nder inom EES och Europeiska v�rdepappers- och<br/>marknadsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">Underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska �ven ske om Finansinspektionen har</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">meddelat beslut om att inte stoppa handeln enligt 3 � samt n�r ett beslut om<br/>handelsstopp enligt 1 eller 2 � har upph�rt att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft531"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft532"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft530">Finansinspektionen har tillsyn �ver v�rdepappersinstitut, b�rser,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">svenska leverant�rer av datarapporteringstj�nster, clearingorganisationer<br/>samt s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad marknad<br/>fr�n filial i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">F�r svenska v�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av data-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft536">rapporteringstj�nster och svenska clearingorganisationer omfattar tillsynen att<br/>r�relsen drivs enligt denna lag, andra f�rfattningar som reglerar f�retagets<br/>verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna in-<br/>struktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar f�retagets verk-<br/>samhet.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft534">22 Senaste lydelse 2015:1032.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft534">23 Senaste lydelse 2012:197.</p> </div> <div id="page54-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft540">54</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft541"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">F�r ett utl�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse eller en reglerad</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">marknad eller clearingverksamhet fr�n filial i Sverige omfattar tillsynen att<br/>f�retaget f�ljer de lagar och andra f�rfattningar som g�ller f�r f�retagets verk-<br/>samhet i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">Finansinspektionen har d�rut�ver tillsyn �ver att best�mmelserna om regel-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">bunden finansiell information i 16 kap. f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft542"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft543">24</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft540">V�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av datarapporte-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">ringstj�nster, clearingorganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har<br/>tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska l�mna Finans-<br/>inspektionen upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande<br/>omst�ndigheter enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">V�rdepappersinstitut, b�rser och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska l�mna Finansinspektio-<br/>nen s�dana upplysningar om emittenter som har samband med kontrollen av<br/>att emittenterna fullg�r sin informationsskyldighet enligt artikel 17 i mark-<br/>nadsmissbruksf�rordningen enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">F�retagen ska, ut�ver det som anges i f�rsta och andra styckena, l�mna</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">Finansinspektionen f�r �ven beg�ra s�dana upplysningar som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">och tredje styckena av personer som �r anst�llda hos de f�retag som avses i<br/>f�rsta stycket samt av personer som �r anst�llda i f�retag som avses i 6 kap.<br/>1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft542"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft543">25</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft540">F�r �vervakningen av att best�mmelserna i denna lag och f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">ningen om marknader f�r finansiella instrument samt f�reskrifter meddelade<br/>med st�d av lagen f�ljs, f�r Finansinspektionen beg�ra att</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">1. ett f�retag eller n�gon annan tillhandah�ller uppgifter, handlingar eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">annat, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken inst�ller sig till f�r-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">h�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle strida</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">Vid till�mpningen av 16 kap. 112 �� och 17 kap. 14 �� g�ller inte f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">Om en beg�ran fr�n en utl�ndsk myndighet enligt 6 a � avser en fr�ga som</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">r�r reglering som motsvarar den i 16 kap. 112 �� eller 17 kap. 14 ��, g�ller<br/>inte f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft540">Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som inte f�ljer en beg�ran enligt</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft540">f�rsta stycket att g�ra r�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft542"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft540">Finansinspektionen f�r, n�r det �r n�dv�ndigt f�r att uppfylla kraven i</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft546">denna lag eller f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument och<br/>f�reskrifter meddelade med st�d av lagen, f�rel�gga ett f�retag eller n�gon<br/>annan att </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft544">24 Senaste lydelse 2016:1313.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft544">25 Senaste lydelse 2010:1863.</p> </div> <div id="page55-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft550">55</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft551"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">1. vidta �tg�rder f�r att minska storleken p� en position eller exponering i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft550">finansiella instrument, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">2. inte ing� ett r�varuderivatkontrakt.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft552"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft550">Finansinspektionen f�r stoppa marknadsf�ring eller f�rs�ljning av</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">finansiella instrument eller strukturerade ins�ttningar, om det v�rdepappers-<br/>institut som har producerat produkten inte har utvecklat eller till�mpat en<br/>effektiv process f�r produktgodk�nnande eller i �vrigt inte uppfyllt kraven i<br/>8 kap. 13 och 14 ��.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">Best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f�rbjuda marknadsf�ring</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">eller f�rs�ljning av finansiella instrument eller strukturerade ins�ttningar i<br/>andra fall finns i artikel 42 i f�rordningen om marknader f�r finansiella in-<br/>strument.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft552"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft550">Finansinspektionen f�r n�r det �r n�dv�ndigt genomf�ra en unders�k-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft550">ning hos</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft556">1. ett v�rdepappersinstitut, <br/>2. en b�rs,<br/>3. en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster,<br/>4. en clearingorganisation,<br/>5. ett s�dant utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft550">nad fr�n filial i Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">6. en emittent som enligt 16 kap. 13 �� omfattas av skyldigheten enligt</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">samma kapitel att uppr�tta och offentligg�ra regelbunden finansiell informa-<br/>tion.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">Finansinspektionen f�r �ven genomf�ra en unders�kning hos ett anknutet</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">ombud eller hos ett f�retag som har f�tt i uppdrag av ett v�rdepappersinstitut<br/>att utf�ra visst arbete eller vissa funktioner, om det beh�vs f�r tillsynen av in-<br/>stitutet.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft552"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft553">26</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft550">Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet, i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">som f�ljer av direktivet om marknader f�r finansiella instrument, f�rord-<br/>ningen om marknader f�r finansiella instrument och �ppenhetsdirektivet,<br/>samarbeta och utbyta information med</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft556">1. beh�riga myndigheter, <br/>2. Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten, <br/>3. Europeiska systemriskn�mnden, <br/>4. byr�n f�r samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), <br/>5. offentliga organ som har beh�righet f�r tillsyn �ver spotmarknader och</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft550">auktionsmarknader, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">6. beh�riga myndigheter, registerf�rvaltare och andra offentliga organ som</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">har uppdrag att ut�va tillsyn enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)<br/>nr 421/2014, och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft550">7. offentliga organ som �r ansvariga f�r tillsyn, f�rvaltning och reglering</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft556">av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och r�dets f�rord-<br/>ning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en sam-<br/>lad marknadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft554">26 Senaste lydelse 2012:197.</p> </div> <div id="page56-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft560">56</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft561"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG)<br/>nr 1234/2007.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft562"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft563">27</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft560">Finansinspektionen f�r h�nskjuta fr�gor som r�r ett f�rfarande av en</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">annan beh�rig myndighet inom EES till Europeiska v�rdepappers- och mark-<br/>nadsmyndigheten f�r tvistl�sning i de fall som framg�r av artiklarna 57.6, 82,<br/>86.1, 86.2 och 86.3 i direktivet om marknader f�r finansiella instrument och<br/>artikel 25.2a i �ppenhetsdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">Finansinspektionen f�r h�nskjuta fr�gor som r�r ett f�rfarande av en annan</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">beh�rig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten f�r tvistl�s-<br/>ning i de fall som framg�r av artiklarna 8.3 andra stycket, 8.4 andra stycket,<br/>20.7 och 30.530.7 i krishanteringsdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">Finansinspektionen f�r �ven beg�ra att Europeiska bankmyndigheten bist�r</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">de beh�riga myndigheterna med att n� en �verenskommelse i de fall som<br/>framg�r av artiklarna 8.2 tredje stycket, 20.5 andra stycket, 25.4 och 30.4<br/>andra stycket i krishanteringsdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft562"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft560">Finansinspektionen ska inom ramen f�r sin befogenhet, efter beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES, l�mna eller kontrollera<br/>information som beh�vs f�r att den utl�ndska myndigheten ska kunna ut�va<br/>sin tillsyn enligt direktivet om marknader f�r finansiella instrument. Den ut-<br/>l�ndska myndigheten f�r n�rvara vid en kontroll som utf�rs av Finansinspek-<br/>tionen.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">Om en utl�ndsk myndighet n�rvarar vid en kontroll, f�r �ven Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft560">v�rdepappers- och marknadsmyndigheten n�rvara.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft562"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft560">Finansinspektionen har r�tt att f�rordna en eller flera revisorer att till-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">sammans med �vriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt v�rdepappers-<br/>institut, en b�rs, en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en<br/>svensk clearingorganisation. Inspektionen f�r n�r som helst �terkalla ett s�-<br/>dant f�rordnande och utse en ny revisor.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">Revisorn har r�tt till sk�ligt arvode av f�retaget f�r sitt arbete. Storleken p�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft560">arvodet beslutas av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft562"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft560">En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett v�rdepappersbolag, en b�rs<br/>eller en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster f�r k�nnedom om f�r-<br/>h�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft560">f�retagets verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft566">2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt, eller<br/>3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansr�kningen eller resultat-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktiebo-<br/>lagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�r-<br/>eningar.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft560">Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft566">k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av upp-<br/>drag som han eller hon har i f�retagets moderf�retag eller dotterf�retag eller<br/>ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft564">27 Senaste lydelse 2015:1032.</p> </div> <div id="page57-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft570">57</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft571"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft572"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft570">Skyldigheten enligt 8 � att rapportera till Finansinspektionen g�ller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">ocks� f�r s�rskilda granskare i v�rdepappersbolag, b�rser och svenska leve-<br/>rant�rer av datarapporteringstj�nster som avses i 10 kap. 21 � aktiebolags-<br/>lagen (2005:551) eller i 8 kap. 17 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�r-<br/>eningar.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft572"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft573">28</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft570">V�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av datarapporte-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">ringstj�nster, clearingorganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har<br/>tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska med �rliga av-<br/>gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyr�ns<br/>verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas f�r �vervakning av och<br/>tillsyn �ver finansmarknaderna.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft570">Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar, anm�l-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">ningar och underr�ttelser enligt denna lag och f�rordningen om marknader f�r<br/>finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft572"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft573">29</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft570">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft570">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft570">1. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft570">2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft576">2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 � ska fullg�ras,<br/>3. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 3 d �, vad</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">registren ska inneh�lla och inom vilken tid v�rdepappersbolaget ska ge in re-<br/>gistren f�r olika typer av avtal,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft570">4. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser, clearingor-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">ganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reg-<br/>lerad marknad fr�n filial i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft570">5. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft570">som avses i 12 och 13 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft570">6. att information och referensuppgifter f�r finansiella instrument som ska</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">l�mnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i f�rordningen<br/>om marknader f�r finansiella instrument i st�llet ska l�mnas till Europeiska<br/>v�rdepappers- och marknadsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft571"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft572"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft573">30</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft570">Finansinspektionen f�r ut�ver det som anges i 7 och 8 �� besluta att</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft576">en �gare i ett v�rdepappersbolag, en b�rs eller en svensk clearingorganisation<br/>som inte f�ljer best�mmelserna i 1 eller 4 � ska betala en sanktionsavgift som<br/>best�ms i enlighet med 25 kap. 910 ��.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft574">28 Senaste lydelse 2015:1032.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft574">29 Senaste lydelse 2016:1313.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft574">30 Senaste lydelse 2015:186.</p> </div> <div id="page58-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft580">58</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft581"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft581"><b>25 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft586"><b>Ingripanden mot svenska v�rdepappersinstitut, b�rser, svenska <br/>leverant�rer av datarapporteringstj�nster och svenska <br/>clearingorganisationer samt vissa fysiska personer</b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft583">31</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft582"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft583">32</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft580">Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorganisation har �sidosatt<br/>sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�rfattningar som reglerar f�retagets<br/>verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna<br/>instruktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar f�retagets verk-<br/>samhet, ska Finansinspektionen ingripa.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">gr�nsa eller minska riskerna i r�relsen i n�got avseende, begr�nsa eller helt<br/>underl�ta utdelning eller r�ntebetalningar eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r<br/>att komma till r�tta med situationen, meddela ett f�rbud att verkst�lla beslut<br/>eller genom att g�ra en anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska f�reta-<br/>gets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">Finansinspektionen ska �ven ingripa genom att utf�rda ett f�rel�ggande i</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">enlighet med andra stycket om det �r sannolikt att ett v�rdepappersbolag inom<br/>tolv m�nader inte l�ngre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna<br/>lag eller andra f�rfattningar som reglerar bolagets verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft582"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft580">Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett svenskt</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">v�rdepappersinstituts styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�t-<br/>tare f�r n�gon av dem, om v�rdepappersinstitutet har �sidosatt sina skyldighe-<br/>ter enligt</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft587">1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 �,<br/>2. 6 kap. 1, 4 eller 6 �,<br/>3. n�gon av 8 kap. 8 e eller 934 �� eller f�reskrifter som meddelats med</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft580">st�d av n�gon av best�mmelserna i 8 kap. 35 � 312,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">4. n�gon av 9 kap. 1 �, 8 � tredje stycket, 912, 1417, 2041 eller 43 ��</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�gon av best�mmelserna i<br/>9 kap. 50 � 1, 39 eller 11,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">5. n�gon av 10 kap. 414 �� eller har till�tit en styrelseledamot, verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">lande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag<br/>i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 � 3 eller 4 inte �r<br/>uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">6. n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 a eller 12 �� eller driver</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte<br/>�r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft587">7. n�gon av 13 kap. 1 a1 j, 6 a eller 9 ��,<br/>8. n�gon av 15 a kap. 7, 8 eller 1014 ��,<br/>9. 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 �, 2 � f�rsta stycket eller<br/>3 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft580">10. 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft587">23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut<br/>som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � tredje stycket, 3 �</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft584">31 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft584">32 Senaste lydelse 2014:985.</p> </div> <div id="page59-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft590">59</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft591"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft593">f�rsta stycket, 3 a eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt<br/>23 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft592"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft590">Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i 1 a �</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft593">om v�rdepappersinstitutet har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen<br/>om marknader f�r finansiella instrument genom att </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">fylla kraven enligt </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft593"> artikel 3.1 eller 3.3,<br/> artikel 4.3 f�rsta stycket,<br/> artikel 6,<br/> artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen,<br/> artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,<br/> artikel 10,<br/> artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket, <br/> artikel 12.1,<br/> artikel 13.1,<br/> artikel 14.1, 14.2 f�rsta meningen eller 14.3 andra, tredje eller fj�rde me-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft593"> artikel 15.1 f�rsta eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,<br/> artikel 17.1 andra meningen,<br/> artikel 18.1, 18.2, 18.5 f�rsta meningen, 18.6 f�rsta stycket, 18.8 eller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">18.9,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft593"> artikel 20.1 eller 20.2 f�rsta meningen, eller<br/> artikel 21.1, 21.2 eller 21.3,<br/>2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">enligt artikel 22.2,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">3. inte genomf�ra transaktioner p� en reglerad marknad, en MTF-platt-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft593">form, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommis-<br/>sionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad eller via en systema-<br/>tisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt match-<br/>ningssystem p� multilateral basis utan auktorisation enligt artikel 23.2,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">4. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.1 eller</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">25.2,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">5. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft593">nen enligt artikel 26.1 f�rsta stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 f�rsta stycket<br/>eller 26.7 f�rsta, andra, tredje, fj�rde eller �ttonde stycket,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">6. inte tillhandah�lla eller uppdatera referensuppgifter f�r finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">strument enligt artikel 27.1, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">7. inte genomf�ra transaktioner p� en handelsplats eller p� en marknads-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft593">plats utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bed�mts<br/>vara likv�rdig med en handelsplats enligt artikel 28.1 eller 28.2 f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">8. inte uppfylla kraven avseende system, f�rfaranden och arrangemang en-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">ligt artikel 29.2 eller 30.1,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">9. inte f�ra register och offentligg�ra uppgifter avseende portf�ljkompres-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">10. inte l�mna transaktionsuppgifter eller tilltr�de till en handelsplats enligt</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">artikel 36.1 eller 36.3, </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">11. inte tillg�ngligg�ra ett referensv�rde eller en licens enligt artikel 37.1</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft590">eller 37.3, eller</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft590">12. inte f�lja ett beslut som avses i artiklarna 4042.</p> </div> <div id="page60-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft600">60</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft601"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft602"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft600">Ett ingripande enligt 1 a eller 1 b � f�r g�ras endast om institutets</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-<br/>samhet orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft606">Ingripande g�rs genom<br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser, permanent inte f�r vara styrelse-<br/>ledamot eller verkst�llande direkt�r i ett svenskt v�rdepappersinstitut, eller er-<br/>s�ttare f�r n�gon av dem, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft602"><b>1 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft603">33</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft600">Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess<br/>verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-<br/>bolaget</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en styrel-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">seledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig<br/>ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 �<br/>f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�reskrifter som<br/>meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft606">3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,<br/>4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">5. i strid med 8 a kap. 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">cern�terh�mtningsplan,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">st�d ska l�mnas,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-<br/>get samt storleken p� innehaven,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets kapi-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">talbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller<br/>artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder s�-<br/>dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">11. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft600">l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-<br/>ring av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft600">13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft606">ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att<br/>uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med<br/>artikel 99.1 i den f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft604">33 Senaste lydelse av tidigare 25 kap. 1 a � 2017:650.</p> </div> <div id="page61-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft610">61</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft611"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig informa-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">tion till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i till-<br/>synsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med arti-<br/>kel 394.1 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1<br/>och 415.2 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel<br/>430.1 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft610">g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft610">artikel 395 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft610">uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, eller</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig in-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">formation i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsynsf�r-<br/>ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av<br/>aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den per-<br/>sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet<br/>orsakat �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft613">Ingripande g�rs genom <br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8 eller<br/>9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett<br/>v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft612"><b>1 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft610">Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i en b�rs styrelse</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om b�r-<br/>sen</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">1. har f�tt sitt tillst�nd genom att l�mna falska uppgifter eller p� annat otill-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft610">b�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft610">2. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget<br/>trots att kraven i 12 kap. 2 � 4 eller 5 eller n�gon av 6 b6 d �� inte �r upp-<br/>fyllda,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft613">3. har �sidosatt sina skyldigheter enligt<br/>a) 8 kap. 21 � eller f�reskrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 12,<br/>b) n�gon av 10 kap. 414 �� eller har till�tit en styrelseledamot, verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft613">lande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag<br/>i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 � 3 eller 4 inte �r<br/>uppfyllda,</p> </div> <div id="page62-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft620">62</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft621"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">c) n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 a eller 12 �� eller driver</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte<br/>�r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">d) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 � eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">gon av best�mmelserna i 12 kap. 11 � 24,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">e) n�gon av 13 kap. 12, 67 a eller 9 �� eller 12 � femte stycket eller f�re-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">skrifter som meddelats med st�d av 13 kap. 17 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft624">f) 14 kap. 1, 2 eller 3 �,<br/>g) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 �,<br/>h) n�gon av 15 a kap. 7, 8 eller 1012 ��,<br/>i) 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">j) 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut<br/>som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � andra stycket, 3 �<br/>f�rsta stycket eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt 23 kap.<br/>4 �,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">4. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">5. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-<br/>delar i f�retaget samt storleken p� innehaven.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av<br/>aktier eller andelar i f�retaget, ska f�rsta stycket 4 och 5 inte g�lla f�r den per-<br/>sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft622"><b>1 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft620">Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i 1 e �</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">om b�rsen har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen om marknader<br/>f�r finansiella instrument genom att</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">fylla kraven enligt </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft624"> artikel 3.1 eller 3.3,<br/> artikel 4.3 f�rsta stycket,<br/> artikel 6,<br/> artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen, <br/> artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,<br/> artikel 10,<br/> artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket, <br/> artikel 12.1, eller<br/> artikel 13.1,<br/>2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">enligt artikel 22.2,</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft623"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft624">3. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.2,<br/>4. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft624">nen enligt artikel 26.5, 26.6 f�rsta stycket eller 26.7 f�rsta, tredje eller �ttonde<br/>stycket,</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft623"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">5. inte tillhandah�lla eller uppdatera referensuppgifter f�r finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">ment enligt artikel 27.1,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft620">6. transaktioner med derivat som genomf�rs p� den reglerade marknaden</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft620">inte avvecklas av en central motpart enligt artikel 29.1,</p> </div> <div id="page63-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft630">63</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft631"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">7. inte uppfylla kraven avseende system, f�rfaranden och arrangemang en-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft630">ligt artikel 29.2 eller 30.1,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">8. inte f�ra register och offentligg�ra uppgifter avseende portf�ljkompres-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft630">sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">9. inte l�mna transaktionsuppgifter eller tilltr�de till en handelsplats enligt</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft630">artikel 36.1 eller 36.3, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">10. inte tillg�ngligg�ra ett referensv�rde eller en licens enligt artikel 37.1</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft630">eller 37.3, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">11. inte f�lja ett beslut som avses i artiklarna 4042.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft632"><b>1 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft630">Ett ingripande enligt 1 e eller 1 f � f�r g�ras endast om b�rsens �ver-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">tr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet<br/>orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">Ingripande g�rs genom beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft632"><b>1 h �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft630">I lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">pappersbolag finns best�mmelser om m�jlighet att ingripa genom ett beslut<br/>om ett s�rskilt kapitalbaskrav och s�rskilda likviditetskrav.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns best�mmelser om ingripande</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">mot ett v�rdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft632"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft633">34</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft630">Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till �ver-<br/>tr�delsens art, �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finan-<br/>siella systemet, skador som uppst�tt och graden av ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om den fysiska personen verkat<br/>f�r att f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet eller n�got annat<br/>organ har vidtagit �tg�rder mot f�retaget eller den fysiska personen och dessa<br/>�tg�rder bed�ms tillr�ckliga.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft632"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft633">35</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft630">Om n�gon som ing�r i styrelsen f�r ett v�rdepappersbolag, en b�rs, en</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorgani-<br/>sation eller �r verkst�llande direkt�r inte uppfyller de krav som anges i 3 kap.<br/>1 � f�rsta stycket 5, 10 kap. 2 � 3, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4, ska Finans-<br/>inspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Detta f�r dock g�ras bara om in-<br/>spektionen f�rst har beslutat att p�tala f�r f�retaget att personen eller perso-<br/>nerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av inspektio-<br/>nen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande finns kvar i styrel-<br/>sen eller som verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">F�rsta stycket g�ller ocks� om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft630">som anges i 3 kap. 1 � 6, 10 kap. 2 � 4 och 12 kap. 2 � 5.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft630">I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft636">styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-<br/>nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget<br/>har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft634">34 Senaste lydelse av tidigare 25 kap. 1 b � 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft634">35 Senaste lydelse 2014:985.</p> </div> <div id="page64-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft640">64</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft641"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">Det som s�gs i f�rsta och tredje styckena om verkst�llande direkt�r ska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">till�mpas �ven p� en st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft642"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft643">36</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft640">Finansinspektionen ska �terkalla tillst�ndet f�r ett svenskt v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">persinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en<br/>svensk clearingorganisation om</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">1. f�retaget har f�tt tillst�ndet genom att l�mna falska uppgifter eller p�</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">n�got annat otillb�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">2. f�retaget inte inom ett �r fr�n det att tillst�nd beviljades har b�rjat driva</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">s�dan r�relse som tillst�ndet avser,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft646">3. f�retaget har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet,<br/>4. f�retaget under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">5. n�r det �r fr�ga om svenska aktiebolag som har beviljats tillst�nd att</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital<br/>understiger tv� tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte<br/>har t�ckts inom tre m�nader fr�n det att den blev k�nd f�r bolaget.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">Om ett f�retags tillst�nd ska �terkallas p� grund av s�dana omst�ndigheter</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">som avses i f�rsta stycket 35, f�r Finansinspektionen, innan tillst�ndet �ter-<br/>kallas, f�rst pr�va om det finns sk�l att ingripa mot f�retaget enligt detta kapi-<br/>tel och, om det finns s�dana sk�l, besluta om ett ingripande.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">I de fall som avses i f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 f�r i st�llet varning medde-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">las om det �r tillr�ckligt.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">Vid till�mpningen av f�rsta stycket 5 ska det egna kapitalet ber�knas enligt</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">25 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">Om ett v�rdepappersinstituts eller en b�rs tillst�nd �terkallas, ska Finans-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">inspektionen underr�tta Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndig-<br/>heten.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft642"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft643">37</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft640">Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorganisation meddelats be-<br/>slut om anm�rkning eller varning enligt 1 � f�r Finansinspektionen besluta att<br/>f�retaget ska betala en sanktionsavgift. Detsamma g�ller om f�retaget medde-<br/>lats beslut om �terkallelse enligt 5 � f�rsta stycket 1 eller varning enligt 5 �<br/>f�rsta stycket 1 och 5 j�mf�rt med tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft642"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft643">38</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft640">Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft646">svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorgani-<br/>sation ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">euro,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">2. tio procent av f�retagets oms�ttning eller, i f�rekommande fall, motsva-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">rande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">3. tv� g�nger den vinst som f�retaget gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">om beloppet g�r att fastst�lla.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft640">Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft640">Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft644">36 Senaste lydelse 2012:197.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft644">37 Senaste lydelse 2014:985. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft644">38 Senaste lydelse 2017:678.</p> </div> <div id="page65-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft650">65</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft651"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-<br/>ningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft650">F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)<br/>om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft650">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft652"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft650">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till s�-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">dana omst�ndigheter som anges i 2 och 2 a ��, samt till f�retagets eller den<br/>fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst<br/>som f�retaget eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft652"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft653">39</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft650">Fr�gor om ingripanden mot fysiska personer f�r �vertr�delser en-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">ligt n�gon av 1 a, 1 b, 1 d1 f, 15 a eller 15 b �� tas upp av Finansinspektio-<br/>nen genom sanktionsf�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft650">Ett sanktionsf�rel�ggande inneb�r att den fysiska personen f�rel�ggs att</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">inom en viss tid godk�nna ett ingripande enligt 1 c � andra stycket eller 1 d �<br/>fj�rde stycket som �r best�mt till tid eller belopp eller enligt 1 g � andra<br/>stycket eller 15 c � andra stycket som �r best�mt till belopp.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft650">N�r f�rel�ggandet har godk�nts, g�ller det som ett domstolsavg�rande som</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">f�tt laga kraft. Ett godk�nnande som g�rs efter den tid som angetts i f�rel�g-<br/>gandet �r utan verkan.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft652"><b>10 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft653">40</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft650">Om ett sanktionsf�rel�ggande inte har godk�nts inom angiven tid,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">f�r Finansinspektionen ans�ka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En<br/>s�dan ans�kan ska g�ras hos den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett<br/>�verklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot v�rde-<br/>pappersinstitutet eller b�rsen f�r samma �vertr�delse.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft650">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft652"><b>10 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft653">41</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft650">En sanktion f�r en �vertr�delse enligt n�gon av 1 a, 1 b, 1 d1 f,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">15 a eller 15 b �� f�r beslutas bara om sanktionsf�rel�ggande har delgetts den<br/>som sanktionen riktas mot inom tv� �r fr�n den tidpunkt d� �vertr�delsen<br/>�gde rum.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft657"><b>Ingripande mot utl�ndska v�rdepappersf�retag och vissa fysiska <br/>personer</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft652"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft653">42</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft650">Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft656">som h�r hemma inom EES och som driver verksamhet fr�n filial i Sverige, att<br/>g�ra r�ttelse om det �vertr�der n�gon av f�ljande best�mmelser eller f�re-<br/>skrifter som h�nf�r sig till n�gon av dem:</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft656"> 8 kap. 1520, 32 och 33 ��,<br/> 9 kap. 1, 1012 och 1439 ��, <br/> 13 kap. 9 �, och</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft654">39 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft654">40 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft654">41 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft654">42 Senaste lydelse 2017:650.</p> </div> <div id="page66-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft660">66</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft661"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660"> lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft660">rism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">Ett f�rel�ggande ska ocks� utf�rdas om f�retaget �sidos�tter sina skyldig-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">heter enligt n�gon av artiklarna 1426 i f�rordningen om marknader f�r<br/>finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft660">den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda v�rdepappersf�reta-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">get att p�b�rja nya transaktioner i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska inspek-<br/>tionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. Europeiska<br/>kommissionen och Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten ska<br/>omedelbart informeras n�r ett f�rbud meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft662"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft660">Om ett utl�ndskt f�retag som h�r hemma utanf�r EES och som driver</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige �sidos�tter sina skyldigheter enligt<br/>denna lag eller andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet i Sve-<br/>rige, g�ller 1, 2, 2 a, 8, 9 och 10 ��. Best�mmelserna i 5 � till�mpas p� mot-<br/>svarande s�tt f�r filialtillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut enligt</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti eller investerar-<br/>skydd till f�ljd av ett beslut enligt 5 � lagen (1999:158) om investerarskydd<br/>och v�rdepappersf�retaget inte fullg�r sina skyldigheter enligt de lagarna f�r<br/>Finansinspektionen f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta r�ttelse. Ett s�-<br/>dant f�rel�ggande f�r bara meddelas om tillst�nd till filialetablering inte<br/>skulle ha meddelats utan ett beslut enligt lagarna. Ett f�rel�ggande ska inne-<br/>h�lla upplysning om att filialtillst�ndet �terkallas om f�rel�ggandet inte f�ljs.<br/>Har v�rdepappersf�retaget inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet,<br/>f�r inspektionen �terkalla tillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft664">Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 6 �.<br/>Finansinspektionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft660">hemland om de �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft662"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft660">Finansinspektionen ska ingripa mot den eller de personer som har</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">ansvaret f�r ledningen av en filial till ett s�dant f�retag som anges i 15 �, om<br/>f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">1. har f�tt sitt tillst�nd genom att l�mna falska uppgifter eller p� annat otill-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft660">b�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">2. har till�tit en person som har ansvaret f�r ledningen av filialen att �ta sig</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">ett s�dant uppdrag i filialen eller att kvarst� i detta trots att kraven i 4 kap.<br/>4 � 5 eller i f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r upp-<br/>fyllda,</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft663"> eller</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft664">3. har �sidosatt sina skyldigheter enligt<br/>a) n�gon av 8 kap. 934 �� eller f�reskrifter som meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft660">n�gon av best�mmelserna i 8 kap. 35 � 312, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">b) n�gon av 9 kap. 1 �, 8 � tredje stycket, 912, 1417, 2041 eller 43 ��</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�gon av best�mmelserna i<br/>9 kap. 50 � 1, 39 eller 11, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">c) n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 eller 12 �� eller driver</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft664">en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte<br/>�r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft660">d) n�gon av 13 kap. 1 a1 j, 6 a eller 9 ��,</p> </div> <div id="page67-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft670">67</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft671"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">e) 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 �, 2 � f�sta stycket eller 3 �,<br/>eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">f) 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut<br/>som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � tredje stycket, 3 �<br/>f�rsta stycket, 3 a eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt<br/>23 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft672"><b>15 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft670">Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">15 a �, om f�retaget har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen om<br/>marknader f�r finansiella instrument genom att</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">fylla kraven enligt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft673"> artikel 3.1 eller 3.3, <br/> artikel 4.3 f�rsta stycket,<br/> artikel 6,<br/> artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen,<br/> artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,<br/> artikel 10,<br/> artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket, <br/> artikel 12.1,<br/> artikel 13.1,<br/> artikel 14.1, 14.2 f�rsta meningen eller 14.3 andra, tredje eller fj�rde me-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft673"> artikel 15.1 f�rsta eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,<br/> artikel 17.1 andra meningen,<br/> artikel 18.1, 18.2, 18.5 f�rsta meningen, 18.6 f�rsta stycket, 18.8 eller</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">18.9,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft673"> artikel 20.1 eller 20.2 f�rsta meningen, eller<br/> artikel 21.1, 21.2 eller 21.3, <br/>2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">enligt artikel 22.2,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">3. inte genomf�ra transaktioner p� en reglerad marknad, en MTF-platt-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">form, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommis-<br/>sionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad eller via en systema-<br/>tisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt match-<br/>ningssystem p� multilateral basis utan auktorisation enligt artikel 23.2,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">4. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.1 eller</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">25.2, eller</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">5. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">nen enligt artikel 26.1 f�rsta stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 f�rsta stycket<br/>eller 26.7 f�rsta, andra, tredje, fj�rde eller �ttonde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft672"><b>15 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft670">Ett ingripande enligt 15 a eller 15 b � f�r g�ras endast om f�retagets</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft673">�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-<br/>samhet orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft670">Ingripande g�rs genom beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft672"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft670">Om ett utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft670">nad eller clearingverksamhet fr�n filial i Sverige har �vertr�tt en best�mmelse</p> </div> <div id="page68-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft680">68</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft681"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">i denna lag eller andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet i Sve-<br/>rige, g�ller 1, 2, 2 a, 8, 9 och 10 ��.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft680">Om ett utl�ndskt f�retag som driver en reglerad marknad i ett annat land</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">inom EES n�r det vidtar �tg�rder i Sverige f�r att underl�tta f�r deltagare p�<br/>distans att f� tilltr�de till den reglerade marknaden, �vertr�der denna lag eller<br/>en f�reskrift som meddelats med st�d av lagen, ska det som anges i 13 � om<br/>utl�ndska v�rdepappersf�retag g�lla �ven f�r f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft682"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft683">43</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft680">Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag utan</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">att vara ber�ttigad till det, ska Finansinspektionen ingripa genom att f�rel�gga<br/>denne att upph�ra med verksamheten eller genom beslut om sanktionsavgift<br/>enligt best�mmelserna i detta kapitel. Detsamma g�ller om n�gon i handel<br/>med finansiella instrument anv�nder beteckningen b�rs utan att ha tillst�nd att<br/>driva en reglerad marknad.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft680">Om det �r os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">tionen f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna de upplysningar om<br/>verksamheten som inspektionen beh�ver f�r att bed�ma om s� �r fallet.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft680">Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag f�r</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">riktas mot s�v�l f�retaget som den som i Sverige �r verksam f�r f�retagets<br/>r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft684"><i>Ingripande mot den som �vertr�der en positionslimit</i></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft682"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft680">Om n�gon �vertr�der en positionslimit som har fastst�llts av Finans-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">inspektionen, eller av en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES med<br/>st�d av nationella best�mmelser som i det landet genomf�r artikel 57 i direkti-<br/>vet om marknader f�r finansiella instrument, ska Finansinspektionen ingripa<br/>genom att f�rel�gga denne att inom viss tid vidta en viss �tg�rd f�r att komma<br/>till r�tta med situationen eller genom beslut om sanktionsavgift enligt best�m-<br/>melserna i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft682"><b>Betalningss�kring</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft682"><b>28 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft680">F�r att s�kerst�lla betalning av en sanktionsavgift p� grund av en</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">�vertr�delse enligt denna lag f�r egendom som tillh�r den som �r betalnings-<br/>skyldig tas i anspr�k (betalningss�kring).</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft687">Betalningss�kring f�r beslutas bara om<br/>1. det finns en p�taglig risk f�r att den fysiska eller juridiska personen</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">genom att avvika, skaffa undan egendom eller f�rfara p� annat s�tt undandrar<br/>sig att betala avgiften, och </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft687">2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.<br/>Om sanktionsavgift inte har beslutats, f�r betalningss�kring beslutas bara</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">om det �r sannolikt att s� kommer att ske. En betalningss�kring f�r inte avse<br/>ett h�gre belopp �n det belopp sanktionsavgiften sannolikt kommer att fast-<br/>st�llas till.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft680">Ett beslut om betalningss�kring f�r fattas bara om sk�len f�r beslutet upp-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft687">v�ger det intr�ng eller men i �vrigt som beslutet inneb�r f�r den som beslutet<br/>g�ller eller f�r n�got annat motst�ende intresse.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft685">43 Senaste lydelse 2015:186. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket tas bort.</p> </div> <div id="page69-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft690">69</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft691"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft692"><b>28 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft690">Beslut om betalningss�kring enligt 28 a � fattas av den f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">r�tt som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av Finansinspektionens beslut<br/>om sanktionsavgift. En ans�kan om betalningss�kring ska g�ras av Finans-<br/>inspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft690">I fr�ga om en s�dan ans�kan ska 46 kap. 913 �� och 14 � f�rsta stycket 1</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">och andra stycket f�rsta meningen samt 2022 �� skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-<br/>verket g�lla Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft692"><b>28 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft690">Vid pr�vning av verkst�llighet av ett beslut om betalningss�kring ska</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">69 kap. 1318 �� och 71 kap. 1 � f�rsta stycket skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-<br/>verket g�lla Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft691"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft692"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft693">44</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft690">Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 � och 25 kap. 10 a �, 17 �</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft690">andra stycket och 19 e � f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft690">Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag eller enligt</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument f�r �verklagas till all-<br/>m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i<br/>20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft696">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft690">eller �terkallelse ska g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft692"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft693">45</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft690">Om Finansinspektionen i ett �rende om tillst�nd enligt 3 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">stycket, 4 kap. 4 �, 10 kap. 2 � eller 12 kap. 2 � inte meddelar beslut inom sex<br/>m�nader fr�n det att ans�kan gavs in, ska inspektionen underr�tta s�kanden<br/>om sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av domstol att<br/>�rendet on�digt uppeh�lls.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft690">Om Finansinspektionen inte l�mnar �ver en underr�ttelse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">5 kap. 2 � f�rsta stycket till beh�rig myndighet inom tre m�nader fr�n det att<br/>underr�ttelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut en-<br/>ligt tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underr�tta s�kanden om<br/>sk�len f�r detta. S�kanden f�r d�refter beg�ra f�rklaring av domstol att �ren-<br/>det on�digt uppeh�lls.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft690">En beg�ran om en f�rklaring som avses i f�rsta eller andra stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">g�ras hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-<br/>gande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft690">Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft696">stycket inom sex m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska ans�kan<br/>anses ha avslagits. Om en underr�ttelse som avses i andra stycket inte har<br/>l�mnats �ver inom tre m�nader fr�n det att en f�rklaring har l�mnats, ska be-<br/>slut enligt 5 kap. 2 � tredje stycket anses ha meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft692"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft690">Den som �r missn�jd med ett beslut av en b�rs att avsl� en ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft690">inregistrering av ett �verl�tbart v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i de-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft694">44 Senaste lydelse 2015:960.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft694">45 Senaste lydelse 2013:109.</p> </div> <div id="page70-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft700">70</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft701"><b>SFS 2017:679</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft702">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft702">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft703">finitionen i 1 kap. 4 � f�r v�cka talan mot b�rsen vid allm�n domstol inom tre<br/>m�nader fr�n dagen f�r beslutet. Detsamma g�ller beslut av en b�rs att av-<br/>notera eller avregistrera ett finansiellt instrument. Om talan inte v�cks inom<br/>denna tid, �r r�tten till talan f�rlorad.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft703">1. Denna lag tr�der i kraft den 3 januari 2018. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som �gt rum f�re ikrafttr�-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft700">dandet.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft700">3. Finansinspektionen f�r ta ut avgifter �ven f�re lagens ikrafttr�dande f�r</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft703">ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser enligt denna lag och f�rord-<br/>ningen om marknader f�r finansiella instrument, n�r s�dana ans�kningar, an-<br/>m�lningar eller underr�ttelser har kommit in till inspektionen f�re lagens<br/>ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft700">4. En CTP-leverant�r beh�ver f�re den 3 september 2019 inte uppfylla</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft703">kraven i 10 kap. 8 � n�r det g�ller information som offentliggjorts i enlighet<br/>med artiklarna 10 och 21 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instru-<br/>ment. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft700">5. Finansinspektionen f�r bevilja undantag fr�n Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft700">r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 till och med den 3 juli 2021 i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft700">a) till�mpningen av clearingkrav enligt artikel 4 och riskhanteringsf�rfa-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft703">randen enligt artikel 11.3 p� C6-energiderivatkontrakt som har ing�tts av en<br/>icke-finansiell motpart som uppfyller villkoren i artikel 10.1 eller en icke-<br/>finansiell motpart som �r ett svenskt aktiebolag och som f�r f�rsta g�ngen f�r<br/>tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � efter den 2 januari<br/>2018, och</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft700">b) att s�dana C6-energiderivatkontrakt betraktas som OTC-derivatkontrakt</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft700">n�r det g�ller tr�skelv�rde f�r clearing enligt artikel 10.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft700">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft700">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft703">Malin Alpen <br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden

3

dels att 6 kap. 2 �, 8 kap. 16, 21, 22 och 35 ��, 9 kap. 110 ��, 10 kap.,

11 kap. 911 ��, 13 kap. 11 � och 25 kap. 1 d och 2 �� ska upph�ra att g�lla,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 21 � och rubrikerna n�rmast f�re

8 kap. 22 �, 9 kap. 1, 2, 9 och 10 �� och 11 kap. 9 � ska utg�,

dels att nuvarande 8 kap. 1 � ska betecknas 9 kap. 1 �, 8 kap. 2 � ska be-

tecknas 8 kap. 1 �, 8 kap. 8 e � ska betecknas 8 kap. 8 f �, 8 kap. 1214 �� ska
betecknas 8 kap. 16, 21 och 22 ��, 8 kap. 15 � ska betecknas 9 kap. 3 �, 8 kap.
1720 �� ska betecknas 9 kap. 58 ��, 8 kap. 21 a � ska betecknas 9 kap.
13 �, 8 kap. 22 a och 22 b �� ska betecknas 9 kap. 18 och 19 ��, 8 kap. 23
27 �� ska betecknas 9 kap. 2327 ��, 8 kap. 28 � ska betecknas 9 kap. 31 �,
8 kap. 2932 �� ska betecknas 9 kap. 3336 ��, 8 kap. 33 � ska betecknas
9 kap. 38 �, 8 kap. 34 och 36 �� ska betecknas 9 kap. 40 och 42 ��, 8 kap. 37
40 �� ska betecknas 9 kap. 4447 ��, 8 kap. 41 � ska betecknas 9 kap. 49 �,
8 kap. 42 � ska betecknas 8 kap. 35 �, 12 kap. 6 b � ska betecknas 12 kap.
6 f �, 23 kap. 3 a och 3 b �� ska betecknas 23 kap. 3 c och 3 d ��, 25 kap.
1 a � ska betecknas 25 kap. 1 d �, 25 kap. 1 b och 1 c �� ska betecknas
25 kap. 2 och 2 a ��,

dels att 1 kap. 1, 3, 4, 5, 5 a och 11 ��, 2 kap. 1, 2, 3 och 5 ��, 3 kap. 9 �,

4 kap. 1 och 4 ��, 5 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 ��, 6 kap. 1, 47 och 10 ��, den nya
8 kap. 1 �, 8 kap. 10 �, de nya 8 kap. 16, 21 och 35 ��, de nya 9 kap. 3, 58,
2325, 27, 31, 33, 34, 36, 45, 47 och 49 ��, 11 kap. 2, 3, 6 och 12 ��, 12 kap.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om
marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EU och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)
2016/1034.

3 Senaste lydelse av
8 kap. 8 e � 2014:985

25 kap. 1 c � 2015:186

8 kap. 21 a � 2013:579

25 kap. 1 d � 2015:186

8 kap. 22 � 2014:15

rubriken n�rmast f�re

8 kap. 22 a � 2013:579

8 kap. 8 e � 2014:985

8 kap. 22 b � 2013:579

rubriken n�rmast f�re

8 kap. 36 � 2011:831

8 kap. 21 a � 2013:579

8 kap. 37 � 2010:2075

rubriken n�rmast f�re

12 kap. 6 b � 2014:554

12 kap. 6 b � 2014:554

23 kap. 3 a � 2015:1032

rubriken n�rmast f�re

23 kap. 3 b � 2015:1032

23 kap. 3 b � 2015:1032.

SFS 2017:679

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:679

2, 10 och 11 ��, 13 kap. 5, 7, 9, 10, 12 och 17 ��, 15 kap. 6, 11 och 12 ��,
22 kap. 1, 2, 2 a, 5, 6 och 8 ��, 23 kap. 1, 2, 3, 46, 79, 12 och 15 ��, 24 kap.
8 a �, 25 kap. 1 �, de nya 25 kap. 1 d och 2 ��, 25 kap. 4, 5, 8, 9, 10, 10 a,
10 c, 10 d, 12, 15, 16 och 17 ��, 26 kap. 1, 2 och 4 ��, rubrikerna till 8 och
9 kap. och rubrikerna n�rmast f�re 11 kap. 12 �, 13 kap. 9 � och 25 kap. 1 och
12 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 7 � ska lyda Styrelsens och verkst�l-

lande direkt�rens ansvar,

dels att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 8 e � ska s�ttas n�rmast f�re 8 kap.

8 f �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 12, 13 och 14 �� ska s�ttas n�rmast f�re
8 kap. 16, 21 respektive 22 �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 15 � ska s�ttas
n�rmast f�re 9 kap. 3 �, rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 19, 21 a, 23, 24, 26
och 27 �� ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap. 7, 13, 23, 24, 26 respektive 27 �, rub-
rikerna n�rmast f�re 8 kap. 28 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap. 31 �, rubri-
kerna n�rmast f�re 8 kap. 29, 34, 37 och 41 �� ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.
33, 40, 44 respektive 49 �, rubriken n�rmast f�re 8 kap. 42 � ska s�ttas n�r-
mast f�re 8 kap. 35 �, rubriken n�rmast f�re 12 kap. 6 b � ska s�ttas n�rmast
f�re 12 kap. 6 f � och rubriken n�rmast f�re 23 kap. 3 b � ska s�ttas n�rmast
f�re 23 kap. 3 d �,

dels att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 33 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.

38 � och lyda Hantering av order,

dels att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 40 � ska s�ttas n�rmast f�re 9 kap.

47 � och ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya kapitel, 10 kap. och 15 a kap., av f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras hundratre nya paragrafer, 1 kap. 1 a, 1 b och 4 a

4 c ��, 2 kap. 1 a och 1 b ��, 4 kap. 79 ��, 8 kap. 2, 8 e, 1215, 1720 och
2334 ��, 9 kap. 2, 4, 912, 1417, 2022, 2830, 32, 37, 39, 41, 43, 48 och
50 ��, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a2 c, 3 a, 4 a, 4 b och 1315 ��, 12 kap. 6 b6 e
och 8 a ��, 13 kap. 1 a1 j, 2 a, 6 a, 7 a och 12 a ��, 14 kap. 3 b �, 15 kap.
11 a �, 23 kap. 3 a och 3 b �� och 25 kap. 1 a1 c, 1 e1 h, 15 a15 c, 17 a
och 28 a28 c �� av f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 1 kap. 4 a, 4 b och 4 c ��, 8 kap. 12, 13, 15, 23, 25,

26, 28, 32, 33 och 34 ��, 9 kap. 9, 10, 11, 14, 20, 21, 37, 39 och 50 ��, 11 kap.
13 �, 13 kap. 7 a � och 25 kap. 17 a och 28 a �� ska inf�ras nya rubriker av
f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 9 kap. 1 � ska inf�ras en rubrik som ska lyda In-

ledande best�mmelser.

1 kap.

1 �

4

I denna lag finns best�mmelser om v�rdepappersmarknaden.

Ytterligare best�mmelser om v�rdepappersmarknaden finns i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om
marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�rordning (EU) nr
648/2012 (f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument). Finansin-
spektionen �r beh�rig myndighet enligt den f�rordningen.

4 Senaste lydelse 2016:61. �ndringen inneb�r bl.a. att tredjefemte styckena tas bort.

background image

3

SFS 2017:679

1 a �

F�r clearingverksamhet som best�r i att fortl�pande tr�da in som mot-

part till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instrument g�ller endast f�l-
jande best�mmelser i denna lag:

 1 kap. 11 och 1214 �� om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

def�rbud och ansvar,

 23 kap. 1 � f�rsta och andra styckena, 2 �, 4 � f�rsta stycket samt 7, 11,

12 och 14 �� om tillsyn,

 25 kap. 1 �, 2 � andra stycket, 6, 811, 17, 2528 och 29 �� om ingripan-

den, och

 26 kap. 1 � om �verklagande.
Ytterligare best�mmelser om s�dan clearingverksamhet som avses i f�rsta

stycket finns i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av
den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
och lagen (2013:287) med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning
om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Denna lag g�ller inte f�r s�dan clearingverksamhet som avses i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om
f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och om v�rdepap-
perscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och f�rord-
ning (EU) nr 236/2012 (f�rordningen om v�rdepapperscentraler).

1 b �

F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � g�ller

endast 15 a kap.

F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta

stycket 4, 10, 11 eller 15 och �r deltagare i handeln p� en reglerad marknad
eller p� en MTF-plattform g�ller 8 kap. 2331 och 34 ��, 15 a kap. och
23 kap. 2, 3 och 5 ��.

3 �

I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�r-

valtningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag eller artiklarna
3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska det som s�gs i
f�ljande best�mmelser i denna lag om styrelsen eller dess ledam�ter till�mpas
p� tillsynsorganet eller dess ledam�ter:

 1 kap. 11 � om tystnadsplikt i fr�ga om v�rdepappersbolag,
 1 kap. 13 � om meddelandef�rbud,
 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4 om lednings-

pr�vning,

 9 kap. 45 � andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelse-

ledamot,

 23 kap. 11 � om r�tt f�r Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

och n�rvara vid s�dant sammantr�de och delta i �verl�ggningarna, samt

 25 kap. 4 � om �terkallelse av tillst�nd.
Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt

21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r
att de i f�rsta stycket angivna best�mmelserna om styrelsen eller dess ledam�-
ter ska till�mpas ocks� p� ett europabolags eller ett europakooperativs led-
nings- eller f�rvaltningsorgan eller dess ledam�ter.

background image

4

SFS 2017:679

4 �

5

I denna lag betyder

certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i f�rordningen om

marknader f�r finansiella instrument,

dep�bevis: v�rdepapper som kan bli f�rem�l f�r handel p� kapitalmarkna-

den i ett land och som representerar �gander�tt till v�rdepapper som �r ut-
givna eller utf�rdade av en emittent som �r etablerad i ett annat land samtidigt
som de kan tas upp till handel p� en reglerad marknad och handlas oberoende
av de v�rdepapper som �r utgivna eller utf�rdade av emittenten i det andra
landet,

finansiella derivatinstrument: s�dana derivatinstrument som kan h�nf�ras

till n�gon av f�ljande kategorier:

1. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, r�ntes�kringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser v�rdepapper, valutor, r�ntor eller av-
kastningar, utsl�ppsr�tter, eller andra derivatinstrument, finansiella index
eller finansiella m�tt som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

2. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som avser r�varor, som m�ste avvecklas kontant eller
kan avvecklas kontant p� en av parternas beg�ran, p� grund av ett annat sk�l
�n utebliven betalning eller n�gon annan h�ndelse som leder till att kontraktet
upph�r,

3. optioner, terminskontrakt (futures), swappar och varje annat derivatkon-

trakt som avser r�varor som kan avvecklas fysiskt f�rutsatt att de handlas p�
en reglerad marknad eller en handelsplattform, med undantag f�r grossist-
energiprodukter som handlas p� en OTF-plattform och som m�ste avvecklas
fysiskt,

4. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som

 avser r�varor,
 kan avvecklas fysiskt,
 inte omn�mns i 3 och som inte �r f�r kommersiella �ndam�l, och
 som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instru-

ment,

5. derivatinstrument f�r �verf�ring av kreditrisk,
6. finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
7. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, r�ntes�kringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter eller in-
flationstakten eller n�gon annan officiell ekonomisk statistik, som m�ste av-
vecklas kontant eller kan avvecklas kontant p� en av parternas beg�ran, p�
grund av ett annat sk�l �n utebliven betalning eller n�gon annan h�ndelse som
leder till att kontraktet upph�r, samt varje annat derivatkontrakt som

 avser tillg�ngar, r�ttigheter, skyldigheter, index och �tg�rder som inte

tidigare omn�mnts i denna punkt, och

 anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,

med utg�ngspunkt fr�n bland annat om det handlas p� en reglerad marknad
eller en handelsplattform,

finansiella instrument: �verl�tbara v�rdepapper, penningmarknadsinstru-

ment, andelar i f�retag f�r kollektiva investeringar, finansiella derivatinstru-
ment och utsl�ppsr�tter,

5 Senaste lydelse 2013:579.

background image

5

SFS 2017:679

penningmarknadsinstrument: statsskuldv�xlar, inl�ningsbevis, f�retags-

certifikat och andra instrument som normalt oms�tts p� penningmarknaden,
dock inte betalningsmedel,

r�varuderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i f�rordningen om marknader

f�r finansiella instrument,

statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,
utsl�ppsr�tter: s�dana utsl�ppsr�tter som best�r av enheter som erk�nts

med avseende p� kraven i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med utsl�pps-
r�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om �ndring av r�dets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
421/2014,

�verl�tbara v�rdepapper: s�dana v�rdepapper utom betalningsmedel som

kan bli f�rem�l f�r handel p� kapitalmarknaden, exempelvis

1. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsr�tter i andra typer av f�retag

samt dep�bevis f�r aktier,

2. obligationer och andra skuldf�rbindelser inklusive dep�bevis f�r s�dana

v�rdepapper, och

3. andra v�rdepapper som ger r�tt att �verl�ta eller f�rv�rva s�dana �verl�t-

bara v�rdepapper som anges i 1 och 2, eller som resulterar i en kontant-
avveckling som ber�knas utifr�n kurser p� �verl�tbara v�rdepapper, valutor,
r�ntor eller avkastningar, r�varor eller andra index eller m�tt.

Ytterligare best�mmelser om vad som omfattas av definitionerna i f�rsta

stycket finns i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/565 av den
25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor f�r verksamheten i
v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av det direktivet (den
delegerade f�rordningen till MiFID II).

Ben�mningar f�r vissa EU-r�ttsakter

4 a �

I denna lag betyder

direktivet om marknader f�r finansiella instrument: Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r finan-
siella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv
2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)
2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning
och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av
r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-
liga lydelsen,

marknadsmissbruksf�rordningen: Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

background image

6

SFS 2017:679

tillsynsf�rordningen: Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepap-
persf�retag och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012,

�ppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven ang�ende upp-
lysningar om emittenter vars v�rdepapper �r upptagna till handel p� en regle-
rad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU.

Definitioner av olika akt�rer

4 b �

I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med ett

svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som h�r
hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning

1. marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstj�nster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandah�lla investeringsr�dgivning avseende dessa instrument eller

tj�nster,

beh�rig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna fall

Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att ut�va
tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en reglerad
marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�righet att ut�va
tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p�
en reglerad marknad,

b�rs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har

f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

clearingorganisation: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet,

godk�nd rapporteringsmekanism (ARM-leverant�r): en fysisk eller juridisk

person som har tillst�nd att f�r v�rdepappersinstituts r�kning rapportera upp-
gifter om transaktioner till beh�riga myndigheter eller Europeiska v�rdepap-
pers- och marknadsmyndigheten,

godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leverant�r): en fysisk eller juri-

disk person som har tillst�nd att f�r v�rdepappersinstituts r�kning publicera
rapporter om v�rdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i f�rordningen
om marknader f�r finansiella instrument,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-

plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsf�retag eller ett utl�ndskt bank-

eller kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i
Sverige,

leverant�r av datarapporteringstj�nster: en godk�nd rapporteringsmeka-

nism (ARM-leverant�r), ett godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leveran-

background image

7

SFS 2017:679

t�r) eller en tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leve-
rant�r),

marknadsgarant: en person som p� fortl�pande basis �tagit sig att p� finan-

siella marknader handla f�r egen r�kning genom att k�pa och s�lja finansiella
instrument med utnyttjande av egna tillg�ngar till priser som fastst�llts av
denne,

marknadsoperat�r: en b�rs eller en eller flera juridiska personer i ett annat

land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r flera

tredjeparters k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument  inom systemet
och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte �r en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters k�p- och
s�ljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsl�ppsr�tter
eller derivat kan interagera inom systemet s� att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en s�dan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 �,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r eller

m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finansiella in-
strument fr�n tredjepart  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet med
icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: n�gon av f�ljande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet f�rvaltningar, organ eller en s�rskild funk-

tion i staten,

3. n�r det g�ller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en s�rskild funktion f�r flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst tv� stater inom

EES och vars m�l �r att ordna finansiering och tillhandah�lla finansiellt bi-
st�nd till de stater som har eller riskerar att f� allvarliga finansieringsproblem,
och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett v�rdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och v�sentlig omfattning handlar f�r egen r�kning n�r
det utf�r kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverant�r): en

fysisk eller juridisk person som har tillst�nd f�r att samla in rapporter om han-
deln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20
och 21 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument fr�n handels-
platser och fr�n en eller flera APA-leverant�rer samt konsolidera rapporterna
till ett kontinuerligt elektroniskt informationsfl�de med uppgifter om priser
och volymer per finansiellt instrument,

tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag: en MTF-plattform som �r

registrerad som en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 1315 �� eller hos en beh�rig myndighet i
ett annat land inom EES,

utl�ndskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 � f�rsta stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

utl�ndskt v�rdepappersf�retag: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har

tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse,

background image

8

SFS 2017:679

v�rdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt

denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsr�relse,

v�rdepapperscentral: en v�rdepapperscentral enligt definitionen i artikel

2.1.1 i f�rordningen om v�rdepapperscentraler, och

v�rdepappersinstitut: ett v�rdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som

har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse eller ett ut-
l�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller
genom att anv�nda anknutna ombud etablerade i Sverige.

Definitioner av olika tj�nster och verksamheter

4 c �

I denna lag betyder

clearingverksamhet: fortl�pande verksamhet som best�r i att
1. p� clearingdeltagarnas v�gnar g�ra avr�kningar i fr�ga om deras f�rplik-

telser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utl�ndsk
valuta,

2. tr�da in som motpart till b�de k�pare och s�ljare av finansiella instru-

ment, eller

3. p� annat v�sentligt s�tt ansvara f�r att f�rpliktelserna avvecklas genom

�verf�rande av likvid eller instrument,

handel f�r egen r�kning: handel med utnyttjande av egna tillg�ngar som

leder till transaktioner med ett eller flera finansiella instrument,

investeringsr�dgivning: tillhandah�llande av personliga rekommendationer

till en kund i fr�ga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instru-
ment,

investeringstj�nster och investeringsverksamheter: de tj�nster och verk-

samheter som anges i 2 kap. 1 �, i fr�ga om de instrument som avses i 1 kap.
4 �,

portf�ljf�rvaltning: f�rvaltning av ett eller flera finansiella instrument p�

diskretion�r basis enligt uppdrag fr�n enskilda kunder,

sidotj�nster: de tj�nster som anges i 2 kap. 2 �,
sidoverksamheter:
1. f�r ett v�rdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och

4 ��,

2. f�r en b�rs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 �, och
3. f�r en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 �,
utf�rande av order p� kunders uppdrag: k�p eller f�rs�ljning av ett eller

flera finansiella instrument p� kunders uppdrag, inbegripet ing�ende av avtal
f�r att s�lja finansiella instrument som utf�rdats av ett v�rdepappersinstitut
eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag vid tidpunkten f�r utf�rdandet av
dessa, och

v�rdepappersr�relse: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt tillhanda-

h�lla investeringstj�nster eller utf�ra investeringsverksamhet.

5 �

6

I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument d�r en datoralgoritm

automatiskt best�mmer enskilda orderparametrar med begr�nsat eller inget
m�nskligt ingripande,

6 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

9

SFS 2017:679

betydande filial: en filial som �r betydande enligt artikel 51.1 i Europapar-

lamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet
att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om s�rskild tillsyn av kreditinstitut
och v�rdepappersf�retag, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upp-
h�vande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydel-
sen,

blandat finansiellt holdingf�retag: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.21 i

tillsynsf�rordningen,

blandat finansiellt moderholdingf�retag inom EES: ett inom EES etablerat

blandat finansiellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett

1. kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingf�retag eller ett finansiellt holdingf�re-

tag som �r etablerat i n�got annat land inom EES,

b�rshandlad fond: en fond d�r minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen p� minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar �tg�rder f�r att s�kerst�lla att andels- eller aktiepriset p� handelsplatsen
inte i betydande grad skiljer sig fr�n dess nettotillg�ngsv�rde och, i till�mp-
liga fall, fr�n dess prelimin�ra nettotillg�ngsv�rde,

direkt elektroniskt tilltr�de: ett handelsplatsarrangemang d�r en deltagare

p� en handelsplats ger en person till�telse att anv�nda deltagarens handelskod
s� att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt
instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
EES-institut: ett utl�ndskt kreditinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappers-

f�retag som �r hemmah�rande i n�got annat land inom EES �n Sverige,

filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven ett ut-

l�ndskt v�rdepappersf�retags etablering av flera driftst�llen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingf�retag: ett holdingf�retag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-

f�rordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsynsf�r-

ordningen,

finansiellt moderholdingf�retag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingf�retag som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett

1. kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-

tag som �r etablerat i n�got land inom EES,

hemland: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verksam-

het som avses i denna lag,

holdingf�retag med blandad verksamhet: holdingf�retag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsf�rordningen,

kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsf�rordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 � lagen (2015:1016) om

resolution,

2. i �vriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-
diska personer �n aktiebolag,

koncern�terh�mtningsplan: en plan som uppr�ttats av ett moderf�retag

inom EES i syfte att identifiera �tg�rder som de f�retag i en grupp som omfat-
tas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta f�r att bevara eller �terst�lla koncer-

background image

10

SFS 2017:679

nens eller ett i koncernen ing�ende v�rdepappersbolags eller utl�ndskt v�rde-
pappersf�retags finansiella st�llning och livskraft efter en betydande f�rs�m-
ring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om inne-

havet ber�knat p� det s�tt som anges i 5 a � representerar tio procent eller mer
av kapitalet eller av samtliga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt infly-
tande �ver ledningen av f�retaget,

likvid marknad: en marknad f�r ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, d�r det st�ndigt finns beredda och villiga k�pare och
s�ljare, enligt en bed�mning utifr�n

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsakt�rer, och
3. den genomsnittliga storleken p� skillnader mellan k�p- och s�ljkurser

(spreadar),

matchad principalhandel: en transaktion
1. d�r en mellanhand tr�der in mellan k�pare och s�ljare p� ett s�dant s�tt

att mellanhanden under transaktionens utf�rande aldrig exponeras f�r mark-
nadsrisk,

2. d�r b�da sidor av transaktionen genomf�rs samtidigt, och
3. som genomf�rs till ett pris som inneb�r att mellanhanden inte g�r n�gon

vinst eller f�rlust, f�rutom tidigare tillk�nnagivna arvoden eller avgifter f�r
transaktionen,

moderf�retag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-

holdingf�retag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingf�retag
inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-

institut som �r ett moderf�retag och som inte sj�lvt �r ett dotterf�retag till ett

1. annat kreditinstitut, v�rdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag som

�r etablerat i n�got land inom EES,

multilateralt system: ett system d�r flera tredjeparters k�p- och s�ljintres-

sen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en beh�rig myndighet som ansvarar f�r att

ut�va gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av v�rdepappers-
bolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingf�retag
inom EES eller blandade finansiella moderholdingf�retag inom EES,

sm� och medelstora f�retag: f�retag som har ett genomsnittligt b�rsv�rde

som understeg 200 miljoner euro ber�knat p� slutkurser f�r de tre f�reg�ende
kalender�ren,

startkapital: det kapital som f�r v�rdepappersf�retag avses i artikel 4.51 i

tillsynsf�rordningen,

strukturerad ins�ttning: en ins�ttning enligt definitionen i 2 � lagen

(1995:1571) om ins�ttningsgaranti, som m�ste betalas helt p� f�rfallodagen
enligt villkor som inneb�r att eventuell r�nta eller premie ska ber�knas utifr�n

1. ett index eller en kombination av index, med undantag f�r r�nteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en r�vara eller en kombination av r�varor eller andra icke-fungibla till-

g�ngar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,

background image

11

SFS 2017:679

strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i f�r-

ordningen om marknader f�r finansiella instrument,

teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel: en teknik f�r algoritmisk handel

som k�nnetecknas av

1. att infrastrukturen �r avsedd att minimera f�rdr�jning (latens) genom

samlokalisering, n�rv�rdskap eller elektroniskt h�ghastighetstilltr�de,

2. att systemet beslutar n�r en order ska initieras, genereras, styras eller ut-

f�ras utan m�nsklig medverkan f�r enskilda handelstransaktioner eller en-
skilda order, och

3. stor m�ngd intradagsmeddelanden som utg�r order, bud eller annulle-

ringar,

varaktigt medium: ett medel som
1. g�r det m�jligt f�r kunden att bevara information som riktas till denne

personligen p� ett s�tt som �r tillg�ngligt f�r anv�ndning i framtiden och
under en tid som �r l�mplig med h�nsyn till vad som �r avsikten med informa-
tionen, och

2. m�jligg�r of�r�ndrad �tergivning av den bevarade informationen, och
�terh�mtningsplan: en plan som uppr�ttas av ett v�rdepappersbolag i syfte

att vidta �tg�rder som bolaget avser att vidta f�r att bevara eller �terst�lla sin
finansiella st�llning och livskraft efter en betydande f�rs�mring av den finan-
siella situationen.

5 a �

7

Vid bed�mningen av om ett innehav utg�r ett kvalificerat innehav en-

ligt 5 � ska f�ljande best�mmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument till�mpas:

 2 � f�rsta stycket 1 om dep�bevis,
 4 � f�rsta stycket, andra stycket 18, samt tredje och femte styckena, om

ber�kning av innehavet,

 5 � andra stycket om ber�kning av antalet aktier eller r�stetal,
 12 � 1 och 2 om undantag f�r aktier som innehas f�r clearing och avveck-

ling eller f�rvaltas f�r n�gon annans r�kning,

 13 � om aktier som ing�r i handelslager,
 14 � om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
 16 och 17 �� om undantag f�r vissa moderf�retag.
Vid bed�mningen ska ocks� till�mpas f�reskrifter
 om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med st�d

av 7 kap. 1 � 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 �
1 denna lag, och

 om undantag f�r vissa moderf�retag, som har meddelats med st�d av

7 kap. 1 � 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som f�reskrivs om aktier i de best�mmelser som ska till�mpas enligt

f�rsta och andra styckena ska ocks� till�mpas f�r andra andelar i f�retag.

Aktier eller andelar som ett v�rdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

bedriver finansieringsr�relse innehar till f�ljd av verksamhet enligt 2 kap. 1 �
6 ska dock inte beaktas vid bed�mningen, under f�ruts�ttning att

1. r�str�tten inte utnyttjas eller anv�nds p� annat s�tt f�r att ingripa i emit-

tentens f�rvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett �r fr�n f�rv�rvet.

7 Senaste lydelse 2009:365.

background image

12

SFS 2017:679

Det som f�reskrivs i fj�rde stycket ska g�lla ocks� f�r aktier eller andelar

som innehas under motsvarande f�ruts�ttningar av ett utl�ndskt v�rde-
pappersf�retag eller av ett utl�ndskt kreditinstitut som bedriver finansierings-
r�relse.

11 �

8

Den som �r eller har varit knuten till ett v�rdepappersbolag, en b�rs,

en leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en clearingorganisation som
anst�lld eller uppdragstagare f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han
eller hon i anst�llningen eller under uppdraget har f�tt veta om n�gon annans
aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden.

Uppgift i en anm�lan eller en utsaga om en misst�nkt �vertr�delse av en be-

st�mmelse som g�ller f�r verksamheten f�r inte obeh�rigen r�jas, om uppgif-
ten kan avsl�ja anm�larens eller den anm�ldes identitet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-

b�r att det som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.

2 kap.

1 �

F�r att driva v�rdepappersr�relse kr�vs tillst�nd av Finansinspektionen,

om inte n�got annat framg�r av denna lag. Tillst�nd f�r ges f�r

1. mottagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finan-

siella instrument,

2. utf�rande av order p� kunders uppdrag,
3. handel f�r egen r�kning,
4. portf�ljf�rvaltning,
5. investeringsr�dgivning,
6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finan-

siella instrument med ett fast �tagande,

7. placering av finansiella instrument utan fast �tagande,
8. drift av MTF-plattformar, och
9. drift av OTF-plattformar.

1 a �

Tillst�nd f�r en investeringstj�nst enligt 1 � 1, 2 och 47 omfattar

�ven att tj�nsten tillhandah�lls avseende en strukturerad ins�ttning.

1 b �

F�r drift av ett multilateralt system kr�vs tillst�nd f�r drift av en han-

delsplattform eller en reglerad marknad.

2 �

Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen som ett

led i r�relsen

1. f�rvara finansiella instrument f�r kunders r�kning och ta emot medel

med redovisningsskyldighet, dock inte tillhandah�lla eller f�ra v�rdepap-
perskonton p� h�gsta niv� (central kontof�ringstj�nst),

2. l�mna kunder kredit f�r att kunden, genom v�rdepappersbolaget, ska

kunna genomf�ra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,

8 Senaste lydelse 2014:985.

background image

13

SFS 2017:679

3. l�mna r�d till f�retag om kapitalstruktur, f�retagsstrategi och liknande

fr�gor samt l�mna r�d och utf�ra tj�nster vid fusioner och f�retagsuppk�p,

4. utf�ra valutatj�nster om dessa har samband med investeringstj�nster,
5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former

av allm�nna rekommendationer r�rande handel med finansiella instrument,

6. utf�ra tj�nster i samband med garantigivning avseende finansiella instru-

ment,

7. utf�ra investeringstj�nster, investeringsverksamhet och sidotj�nster av-

seende underliggande faktorer till s�dana finansiella derivatinstrument som
avses i punkterna 24 och 7 i definitionen i 1 kap. 4 �, och

8. ta emot kunders medel p� konto f�r att underl�tta v�rdepappersr�relsen.
Tillst�nd enligt f�rsta stycket 8 f�r ges bara tillsammans med tillst�nd en-

ligt f�rsta stycket 2.

3 �

9

Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva

annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �.

Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva valu-

tahandel.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att ut�va f�rs�kringsf�rmed-

ling under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2005:405) om f�rs�k-
ringsf�rmedling.

I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa datarapporte-

ringstj�nster.

5 �

10

Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r

1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,
3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,
4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen

(2010:2043),

5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster uteslu-

tande till andra f�retag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,

om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-
samhet som regleras av

a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte utesluter

att tj�nsten tillhandah�lls,

7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra

finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-
f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investeringstj�ns-
ter eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument
�n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter,
s�vida de inte

a) �r marknadsgaranter,
b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-finan-
siella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p� ett ob-

9 Senaste lydelse 2012:375.

10 Senaste lydelse 2013:579.

background image

14

SFS 2017:679

jektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med aff�rsverk-
samheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner de ing�r i,

c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller
d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder,
8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r i

f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�reta-
get,

9. f�retag som tillhandah�ller b�de
a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program som

syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och

b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra

f�retag i koncernen,

10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksamhet

enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som f�r
driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa inves-
teringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-

f�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller till-
handah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till kunderna i
sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en

koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av in-

vesteringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-
nadsgarant f�r r�varuderivat,

c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, och
d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas

samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget anser att
verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�dgiv-

ning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som omfattas
av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik ers�ttning
f�r r�dgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet, dock

inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investeringstj�nster
r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifter

 enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om upph�-
vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli

2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas och om
upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-
handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen,
eller

 enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om

background image

15

SFS 2017:679

upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�tf�reskrif-
ter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om

a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som avses

i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a och

fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller

c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem, r�r-

ledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p� en-
ergi,

14. verksamhet enligt 1 � 1 och 5 som drivs av den som �r registrerad f�r

f�rmedling av alla slag av f�rs�kringar eller bara livf�rs�kringar enligt 2 kap.
3 � lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling, om

a) verksamheten bara �r en sidoverksamhet till f�rs�kringsf�rmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
v�rdepappersfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � lagen om
v�rdepappersfonder eller andelar i specialfonder eller s�dana utl�ndska fon-
der som avses i 4 kap. 2 eller 3 � eller 5 kap. 6 � f�rsta stycket 1 eller andra
stycket eller 11 � f�rsta stycket 1 lagen om f�rvaltare av alternativa investe-
ringsfonder samt investeringsr�dgivning avseende s�dana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, f�rvaltnings-

bolag, fondf�retag, samt AIF-f�rvaltare som avses i a, och

c) f�rs�kringsf�rmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel

eller andelar i fonder eller fondf�retag,

15. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 1 kap. 2 a � lagen

(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter som handlar med utsl�ppsr�tter f�r
egen r�kning, om

a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig �t

annan investeringsverksamhet, och

b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, och
16. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen om

v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen anges
i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen.

Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument

som �r reglerad i n�gon annan lag.

3 kap.

9 �

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med be-

h�rig myndighet i ett annat land inom EES, om bolaget

1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett v�rdepappersf�retag, en

marknadsoperat�r, ett kreditinstitut eller ett f�rs�kringsf�retag med auktorisa-
tion i det landet,

2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett v�rde-

pappersf�retag, ett kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar eller ett
f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett v�rdepappers-
f�retag, ett kreditinstitut, ett f�retag f�r elektroniska pengar eller ett f�rs�k-
ringsf�retag med auktorisation i det landet.

background image

16

SFS 2017:679

4 kap.

1 �

Ett utl�ndskt f�retag som h�r hemma inom EES och som i hemlandet

har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse beh�ver inte tillst�nd enligt 2 kap.
1 �. Ett s�dant f�retag f�r

1. driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller genom att anv�nda ett

anknutet ombud som �r etablerat h�r i landet med b�rjan tv� m�nader efter det
att Finansinspektionen fr�n en beh�rig myndighet i f�retagets hemland har
tagit emot en underr�ttelse som inneh�ller

a) en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift

om filialens eller det anknutna ombudets organisation, och

b) uppgift om filialens eller det anknutna ombudets adress och ansvariga

ledning, och

2. driva v�rdepappersr�relse genom att fr�n sitt hemland erbjuda och till-

handah�lla tj�nster med b�rjan s� snart Finansinspektionen fr�n en beh�rig
myndighet i f�retagets hemland har tagit emot en underr�ttelse som inneh�ller
en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om vilka
tj�nster som ska erbjudas och om huruvida f�retaget avser att anv�nda ett an-
knutet ombud som �r etablerat i f�retagets hemland.

Finansinspektionen f�r besluta att verksamhet f�r p�b�rjas tidigare �n vad

som anges i f�rsta stycket 1.

4 �

Ett f�retag som h�r hemma utanf�r EES f�r efter tillst�nd av Finans-

inspektionen driva v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige. Tillst�nd till
filialetablering ska ges om

1. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av en beh�rig myndighet i hem-

landet och det har tillst�nd i hemlandet f�r att tillhandah�lla de tj�nster och
driva den verksamhet som ans�kan avser,

2. f�retagets hemland har vidtagit n�dv�ndiga �tg�rder f�r att motverka

penningtv�tt och finansiering av terrorism,

3. det har inr�ttats samarbetsarrangemang mellan Finansinspektionen och

den beh�riga myndigheten i det land d�r f�retaget h�r hemma som inbegriper
best�mmelser som reglerar informationsutbyte i syfte att bevara marknadens
integritet och skydda investerare,

4. filialen fritt f�rfogar �ver ett tillr�ckligt startkapital,
5. det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret f�r ledningen

av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 � 5 och 6 och 5 �,

6. f�retagets hemland har ing�tt ett avtal med Sverige, som uppfyller nor-

merna i artikel 26 i OECD:s modellavtal f�r skatter p� inkomst och f�rm�-
genhet och s�kerst�ller ett effektivt informationsutbyte i skatte�renden, inklu-
sive eventuella multilaterala skatteavtal,

7. filialen tillh�r ett investerarskydd som har godk�nts eller erk�nts i enlig-

het med Europaparlamentets och r�dets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997
om system f�r ers�ttning till investerare, i den ursprungliga lydelsen, och

8. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt best�mmelserna i denna lag, f�rordningen om marknader f�r finansiella
instrument, f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen och andra f�rfatt-
ningar som g�ller f�r f�retagets verksamhet i Sverige.

background image

17

SFS 2017:679

7 �

Finansinspektionen ska inom sex m�nader fr�n det att en fullst�ndig an-

s�kan om tillst�nd enligt 4 � har l�mnats in underr�tta f�retaget om sitt beslut
i tillst�ndsfr�gan.

8 �

Ett f�retag som avses i 4 � och som har f�tt tillst�nd att driva v�rdepap-

persr�relse fr�n filial i Sverige ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporte-
ringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�-
delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter

inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.

9 �

I f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument finns ytterligare

best�mmelser om m�jligheten f�r f�retag som h�r hemma utanf�r EES att
under vissa f�ruts�ttningar tillhandah�lla investeringstj�nster eller utf�ra in-
vesteringsverksamhet inom EES.

5 kap.

1 �

Ett v�rdepappersbolag som avser att driva v�rdepappersr�relse fr�n en

filial eller genom att anv�nda ett anknutet ombud som �r etablerat i ett annat
land inom EES ska underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�r-
jas. Underr�ttelsen ska inneh�lla

1. en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om filia-

lens och det anknutna ombudets organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen ska inr�ttas och det anknutna ombudet

anv�ndas samt om filialens och det anknutna ombudets adresser och ansva-
riga ledningar.

F�rsta stycket g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt

3 kap. 10 � och som avser att driva v�rdepappersr�relse genom att anv�nda ett
anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.

3 �

Om ett v�rdepappersbolag avser att �ndra n�got som angetts i bolagets

underr�ttelse till Finansinspektionen enligt 1 �, ska bolaget skriftligen under-
r�tta inspektionen minst en m�nad innan �ndringen genomf�rs. Finansinspek-
tionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i det andra landet om �nd-
ringen.

Om Finansinspektionen finner att �ndringen inte f�r g�ras, ska inspektio-

nen meddela beslut om det inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen kom in
till inspektionen. Den beh�riga myndigheten i det andra landet ska omedel-
bart underr�ttas om beslutet.

Vid �ndring av investerarskydd eller ins�ttningsgaranti som avses i 2 � f�r-

sta stycket ska Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i det
land d�r filialen finns om �ndringen.

F�rstatredje styckena g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har till-

st�nd enligt 3 kap. 10 � och som avser att driva v�rdepappersr�relse genom
att anv�nda ett anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES.

4 �

Ett v�rdepappersbolag som avser att driva v�rdepappersr�relse i ett

annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandah�lla tj�nster utan att in-
r�tta filial d�r, ska underr�tta Finansinspektionen innan verksamheten p�b�r-
jas. Underr�ttelsen ska inneh�lla

background image

18

SFS 2017:679

1. en verksamhetsplan f�r den avsedda verksamheten med uppgift om vilka

tj�nster som ska erbjudas,

2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och
3. uppgift om huruvida bolaget avser att anv�nda ett anknutet ombud etab-

lerat i Sverige f�r verksamheten i det andra landet.

Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs

emot l�mna �ver den och verksamhetsplanen till den beh�riga myndigheten i
det land d�r verksamheten ska drivas.

6 �

Ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt 3 kap. 10 � och som av-

ser att driva v�rdepappersr�relse i ett annat land inom EES genom anknutet
ombud etablerat i Sverige, ska underr�tta Finansinspektionen innan verksam-
heten p�b�rjas om vilket det anknutna ombudet �r.

Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs

emot l�mna �ver den till den beh�riga myndigheten i det land d�r verksam-
heten ska drivas.

7 �

Ett v�rdepappersbolag som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom

EES f�r att underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till bolagets
handelsplattform ska innan s�dana �tg�rder p�b�rjas underr�tta Finansinspek-
tionen. Finansinspektionen ska inom en m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs
emot l�mna �ver den till den beh�riga myndigheten i det land d�r �tg�rderna
ska vidtas. P� beg�ran ska Finansinspektionen till samma myndighet l�mna
uppgifter om vilka fr�n det landet som deltar p� bolagets handelsplattform.

F�rsta stycket g�ller �ven ett svenskt kreditinstitut som har tillst�nd enligt

3 kap. 10 � och som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom EES f�r att
underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till institutets handelsplatt-
form.

6 kap.

1 �

Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag

som h�r hemma inom EES som har tr�ffat avtal med ett anknutet ombud som
�r etablerat i Sverige, ska anm�la ombudet f�r registrering hos Bolagsverket.
Institutet eller f�retaget ska innan det tr�ffar ett s�dant avtal kontrollera att det
anknutna ombudet har tillr�ckliga kunskaper och kvalifikationer f�r den verk-
samhet som det ska driva samt att det �ven i �vrigt �r l�mpligt att driva s�dan
verksamhet.

I en anm�lan enligt f�rsta stycket ska det anges vilken verksamhet som om-

budet ska driva.

4 �

Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag

som h�r hemma inom EES ska se till att ett anknutet ombud som det har an-
m�lt f�r registrering enligt 1 � informerar kunderna om

1. vilket v�rdepappersinstitut eller utl�ndskt v�rdepappersf�retag det f�re-

tr�der,

2. vilka befogenheter det har, och
3. att institutet eller f�retaget �r ansvarigt f�r ren f�rm�genhetsskada som

ombudet genom sin verksamhet upps�tligen eller av oaktsamhet orsakar kun-
den.

background image

19

SFS 2017:679

5 �

Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag

som h�r hemma inom EES som har tr�ffat avtal med ett anknutet ombud �r
ansvarigt f�r ren f�rm�genhetsskada som ombudet genom sin verksamhet
upps�tligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

6 �

11

Ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�re-

tag som h�r hemma inom EES ska fortl�pande se till att anknutna ombud som
det har anm�lt f�r registrering enligt 1 � uppfyller

1. kraven p� kunskaper, kvalifikationer och l�mplighet enligt 1 � f�rsta

stycket, och

2. det som enligt 8 kap. 15 � och 9 kap. 1 och 1029 �� g�ller f�r v�rde-

pappersinstitut.

7 �

Bolagsverket �r registreringsmyndighet f�r anknutna ombud som avses

i 1 �. Hos Bolagsverket f�rs register �ver anknutna ombud, d�r de uppgifter
som enligt lag eller andra f�rfattningar ska tas in i register skrivs in.

10 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i 1 kap.

4 b �, och

2. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag ska

iaktta enligt 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av anknutna ombud.

8 kap. R�relseregler

1 �

12

Av best�mmelserna om v�rdepappersinstitut i detta kapitel ska bara

det som anges i 1520, 32 och 33 �� till�mpas p� utl�ndska f�retag som
driver v�rdepappersr�relse i Sverige enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1.

Det som anges i 15 � g�ller inte f�r transaktioner som genomf�rs mellan

deltagarna p� en MTF-plattform enligt de regler som g�ller f�r plattformen
eller i f�rh�llandet mellan deltagarna och det v�rdepappersinstitut som driver
plattformen.

2 �

Vid f�rs�ljning och r�dgivning till kunder som avser strukturerade in-

s�ttningar g�ller 1 � f�rsta stycket, 8 e, 9 och 1216 ��, 6 kap., 9 kap. 1 �, 2 �
f�rsta stycket samt 312, 1417, 2029, 38, 47 och 49 ��, 23 kap. och 25 kap.

8 e �

Styrelsen i ett v�rdepappersinstitut ska

1. fastst�lla och �vervaka
a) genomf�randet av arrangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvars-

full ledning av institutet d�r �tskillnad ska g�ras mellan funktioner inom orga-
nisationen och f�rebyggande av intressekonflikter p� ett s�tt som fr�mjar
marknadens integritet och kundernas intresse,

b) institutets organisation n�r det g�ller tillhandah�llandet av investerings-

tj�nster och utf�randet av investeringsverksamhet,

11 Senaste lydelse 2013:579.

12 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 2 � 2013:579.

background image

20

SFS 2017:679

c) en policy avseende tj�nster, verksamhet och produkter som institutet er-

bjuder eller tillhandah�ller i enlighet med institutets risktolerans och egenska-
perna och behoven hos institutets kunder, och

d) en policy f�r ers�ttning till personer som deltar i tillhandah�llandet av

tj�nster till kunder, vilken ska syfta till att fr�mja ansvarsfulla aff�rsmetoder
och en r�ttvis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i
f�rbindelserna med kunderna, och

2. �vervaka och regelbundet
a) bed�ma l�mpligheten hos och genomf�randet av institutets strategiska

m�l i tillhandah�llandet av investeringstj�nster och utf�randet av investe-
ringsverksamhet och sidotj�nster,

b) bed�ma effektiviteten i institutets styrningsformer,
c) bed�ma l�mpligheten hos de strategier som avser tillhandah�llandet av

tj�nster till kunder, och

d) vidta l�mpliga �tg�rder f�r att r�tta till eventuella brister.
Styrelsen ska ha tillg�ng till den information som kr�vs f�r att ha uppsikt

�ver och �vervaka verkst�llande direkt�rens beslutsfattande.

10 �

Ett v�rdepappersinstitut ska ha tillr�ckliga system, resurser och rutiner

f�r att institutet ska kunna tillhandah�lla investeringstj�nster och utf�ra inves-
teringsverksamhet kontinuerligt och regelbundet.

Ett v�rdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer f�r att s�kerst�lla

skyddet och autentiseringen vid informations�verf�ring och f�r att minimera
risken f�r dataf�rvanskning och obeh�rig �tkomst till informationen.

Intressekonflikter

12 �

Ett v�rdepappersinstitut ska fastst�lla och till�mpa effektiva organisa-

toriska och administrativa f�rfaranden s� att alla rimliga �tg�rder vidtas f�r att
f�rhindra att kundernas intressen p�verkas negativt av intressekonflikter.

Produktstyrning

13 �

Ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument f�r f�r-

s�ljning till kunder ska fastst�lla, till�mpa och se �ver en process f�r godk�n-
nande av varje finansiellt instrument och varje betydande f�r�ndring av exis-
terande instrument innan de marknadsf�rs eller distribueras till kunder (pro-
duktgodk�nnande). Processen f�r produktgodk�nnande ska specificera en
fastst�lld m�lgrupp av slutkunder f�r ett finansiellt instrument och s�kerst�lla
att alla relevanta risker f�r m�lgruppen bed�ms och att den avsedda distribu-
tionsstrategin �r f�renlig med m�lgruppen.

V�rdepappersinstitutet ska regelbundet se �ver de finansiella instrument

som institutet erbjuder eller marknadsf�r, med beaktande av alla h�ndelser
som v�sentligt skulle kunna p�verka den potentiella risken f�r den fastst�llda
m�lgruppen, f�r att bed�ma om produkten fortfarande �r f�renlig med beho-
ven hos den fastst�llda m�lgruppen och om den avsedda distributionsstrategin
fortfarande �r l�mplig.

14 �

Om ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument an-

litar n�gon annan f�r att distribuera dessa, ska institutet f�rse denne med all

background image

21

SFS 2017:679

l�mplig information om instrumenten och processen f�r produktgodk�n-
nande, inbegripet den fastst�llda m�lgruppen f�r dem.

Om ett v�rdepappersinstitut erbjuder eller rekommenderar finansiella in-

strument som det inte sj�lv producerar, ska institutet ha adekvata arrange-
mang f�r att f� s�dan information som avses i f�rsta stycket och f�r att f�rst�
egenskaperna hos instrumenten och den fastst�llda m�lgruppen f�r dem.

Kompetenskrav

15 �

Ett v�rdepappersinstitut ska s�kerst�lla och, p� beg�ran av Finans-

inspektionen, kunna visa att de personer som l�mnar investeringsr�dgivning
eller information om finansiella instrument, investeringstj�nster eller sido-
tj�nster har den kunskap och kompetens som kr�vs f�r att institutet ska upp-
fylla sina skyldigheter enligt denna lag.

16 �

Ett v�rdepappersinstitut ska dokumentera all investeringsverksamhet

och samtliga investeringstj�nster, sidotj�nster och transaktioner som det har
genomf�rt. Dokumentationen ska g�ras s� att Finansinspektionen har m�jlig-
het att �vervaka att institutet har iakttagit kraven i denna lag och f�rordningen
om marknader f�r finansiella instrument samt i f�reskrifter som har medde-
lats med st�d av lagen.

Dokumentationen ska ocks� g�ras s� att Finansinspektionen har m�jlighet

att �vervaka att marknadsmissbruksf�rordningen f�ljs.

17 �

Dokumentationen enligt 16 � ska inbegripa

1. inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunika-

tion som avser transaktioner som genomf�rts vid handel f�r egen r�kning och
tillhandah�llande av tj�nster som r�r mottagande, vidarebefordran och utf�-
rande av order p� kunders uppdrag, och

2. telefonsamtal och elektronisk kommunikation som avses leda till att en

s�dan transaktion genomf�rs eller att en s�dan investeringstj�nst tillhanda-
h�lls.

F�r att uppfylla kraven i f�rsta stycket ska v�rdepappersinstitutet vidta alla

rimliga �tg�rder f�r att spela in alla telefonsamtal och bevara all elektronisk
kommunikation som g�rs, s�nds eller tas emot med utrustning som institutet
tillhandah�ller en anst�lld eller underleverant�r eller som institutet accepterar
eller till�ter att en anst�lld eller underleverant�r anv�nder.

18 �

Ett v�rdepappersinstitut ska informera sina kunder om att telefonsam-

tal eller elektronisk kommunikation mellan institutet och kunder som leder
eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in eller bevaras. Informatio-
nen ska l�mnas innan n�gra investeringstj�nster tillhandah�lls.

V�rdepappersinstitutet f�r inte per telefon eller via elektronisk kommuni-

kation tillhandah�lla investeringstj�nsterna mottagande och vidarebefordran
av order eller utf�rande av order till kunder som inte har informerats enligt
f�rsta stycket.

V�rdepappersinstitutet ska vidta alla rimliga �tg�rder f�r att f�rhindra att

en anst�lld eller underleverant�r genomf�r telefonsamtal eller elektronisk
kommunikation som ska spelas in eller bevaras enligt 17 � med utrustning
som inte tillh�r institutet och som g�r att institutet inte kan dokumentera eller
kopiera telefonsamtalet eller den elektroniska kommunikationen.

background image

22

SFS 2017:679

19 �

Om ett v�rdepappersinstitut tar emot en order fr�n en kund p� annat

s�tt �n per telefon, ska institutet dokumentera ordern p� ett varaktigt medium.

20 �

Ett v�rdepappersinstitut ska spara dokumentation enligt 17 och 19 �� i

minst fem �r eller den l�ngre tid, upp till sju �r, som anges i f�reskrifter som
har meddelats med st�d av lagen.

V�rdepappersinstitutet ska p� beg�ran tillhandah�lla ber�rda kunder doku-

mentationen.

21 �

Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva en handelsplattform

eller som p� annat s�tt organiserar handel i finansiella instrument enligt 2 kap.
1 � 1 ska

1. �vervaka handeln och kursbildningen,
2. se till att handeln sker i �verensst�mmelse med institutets regler, denna

lag, andra f�rfattningar och god sed p� v�rdepappersmarknaden, och

3. kunna uppt�cka systemavbrott.
V�rdepappersinstutet ska p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspektio-

nen �tkomst till sitt system f�r �vervakningen av handeln och kursbildningen.

V�rdepappersinstitutet ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om
1. betydande �vertr�delser av handelsreglerna,
2. otillb�rliga marknadsf�rh�llanden,
3. beteenden som kan tyda p� �vertr�delser av marknadsmissbruksf�rord-

ningen, och

4. systemavbrott.

Algoritmisk handel

Allm�nna krav

23 �

Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska ha effek-

tiva system och riskkontroller som �r anpassade f�r den verksamheten. Syste-
men och kontrollerna ska s�kerst�lla att institutets handelssystem �r mot-
st�ndskraftiga och har tillr�cklig kapacitet, att de omfattas av l�mpliga han-
delstr�sklar och handelslimiter och att de f�rhindrar att felaktiga order
skickas eller att systemet p� annat s�tt fungerar s� att det kan skapa eller bidra
till en oordnad marknad.

V�rdepappersinstitutet ska ocks� ha effektiva system och �tg�rder f�r risk-

kontroll f�r att s�kerst�lla att handelssystemen inte kan anv�ndas f�r n�got
�ndam�l som strider mot marknadsmissbruksf�rordningen eller mot reglerna
p� en handelsplats till vilken institutet �r anslutet.

V�rdepappersinstitutet ska ha inr�ttat effektiva arrangemang f�r kontinuer-

lig drift av verksamheten f�r att hantera driftavbrott i sina handelssystem och
ska se till att systemen �r fullt testade och l�mpligt �vervakade f�r att s�ker-
st�lla att de uppfyller kraven i f�rsta och andra styckena.

V�rdepappersinstitutet ska dokumentera de �tg�rder som det har vidtagit

enligt f�rstatredje styckena s� att Finansinspektionen har m�jlighet att �ver-
vaka att institutet har f�ljt denna lag.

24 �

Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska anm�la

detta till Finansinspektionen och till den beh�riga myndighet som ut�var till-
syn �ver handelsplatsen.

background image

23

SFS 2017:679

S�rskilda krav vid h�gfrekvenshandel

25 �

Ett v�rdepappersinstitut som till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�g-

frekvenshandel ska bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina
lagda order, utf�rda order och bud p� handelsplatser. Institutet ska p� beg�ran
av Finansinspektionen g�ra uppgifterna tillg�ngliga f�r inspektionen.

S�rskilda krav vid marknadsgarantstrategi

26 �

F�r ett v�rdepappersinstitut som handlar f�r egen r�kning som del-

tagare p� en eller flera handelsplatser och har en strategi som omfattar att
l�mna fasta, samtidiga k�p- och s�ljbud av j�mf�rbar storlek till konkurrens-
kraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument p� en enda han-
delsplats eller olika handelsplatser s� att likviditet regelbundet och l�pande
tillhandah�lls den totala marknaden (marknadsgarantstrategi) g�ller 27 �.

27 �

Ett v�rdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel som ett led i

en marknadsgarantstrategi ska

1. utf�ra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en best�md an-

del av handelsplatsens handelstider, utom under exceptionella omst�ndig-
heter, s� att handelsplatsen tillhandah�lls likviditet p� ett regelbundet och f�r-
uts�gbart s�tt,

2. ing� ett bindande skriftligt avtal med den som driver handelsplatsen som

�tminstone anger institutets skyldigheter enligt 1, och

3. ha inf�rt effektiva system och kontroller som s�kerst�ller att institutet

alltid uppfyller sina skyldigheter enligt det avtal som avses i 2.

Kraven i f�rsta stycket g�ller med beaktande av likviditeten, omfattningen

och arten p� den specifika marknaden och s�rdragen hos de finansiella instru-
ment som handlas p� marknaden.

Direkt elektroniskt tilltr�de

28 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de

till en handelsplats ska ha inr�ttat effektiva system och kontroller som s�ker-
st�ller att

1. l�mpligheten hos kunder som anv�nder tj�nsten bed�ms och granskas p�

l�mpligt s�tt,

2. kunder som anv�nder tj�nsten f�rhindras att �verskrida f�rinst�llda han-

dels- och kredittr�sklar,

3. handel som bedrivs av kunder som anv�nder tj�nsten �vervakas p� l�mp-

ligt s�tt, och

4. l�mplig riskkontroll f�rhindrar handel som kan skapa risker f�r institutet

sj�lvt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller
st� i strid med marknadsmissbruksf�rordningen eller de regler som g�ller f�r
handelsplatsen.

29 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de

ska se till att kunder som anv�nder tj�nsten uppfyller kraven i denna lag och
f�ljer handelsplatsens regler.

V�rdepappersinstitutet ska �vervaka transaktionerna f�r att kunna uppt�cka

�vertr�delser av denna lag, otillb�rliga marknadsf�rh�llanden eller ageranden

background image

24

SFS 2017:679

som kan inneb�ra marknadsmissbruk och som ska rapporteras till Finans-
inspektionen.

V�rdepappersinstitutet ska s�kerst�lla att det finns ett bindande skriftligt

avtal mellan institutet och kunden om de huvudsakliga r�ttigheter och skyl-
digheter som f�ljer av tillhandah�llandet av tj�nsten och att institutet enligt
avtalet f�rblir ansvarigt enligt denna lag.

30 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de

ska anm�la detta till Finansinspektionen och till den beh�riga myndighet som
ut�var tillsyn �ver handelsplatsen.

31 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller direkt elektroniskt tilltr�de

ska dokumentera de �tg�rder som det har vidtagit f�r att uppfylla kraven i 28
och 29 �� s� att Finansinspektionen har m�jlighet att �vervaka att institutet
har f�ljt denna lag.

Underr�ttelseskyldighet f�r systematiska internhandlare

32 �

Om ett v�rdepappersinstitut �r systematisk internhandlare, ska det

underr�tta Finansinspektionen om detta.

Information om kvalitet p� utf�rande av transaktioner

33 �

Ett v�rdepappersinstitut som �r systematisk internhandlare, marknads-

garant eller annan tillhandah�llare av likviditet ska offentligg�ra information
om kvaliteten p� sitt utf�rande av transaktioner.

Informationen ska offentligg�ras minst en g�ng per �r och tillhandah�llas

avgiftsfritt.

Clearingmedlem f�r andra personer

34 �

Ett v�rdepappersinstitut som �r clearingmedlem f�r andra personer ska

ha inr�ttat effektiva system och kontroller f�r att s�kerst�lla att avvecklings-
tj�nster till�mpas enbart p� personer som �r l�mpliga och uppfyller tydliga
kriterier och att l�mpliga krav st�lls p� dessa personer f�r att minska riskerna
f�r institutet och f�r marknaden.

V�rdepappersinstitutet ska s�kerst�lla att det finns ett bindande skriftligt

avtal mellan institutet och personen om de huvudsakliga r�ttigheter och skyl-
digheter som f�ljer av tillhandah�llandet av tj�nsten.

35 �

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav p�

soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och in-
struktioner som avses i 38 ��,

2. v�rdepappersbolags m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt

resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta och

till�mpa enligt 9 �,

13 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 42 � 2014:985.

background image

25

SFS 2017:679

4. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt

10 �,

5. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i

11 �,

6. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappersinsti-

tut ska ha enligt 13 �,

7. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 14 � f�rsta

stycket,

8. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information och

f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda m�l-
gruppen f�r instrumenten enligt 14 � andra stycket,

9. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella in-

strument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som erbjuds
eller rekommenderas till kunder,

10. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 15 �,
11. dokumentation enligt 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska sparas

enligt 20 �, och

12. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 �.

9 kap. Uppf�randeregler och investerarskyddsregler

2 �

Av best�mmelserna om v�rdepappersinstitut i detta kapitel ska bara det

som anges i 1, 1039, 47 och 48 �� till�mpas p� utl�ndska f�retag som driver
v�rdepappersr�relse i Sverige enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1.

Det som anges i 1, 1012, 1417, 2029 och 3139 �� g�ller inte f�r trans-

aktioner som genomf�rs mellan deltagarna p� en MTF-plattform enligt de
regler som g�ller f�r plattformen eller i f�rh�llandet mellan deltagarna och det
v�rdepappersinstitut som driver plattformen.

3 �

Ett v�rdepappersinstitut ska dela in sina kunder i kategorierna professio-

nell kund och icke-professionell kund. Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla
vissa professionella kunder som j�mb�rdiga motparter. Ett v�rdepappersinsti-
tut ska uppr�tta interna regler och rutiner f�r indelning av sina kunder.

I 4 och 5 �� finns best�mmelser om kunder som f�r behandlas som profes-

sionella kunder.

I 6 och 7 �� finns best�mmelser om kunder som f�r behandlas som j�mb�r-

diga motparter.

4 �

Ett v�rdepappersinstitut ska betrakta en kund som en professionell

kund, om kunden ing�r i n�gon av f�ljande grupper:

1. enheter med tillst�nd att verka p� finansmarknaderna,
2. f�retag som uppfyller minst tv� av f�ljande tre krav
a) balansomslutning enligt balansr�kningen som motsvarar minst

20 000 000 euro,

b) nettooms�ttning enligt resultatr�kningen som motsvarar minst

40 000 000 euro, och

c) eget kapital enligt balansr�kningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,
3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ f�r

f�rvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt
Europeiska investeringsbanken, V�rldsbanken, Internationella valutafonden
och andra liknande mellanstatliga eller �verstatliga organisationer, och

background image

26

SFS 2017:679

4. andra institutionella investerare �n dem som omfattas av 13 vars

huvudverksamhet �r att investera i finansiella instrument, inklusive f�retag
som �gnar sig �t v�rdepapperisering av tillg�ngar eller andra finansiella trans-
aktioner.

Innan ett v�rdepappersinstitut tillhandah�ller en tj�nst till en kund som av-

ses i f�rsta stycket, ska det informera kunden om att den kommer att betraktas
som en professionell kund och behandlas som en s�dan, om inte institutet och
kunden avtalar n�got annat. V�rdepappersinstitutet ska upplysa kunden om
m�jligheten att beg�ra en �ndring av avtalsvillkoren f�r att bli behandlad som
en icke-professionell kund.

Om en kund som avses i f�rsta stycket beg�r att bli behandlad som en icke-

professionell kund, f�r v�rdepappersinstitutet ing� ett skriftligt avtal med kun-
den som inneb�r att kunden i vissa avseenden inte ska betraktas som en pro-
fessionell kund.

5 �

Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en kund som inte ing�r i n�gon av

grupperna i 4 � f�rsta stycket som en professionell kund, om kunden skriftli-
gen har beg�rt hos v�rdepappersinstitutet att bli behandlad som en professio-
nell kund, antingen generellt eller i fr�ga om en s�rskild investeringstj�nst
eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden
uppfyller minst tv� av f�ljande tre krav:

1. Kunden har p� den aktuella marknaden genomf�rt i genomsnitt minst tio

transaktioner av betydande storlek per kvartal under de n�rmast f�reg�ende
fyra kvartalen.

2. V�rdet av kundens portf�lj av finansiella instrument, definierad som in-

s�ttningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, �verstiger
motsvarande 500 000 euro.

3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett �r, inom finanssektorn i en be-

fattning som kr�ver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tj�nsterna.

F�r att f� behandla en kund som avses i f�rsta stycket som en professionell

kund m�ste v�rdepappersinstitutet

1. ha gjort en adekvat bed�mning av kundens sakkunskap, erfarenhet och

kunskap som ger en tillr�cklig grund f�r att anta att kunden med tanke p� de
planerade transaktionernas och tj�nsternas karakt�r �r i st�nd att fatta sina
egna investeringsbeslut och f�rst� de aktuella riskerna, och

2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken r�tt till skydd och

ers�ttning till investerare som kunden kan f�rlora och i ett s�rskilt dokument
skriftligen ha f�tt en f�rklaring fr�n kunden att den �r medveten om f�ljderna
av att f�rlora detta skydd.

Innan ett v�rdepappersinstitut godtar en beg�ran fr�n en kund att bli be-

handlad som en professionell kund, ska institutet vidta alla rimliga �tg�rder
f�r att f�rs�kra sig om att kunden uppfyller de krav som st�lls enligt f�rsta
stycket.

6 �

En kund som avses i 5 � ska informera v�rdepappersinstitutet om alla

f�r�ndringar som kan p�verka f�ruts�ttningarna f�r att kunden ska f� bli be-
handlad som en professionell kund. V�rdepappersinstitutet ska vidta l�mpliga
�tg�rder om det f�r kunskap om att kunden inte l�ngre uppfyller de ursprung-
liga villkor som ber�ttigade denne att bli behandlad som en professionell
kund.

background image

27

SFS 2017:679

7 �

14

Ett v�rdepappersinstitut f�r behandla en enhet som ing�r i n�gon av

f�ljande grupper som en j�mb�rdig motpart:

1. v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag,
2. kreditinstitut,
3. f�rs�kringsf�retag,
4. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25 lagen

(2004:46) om v�rdepappersfonder och fondf�retag som avses i 1 kap. 7 � f�r-
sta stycket f�rsta meningen samma lag samt fondbolag eller f�rvaltningsbolag
som f�rvaltar dem,

5. pensionsfonder och f�rvaltningsbolag som f�rvaltar dem,
6. andra finansiella f�retag �n s�dana som avses i 15 som har tillst�nd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land d�r de h�r hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

7. nationella regeringar och d�rmed sammanh�ngande organ, inklusive

offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och �verstatliga
organisationer, samt

8. andra enheter �n s�dana som avses i 17, om de f�r betraktas som j�m-

b�rdiga motparter enligt den delegerade f�rordningen till MiFID II.

8 �

Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse

enligt 2 kap. 1 � 1, 2 eller 3 f�r i s�dan verksamhet medverka till eller inleda
transaktioner med j�mb�rdiga motparter utan att till�mpa det krav att till-
varata kundens intressen som anges i 1 � eller n�gon av 1012, 16, 21, 2426,
30, 31, 3336 eller 38 ��, f�r dessa transaktioner och sidotj�nster som �r
direkt knutna till transaktionerna.

En motpart som ing�r i en s�dan grupp som anges i 7 � 17 har dock r�tt att

beg�ra att de best�mmelser som anges i f�rsta stycket ska till�mpas generellt i
avtalsf�rh�llandet eller avse en enskild transaktion.

Innan ett v�rdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som �r

en s�dan enhet som avses i 7 � 8, ska enheten uttryckligen ha godtagit att bli
behandlad som en j�mb�rdig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller
avse en enskild transaktion.

I fr�ga om motparter som inte ing�r i n�gon av de grupper som anges i 7 �

17 och som h�r hemma i ett annat land inom EES g�ller f�rsta stycket bara
om motparten i den staten erk�nns som j�mb�rdig motpart i enlighet med arti-
kel 30.3 i direktivet om marknader f�r finansiella instrument. I s�dana fall
till�mpas tredje stycket p� motsvarande s�tt.

Uppf�randeregler m.m.

Intressekonflikter

9 �

Ett v�rdepappersinstitut ska vidta alla rimliga �tg�rder f�r att identifiera,

f�rhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan insti-
tutet, ett anknutet ombud eller n�gon n�rst�ende person till dem och en kund
eller mellan kunder i samband med tillhandah�llande av investeringstj�nster
och sidotj�nster, inklusive s�dana som orsakas av ers�ttningar eller f�rm�ner

14 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 19 � 2013:579. �ndringen inneb�r bl.a. att andra
och tredje styckena tas bort.

background image

28

SFS 2017:679

fr�n annan �n kunden, institutets eget ers�ttningssystem eller andra incita-
mentsstrukturer.

Om de f�rfaranden som ett v�rdepappersinstitut har fastst�llt och till�mpar

enligt 8 kap. 12 � och de �tg�rder som institutet har vidtagit enligt f�rsta
stycket inte r�cker f�r att f�rhindra att kundernas intressen kan komma att p�-
verkas negativt, ska institutet informera kunden om arten av eller k�llan till
intressekonflikterna innan institutet �tar sig att utf�ra en investeringstj�nst
eller sidotj�nst f�r kundens r�kning. Informationen ska l�mnas p� ett varaktigt
medium och vara tillr�ckligt tydlig och detaljerad med h�nsyn till om kunden
�r en professionell kund eller en icke-professionell kund, f�r att kunden ska
kunna fatta ett v�lgrundat beslut n�r det g�ller den investeringstj�nst eller
sidotj�nst d�r intressekonflikten uppst�r.

Ers�ttningssystem

10 �

Ett v�rdepappersinstitut ska utforma sina ers�ttningssystem s� att per-

sonalen inte bel�nas eller bed�ms p� ett s�tt som kommer i konflikt med insti-
tutets skyldighet att iaktta kundernas intressen.

Produktion och distribution av finansiella instrument

11 �

Ett v�rdepappersinstitut som producerar finansiella instrument f�r f�r-

s�ljning till kunder ska s�kerst�lla att instrumenten �r utformade f�r att upp-
fylla behoven hos en fastst�lld m�lgrupp enligt 8 kap. 13 �, att strategin f�r
distribution av instrumenten �r l�mplig i f�rh�llande till den m�lgruppen och
att rimliga �tg�rder vidtas f�r att s�kerst�lla att instrumenten distribueras till
m�lgruppen.

12 �

Ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska

vara v�l insatt i de finansiella instrument som institutet erbjuder eller rekom-
menderar. Institutet ska bed�ma hur instrumenten svarar mot behoven hos de
kunder till vilka institutet tillhandah�ller investeringstj�nster med beaktande
av den fastst�llda m�lgruppen enligt 8 kap. 13 �. Institutet ska s�kerst�lla att
de finansiella instrumenten erbjuds eller rekommenderas endast n�r detta lig-
ger i kundens intresse.

Information till kund

14 �

Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse sina kunder med l�mplig och l�ttbe-

griplig information enligt 1517 �� i god tid innan institutet tillhandah�ller en
investeringstj�nst eller sidotj�nst.

Informationen ska ge kunderna rimliga m�jligheter att f�rst� arten av de in-

vesteringstj�nster och finansiella instrument som institutet erbjuder och vilka
risker som �r f�rknippade med dem. Informationen f�r l�mnas i standardise-
rad form.

All information som ett v�rdepappersinstitut l�mnar till sina kunder ska

vara r�ttvisande och tydlig och f�r inte vara vilseledande. Marknadsf�rings-
material ska l�tt kunna identifieras som s�dant.

S�rskilda best�mmelser om en n�ringsidkares marknadsf�ring av produkter

och tj�nster och vilken information som ska l�mnas till kunder finns i mark-
nadsf�ringslagen (2008:486) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

background image

29

SFS 2017:679

utanf�r aff�rslokaler. Om information inte l�mnas i enlighet med denna para-
graf och 1517 ��, ska marknadsf�ringslagen till�mpas, med undantag av be-
st�mmelserna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska
anses vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket den lagen.

15 �

Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse kunder med information om

1. institutet och dess tj�nster,
2. finansiella instrument och f�reslagna placeringsstrategier, inbegripet

v�gledning om och varningar f�r de risker som �r f�rknippade med investe-
ringar i instrumenten eller placeringsstrategierna samt om instrumentet i
fr�ga, med beaktande av den m�lgrupp som har fastst�llts f�r instrumentet, �r
avsett f�r professionella eller icke-professionella kunder,

3. utf�randeplatser, och
4. alla kostnader och avgifter f�rknippade med investeringstj�nster och

sidotj�nster, inbegripet kostnaderna f�r r�dgivning och kostnaderna f�r de
finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsf�rs till kunden
samt hur kunden f�r betala kostnader och avgifter, inbegripet eventuella betal-
ningar till institutet fr�n en tredjepart.

Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter

f�r investeringstj�nsten och det finansiella instrumentet, som inte beror p�
underliggande marknadsrisk, ska r�knas samman s� att kunden kan f�rst� den
totala kostnaden liksom den kumulativa effekten p� investeringens avkast-
ning. Om kunden beg�r det, ska en uppdelning per post ges. Informationen
ska, i f�rekommande fall, ges till kunden regelbundet, �tminstone �rligen,
under investeringens varaktighet.

16 �

N�r en investeringstj�nst erbjuds tillsammans med en annan tj�nst eller

produkt som en del av ett paket eller som ett villkor f�r samma �verenskom-
melse eller paket (korsf�rs�ljning), ska v�rdepappersinstitutet informera kun-
den om huruvida det �r m�jligt att k�pa de olika komponenterna separat och,
i f�rekommande fall, f�rse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgif-
terna f�r varje komponent.

Om riskerna med en �verenskommelse eller ett paket som erbjuds en icke-

professionell kund sannolikt skiljer sig fr�n de risker som uppst�r om kompo-
nenterna v�ljs separat, ska institutet f�rse kunden med en adekvat beskrivning
av de olika komponenterna i �verenskommelsen eller paketet och hur f�rh�l-
landet mellan dem f�r�ndrar riskerna.

17 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller investeringsr�dgivning

ska informera kunden om huruvida

1. r�dgivningen tillhandah�lls p� oberoende grund eller inte,
2. r�dgivningen �r baserad p� en allm�n eller mer begr�nsad analys av

olika finansiella instrument, och s�rskilt om urvalet omfattar eller �r begr�n-
sat till finansiella instrument utgivna, utf�rdade eller tillhandah�llna av insti-
tutet, f�retag som institutet har n�ra f�rbindelser med eller andra f�retag till
vilka institutet har ett s�dant r�ttsligt eller ekonomiskt f�rh�llande att det kan
riskera att f�rs�mra f�ruts�ttningarna f�r institutet att l�mna oberoende inves-
teringsr�d, och

3. institutet regelbundet kommer att bed�ma l�mpligheten avseende de

finansiella instrument som det rekommenderar kunden.

background image

30

SFS 2017:679

Urvalet av finansiella instrument vid investeringsr�dgivning p� oberoende
grund

20 �

Ett v�rdepappersinstitut som har informerat kunden om att institutet

tillhandah�ller investeringsr�dgivning p� oberoende grund ska i den verksam-
heten bed�ma ett tillr�ckligt stort och diversifierat urval av finansiella instru-
ment som �r tillg�ngliga p� marknaden f�r att s�kerst�lla att kundens investe-
ringsm�l p� l�mpligt s�tt kan tillgodoses. Urvalet f�r inte omfatta finansiella
instrument utgivna, utf�rdade eller tillhandah�llna av institutet, f�retag som
institutet har n�ra f�rbindelser med eller andra f�retag till vilka institutet har
ett s�dant r�ttsligt eller ekonomiskt f�rh�llande att det kan riskera att f�rs�mra
f�ruts�ttningarna f�r institutet att l�mna oberoende investeringsr�d.

Ers�ttningar till eller fr�n tredjepart

21 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller en investeringstj�nst eller

sidotj�nst till en kund f�r betala eller ta emot en ers�ttning eller tillhandah�lla
eller ta emot en f�rm�n till eller fr�n n�gon annan �n kunden bara om

1. ers�ttningen eller f�rm�nen
a) �r utformad f�r att h�ja kvaliteten p� tj�nsten till kunden, och
b) inte f�rs�mrar institutets f�ruts�ttningar att uppfylla sina skyldigheter att

agera hederligt, r�ttvist och professionellt i enlighet med kundens intressen,
och

2. kunden, innan tj�nsten tillhandah�lls, p� ett helt�ckande, korrekt och be-

gripligt s�tt har informerats om ers�ttningens eller f�rm�nens f�rekomst, art
och belopp eller, om beloppet inte kan fastst�llas, om metoden f�r ber�kning
av beloppet samt, i f�rekommande fall, om hur ers�ttningen eller f�rm�nen
�verf�rs till kunden.

F�rsta stycket g�ller inte ers�ttningar eller f�rm�ner som �r n�dv�ndiga f�r

att tillhandah�lla tj�nsten och som �r av s�dan art att de inte kan anses st� i
strid med v�rdepappersinstitutets skyldighet att agera hederligt, r�ttvist och
professionellt i enlighet med kundens intressen.

22 �

Ett v�rdepappersinstitut som har informerat en kund om att institutet

tillhandah�ller investeringsr�dgivning p� oberoende grund eller ett v�rdepap-
persinstitut som tillhandah�ller portf�ljf�rvaltning, f�r i samband med att det
tillhandah�ller en s�dan tj�nst till kunden inte ta emot och beh�lla en ers�tt-
ning eller f�rm�n fr�n n�gon annan �n kunden.

F�rsta stycket g�ller inte mindre icke-monet�ra f�rm�ner som v�rdepap-

persinstitutet har informerat kunden om och som kan h�ja kvaliteten p� tj�ns-
ten till kunden och som �r av en s�dan omfattning och art att de inte kan anses
hindra institutet fr�n att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intres-
sen.

23 �

Ett v�rdepappersinstitut ska, n�r det tillhandah�ller investeringsr�dgiv-

ning eller portf�ljf�rvaltning, h�mta in n�dv�ndiga uppgifter fr�n kunden om
dennes kunskaper och erfarenheter av den specifika tj�nsten eller produkten
samt om dennes ekonomiska situation och m�l med investeringen, s� att insti-
tutet kan rekommendera kunden de investeringstj�nster och finansiella instru-
ment som �r l�mpliga f�r denne.

background image

31

SFS 2017:679

Uppgifterna om kundens ekonomiska situation och investeringsm�l ska ge

tillr�ckligt underlag f�r att v�rdepappersinstitutet ska kunna bed�ma och s�r-
skilt beakta kundens risktolerans och m�jlighet att klara av f�rluster.

Vid korsf�rs�ljning ska v�rdepappersinstitutet bed�ma l�mpligheten av

�verenskommelsen eller paketet som helhet.

24 �

Ett v�rdepappersinstitut ska, n�r det tillhandah�ller n�gon annan inves-

teringstj�nst �n dem som anges i 23 �, beg�ra att kunden l�mnar uppgifter om
sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tj�nsten eller produkten, s�
att institutet kan bed�ma om investeringstj�nsten eller produkten passar kun-
den. Vid korsf�rs�ljning ska bed�mningen avse �verenskommelsen eller
paketet som helhet.

Ett v�rdepappersinstitut ska, om det mot bakgrund av de uppgifter som det

har f�tt enligt f�rsta stycket anser att tj�nsten eller produkten inte passar kun-
den, informera kunden om detta.

Ett v�rdepappersinstitut ska, om en kund inte l�mnar uppgifter enligt f�rsta

stycket eller l�mnar ofullst�ndiga uppgifter, informera kunden om att institu-
tet inte kan avg�ra om tj�nsten eller produkten passar kunden.

Information enligt andra och tredje styckena f�r l�mnas i standardiserad

form.

25 �

15

Ett v�rdepappersinstitut f�r tillhandah�lla investeringstj�nsterna mot-

tagande och vidarebefordran av order i fr�ga om ett eller flera finansiella in-
strument och utf�rande av order p� kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i
24 �, om

1. tj�nsten avser
a) aktier som tagits upp till handel p� en reglerad marknad, en marknad ut-

anf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bed�mts vara lik-
v�rdig med en reglerad marknad eller en MTF-plattform, med undantag f�r
aktier i andra f�retag f�r kollektiva investeringar �n s�dana som avses i d och
aktier som omfattar derivat,

b) penningmarknadsinstrument, med undantag f�r s�dana instrument som

omfattar derivat eller har en struktur som g�r det sv�rt f�r kunden att f�rst�
den risk som instrumentet �r f�renad med,

c) obligationer eller andra former av skuldf�rbindelser som tagits upp till

handel p� en reglerad marknad, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av
Europeiska kommissionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad
eller en MTF-plattform, med undantag f�r s�dana skuldf�rbindelser som om-
fattar derivat eller inneh�ller en struktur som g�r det sv�rt f�r kunden att f�r-
st� den risk som skuldf�rbindelsen �r f�renad med,

d) andelar i en v�rdepappersfond som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25

lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder eller i ett fondf�retag som avses i
1 kap. 7 � f�rsta stycket f�rsta meningen samma lag, med undantag f�r struk-
turerade fondf�retag som avses i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens
f�rordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomf�rande av Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2009/65/EG r�rande basfakta f�r investerare
och villkor som ska uppfyllas n�r faktablad med basfakta f�r investerare eller
prospekt tillhandah�lls p� annat varaktigt medium �n papper eller p� en
webbplats,

15 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 25 � 2013:579.

background image

32

SFS 2017:679

e) strukturerade ins�ttningar, med undantag f�r s�dana vars struktur g�r det

sv�rt f�r kunden att f�rst� risken avseende avkastningen eller kostnaden f�r
att s�ga upp ins�ttningen i f�rtid, eller

f) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tj�nsten tillhandah�lls p� kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats, i standardiserad eller annan

form, om att institutet inte kommer att bed�ma om instrumentet eller tj�nsten
passar kunden.

Om institutet i samband med investeringstj�nsten l�mnar kunden en kredit

f�r att den ska kunna genomf�ra en transaktion i finansiella instrument, ska
institutet uppfylla vad som kr�vs enligt 24 �.

Finansinspektionen f�r hos Europeiska kommissionen beg�ra ett s�dant

beslut om likv�rdighet f�r en marknad utanf�r EES som avses i f�rsta
stycket 1 a och c.

27 �

Ett v�rdepappersinstitut ska p� ett varaktigt medium l�mna en tillfreds-

st�llande rapportering till en kund om de tj�nster som institutet har utf�rt f�r
kunden. Rapporteringen ska i f�rekommande fall l�mnas regelbundet och
�ven inneh�lla uppgifter om kostnaderna f�r de transaktioner och tj�nster som
har utf�rts f�r kundens r�kning.

28 �

Ett v�rdepappersinstitut som tillhandah�ller investeringsr�dgivning

ska p� ett varaktigt medium l�mna en icke-professionell kund en tillfredsst�l-
lande dokumentation som detaljerat anger vilket r�d kunden har f�tt och hur
r�det motsvarar kundens �nskem�l, m�l med investeringen och andra egen-
skaper (l�mplighetsf�rklaring). Dokumentationen ska l�mnas innan en trans-
aktion utf�rs, om inte villkoren i andra stycket �r uppfyllda.

Om ett avtal att k�pa eller s�lja ett finansiellt instrument ing�s med hj�lp av

ett medel f�r distanskommunikation som hindrar att dokumentationen l�mnas
i f�rv�g, f�r v�rdepappersinstitutet l�mna l�mplighetsf�rklaringen snarast
efter det att avtalet har ing�tts, om

a) kunden har gett sitt samtycke till att f� l�mplighetsf�rklaringen utan

on�digt dr�jsm�l efter det att transaktionen har utf�rts, och

b) institutet har erbjudit kunden m�jligheten att senarel�gga transaktionen

s� att kunden f�rst kan f� l�mplighetsf�rklaringen.

29 �

Om ett v�rdepappersinstitut erbjuder portf�ljf�rvaltning till en icke-

professionell kund eller har informerat en s�dan kund om att institutet kom-
mer att utf�ra en regelbunden l�mplighetsbed�mning enligt 17 � 3, ska rap-
porteringen inneh�lla en uppdaterad f�rklaring till hur investeringen motsva-
rar kundens �nskem�l, m�l med investeringen och andra egenskaper.

30 �

Ett v�rdepappersinstitut som har utf�rt en transaktion f�r en kunds r�k-

ning ska informera kunden om var ordern utf�rdes.

31 �

N�r ett v�rdepappersinstitut utf�r en kunds order, ska det vidta alla de

�tg�rder som beh�vs f�r att uppn� b�sta m�jliga resultat f�r kunden med av-
seende p�

1. pris,
2. kostnad,
3. snabbhet,

background image

33

SFS 2017:679

4. sannolikhet f�r utf�rande och avveckling,
5. storlek,
6. art, och
7. andra f�r kunden v�sentliga f�rh�llanden.
Om en kund har gett specifika instruktioner, ska ett v�rdepappersinstitut ut-

f�ra ordern i enlighet med dessa.

32 �

N�r ett v�rdepappersinstitut utf�r en order f�r en icke-professionell

kunds r�kning, ska b�sta m�jliga resultat fastst�llas med h�nsyn till

1. priset f�r det finansiella instrumentet, och
2. kostnaderna i samband med utf�randet, inbegripet kundens alla utgifter

som h�nf�r sig direkt till utf�randet av ordern.

I bed�mningen av b�sta m�jliga resultat ska v�rdepappersinstitutet beakta

de egna ers�ttningar och avgifter som det tar ut av kunden f�r utf�randet av
ordern p� var och en av de platser som kan komma i fr�ga f�r att utf�ra den.

33 �

Ett v�rdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer f�r hur institutet

ska uppn� b�sta m�jliga resultat enligt 31 och 32 �� n�r en kunds order utf�rs.

I riktlinjerna ska det f�r varje klass av finansiella instrument finnas uppgif-

ter om de olika platser d�r v�rdepappersinstitutet utf�r sina kundorder och de
faktorer som p�verkar valet av utf�randeplats. Riktlinjerna ska omfatta de ut-
f�randeplatser som g�r det m�jligt f�r institutet att stadigvarande uppn� b�sta
m�jliga resultat n�r en kundorder utf�rs.

Ett v�rdepappersinstitut ska �vervaka och regelbundet utv�rdera och upp-

datera sina system och riktlinjer f�r utf�rande av order och l�mna information
om varje v�sentlig f�r�ndring av dessa till de kunder med vilka institutet har
en fortl�pande relation. I utv�rderingen ska institutet beakta den information
som har offentliggjorts enligt 37 �, 8 kap. 33 � och 13 kap. 9 �.

34 �

Ett v�rdepappersinstitut ska f�rse sina kunder med l�mplig information

om institutets riktlinjer f�r utf�rande av order. Informationen ska f�rklara hur
en order kommer att utf�ras p� ett s�tt som �r tydligt, tillr�ckligt detaljerat och
l�tt f�r kunder att f�rst�.

Innan v�rdepappersinstitutet utf�r en kunds order, ska kunden ha godtagit

riktlinjerna.

36 �

Om en kund beg�r det, ska ett v�rdepappersinstitut kunna visa att det

har utf�rt kundens order i enlighet med institutets riktlinjer f�r utf�rande av
order.

Om Finansinspektionen beg�r det, ska ett v�rdepappersinstitut kunna visa

att det uppfyller kraven i 3135 och 37 ��.

Information om utf�rande av order

37 �

Ett v�rdepappersinstitut som utf�r kundorder ska varje �r offentligg�ra

en sammanfattning av de fem utf�randeplatser d�r institutet fr�mst, i fr�ga om
handelsvolym, utf�rt kundorder under f�reg�ende �r. Sammanfattningen ska
vara uppdelad p� klasser av finansiella instrument och inneh�lla information
om kvaliteten p� utf�randet.

background image

34

SFS 2017:679

Limitorder

39 �

Om en kund har angett ett l�gsta pris vid f�rs�ljning till tredje man

eller ett h�gsta pris vid ink�p (limit) avseende aktier som �r upptagna till
handel p� en reglerad marknad eller handlas p� en MTF-plattform och v�rde-
pappersinstitutet inte utf�r ordern, ska institutet omedelbart offentligg�ra
ordern p� ett s�tt som g�r den l�tt tillg�nglig f�r �vriga marknadsakt�rer.
Detta g�ller dock inte om kunden har gett andra instruktioner.

41 �

Ett v�rdepappersinstitut som innehar en kunds medel ska

1. vidta l�mpliga �tg�rder f�r att skydda kundens r�ttigheter, och
2. h�lla medlen avskilda fr�n institutets tillg�ngar, om det inte har tillst�nd

att ta emot medel p� konto enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 8 eller �r ett kredit-
institut.

Ett v�rdepappersbolag och ett utl�ndskt f�retag som tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 1 ska omedelbart av-
skilja medlen fr�n de egna tillg�ngarna.

43 �

Ett v�rdepappersinstitut f�r inte ing� avtal om s�kerhets�verl�telse

(�terk�psavtal) av finansiella instrument, valuta eller s�dana fordringar som
avses i 8 kap. 10 � andra stycket konkurslagen (1987:672) med icke-profes-
sionella kunder i syfte att s�kra eller t�cka kundens aktuella eller framtida,
faktiska eller villkorade eller presumtiva f�rpliktelser.

45 �

Vid kreditgivning enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 g�ller f�r v�rdepap-

persbolag denna paragraf och 44 � i st�llet f�r 21 kap. aktiebolagslagen
(2005:551).

Ett v�rdepappersbolag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som bolaget nor-

malt st�ller upp l�mna kredit till

1. en styrelseledamot,
2. en person som ensam eller i f�rening med n�gon annan f�r avg�ra kredit-

�renden som ska avg�ras av styrelsen,

3. en anst�lld som har en ledande st�llning inom bolaget,
4. n�gon annan aktie�gare �n staten med ett aktieinnehav som motsvarar

minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5. den som �r make eller sambo till n�gon som avses i 14, eller
6. en juridisk person i vilken n�gon som avses i 15 har ett v�sentligt eko-

nomiskt intresse i egenskap av del�gare eller medlem.

Finansinspektionen pr�var efter ans�kan om en anst�lld har s�dan ledande

st�llning som avses i andra stycket 3.

V�rdepappersbolagets styrelse ska avg�ra �renden om kredit till de perso-

ner och f�retag som avses i andra stycket. Bolaget ska f�ra in uppgifter om s�-
dana krediter i en f�rteckning.

Andrafj�rde styckena till�mpas ocks� p� krediter mot s�kerhet av borgen

eller fordringsr�tt som utf�rdas av n�gon som avses i andra stycket. Det-
samma g�ller f�r en fordran som bolaget f�rv�rvar och f�r vilken n�gon som
avses i andra stycket �r betalningsskyldig.

background image

35

SFS 2017:679

Undantag n�r det finns s�rskilda regler i EU-r�tten

47 �

Om ett v�rdepappersinstitut utf�r en investeringstj�nst som bara �r en

del av en finansiell produkt f�r vilken det finns s�rskilda regler i EU-r�tten,
g�ller inte 14, 15 och 17 ��.

48 �

Om ett kreditavtal som omfattas av Europaparlamentets och r�dets

direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som
avser bostadsfastighet och om �ndring av direktiven 2008/48/EG och
2013/36/EU och f�rordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen,
f�ruts�tter, f�r att l�net ska kunna betalas ut, l�ggas om eller l�sas in, att
samma kund tillhandah�lls en investeringstj�nst avseende hypoteksobligatio-
ner som ges ut specifikt i syfte att s�kra finansieringen av kreditavtalet och
har identiska villkor med det, ska 2328 �� och 8 kap. 15 � inte till�mpas p�
den investeringstj�nsten.

49 �

Ett v�rdepappersinstitut som genom f�rmedling av ett annat v�rdepap-

persinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som h�r hemma inom EES
tar emot en instruktion om att utf�ra en investeringstj�nst eller en sidotj�nst
f�r en kunds r�kning, f�r f�rlita sig p� de uppgifter om kunden som det har
f�tt av det andra v�rdepappersinstitutet eller f�retaget och alla rekommenda-
tioner i fr�ga om tj�nsten eller transaktionen som kunden har f�tt fr�n det
andra institutet eller f�retaget. Ett v�rdepappersinstitut som genomf�r en
tj�nst eller transaktion utifr�n s�dana uppgifter och rekommendationer ansva-
rar f�r att tj�nsten eller transaktionen utf�rs i enlighet med best�mmelserna i
detta kapitel och 8 kap.

Ett v�rdepappersinstitut som har f�rmedlat en instruktion till ett annat v�r-

depappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag ansvarar f�r att den
information som det har l�mnat �ver �r fullst�ndig och riktig och att de re-
kommendationer och den r�dgivning som institutet har tillhandah�llit �r
l�mpliga f�r kunden.

Bemyndiganden

50 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna i

1 �,

2. p� vilket s�tt information enligt 19 � ska l�mnas till kunderna,
3. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rdepap-

persinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt vilka
uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner som insti-
tutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt 21 �,

4. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kund av mot-

tagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 22 � f�rsta stycket,

5. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-

pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investeringsr�d-
givning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 22 � andra
stycket,

background image

36

SFS 2017:679

6. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investeringsana-

lyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller f�r-
m�n enligt 21 eller 22 �,

7. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 39 �,
8. hantering av finansiella instrument enligt 40 �,
9. hantering av medel enligt 41 �,
10. mottagande av medel p� konto och bolagets eller f�retagets system f�r

hantering av vissa uppgifter enligt 42 �,

11. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att

det f�ljer f�rbudet i 43 �,

12. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt 44 �

tredje meningen, och

13. vilka uppgifter som ska antecknas i en f�rteckning enligt 45 � fj�rde

stycket.

10 kap. Datarapporteringstj�nster

Tillst�ndskrav

1 �

Ett svenskt aktiebolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen yrkes-

m�ssigt tillhandah�lla datarapporteringstj�nster som APA-leverant�r, CTP-
leverant�r eller ARM-leverant�r.

Finansinspektionen ska inom sex m�nader fr�n det att en fullst�ndig ans�-

kan har l�mnats in underr�tta s�kanden om sitt beslut i tillst�ndsfr�gan.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r en b�rs eller ett svenskt v�r-

depappersinstitut som har tillst�nd att driva en handelsplats, om b�rsen eller
institutet uppfyller kraven i detta kapitel.

F�ruts�ttningar f�r tillst�nd

2 �

Tillst�nd att tillhandah�lla datarapporteringstj�nster ska ges, om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar verk-
samheten,

3. den som ska ing� i styrelsen f�r bolaget eller vara verkst�llande direkt�r,

eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r
att delta i ledningen av bolaget och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan upp-
gift,

4. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda

bolaget, och

5. bolaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.

3 �

En ans�kan enligt 1 � ska inneh�lla en verksamhetsplan.

Krav p� styrelsen

4 �

Styrelsen i ett bolag som tillhandah�ller datarapporteringstj�nster ska

fastst�lla och �vervaka arrangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvars-
full ledning av bolaget. I arrangemangen f�r styrning ska, p� ett s�tt som

background image

37

SFS 2017:679

fr�mjar marknadens integritet, �tskillnad g�ras mellan funktioner inom orga-
nisationen och f�rebyggande av intressekonflikter.

Godk�nt publiceringsarrangemang (APA-leverant�r)

5 �

En APA-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att

offentligg�ra den information som kr�vs enligt artiklarna 20 och 21 i f�rord-
ningen om marknader f�r finansiella instrument s� n�ra realtid som det �r tek-
niskt m�jligt och p� rimliga aff�rsm�ssiga villkor.

Informationen ska h�llas tillg�nglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att

APA-leverant�ren har offentliggjort den.

En APA-leverant�r ska p� ett effektivt och konsekvent s�tt kunna sprida in-

formationen s� att det s�kerst�ller en snabb tillg�ng till informationen p� icke-
diskriminerande grunder och i ett format som underl�ttar en sammanf�ring av
informationen med liknande data fr�n andra k�llor.

6 �

Informationen enligt 5 � ska omfatta �tminstone f�ljande uppgifter:

1. identifieringskod f�r det finansiella instrumentet,
2. pris till vilket transaktionen genomf�rdes,
3. transaktionsvolymen,
4. tidpunkt f�r transaktionen,
5. tidpunkt d� transaktionen rapporterades,
6. prisnotering f�r transaktionen,
7. koden f�r den handelsplats d�r transaktionen utf�rdes eller, om transak-

tionen utf�rdes genom en systematisk internhandlare, koden SI, eller koden
OTC, och

8. i till�mpliga fall, en indikator som visar att s�rskilda villkor g�llde f�r

transaktionen.

7 �

En APA-leverant�r ska ha system som p� ett effektivt s�tt kan kontrol-

lera handelsrapporters fullst�ndighet, hitta fall av utel�mnad information och
uppenbara fel och beg�ra oms�ndning av alla s�dana felaktiga rapporter.

Tillhandah�llare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverant�r)

8 �

En CTP-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att

samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6, 10,
20 och 21 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument, samman-
f�ra den till en kontinuerlig elektronisk datastr�m och g�ra informationen till-
g�nglig f�r allm�nheten s� n�ra realtid som det �r tekniskt m�jligt och p� rim-
liga aff�rsm�ssiga villkor.

Informationen ska h�llas tillg�nglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att

CTP-leverant�ren har offentliggjort den.

En CTP-leverant�r ska p� ett effektivt och konsekvent s�tt kunna sprida in-

formationen s� att det s�kerst�ller en snabb tillg�ng till informationen p� icke-
diskriminerande grunder och i format som �r l�tta att ta del av och att anv�nda
f�r marknadsdeltagare.

9 �

Informationen enligt 8 � ska omfatta �tminstone f�ljande uppgifter:

1. identifieringskod eller identifierbara k�nnetecken f�r det finansiella in-

strumentet,

background image

38

SFS 2017:679

2. pris till vilket transaktionen genomf�rdes,
3. transaktionsvolymen,
4. tidpunkt f�r transaktionen,
5. tidpunkt d� transaktionen rapporterades,
6. prisnotering f�r transaktionen,
7. koden f�r den handelsplats d�r transaktionen utf�rdes eller, om transak-

tionen utf�rdes genom en systematisk internhandlare, koden SI, eller koden
OTC,

8. i till�mpliga fall, att en datoralgoritm l�g bakom investeringsbeslutet och

utf�randet av transaktionen,

9. i till�mpliga fall, en indikator som visar att s�rskilda villkor g�llde f�r

transaktionen, och

10. i till�mpliga fall, en markering som, om undantag i enlighet med artikel

4.1 a eller b i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument gjorts
fr�n kravet att offentligg�ra den information som avses i artikel 3.1 i den f�r-
ordningen, visar vilket av undantagen som g�llde f�r transaktionen.

10 �

En CTP-leverant�r ska s�kerst�lla att de data som den tillhandah�ller

har sammanst�llts fr�n alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-
plattformar och APA-leverant�rer och avser de finansiella instrument som
anges i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/571 av den
2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder n�r det g�ller auktorisation,
organisatoriska krav och publicering av transaktioner f�r leverant�rer av data-
rapporteringstj�nster.

Godk�nd rapporteringsmekanism (ARM-leverant�r)

11 �

En ARM-leverant�r ska ha adekvata strategier och arrangemang f�r att

s� snart som m�jligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag
d� transaktionen �gt rum, l�mna information i enlighet med vad som f�ljer av
artikel 26 i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument.

12 �

En ARM-leverant�r ska ha system som p� ett effektivt s�tt kan kon-

trollera transaktionsrapporters fullst�ndighet, hitta fall av utel�mnad informa-
tion och uppenbara fel som orsakats av ett v�rdepappersinstitut och d� s�dana
fel eller utel�mnanden intr�ffar upplysa institutet om dem och beg�ra om-
s�ndning av alla s�dana felaktiga rapporter.

En ARM-leverant�r ska �ven ha system som g�r det m�jligt f�r den att

uppt�cka fel eller utel�mnanden som den sj�lv har orsakat och kunna �tg�rda
dessa och �vers�nda korrekta och fullst�ndiga transaktionsrapporter eller, i
f�rekommande fall, s�nda in dem p� nytt.

Gemensamma best�mmelser

13 �

Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha effektiva ar-

rangemang f�r att f�rhindra intressekonflikter.

14 �

Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha sunda

skyddsmekanismer som �r utformade f�r att garantera skyddet vid informa-
tions�verf�ring och f�r att minimera risken f�r dataf�rvanskning och f�r obe-

background image

39

SFS 2017:679

h�rigt tilltr�de till informationen samt adekvata resurser och reservanord-
ningar f�r att kontinuerligt kunna tillhandah�lla tj�nsten.

15 �

Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha �ndam�lsen-

liga rapporteringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om miss-
t�nkta �vertr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter

inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.

11 kap.

1 a �

F�r ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform g�ller

13 kap. 1 a1 j, 6 a och 9 ��. Det som anges d�r om b�rs och reglerad mark-
nad ska d� avse v�rdepappersinstitut respektive handelsplattform.

F�r ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform g�ller ut�ver det

som anges i 13 kap. 1 b � att endast ett institut som inte har n�ra f�rbindelser
med den som driver plattformen f�r driva verksamhet som marknadsgarant p�
plattformen.

1 b �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska vidta

l�mpliga �tg�rder f�r att identifiera och hantera m�jliga negativa f�ljder f�r
driften av handelsplattformen, eller f�r deltagarna i handeln p� plattformen,
av intressekonflikter mellan den verksamheten och institutets �vriga verk-
samhet.

2 �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform f�r inte p� platt-

formen utf�ra kundorder med utnyttjande av egna tillg�ngar eller bedriva
handel genom matchad principalhandel.

2 a �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ska ha

1. tillr�ckliga f�ruts�ttningar f�r att kunna hantera de risker plattformen �r

exponerad f�r och vidta l�mpliga �tg�rder och inf�ra system f�r att identifiera
alla betydande risker f�r verksamheten p� plattformen och f�r att reducera s�-
dana risker,

2. effektiva arrangemang f�r att underl�tta avslut utan dr�jsm�l av de trans-

aktioner som utf�rs i plattformens system, och

3. tillr�ckliga finansiella resurser f�r att plattformen ska kunna fungera kor-

rekt med h�nsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genom-
f�rs p� plattformen samt till sammans�ttningen och graden av dess riskexpo-
nering.

2 b �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska ha arrange-

mang som f�rhindrar att kundorder utf�rs med utnyttjande av egna tillg�ngar
hos institutet eller hos ett f�retag som ing�r i samma koncern som institutet.

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r p� plattformen
1. bedriva matchad principalhandel i obligationer, strukturerade finansiella

produkter, utsl�ppsr�tter och derivatinstrument bara om kunden har gett sitt
samtycke till det, och

2. bedriva annan handel f�r egen r�kning �n matchad principalhandel bara i

statspapper f�r vilka det saknas en likvid marknad.

background image

40

SFS 2017:679

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r p� plattformen

inte bedriva matchad principalhandel f�r att utf�ra kundorder med derivat-
instrument som omfattas av clearingkravet i artikel 5 i Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012.

2 c �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform f�r inte vara

systematisk internhandlare i finansiella instrument som handlas p� plattfor-
men.

En OTF-plattform f�r inte anslutas till en systematisk internhandlare eller

till en annan OTF-plattform p� ett s�dant s�tt att order p� plattformen kan
interagera med order eller bud hos systematiska internhandlare eller med
order p� andra OTF-plattformar.

3 �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska ha regler

f�r vilka som f�r delta i handeln p� denna. Som deltagare i handeln p� en
MTF-plattform f�r institutet ha Sveriges riksbank och Riksg�ldskontoret samt
fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, tillr�ck-
liga kunskaper och �ndam�lsenlig organisation av verksamheten och som i
�vrigt �r l�mpliga att delta i handeln.

3 a �

P� en handelsplattform ska det finnas �tminstone tre aktiva deltagare

som var och en har m�jlighet att interagera med �vriga deltagare f�r prisbild-
ningen p� plattformen.

4 a �

Reglerna f�r utf�rande av order p� en MTF-plattform f�r inte vara

sk�nsm�ssiga.

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform ska handla diskretio-

n�rt endast vid beslut om att

1. l�gga eller dra tillbaka en order p� plattformen, eller
2. inte matcha en specifik kundorder med de �vriga order som finns till-

g�ngliga i systemet vid en viss tidpunkt, f�rutsatt att detta st�mmer �verens
med institutets skyldigheter enligt 9 kap. 31 och 32 ��.

4 b �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett

system som matchar kundorder f�r besluta om och, i s� fall, n�r och i vilken
utstr�ckning tv� eller flera order ska matchas inom systemet.

Ett v�rdepappersinstitut som driver en OTF-plattform i form av ett system

som anordnar transaktioner med icke aktieliknande finansiella instrument f�r
underl�tta f�rhandlingar kunder emellan f�r att sammanf�ra tv� eller flera
potentiellt kompatibla k�p- och s�ljintressen i en transaktion.

6 �

16

En utgivare av s�dana �verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1

eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och som efter ans�kan av utgivare handlas p�
en handelsplattform ska

1. fortl�pande informera det v�rdepappersinstitut som driver handelsplatt-

formen om sin verksamhet, och

2. i �vrigt l�mna institutet de upplysningar som det beh�ver f�r att kunna

fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag och andra f�rfattningar.

16 Senaste lydelse 2016:1313.

background image

41

SFS 2017:679

Handelsstopp

12 �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en handelsplattform f�r avbryta

handeln med ett finansiellt instrument (handelsstopp) eller avf�ra instrumen-
tet fr�n handel, om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r att hand-
las p� plattformen och det inte �r sannolikt att handelsstoppet eller avf�randet
allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att
fungera korrekt.

Ett v�rdepappersinstitut f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument

eller avf�ra instrumentet fr�n handel �ven i andra fall �n de som anges i f�rsta
stycket, om det inte �r sannolikt att handelsstoppet eller avf�randet allvarligt
skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att fungera
korrekt.

Om v�rdepappersinstitutet avbryter handeln med ett finansiellt instrument

eller avf�r instrumentet fr�n handel, ska institutet �ven avbryta handeln med
finansiella derivatinstrument som �r h�nf�rliga till det instrumentet respektive
avf�ra s�dana derivatinstrument fr�n handel n�r det �r n�dv�ndigt med h�n-
syn till syftet med handelsstoppet eller avf�randet.

V�rdepappersinstitutet ska offentligg�ra beslut om handelsstopp eller av-

f�rande av finansiella instrument fr�n handel och underr�tta Finansinspektio-
nen om s�dana beslut.

Tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag

13 �

Ett v�rdepappersinstitut som driver en MTF-plattform f�r ans�ka hos

Finansinspektionen om att f� plattformen registrerad som en tillv�xtmarknad
f�r sm� och medelstora f�retag. Finansinspektionen ska bifalla ans�kan om

1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till

handel p� plattformen �r sm� och medelstora f�retag,

2. det finns l�mpliga kriterier f�r upptagande av finansiella instrument till

handel p� plattformen,

3. det finns tillr�cklig information offentliggjord f�r att g�ra det m�jligt f�r

investerare att fatta ett v�lgrundat beslut om att investera eller inte investera i
de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt 2 kap. lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument eller, om ett prospekt inte
kr�vs enligt den lagen, ett upptagandedokument,

4. det finns �ndam�lsenlig, fortl�pande och regelbunden finansiell rappor-

tering fr�n emittenterna,

5. emittenterna och personer som har ledande st�llning hos dem samt n�r-

st�ende till emittenterna och personer som har ledande st�llning hos emitten-
terna uppfyller kraven i marknadsmissbruksf�rordningen,

6. tillsynsinformation som r�r emittenterna lagras och sprids till allm�n-

heten, och

7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att f�rhindra och

uppt�cka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksf�r-
ordningen.

14 �

En MTF-plattform som har registrerats som en tillv�xtmarknad f�r

sm� och medelstora f�retag f�r avregistreras, om

background image

42

SFS 2017:679

1. det v�rdepappersinstitut som driver plattformen ans�ker om avregistre-

ring, eller

2. kraven i 13 � inte l�ngre �r uppfyllda.

15 �

Om en emittents finansiella instrument tas upp till handel p� en till-

v�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag, f�r handel med det instrumentet
bedrivas p� en annan tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag endast
n�r emittenten har informerats och inte motsatt sig det. I s�dana fall ska emit-
tenten inte omfattas av n�gon skyldighet i fr�ga om bolagsstyrning eller
offentligg�rande som g�ller p� den andra tillv�xtmarknaden.

12 kap.

2 �

17

Tillst�nd att som b�rs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt

aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon

annan f�rfattning,

2. det finns sk�l att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

enligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-
gets verksamhet,

3. den som har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kvalificerat innehav i

f�retaget bed�ms l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av
en b�rs,

4. den som ska ing� i styrelsen f�r f�retaget eller vara verkst�llande direk-

t�r i det, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfa-
renhet f�r att delta i ledningen av en b�rs och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en
s�dan uppgift,

5. styrelsen i sin helhet har tillr�cklig kunskap och erfarenhet f�r att leda

b�rsen, och

6. f�retaget uppfyller de villkor i �vrigt som anges i denna lag.

6 b �

Den som �r ledamot i styrelsen f�r en b�rs eller �r dess verkst�llande

direkt�r f�r ut�ver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot
eller verkst�llande direkt�r i andra f�retag som bed�ms l�mpligt med h�nsyn
till omst�ndigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och
komplexiteten hos b�rsens verksamhet.

Om en b�rs �r betydande i fr�ga om storlek, intern organisation samt verk-

samhetens art, omfattning och komplexitet, f�r en styrelseledamot eller verk-
st�llande direkt�r endast inneha en av f�ljande kombinationer av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkst�llande direkt�r och tv� uppdrag som styrelse-

ledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.

6 c �

Vid till�mpningen av 6 b � andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i f�retag d�r b�rsen har ett kvalifice-

rat innehav r�knas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsakligen har

ett kommersiellt syfte inte beaktas.

17 Senaste lydelse 2009:365.

background image

43

SFS 2017:679

Om styrelseledamoten representerar svenska staten g�ller inte 6 b � andra

stycket.

En styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i en b�rs som �r betydande

f�r, efter tillst�nd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som sty-
relseledamot ut�ver de som anges i 6 b � andra stycket 1 eller 2.

6 d �

Den som �r styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i en b�rs ska

avs�tta tillr�ckligt med tid f�r att kunna utf�ra sitt uppdrag.

6 e �

Styrelsen i en b�rs ska fastst�lla och �vervaka genomf�randet av ar-

rangemang f�r styrning som s�kerst�ller en ansvarsfull ledning av b�rsen. I
arrangemangen f�r styrning ska, p� ett s�tt som fr�mjar marknadens integri-
tet, �tskillnad g�ras mellan funktioner inom organisationen och f�rebyggande
av intressekonflikter.

Styrelsen ska �vervaka och regelbundet utv�rdera effektiviteten hos ar-

rangemangen f�r styrning enligt f�rsta stycket och vidta l�mpliga �tg�rder f�r
att r�tta till brister.

Styrelsen ska ha tillg�ng till den information och de dokument som kr�vs f�r

att ha uppsikt �ver och �vervaka verkst�llande direkt�rens beslutsfattande.

8 a �

Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillst�nd samr�da med

beh�rig myndighet i ett annat land inom EES, om f�retaget

1. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till ett kreditinstitut eller f�rs�k-

ringsf�retag med auktorisation i det landet,

2. �r eller kan f�rv�ntas bli dotterf�retag till moderf�retaget till ett kredit-

institut eller f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan f�rv�ntas komma att kontrolleras av samma

fysiska eller juridiska personer som har �garkontroll �ver ett kreditinstitut
eller f�rs�kringsf�retag med auktorisation i det landet.

10 �

En b�rs som avser att vidta �tg�rder i ett annat land inom EES f�r att

underl�tta f�r deltagare p� distans att f� tilltr�de till b�rsens reglerade mark-
nad eller till en handelsplattform som drivs av b�rsen, ska innan s�dana �tg�r-
der p�b�rjas underr�tta Finansinspektionen. Finansinspektionen ska inom en
m�nad fr�n det att underr�ttelsen togs emot l�mna �ver den till den beh�riga
myndigheten i det land d�r �tg�rderna ska vidtas. P� beg�ran ska Finans-
inspektionen utan on�digt dr�jsm�l l�mna uppgifter till samma myndighet om
vilka fr�n det landet som deltar i handeln p� en reglerad marknad eller han-
delsplattform.

11 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resurser f�r in-

troduktion och utbildning av styrelseledam�ter,

2. storleken av aktiekapitalet,
3. summan av gjorda medlemsinsatser och f�rlagsinsatser, och
4. kravet p� startkapital enligt 7 �.

background image

44

SFS 2017:679

13 kap.

1 a �

En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r

att s�kerst�lla att handelssystemen

1. �r motst�ndskraftiga,
2. har tillr�cklig kapacitet f�r att kunna hantera sv�ra p�frestningar p�

marknaden i fr�ga om order- och meddelandevolymer,

3. kan uppr�tth�lla ordnad handel vid f�rh�llanden med p�frestningar p�

marknaden,

4. �r fullst�ndigt testade, och
5. garanterar kontinuitet i verksamheten vid eventuella driftavbrott i han-

delssystemet.

1 b �

En b�rs ska ing� skriftliga avtal med samtliga v�rdepappersinstitut

som bedriver en marknadsgarantstrategi p� en reglerad marknad som b�rsen
driver, och ing� s�dana avtal med ett tillr�ckligt antal institut. Av avtalen ska
det framg�

1. att v�rdepappersinstituten ska st�lla fasta bud till konkurrenskraftiga pri-

ser s� att marknaden tillf�rs likviditet p� regelbunden och f�ruts�gbar basis,
och

2. de incitament i form av rabatter eller annat som erbjuds institutet f�r att

uppfylla �tagandena enligt 1.

B�rsen ska �vervaka att avtalen f�ljs och underr�tta Finansinspektionen

om inneh�llet i dem.

1 c �

En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r

att kunna avvisa order p� en reglerad marknad som den driver som �verskri-
der f�rutbest�mda volym- och pristr�sklar eller �r uppenbart felaktiga.

B�rsen ska �ven tillf�lligt kunna avbryta eller begr�nsa handeln p� en reg-

lerad marknad, om det under en kort period finns en betydande prisr�relse f�r
ett finansiellt instrument p� den marknaden eller en n�rliggande marknad och,
i undantagsfall, kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.

B�rsen ska s�kerst�lla att parametrarna f�r att avbryta handeln �r l�mpligt

kalibrerade p� ett s�tt som beaktar likviditeten f�r olika tillg�ngskategorier
och underkategorier, marknadsmodellens art och olika typer av anv�ndare
och att parametrarna �r tillr�ckliga f�r att undvika betydande st�rningar i en
ordnad handel. B�rsen ska underr�tta Finansinspektionen om parametrarna
och om betydande �ndringar av dem.

1 d �

En b�rs ska inr�tta effektiva system, f�rfaranden och arrangemang f�r

att s�kerst�lla att deltagare som anv�nder algoritmiska handelssystem p� en
reglerad marknad som b�rsen driver inte kan skapa eller bidra till otillb�rliga
marknadsf�rh�llanden p� marknaden och f�r att kunna hantera eventuella
otillb�rliga marknadsf�rh�llanden som kan uppst� till f�ljd av anv�ndningen
av s�dana algoritmiska handelssystem.

I de f�rfaranden som avses i f�rsta stycket ska det ing�
1. krav p� deltagarna att utf�ra l�mpliga tester av algoritmer och att tillhan-

dah�lla milj�er f�r att underl�tta s�dana tester,

2. system f�r att begr�nsa andelen inte utf�rda order i f�rh�llande till trans-

aktionerna som kan l�ggas in i systemet av en deltagare,

background image

45

SFS 2017:679

3. system f�r att det ska vara m�jligt att bromsa orderfl�det om det finns en

risk f�r att taket f�r systemkapaciteten uppn�s, och

4. system f�r att begr�nsa och uppr�tth�lla den minsta pris�ndring som f�r

till�mpas p� den reglerade marknaden.

1 e �

En b�rs som till�ter direkt elektroniskt tilltr�de till en reglerad mark-

nad som b�rsen driver ska ha effektiva system, f�rfaranden och arrangemang
f�r att s�kerst�lla

1. att endast svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�re-

tag som h�r hemma inom EES f�r tillhandah�lla s�dana tj�nster,

2. att l�mpliga kriterier fastst�lls och till�mpas i fr�ga om l�mpligheten hos

personer f�r vilka s�dant tilltr�de kan medges, och

3. att deltagaren beh�ller ansvaret f�r att order och transaktioner som utf�rs

med anv�ndning av tj�nsten utf�rs i enlighet med kraven i denna lag och
andra f�rfattningar.

B�rsen ska fastst�lla l�mpliga standarder betr�ffande riskkontroll och

tr�sklar f�r handel via direkt elektroniskt tilltr�de och kunna s�rskilja och, vid
behov, stoppa order eller handel som utf�rs av en person som anv�nder direkt
elektroniskt tilltr�de. B�rsen ska �ven tillf�lligt kunna stoppa eller avsluta en
deltagares tillhandah�llande av direkt elektroniskt tilltr�de.

1 f �

En b�rs ska ha transparenta, r�ttvisa och icke-diskriminerande regler

om samlokaliseringstj�nster.

1 g �

En b�rs ska s�kerst�lla att den avgiftsstruktur som b�rsen till�mpar �r

transparent, r�ttvis och icke-diskriminerande och inte skapar incitament f�r
att l�gga, �ndra eller annullera order eller utf�ra transaktioner p� ett s�tt som
bidrar till otillb�rliga handelsf�rh�llanden eller marknadsmissbruk.

Om en b�rs har avtal med marknadsgaranter avseende aktier, ska ers�ttning

i f�rsta hand ges i form av rabatter.

1 h �

En b�rs ska med hj�lp av markeringar som g�rs av deltagare p� en

reglerad marknad som b�rsen driver kunna identifiera vilka

1. order som har genererats genom algoritmisk handel,
2. algoritmer som har anv�nts f�r att skapa olika order, och
3. personer som har initierat dessa order.

1 i �

En b�rs ska ha regler f�r minsta till�tna pris�ndring f�r aktier, dep�-

bevis, b�rshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instru-
ment som handlas p� en reglerad marknad som b�rsen driver. Reglerna ska

1. kalibreras s� att de �terspeglar det aktuella finansiella instrumentets lik-

viditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan k�p- och s�ljkurs,
med beaktande av m�jligheten till rimligt stabila priser utan att i on�dan
hindra �nnu mindre skillnader, och

2. p� l�mpligt s�tt justera minsta till�tna pris�ndring f�r varje finansiellt in-

strument.

1 j �

En b�rs som rapporterar transaktioner f�r ett v�rdepappersinstituts

r�kning ska

1. ha sunda skyddsmekanismer som �r utformade f�r att garantera skyddet

och riktigheten vid informations�verf�ringen

background image

46

SFS 2017:679

 f�r att minimera risken f�r f�rvanskning av data och f�r obeh�rigt till-

tr�de, och

 f�r att f�rhindra informationsl�ckor och se till att uppgifterna behandlas

konfidentiellt, och

2. ha adekvata resurser och reservanordningar s� att dess tj�nster alltid kan

erbjudas och uppr�tth�llas.

2 a �

En b�rs ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporteringssystem f�r an-

st�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�delser av best�mmel-
ser som g�ller f�r verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgifter

inom ramen f�r s�dana rapporteringssystem.

5 �

�verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i

1 kap. 4 � och som har getts ut av ett f�retag som har tillst�nd som b�rs f�r
inte tas upp till handel p� en reglerad marknad som drivs av den b�rsen.

6 a �

En b�rs ska, p� en reglerad marknad som den driver, synkronisera de

klockor som anv�nds f�r att registrera datum och tid f�r s�dana h�ndelser som
omfattas av rapporteringsskyldighet.

7 �

B�rsen ska �vervaka handeln och kursbildningen vid en reglerad mark-

nad som den driver och se till att handeln sker i �verensst�mmelse med denna
lag och andra f�rfattningar och god sed p� v�rdepappersmarknaden. B�rsen
ska ocks� kunna uppt�cka systemavbrott.

B�rsen ska omedelbart underr�tta Finansinspektionen om
 betydande �vertr�delser av handelsreglerna,
 otillb�rliga marknadsf�rh�llanden och beteenden som kan tyda p� �ver-

tr�delser av marknadsmissbruksf�rordningen, och

 systemavbrott.
B�rsen �r skyldig att p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspektionen �t-

komst till sitt system f�r �vervakningen av handeln och kursbildningen.

Handelsstopp

7 a �

En b�rs f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument (handels-

stopp), om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r upptagande till
handel och det inte �r sannolikt att handelsstoppet allvarligt skulle skada in-
vesterarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.

En b�rs f�r avbryta handeln med ett finansiellt instrument �ven i andra fall

�n de som anges i f�rsta stycket, om det inte �r sannolikt att handelsstoppet
allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden fr�n att
fungera korrekt.

Om b�rsen avbryter handeln med ett finansiellt instrument, ska b�rsen

�ven avbryta handeln med finansiella derivatinstrument h�nf�rliga till det in-
strumentet om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till syftet med handelsstoppet.

B�rsen ska offentligg�ra beslut om handelsstopp och underr�tta Finans-

inspektionen om s�dana beslut.

background image

47

SFS 2017:679

Information om kvaliteten p� utf�rande av transaktioner

9 �

En b�rs ska offentligg�ra information om kvaliteten p� utf�rande av

transaktioner p� en reglerad marknad som b�rsen driver.

Informationen ska offentligg�ras minst en g�ng per �r och tillhandah�llas

avgiftsfritt.

10 �

En b�rs ska offentligg�ra information avseende de finansiella instru-

ment som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad som b�rsen driver.
Ytterligare best�mmelser om s�dant offentligg�rande och om tillst�nd att
skjuta upp ett offentligg�rande finns i f�rordningen om marknader f�r finan-
siella instrument.

12 �

18

En b�rs f�r driva annan verksamhet som har n�ra samband med den

verksamhet som tillst�ndet omfattar.

En b�rs f�r ocks� efter tillst�nd av Finansinspektionen
1. driva en handelsplattform, och
2. driva en auktionsplattform f�r handel med utsl�ppsr�tter som en reglerad

marknad i enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 1031/2010 av den
12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auk-
tionering av utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser i enlighet med Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv 2003/87/EG om ett system f�r handel med utsl�ppsr�t-
ter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen.

F�r verksamhet enligt andra stycket 1 ska 8 kap. 21 � och 11 kap. g�lla. Det

som anges i 8 kap. 21 � och 11 kap. om v�rdepappersinstitut ska d� avse b�rs.

F�r verksamhet enligt andra stycket 2 ska best�mmelserna i denna lag om

reglerade marknader g�lla.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen ge tillst�nd till en b�rs

att driva �ven annan verksamhet.

12 a �

En b�rs f�r utf�ra datarapporteringstj�nster enligt 10 kap.

17 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. �vervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 �,
2. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv

och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden, och

3. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden.

14 kap.

3 b �

Alla deltagare p� en reglerad marknad ska synkronisera de klockor

som anv�nds f�r att registrera datum och tid f�r s�dana h�ndelser p� den
marknad som omfattas av rapporteringsskyldighet.

18 Senaste lydelse 2012:375.

background image

48

SFS 2017:679

15 kap.

6 �

19

Om �verl�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen

i 1 kap. 4 � har tagits upp till handel p� en reglerad marknad efter ans�kan av
utgivaren eller om denne l�mnat in en ans�kan om upptagande till handel,
g�ller f�ljande. Utgivaren ska

1. fortl�pande informera b�rsen om sin verksamhet, och
2. i �vrigt l�mna b�rsen de upplysningar som den beh�ver f�r att kunna

fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag och andra f�rfattningar.

Om ett f�retag som har ett kvalificerat innehav i en b�rs har gett ut �verl�t-

bara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och
som har tagits upp till handel p� en reglerad marknad som drivs av b�rsen,
ska b�rsen omedelbart vidarebefordra information enligt f�rsta stycket till
Finansinspektionen.

11 �

20

En b�rs ska avsl� en beg�ran om upptagande till handel eller besluta

att ett finansiellt instrument inte l�ngre ska vara upptaget till handel (avnote-
ring), om instrumentet inte uppfyller de krav som g�ller f�r upptagande till
handel eller om emittenten allvarligt �sidos�tter sina f�rpliktelser enligt denna
lag eller n�gon annan f�rfattning eller om Riksg�ldskontoret beg�r det enligt
14 kap. 3 � f�rsta stycket 1 lagen (2015:1016) om resolution eller en utl�ndsk
resolutionsmyndighet beg�r det enligt nationell lagstiftning som genomf�r ar-
tikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet. Avnotering av ett finansiellt instrument
som har tagits upp till handel ska �ven ske p� beg�ran av den efter vars beg�-
ran instrumentet har tagits upp till handel. Om det �r l�mpligt fr�n allm�n syn-
punkt, f�r avnotering skjutas upp.

En b�rs f�r avnotera ett finansiellt instrument fr�n handel �ven i andra fall

�n de som anges i f�rsta stycket, om det inte �r sannolikt att avnoteringen or-
sakar v�sentlig skada f�r investerarna eller marknadens funktion.

Avnotering f�r inte beslutas utan att emittenten har f�tt tillf�lle att yttra sig

�ver det som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n emittenten sj�lv, om
det inte �r uppenbart obeh�vligt eller om beslutet inte kan skjutas upp.

11 a �

Om en b�rs beslutar om avnotering av ett finansiellt instrument, ska

b�rsen �ven besluta om avnotering av finansiella derivatinstrument relaterade
till det instrumentet n�r det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till syftet med avnote-
ringen.

En b�rs ska omedelbart offentligg�ra ett beslut om avnotering och infor-

mera Finansinspektionen om beslutet. Inspektionen ska d�refter underr�tta
�vriga beh�riga myndigheter inom EES om beslutet.

12 �

Om en b�rs erbjuder inregistrering vid en reglerad marknad f�r �ver-

l�tbara v�rdepapper som avses i punkt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 � och
som har tagits upp till handel p� marknaden, inregistreras d�r efter ans�kan av
utgivaren.

Inregistrering f�r ske bara om det med h�nsyn till marknadsf�rh�llandena

f�r de �verl�tbara v�rdepapperen och omst�ndigheterna i �vrigt finns f�rut-
s�ttningar f�r en �ndam�lsenlig handel med dem.

19 Senaste lydelse 2016:1313.

20 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

49

SFS 2017:679

15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende
r�varuderivat och utsl�ppsr�tter

R�varuderivat

Fastst�llande av positionslimiter

1 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

f�r meddela f�reskrifter som fastst�ller kvantitativa tr�skelv�rden (positions-
limiter) f�r den nettoposition som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i
r�varuderivat som handlas p� en handelsplats och OTC-kontrakt som ekono-
miskt motsvarar dessa. En positionslimit ska fastst�llas f�r varje r�varuderivat
som handlas p� en handelsplats i Sverige.

Positionslimiterna ska vara transparenta och icke-diskriminerande samt

syfta till att f�rhindra marknadsmissbruk och fr�mja ordnad priss�ttning och
avveckling.

Positionslimiterna ska fastst�llas enligt de ber�kningsmetoder som fast-

st�lls av Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten och avse alla
positioner som innehas av en fysisk eller juridisk person eller p� en juridisk
persons v�gnar p� aggregerad gruppniv�.

2 �

Vid betydande f�r�ndringar av underliggande levererbara tillg�ngar

eller av �ppna kontrakt eller vid andra betydande f�r�ndringar p� marknaden
ska positionslimiterna ses �ver och nya positionslimiter fastst�llas.

L�gre positionslimiter i undantagsfall

3 �

En l�gre positionslimit �n vad som f�ljer av 1 � f�r i undantagsfall fast-

st�llas om det kr�vs med h�nsyn till likviditeten p� den specifika marknaden
och marknadens funktion. Positionslimiten ska offentligg�ras p� Finans-
inspektionens webbplats och g�lla under h�gst sex m�nader fr�n dagen f�r
offentligg�randet.

Giltighetstiden f�r positionslimiten f�r f�rl�ngas med h�gst sex m�nader �t

g�ngen. �ven en f�rl�ngning ska offentligg�ras p� Finansinspektionens
webbplats.

Gemensam positionslimit inom EES

4 �

Best�mmelserna i 1 � g�ller inte f�r r�varuderivat f�r vilka en beh�rig

myndighet i ett annat land inom EES har fastst�llt en s�dan gemensam posi-
tionslimit som avses i artikel 57.6 i direktivet om marknader f�r finansiella in-
strument.

N�r ett r�varuderivat som handlas p� en handelsplats i Sverige �ven hand-

las i betydande volymer p� en eller flera handelsplatser i andra l�nder inom
EES, ska en gemensam positionslimit fastst�llas enligt 1 �, om den st�rsta
handelsvolymen sker p� en handelsplats h�r i landet.

Innan en gemensam positionslimit fastst�lls ska samr�d ske med de beh�-

riga myndigheterna f�r den eller de handelsplatserna som avses i andra
stycket.

background image

50

SFS 2017:679

Till�mpning av positionslimiter

5 �

En fysisk eller juridisk person som innehar r�varuderivat som handlas

p� en handelsplats eller OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa, ska
f�lja de positionslimiter som har fastst�llts enligt 14 �� och de gemensamma
positionslimiter som en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES har fast-
st�llt.

6 �

Finansinspektionen f�r efter ans�kan av en icke-finansiell enhet medge

att en positionslimit inte ska till�mpas p� positioner som enheten eller n�gon
annan f�r enhetens r�kning innehar och som p� ett objektivt m�tbart s�tt
minskar riskerna i enhetens aff�rsverksamhet.

Kontroller f�r positionshantering

7 �

Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p�

vilken r�varuderivat handlas ska till�mpa kontroller f�r positionshantering
som ger institutet eller b�rsen befogenhet att

1. �vervaka �ppna positioner i r�varuderivat som handlas p� handelsplat-

sen,

2. f� tillg�ng till information och dokumentation avseende storleken p� och

syftet med en position i r�varuderivat eller en exponering som innehas samt
information om verklig eller indirekt �gare till positionen,

3. f� tillg�ng till information och dokumentation om �verenskommelser,

tillg�ngar och skulder p� marknaden f�r r�varuderivatpositionens underlig-
gande tillg�ng,

4. kr�va att den som innehar en position i r�varuderivat tillf�lligt eller per-

manent avslutar eller minskar positionen, och

5. kr�va, f�r att mildra effekterna av en stor eller dominerande position i r�-

varuderivat, att den som innehar positionen tillf�lligt tillhandah�ller likviditet
till marknaden till ett �verenskommet pris och i �verenskommen omfattning.

Kontroller f�r positionshantering ska vara transparenta och icke-diskrimi-

nerande.

8 �

V�rdepappersinstitutet och b�rsen ska ha arrangemang som g�r det m�j-

ligt f�r dem att avsluta eller minska positioner f�r den som inte f�ljer ett krav
enligt 7 � f�rsta stycket 4.

V�rdepappersinstitutet och b�rsen ska till Finansinspektionen l�mna detal-

jerade uppgifter om de kontroller som avses i 7 � f�rsta stycket.

Information till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten

9 �

Finansinspektionen ska till Europeiska v�rdepappers- och marknads-

myndigheten l�mna

1. detaljerade uppgifter om de positionslimiter som har fastst�llts, och
2. den information om kontroller f�r positionshantering som inspektionen

f�tt enligt 8 � andra stycket.

background image

51

SFS 2017:679

Indelning i kategorier av dem som innehar positioner

10 �

Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p� vil-

ken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter
handlas ska dela in dem som har positioner i s�dana finansiella instrument i
f�ljande kategorier:

1. v�rdepappersbolag, utl�ndska v�rdepappersf�retag, kreditinstitut eller

utl�ndska kreditinstitut,

2. v�rdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 25 lagen

(2004:46) om v�rdepappersfonder eller s�dana fondf�retag som avses i 1 kap.
7 � f�rsta stycket samma lag eller AIF-f�rvaltare som avses i 1 kap. 3 � lagen
(2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,

3. andra finansiella institut och tj�nstepensionsinstitut enligt definitionen i

Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om
verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydel-
sen,

4. kommersiella f�retag, eller
5. operat�rer med skyldighet att f�lja Europaparlamentets och r�dets direk-

tiv 2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) nr 421/2014.

Offentligg�rande av uppgifter om positioner

11 �

Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p�

vilken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter
handlas ska varje vecka offentligg�ra en rapport med uppgifter om

1. de totala positioner som innehas av de olika kategorierna enligt 10 � f�r

de r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som
handlas p� handelsplatsen,

2. antalet l�nga och korta positioner per kategori och f�r�ndringar av dessa

sedan f�reg�ende rapport,

3. procentandel �ppna kontrakt totalt f�r varje kategori, och
4. antalet personer som innehar en position i varje kategori.
I rapporten ska positioner som innehas i syfte att minska riskerna i en en-

hets aff�rsverksamhet skiljas fr�n andra positioner.

Rapporten ska l�mnas till Finansinspektionen och till Europeiska v�rde-

pappers- och marknadsmyndigheten.

F�rstatredje styckena g�ller bara n�r antalet personer och �ppna positio-

ner �verstiger de tr�skelv�rden som anges i artikel 83 i den delegerade f�rord-
ningen till MiFID II.

Uppgifter till Finansinspektionen eller beh�rig myndighet i ett annat
land inom EES

12 �

Ett v�rdepappersinstitut eller en b�rs som driver en handelsplats p� vil-

ken r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter
handlas ska dagligen till Finansinspektionen l�mna en redovisning av positio-
ner som innehas av dem som deltar i handeln och deras kunder.

13 �

Ett v�rdepappersinstitut som utanf�r en handelsplats handlar med r�-

varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som

background image

52

SFS 2017:679

handlas p� en handelsplats i Sverige ska dagligen till Finansinspektionen
eller, i f�rekommande fall, den beh�riga myndighet i ett annat land inom EES
som har fastst�llt en gemensam positionslimit f�r det finansiella instrumentet,
l�mna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner
i s�dana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar s�dana in-
strument.

Ett svenskt v�rdepappersinstitut som utanf�r en handelsplats handlar med

r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter som
handlas p� en handelsplats i ett annat land inom EES ska dagligen till den be-
h�riga myndigheten i det landet eller, i f�rekommande fall, den beh�riga
myndighet som har fastst�llt en gemensam positionslimit f�r det finansiella
instrumentet, l�mna en redovisning av sina egna, sina kunders och slutkun-
dernas positioner i s�dana instrument och OTC-kontrakt som ekonomiskt
motsvarar s�dana instrument.

Rapportering av positioner till den som driver en handelsplats

14 �

Den som deltar i handeln p� en handelsplats p� vilken r�varuderivat,

utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter handlas, ska dagligen
till den b�rs eller det v�rdepappersinstitut som driver handelsplatsen rappor-
tera sina egna, sina kunders och slutkundernas positioner i s�dana finansiella
instrument.

22 kap.

1 �

Finansinspektionen ska, efter en underr�ttelse om handelsstopp enligt

11 kap. 12 � fj�rde stycket eller 13 kap. 7 a � fj�rde stycket, s� snart det kan
ske besluta om handelsstoppet ska best�, om det berott p�

1. misst�nkt marknadsmissbruk,
2. ett uppk�pserbjudande, eller
3. att investerarna inte i tillr�cklig omfattning har tillg�ng till information

om emittenten eller det finansiella instrumentet.

Finansinspektionen f�r, utan f�reg�ende beslut av en b�rs eller ett v�rde-

pappersinstitut, besluta om handelsstopp p� s�dan grund som anges i f�rsta
stycket.

2 �

21

Finansinspektionen f�r besluta att handeln genom systematiska intern-

handlare eller i annan av ett v�rdepappersinstitut organiserad handel ska av-
brytas med ett finansiellt instrument p� s�dan grund som anges i 1 �.

Har Finansinspektionen meddelat ett beslut enligt 1 � eller enligt f�rsta

stycket, ska b�rsen eller v�rdepappersinstitutet besluta n�r handeln kan �ter-
upptas. Ett beslut om att �teruppta handeln f�r, om inte s�rskilda sk�l finns,
meddelas f�rst efter samr�d med inspektionen. Om ett beslut om att �teruppta
handeln har meddelats utan ett f�reg�ende samr�d med inspektionen, ska b�r-
sen eller v�rdepappersinstitutet omedelbart underr�tta inspektionen om beslu-
tet.

21 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.

background image

53

SFS 2017:679

2 a �

22

Finansinspektionen ska pr�va om f�ruts�ttningarna i 1 � eller 2 �

f�rsta stycket om handelsstopp �r uppfyllda, om Riksg�ldskontoret beg�r det
enligt 14 kap. 3 � f�rsta stycket 3 lagen (2015:1016) om resolution eller en ut-
l�ndsk resolutionsmyndighet beg�r det enligt nationell lagstiftning som
genomf�r artikel 64.1 c i krishanteringsdirektivet.

5 �

Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt

1 eller 2 � och detta instrument utg�r den underliggande tillg�ngen f�r ett an-
nat finansiellt instrument som �r f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad
eller en handelsplattform eller annars genom ett v�rdepappersinstitut, ska b�r-
sen respektive v�rdepappersinstitutet omedelbart avbryta handeln �ven med
det finansiella instrument som inte utg�r den underliggande tillg�ngen. Han-
deln f�r �terupptas f�rst n�r handeln med det finansiella instrumentet som ut-
g�r den underliggande tillg�ngen har �terupptagits.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen efter ans�kan besluta

om undantag fr�n f�rsta stycket.

Handeln f�r inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-

tressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.

6 �

Om handeln med ett visst finansiellt instrument har avbrutits enligt 1

eller 2 �, ska �ven annan handel med samma instrument p� en reglerad mark-
nad eller handelsplattform avbrytas. Ett v�rdepappersinstitut f�r inte heller
handla eller medverka vid handel med ett finansiellt instrument som beslutet
avser. En tidigare avtalad aff�r f�r dock genomf�ras.

Handeln f�r inte avbrytas om det allvarligt skulle skada investerarnas in-

tressen eller hindra marknaden fr�n att fungera korrekt.

8 �

23

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller st�ngning ska ome-

delbart offentligg�ras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om han-
delsstopp enligt 1 eller 2 �, ska inspektionen samtidigt underr�tta de beh�riga
myndigheterna i andra l�nder inom EES och Europeiska v�rdepappers- och
marknadsmyndigheten.

Underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska �ven ske om Finansinspektionen har

meddelat beslut om att inte stoppa handeln enligt 3 � samt n�r ett beslut om
handelsstopp enligt 1 eller 2 � har upph�rt att g�lla.

23 kap.

1 �

Finansinspektionen har tillsyn �ver v�rdepappersinstitut, b�rser,

svenska leverant�rer av datarapporteringstj�nster, clearingorganisationer
samt s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad marknad
fr�n filial i Sverige.

F�r svenska v�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av data-

rapporteringstj�nster och svenska clearingorganisationer omfattar tillsynen att
r�relsen drivs enligt denna lag, andra f�rfattningar som reglerar f�retagets
verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna in-
struktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar f�retagets verk-
samhet.

22 Senaste lydelse 2015:1032.

23 Senaste lydelse 2012:197.

background image

54

SFS 2017:679

F�r ett utl�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse eller en reglerad

marknad eller clearingverksamhet fr�n filial i Sverige omfattar tillsynen att
f�retaget f�ljer de lagar och andra f�rfattningar som g�ller f�r f�retagets verk-
samhet i Sverige.

Finansinspektionen har d�rut�ver tillsyn �ver att best�mmelserna om regel-

bunden finansiell information i 16 kap. f�ljs.

2 �

24

V�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av datarapporte-

ringstj�nster, clearingorganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har
tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska l�mna Finans-
inspektionen upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande
omst�ndigheter enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen.

V�rdepappersinstitut, b�rser och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd

att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska l�mna Finansinspektio-
nen s�dana upplysningar om emittenter som har samband med kontrollen av
att emittenterna fullg�r sin informationsskyldighet enligt artikel 17 i mark-
nadsmissbruksf�rordningen enligt f�reskrifter som meddelats med st�d av
lagen.

F�retagen ska, ut�ver det som anges i f�rsta och andra styckena, l�mna

Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen beg�r.

Finansinspektionen f�r �ven beg�ra s�dana upplysningar som avses i f�rsta

och tredje styckena av personer som �r anst�llda hos de f�retag som avses i
f�rsta stycket samt av personer som �r anst�llda i f�retag som avses i 6 kap.
1 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag.

3 �

25

F�r �vervakningen av att best�mmelserna i denna lag och f�rord-

ningen om marknader f�r finansiella instrument samt f�reskrifter meddelade
med st�d av lagen f�ljs, f�r Finansinspektionen beg�ra att

1. ett f�retag eller n�gon annan tillhandah�ller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken inst�ller sig till f�r-

h�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.

F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.

Vid till�mpningen av 16 kap. 112 �� och 17 kap. 14 �� g�ller inte f�rsta

stycket 2.

Om en beg�ran fr�n en utl�ndsk myndighet enligt 6 a � avser en fr�ga som

r�r reglering som motsvarar den i 16 kap. 112 �� eller 17 kap. 14 ��, g�ller
inte f�rsta stycket 2.

Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som inte f�ljer en beg�ran enligt

f�rsta stycket att g�ra r�ttelse.

3 a �

Finansinspektionen f�r, n�r det �r n�dv�ndigt f�r att uppfylla kraven i

denna lag eller f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument och
f�reskrifter meddelade med st�d av lagen, f�rel�gga ett f�retag eller n�gon
annan att

24 Senaste lydelse 2016:1313.

25 Senaste lydelse 2010:1863.

background image

55

SFS 2017:679

1. vidta �tg�rder f�r att minska storleken p� en position eller exponering i

finansiella instrument, och

2. inte ing� ett r�varuderivatkontrakt.

3 b �

Finansinspektionen f�r stoppa marknadsf�ring eller f�rs�ljning av

finansiella instrument eller strukturerade ins�ttningar, om det v�rdepappers-
institut som har producerat produkten inte har utvecklat eller till�mpat en
effektiv process f�r produktgodk�nnande eller i �vrigt inte uppfyllt kraven i
8 kap. 13 och 14 ��.

Best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f�rbjuda marknadsf�ring

eller f�rs�ljning av finansiella instrument eller strukturerade ins�ttningar i
andra fall finns i artikel 42 i f�rordningen om marknader f�r finansiella in-
strument.

4 �

Finansinspektionen f�r n�r det �r n�dv�ndigt genomf�ra en unders�k-

ning hos

1. ett v�rdepappersinstitut,
2. en b�rs,
3. en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster,
4. en clearingorganisation,
5. ett s�dant utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-

nad fr�n filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 13 �� omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att uppr�tta och offentligg�ra regelbunden finansiell informa-
tion.

Finansinspektionen f�r �ven genomf�ra en unders�kning hos ett anknutet

ombud eller hos ett f�retag som har f�tt i uppdrag av ett v�rdepappersinstitut
att utf�ra visst arbete eller vissa funktioner, om det beh�vs f�r tillsynen av in-
stitutet.

5 �

26

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet, i den utstr�ckning

som f�ljer av direktivet om marknader f�r finansiella instrument, f�rord-
ningen om marknader f�r finansiella instrument och �ppenhetsdirektivet,
samarbeta och utbyta information med

1. beh�riga myndigheter,
2. Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten,
3. Europeiska systemriskn�mnden,
4. byr�n f�r samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer),
5. offentliga organ som har beh�righet f�r tillsyn �ver spotmarknader och

auktionsmarknader,

6. beh�riga myndigheter, registerf�rvaltare och andra offentliga organ som

har uppdrag att ut�va tillsyn enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv
2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 421/2014, och

7. offentliga organ som �r ansvariga f�r tillsyn, f�rvaltning och reglering

av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och r�dets f�rord-
ning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en sam-
lad marknadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets

26 Senaste lydelse 2012:197.

background image

56

SFS 2017:679

f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG)
nr 1234/2007.

5 a �

27

Finansinspektionen f�r h�nskjuta fr�gor som r�r ett f�rfarande av en

annan beh�rig myndighet inom EES till Europeiska v�rdepappers- och mark-
nadsmyndigheten f�r tvistl�sning i de fall som framg�r av artiklarna 57.6, 82,
86.1, 86.2 och 86.3 i direktivet om marknader f�r finansiella instrument och
artikel 25.2a i �ppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen f�r h�nskjuta fr�gor som r�r ett f�rfarande av en annan

beh�rig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten f�r tvistl�s-
ning i de fall som framg�r av artiklarna 8.3 andra stycket, 8.4 andra stycket,
20.7 och 30.530.7 i krishanteringsdirektivet.

Finansinspektionen f�r �ven beg�ra att Europeiska bankmyndigheten bist�r

de beh�riga myndigheterna med att n� en �verenskommelse i de fall som
framg�r av artiklarna 8.2 tredje stycket, 20.5 andra stycket, 25.4 och 30.4
andra stycket i krishanteringsdirektivet.

6 �

Finansinspektionen ska inom ramen f�r sin befogenhet, efter beg�ran

fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES, l�mna eller kontrollera
information som beh�vs f�r att den utl�ndska myndigheten ska kunna ut�va
sin tillsyn enligt direktivet om marknader f�r finansiella instrument. Den ut-
l�ndska myndigheten f�r n�rvara vid en kontroll som utf�rs av Finansinspek-
tionen.

Om en utl�ndsk myndighet n�rvarar vid en kontroll, f�r �ven Europeiska

v�rdepappers- och marknadsmyndigheten n�rvara.

7 �

Finansinspektionen har r�tt att f�rordna en eller flera revisorer att till-

sammans med �vriga revisorer delta i revisionen av ett svenskt v�rdepappers-
institut, en b�rs, en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en
svensk clearingorganisation. Inspektionen f�r n�r som helst �terkalla ett s�-
dant f�rordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har r�tt till sk�ligt arvode av f�retaget f�r sitt arbete. Storleken p�

arvodet beslutas av Finansinspektionen.

8 �

En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett v�rdepappersbolag, en b�rs
eller en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster f�r k�nnedom om f�r-
h�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar

f�retagets verksamhet,

2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansr�kningen eller resultat-

r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktiebo-
lagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�r-
eningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r

k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av upp-
drag som han eller hon har i f�retagets moderf�retag eller dotterf�retag eller
ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med f�retaget.

27 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

57

SFS 2017:679

9 �

Skyldigheten enligt 8 � att rapportera till Finansinspektionen g�ller

ocks� f�r s�rskilda granskare i v�rdepappersbolag, b�rser och svenska leve-
rant�rer av datarapporteringstj�nster som avses i 10 kap. 21 � aktiebolags-
lagen (2005:551) eller i 8 kap. 17 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�r-
eningar.

12 �

28

V�rdepappersinstitut, b�rser, svenska leverant�rer av datarapporte-

ringstj�nster, clearingorganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har
tillst�nd att driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige ska med �rliga av-
gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyr�ns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas f�r �vervakning av och
tillsyn �ver finansmarknaderna.

Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar, anm�l-

ningar och underr�ttelser enligt denna lag och f�rordningen om marknader f�r
finansiella instrument.

15 �

29

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt

2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 � ska fullg�ras,
3. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 3 d �, vad

registren ska inneh�lla och inom vilken tid v�rdepappersbolaget ska ge in re-
gistren f�r olika typer av avtal,

4. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser, clearingor-

ganisationer samt s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en reg-
lerad marknad fr�n filial i Sverige,

5. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser

som avses i 12 och 13 ��, och

6. att information och referensuppgifter f�r finansiella instrument som ska

l�mnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i f�rordningen
om marknader f�r finansiella instrument i st�llet ska l�mnas till Europeiska
v�rdepappers- och marknadsmyndigheten.

24 kap.

8 a �

30

Finansinspektionen f�r ut�ver det som anges i 7 och 8 �� besluta att

en �gare i ett v�rdepappersbolag, en b�rs eller en svensk clearingorganisation
som inte f�ljer best�mmelserna i 1 eller 4 � ska betala en sanktionsavgift som
best�ms i enlighet med 25 kap. 910 ��.

28 Senaste lydelse 2015:1032.

29 Senaste lydelse 2016:1313.

30 Senaste lydelse 2015:186.

background image

58

SFS 2017:679

25 kap.

Ingripanden mot svenska v�rdepappersinstitut, b�rser, svenska
leverant�rer av datarapporteringstj�nster och svenska
clearingorganisationer samt vissa fysiska personer

31

1 �

32

Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av

datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorganisation har �sidosatt
sina skyldigheter enligt denna lag, andra f�rfattningar som reglerar f�retagets
verksamhet, f�retagets bolagsordning, stadgar eller reglemente eller interna
instruktioner som har sin grund i en f�rfattning som reglerar f�retagets verk-
samhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska d� utf�rda ett f�rel�ggande att inom viss tid be-

gr�nsa eller minska riskerna i r�relsen i n�got avseende, begr�nsa eller helt
underl�ta utdelning eller r�ntebetalningar eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r
att komma till r�tta med situationen, meddela ett f�rbud att verkst�lla beslut
eller genom att g�ra en anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska f�reta-
gets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska �ven ingripa genom att utf�rda ett f�rel�ggande i

enlighet med andra stycket om det �r sannolikt att ett v�rdepappersbolag inom
tolv m�nader inte l�ngre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra f�rfattningar som reglerar bolagets verksamhet.

1 a �

Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett svenskt

v�rdepappersinstituts styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�t-
tare f�r n�gon av dem, om v�rdepappersinstitutet har �sidosatt sina skyldighe-
ter enligt

1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 �,
2. 6 kap. 1, 4 eller 6 �,
3. n�gon av 8 kap. 8 e eller 934 �� eller f�reskrifter som meddelats med

st�d av n�gon av best�mmelserna i 8 kap. 35 � 312,

4. n�gon av 9 kap. 1 �, 8 � tredje stycket, 912, 1417, 2041 eller 43 ��

eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�gon av best�mmelserna i
9 kap. 50 � 1, 39 eller 11,

5. n�gon av 10 kap. 414 �� eller har till�tit en styrelseledamot, verkst�l-

lande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag
i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 � 3 eller 4 inte �r
uppfyllda,

6. n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 a eller 12 �� eller driver

en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte
�r uppfyllda,

7. n�gon av 13 kap. 1 a1 j, 6 a eller 9 ��,
8. n�gon av 15 a kap. 7, 8 eller 1014 ��,
9. 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 �, 2 � f�rsta stycket eller
3 �, eller

10. 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av

23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � tredje stycket, 3 �

31 Senaste lydelse 2015:186.

32 Senaste lydelse 2014:985.

background image

59

SFS 2017:679

f�rsta stycket, 3 a eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt
23 kap. 4 �.

1 b �

Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i 1 a �

om v�rdepappersinstitutet har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen
om marknader f�r finansiella instrument genom att

1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-

fylla kraven enligt

 artikel 3.1 eller 3.3,
 artikel 4.3 f�rsta stycket,
 artikel 6,
 artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen,
 artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
 artikel 10,
 artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket,
 artikel 12.1,
 artikel 13.1,
 artikel 14.1, 14.2 f�rsta meningen eller 14.3 andra, tredje eller fj�rde me-

ningen,

 artikel 15.1 f�rsta eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,
 artikel 17.1 andra meningen,
 artikel 18.1, 18.2, 18.5 f�rsta meningen, 18.6 f�rsta stycket, 18.8 eller

18.9,

 artikel 20.1 eller 20.2 f�rsta meningen, eller
 artikel 21.1, 21.2 eller 21.3,
2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter

enligt artikel 22.2,

3. inte genomf�ra transaktioner p� en reglerad marknad, en MTF-platt-

form, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommis-
sionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad eller via en systema-
tisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt match-
ningssystem p� multilateral basis utan auktorisation enligt artikel 23.2,

4. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.1 eller

25.2,

5. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-

nen enligt artikel 26.1 f�rsta stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 f�rsta stycket
eller 26.7 f�rsta, andra, tredje, fj�rde eller �ttonde stycket,

6. inte tillhandah�lla eller uppdatera referensuppgifter f�r finansiella in-

strument enligt artikel 27.1,

7. inte genomf�ra transaktioner p� en handelsplats eller p� en marknads-

plats utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bed�mts
vara likv�rdig med en handelsplats enligt artikel 28.1 eller 28.2 f�rsta stycket,

8. inte uppfylla kraven avseende system, f�rfaranden och arrangemang en-

ligt artikel 29.2 eller 30.1,

9. inte f�ra register och offentligg�ra uppgifter avseende portf�ljkompres-

sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

10. inte l�mna transaktionsuppgifter eller tilltr�de till en handelsplats enligt

artikel 36.1 eller 36.3,

11. inte tillg�ngligg�ra ett referensv�rde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

12. inte f�lja ett beslut som avses i artiklarna 4042.

background image

60

SFS 2017:679

1 c �

Ett ingripande enligt 1 a eller 1 b � f�r g�ras endast om institutets

�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-
samhet orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,

eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser, permanent inte f�r vara styrelse-
ledamot eller verkst�llande direkt�r i ett svenskt v�rdepappersinstitut, eller er-
s�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 d �

33

Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��,

ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess
verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-
bolaget

1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska

uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en styrel-

seledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig
ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 �
f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�reskrifter som
meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,

3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,
4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-

skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1,

5. i strid med 8 a kap. 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-

cern�terh�mtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansiellt

st�d ska l�mnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om

att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken p� innehaven,

10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets kapi-

talbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller
artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder s�-
dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att

l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-
ring av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen,

13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med
artikel 99.1 i den f�rordningen,

33 Senaste lydelse av tidigare 25 kap. 1 a � 2017:650.

background image

61

SFS 2017:679

14. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i till-
synsf�rordningen,

15. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med arti-
kel 394.1 i tillsynsf�rordningen,

16. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsf�rordningen,

17. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsf�rordningen,

18. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-

g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,

19. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt

artikel 395 i tillsynsf�rordningen,

20. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, eller

21. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig in-

formation i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsynsf�r-
ordningen.

Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den per-
sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �vertr�-

delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet
orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,

eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8 eller
9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett
v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 e �

Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i en b�rs styrelse

eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om b�r-
sen

1. har f�tt sitt tillst�nd genom att l�mna falska uppgifter eller p� annat otill-

b�rligt s�tt,

2. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r

n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget
trots att kraven i 12 kap. 2 � 4 eller 5 eller n�gon av 6 b6 d �� inte �r upp-
fyllda,

3. har �sidosatt sina skyldigheter enligt
a) 8 kap. 21 � eller f�reskrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 12,
b) n�gon av 10 kap. 414 �� eller har till�tit en styrelseledamot, verkst�l-

lande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag
i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven i 10 kap. 2 � 3 eller 4 inte �r
uppfyllda,

background image

62

SFS 2017:679

c) n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 a eller 12 �� eller driver

en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte
�r uppfyllda,

d) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 � eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�-

gon av best�mmelserna i 12 kap. 11 � 24,

e) n�gon av 13 kap. 12, 67 a eller 9 �� eller 12 � femte stycket eller f�re-

skrifter som meddelats med st�d av 13 kap. 17 � 1,

f) 14 kap. 1, 2 eller 3 �,
g) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 �,
h) n�gon av 15 a kap. 7, 8 eller 1012 ��,
i) 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 �, eller

j) 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av

23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � andra stycket, 3 �
f�rsta stycket eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt 23 kap.
4 �,

4. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r, eller

5. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i f�retaget samt storleken p� innehaven.

Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av
aktier eller andelar i f�retaget, ska f�rsta stycket 4 och 5 inte g�lla f�r den per-
sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

1 f �

Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i 1 e �

om b�rsen har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen om marknader
f�r finansiella instrument genom att

1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-

fylla kraven enligt

 artikel 3.1 eller 3.3,
 artikel 4.3 f�rsta stycket,
 artikel 6,
 artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen,
 artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
 artikel 10,
 artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket,
 artikel 12.1, eller
 artikel 13.1,
2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter

enligt artikel 22.2,

3. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.2,
4. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-

nen enligt artikel 26.5, 26.6 f�rsta stycket eller 26.7 f�rsta, tredje eller �ttonde
stycket,

5. inte tillhandah�lla eller uppdatera referensuppgifter f�r finansiella instru-

ment enligt artikel 27.1,

6. transaktioner med derivat som genomf�rs p� den reglerade marknaden

inte avvecklas av en central motpart enligt artikel 29.1,

background image

63

SFS 2017:679

7. inte uppfylla kraven avseende system, f�rfaranden och arrangemang en-

ligt artikel 29.2 eller 30.1,

8. inte f�ra register och offentligg�ra uppgifter avseende portf�ljkompres-

sioner enligt artikel 31.2 eller 31.3,

9. inte l�mna transaktionsuppgifter eller tilltr�de till en handelsplats enligt

artikel 36.1 eller 36.3,

10. inte tillg�ngligg�ra ett referensv�rde eller en licens enligt artikel 37.1

eller 37.3, eller

11. inte f�lja ett beslut som avses i artiklarna 4042.

1 g �

Ett ingripande enligt 1 e eller 1 f � f�r g�ras endast om b�rsens �ver-

tr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet
orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom beslut om sanktionsavgift.

1 h �

I lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-

pappersbolag finns best�mmelser om m�jlighet att ingripa genom ett beslut
om ett s�rskilt kapitalbaskrav och s�rskilda likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns best�mmelser om ingripande

mot ett v�rdepappersbolag som inte uppfyller kapitalbaskraven enligt den
lagen.

2 �

34

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-

lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till �ver-
tr�delsens art, �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finan-
siella systemet, skador som uppst�tt och graden av ansvar.

Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa

eller urs�ktlig, om f�retaget g�r r�ttelse eller om den fysiska personen verkat
f�r att f�retaget g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet eller n�got annat
organ har vidtagit �tg�rder mot f�retaget eller den fysiska personen och dessa
�tg�rder bed�ms tillr�ckliga.

4 �

35

Om n�gon som ing�r i styrelsen f�r ett v�rdepappersbolag, en b�rs, en

svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorgani-
sation eller �r verkst�llande direkt�r inte uppfyller de krav som anges i 3 kap.
1 � f�rsta stycket 5, 10 kap. 2 � 3, 12 kap. 2 � 4 och 19 kap. 3 � 4, ska Finans-
inspektionen �terkalla f�retagets tillst�nd. Detta f�r dock g�ras bara om in-
spektionen f�rst har beslutat att p�tala f�r f�retaget att personen eller perso-
nerna inte uppfyller kraven och om denne eller dessa, sedan en av inspektio-
nen best�md tid om h�gst tre m�nader har g�tt, fortfarande finns kvar i styrel-
sen eller som verkst�llande direkt�r.

F�rsta stycket g�ller ocks� om styrelsen i sin helhet inte uppfyller de krav

som anges i 3 kap. 1 � 6, 10 kap. 2 � 4 och 12 kap. 2 � 5.

I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet, f�r Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r inte l�ngre f�r vara det. Inspektio-
nen f�r d� f�rordna en ers�ttare. Ers�ttarens uppdrag g�ller till dess f�retaget
har utsett en ny styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r.

34 Senaste lydelse av tidigare 25 kap. 1 b � 2015:186.

35 Senaste lydelse 2014:985.

background image

64

SFS 2017:679

Det som s�gs i f�rsta och tredje styckena om verkst�llande direkt�r ska

till�mpas �ven p� en st�llf�retr�dare f�r verkst�llande direkt�r.

5 �

36

Finansinspektionen ska �terkalla tillst�ndet f�r ett svenskt v�rdepap-

persinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en
svensk clearingorganisation om

1. f�retaget har f�tt tillst�ndet genom att l�mna falska uppgifter eller p�

n�got annat otillb�rligt s�tt,

2. f�retaget inte inom ett �r fr�n det att tillst�nd beviljades har b�rjat driva

s�dan r�relse som tillst�ndet avser,

3. f�retaget har f�rklarat sig avst� fr�n tillst�ndet,
4. f�retaget under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit

s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller

5. n�r det �r fr�ga om svenska aktiebolag som har beviljats tillst�nd att

driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital
understiger tv� tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte
har t�ckts inom tre m�nader fr�n det att den blev k�nd f�r bolaget.

Om ett f�retags tillst�nd ska �terkallas p� grund av s�dana omst�ndigheter

som avses i f�rsta stycket 35, f�r Finansinspektionen, innan tillst�ndet �ter-
kallas, f�rst pr�va om det finns sk�l att ingripa mot f�retaget enligt detta kapi-
tel och, om det finns s�dana sk�l, besluta om ett ingripande.

I de fall som avses i f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 f�r i st�llet varning medde-

las om det �r tillr�ckligt.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket 5 ska det egna kapitalet ber�knas enligt

25 kap. 14 � aktiebolagslagen (2005:551).

Om ett v�rdepappersinstituts eller en b�rs tillst�nd �terkallas, ska Finans-

inspektionen underr�tta Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndig-
heten.

8 �

37

Om ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en svensk leverant�r av

datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorganisation meddelats be-
slut om anm�rkning eller varning enligt 1 � f�r Finansinspektionen besluta att
f�retaget ska betala en sanktionsavgift. Detsamma g�ller om f�retaget medde-
lats beslut om �terkallelse enligt 5 � f�rsta stycket 1 eller varning enligt 5 �
f�rsta stycket 1 och 5 j�mf�rt med tredje stycket.

9 �

38

Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs, en

svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster eller en svensk clearingorgani-
sation ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av f�retagets oms�ttning eller, i f�rekommande fall, motsva-

rande oms�ttning p� koncernniv� n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r, eller

3. tv� g�nger den vinst som f�retaget gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,

om beloppet g�r att fastst�lla.

Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.

Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om

36 Senaste lydelse 2012:197.

37 Senaste lydelse 2014:985. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

38 Senaste lydelse 2017:678.

background image

65

SFS 2017:679

uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-
ningen uppskattas.

F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse.

Avgiften tillfaller staten.

10 �

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till s�-

dana omst�ndigheter som anges i 2 och 2 a ��, samt till f�retagets eller den
fysiska personens finansiella st�llning och, om det g�r att fastst�lla, den vinst
som f�retaget eller den fysiska personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen.

10 a �

39

Fr�gor om ingripanden mot fysiska personer f�r �vertr�delser en-

ligt n�gon av 1 a, 1 b, 1 d1 f, 15 a eller 15 b �� tas upp av Finansinspektio-
nen genom sanktionsf�rel�ggande.

Ett sanktionsf�rel�ggande inneb�r att den fysiska personen f�rel�ggs att

inom en viss tid godk�nna ett ingripande enligt 1 c � andra stycket eller 1 d �
fj�rde stycket som �r best�mt till tid eller belopp eller enligt 1 g � andra
stycket eller 15 c � andra stycket som �r best�mt till belopp.

N�r f�rel�ggandet har godk�nts, g�ller det som ett domstolsavg�rande som

f�tt laga kraft. Ett godk�nnande som g�rs efter den tid som angetts i f�rel�g-
gandet �r utan verkan.

10 c �

40

Om ett sanktionsf�rel�ggande inte har godk�nts inom angiven tid,

f�r Finansinspektionen ans�ka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En
s�dan ans�kan ska g�ras hos den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig att pr�va ett
�verklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot v�rde-
pappersinstitutet eller b�rsen f�r samma �vertr�delse.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

10 d �

41

En sanktion f�r en �vertr�delse enligt n�gon av 1 a, 1 b, 1 d1 f,

15 a eller 15 b �� f�r beslutas bara om sanktionsf�rel�ggande har delgetts den
som sanktionen riktas mot inom tv� �r fr�n den tidpunkt d� �vertr�delsen
�gde rum.

Ingripande mot utl�ndska v�rdepappersf�retag och vissa fysiska
personer

12 �

42

Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag

som h�r hemma inom EES och som driver verksamhet fr�n filial i Sverige, att
g�ra r�ttelse om det �vertr�der n�gon av f�ljande best�mmelser eller f�re-
skrifter som h�nf�r sig till n�gon av dem:

 8 kap. 1520, 32 och 33 ��,
 9 kap. 1, 1012 och 1439 ��,
 13 kap. 9 �, och

39 Senaste lydelse 2015:186.

40 Senaste lydelse 2015:186.

41 Senaste lydelse 2015:186.

42 Senaste lydelse 2017:650.

background image

66

SFS 2017:679

 lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-

rism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.

Ett f�rel�ggande ska ocks� utf�rdas om f�retaget �sidos�tter sina skyldig-

heter enligt n�gon av artiklarna 1426 i f�rordningen om marknader f�r
finansiella instrument.

Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen underr�tta

den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland.

Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda v�rdepappersf�reta-

get att p�b�rja nya transaktioner i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska inspek-
tionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. Europeiska
kommissionen och Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten ska
omedelbart informeras n�r ett f�rbud meddelas.

15 �

Om ett utl�ndskt f�retag som h�r hemma utanf�r EES och som driver

v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige �sidos�tter sina skyldigheter enligt
denna lag eller andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet i Sve-
rige, g�ller 1, 2, 2 a, 8, 9 och 10 ��. Best�mmelserna i 5 � till�mpas p� mot-
svarande s�tt f�r filialtillst�ndet.

Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut enligt

3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti eller investerar-
skydd till f�ljd av ett beslut enligt 5 � lagen (1999:158) om investerarskydd
och v�rdepappersf�retaget inte fullg�r sina skyldigheter enligt de lagarna f�r
Finansinspektionen f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta r�ttelse. Ett s�-
dant f�rel�ggande f�r bara meddelas om tillst�nd till filialetablering inte
skulle ha meddelats utan ett beslut enligt lagarna. Ett f�rel�ggande ska inne-
h�lla upplysning om att filialtillst�ndet �terkallas om f�rel�ggandet inte f�ljs.
Har v�rdepappersf�retaget inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet,
f�r inspektionen �terkalla tillst�ndet.

Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 6 �.
Finansinspektionen ska underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets

hemland om de �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

15 a �

Finansinspektionen ska ingripa mot den eller de personer som har

ansvaret f�r ledningen av en filial till ett s�dant f�retag som anges i 15 �, om
f�retaget

1. har f�tt sitt tillst�nd genom att l�mna falska uppgifter eller p� annat otill-

b�rligt s�tt,

2. har till�tit en person som har ansvaret f�r ledningen av filialen att �ta sig

ett s�dant uppdrag i filialen eller att kvarst� i detta trots att kraven i 4 kap.
4 � 5 eller i f�reskrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r upp-
fyllda,

eller

3. har �sidosatt sina skyldigheter enligt
a) n�gon av 8 kap. 934 �� eller f�reskrifter som meddelats med st�d av

n�gon av best�mmelserna i 8 kap. 35 � 312,

b) n�gon av 9 kap. 1 �, 8 � tredje stycket, 912, 1417, 2041 eller 43 ��

eller f�reskrifter som meddelats med st�d av n�gon av best�mmelserna i
9 kap. 50 � 1, 39 eller 11,

c) n�gon av 11 kap. 1 �, 1 a � andra stycket, 1 b4 eller 12 �� eller driver

en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag trots att kraven i 13 � inte
�r uppfyllda,

d) n�gon av 13 kap. 1 a1 j, 6 a eller 9 ��,

background image

67

SFS 2017:679

e) 22 kap. 2 � andra stycket, 5 eller 6 � eller inte har f�ljt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 �, 2 � f�sta stycket eller 3 �,
eller

f) 23 kap. 2 � f�rsta stycket eller f�reskrifter som meddelats med st�d av

23 kap. 15 � 1, eller inte har f�ljt en beg�ran, ett f�rel�ggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 � tredje stycket, 3 �
f�rsta stycket, 3 a eller 3 b � eller har motsatt sig en unders�kning enligt
23 kap. 4 �.

15 b �

Finansinspektionen ska ingripa mot en s�dan person som avses i

15 a �, om f�retaget har �sidosatt sina skyldigheter enligt f�rordningen om
marknader f�r finansiella instrument genom att

1. inte offentligg�ra, tillg�ngligg�ra eller tillhandah�lla uppgifter eller upp-

fylla kraven enligt

 artikel 3.1 eller 3.3,
 artikel 4.3 f�rsta stycket,
 artikel 6,
 artikel 7.1 tredje stycket f�rsta meningen,
 artikel 8.1, 8.3 eller 8.4,
 artikel 10,
 artikel 11.1 tredje stycket f�rsta meningen eller 11.3 tredje stycket,
 artikel 12.1,
 artikel 13.1,
 artikel 14.1, 14.2 f�rsta meningen eller 14.3 andra, tredje eller fj�rde me-

ningen,

 artikel 15.1 f�rsta eller tredje stycket, 15.2 eller 15.4 andra meningen,
 artikel 17.1 andra meningen,
 artikel 18.1, 18.2, 18.5 f�rsta meningen, 18.6 f�rsta stycket, 18.8 eller

18.9,

 artikel 20.1 eller 20.2 f�rsta meningen, eller
 artikel 21.1, 21.2 eller 21.3,
2. inte tillhandah�lla uppgifter till Finansinspektionen eller lagra uppgifter

enligt artikel 22.2,

3. inte genomf�ra transaktioner p� en reglerad marknad, en MTF-platt-

form, en marknad utanf�r EES som enligt beslut av Europeiska kommis-
sionen bed�mts vara likv�rdig med en reglerad marknad eller via en systema-
tisk internhandlare enligt artikel 23.1 eller genom att driva ett internt match-
ningssystem p� multilateral basis utan auktorisation enligt artikel 23.2,

4. inte f�ra register eller h�lla uppgifter tillg�ngliga enligt artikel 25.1 eller

25.2, eller

5. inte rapportera uppgifter om utf�rda transaktioner till Finansinspektio-

nen enligt artikel 26.1 f�rsta stycket, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 f�rsta stycket
eller 26.7 f�rsta, andra, tredje, fj�rde eller �ttonde stycket.

15 c �

Ett ingripande enligt 15 a eller 15 b � f�r g�ras endast om f�retagets

�vertr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oakt-
samhet orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom beslut om sanktionsavgift.

16 �

Om ett utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-

nad eller clearingverksamhet fr�n filial i Sverige har �vertr�tt en best�mmelse

background image

68

SFS 2017:679

i denna lag eller andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet i Sve-
rige, g�ller 1, 2, 2 a, 8, 9 och 10 ��.

Om ett utl�ndskt f�retag som driver en reglerad marknad i ett annat land

inom EES n�r det vidtar �tg�rder i Sverige f�r att underl�tta f�r deltagare p�
distans att f� tilltr�de till den reglerade marknaden, �vertr�der denna lag eller
en f�reskrift som meddelats med st�d av lagen, ska det som anges i 13 � om
utl�ndska v�rdepappersf�retag g�lla �ven f�r f�retaget.

17 �

43

Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag utan

att vara ber�ttigad till det, ska Finansinspektionen ingripa genom att f�rel�gga
denne att upph�ra med verksamheten eller genom beslut om sanktionsavgift
enligt best�mmelserna i detta kapitel. Detsamma g�ller om n�gon i handel
med finansiella instrument anv�nder beteckningen b�rs utan att ha tillst�nd att
driva en reglerad marknad.

Om det �r os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek-

tionen f�rel�gga den som driver verksamheten att l�mna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen beh�ver f�r att bed�ma om s� �r fallet.

Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag f�r

riktas mot s�v�l f�retaget som den som i Sverige �r verksam f�r f�retagets
r�kning.

Ingripande mot den som �vertr�der en positionslimit

17 a �

Om n�gon �vertr�der en positionslimit som har fastst�llts av Finans-

inspektionen, eller av en beh�rig myndighet i ett annat land inom EES med
st�d av nationella best�mmelser som i det landet genomf�r artikel 57 i direkti-
vet om marknader f�r finansiella instrument, ska Finansinspektionen ingripa
genom att f�rel�gga denne att inom viss tid vidta en viss �tg�rd f�r att komma
till r�tta med situationen eller genom beslut om sanktionsavgift enligt best�m-
melserna i detta kapitel.

Betalningss�kring

28 a �

F�r att s�kerst�lla betalning av en sanktionsavgift p� grund av en

�vertr�delse enligt denna lag f�r egendom som tillh�r den som �r betalnings-
skyldig tas i anspr�k (betalningss�kring).

Betalningss�kring f�r beslutas bara om
1. det finns en p�taglig risk f�r att den fysiska eller juridiska personen

genom att avvika, skaffa undan egendom eller f�rfara p� annat s�tt undandrar
sig att betala avgiften, och

2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.
Om sanktionsavgift inte har beslutats, f�r betalningss�kring beslutas bara